U, de petitionaris

Nieuws

Verzoek om wetsvoorstel helmplicht, minister ontraadt het

von-martels-en-minister

video-opname van debat, 6min33sec

Op donderdagochtend heeft Maurits von Martels (CDA) een motie ingediend, mede-ondertekend door Stieneke van de Graaf (ChristenUnie), Suzanne Kröger (GroenLinks) en Cem Lacin (SP) om met een wetsvoorstel te komen de helmplicht voor de snorfiets in te voeren.

De reactie van de minister was dat ze ontraadt om hiervoor te stemmen aanstaande dinsdag 22 januari 2019. Maar dat maakt niet uit, er is een Kamermeerderheid!

Reacties van VVD: hele categorie snorfietsen buiten spel, mogelijk meer gevaar als je ze ook verplaatst naar de rijbaan, het is eigenlijk alleen maar een probleem in de grote stad, je pakt mensen hun enige vervoermiddel af, terwijl de mensen op een elektrische fiets de snorfiets vaak inhalen. Je moet handhaven.

Von Martels: alleen een helm, je kan nog steeds de snorfiets gebruiken. De ongelukken vinden overal in het land plaats.

Reactie van PVV: geen verplichting nodig, iedereen is vrij om een helm op te zetten. Nu moet ook iedereen op een elektrische fiets een helm op, dat zal ook blijken als er zo onderzoek naar gedaan wordt (wijst naar de minister). Pak het tuig op die scootertjes aan.

Von Martels: geen sprake van. Trouwens, de verschillen zijn er wel degelijk. 32km/u voor de snorfiets tegen 19km/u voor de elektrische fiets. Geen nieuwe argumenten. PVV zou zelfs van een gordelplicht in de auto geen voorstander zijn als we het daarover zouden hebben hier.

De minister: eerst een impact assessment, verschuivingseffecten richting elektrische fiets onderzoeken. Om die reden ontraadt ik de motie.

Aanstaande dinsdag volgt een stemming erover met een Kamermeerderheid die dit overstemd. De Tweede Kamer is de baas van de minister uiteindelijk.

17-01-2019 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Anoniem ondertekenen

Lieve ondertekenaars,

Anoniem ondertekenen betekent dat, als iemand je naam op Google of een andere zoekmachine intikt, je niet gelinkt wordt aan deze petitie. Mocht de petitie uiteindelijk overhandigd worden aan de directie of opleiding, dan zijn jullie namen wel zichtbaar! Als dit een probleem is, kunnen jullie contact opnemen met mij, de petitionaris, en dan ga ik even uitzoeken of ik ook ondertekeningen kan laten verwijderen, of dat jullie dit zelf kunnen doen.

+Lees meer...

Mijn excuses voor enige onduidelijkheid!

Met vriendelijke groet, Louise

Raad van State positief over de helmplicht

Vandaag publiceerde de Raad van State een advies over de helmplicht: stop het niet samen met een reeks andere ongerelateerde kleine veranderingen in een besluit maar knip het op in twee besluiten. Dit zou niet voor vertraging hoeven zorgen.

+Lees meer...

Opgeknipt in een los besluit moet de ministerraad er mee instemmen en dan moet de koning er een krabbel onder zetten. Dan staat het hopelijk op 1 juli of kort erna in het Staatsblad. Dan kan de wet per 1 januari 2023 in gaan.

Er komt mogelijk nog een konijn uit de hoed van de minister. Snorfietsers mogen ook een fietshelm opzetten. Een NTA-8776 gecertificeerde helm. Dat kan je niet aan de helm afzien, dus als dat inderdaad in een regeling over helmen komt te staan zonder dat de Tweede Kamer ingrijpt dan zetten zowel snor- als bromfietsers waarschijnlijk een gewone toffe helm op.

Als dat gebeurt dan zal deze hele actie een achteruitgang voor de verkeersveiligheid kunnen blijken, vooral als bromfietsers een fietshelm gaan dragen.

20-06-2022 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Raad van State over het instellen van een gemeente Haren

Als het Kamerlid van Houwelingen een herindeling van de gemeente Groningen wil dan moet de reguliere procedure gevolgd worden.

Bron: Raad van State, 20 juni 2022, advies W04.22.0041/I.

Is al een tijdje afgelopen....

Echter op deze site staat niet hoe je deze petitie kunt verwijderen. .

CDA leden zijn verspilling medicijnen zat

Uit de media : "Afgedankt Niet alleen bij patiënten vindt verspilling van geneesmiddelen plaats, ook bij geneesmiddelenproducenten, groothandels, artsen, apotheken, drogisten, ziekenhuizen en zorginstellingen worden medicijnen ‘afgedankt’. Hoog tijd om met elkaar medicijnverspilling te voorkomen en terug te dringen, vinden Tweede Kamerleden Liane den Haan en Joba van den Berg (CDA).

+Lees meer...

Om dat te bereiken boden de twee Kamerleden bij het commissiedebat Geneesmiddelenbeleid minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid een actieplan aan".

Wij hebben uw hulp nodig!

Hartelijk dank voor uw ondersteuning van de petitie “Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen.”

Op dit moment hebben we ruim 6000 ondertekeningen! Om zo veel mogelijk gehoor te krijgen in Den Haag willen we proberen om dit aantal nog hoger te krijgen. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Zou u svp deze tekst willen kopiëren en aan 5 bekenden sturen? Natuurlijk kunt u ons nog meer helpen door het te plaatsen in een groepsapp, op uw linkedIn pagina, etc.

+Lees meer...

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact met ons op via gebruikrestmedicatie@gmail.com https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen?locale=nl

Jurylid Margo Smit in opspraak wegens valse aanval op Ongehoord Nederland

Ombudsman in opspraak wegens aanval op ON en het schenden van de Mediawet

Der NOS word in toenemende mate door steeds meer mensen beschuldigd van het schenden van de Mediawet zoals door het kondigen van valse propaganda, eenzijdige berichtgeving, kletspraatjes, leugens en nepnieuws

De ombudsman M Smit heeft een enorme berg aan bezwaren en klachten over NOS genegeerd en ze doet er helemaal niets mee. De Ombudsman is wel begonnen met een directe aanval op de journalisten van Ongehoord Nederland.

+Lees meer...

De NPO werd verzocht om omroep Ongehoord Nederland (ON) een financiële sanctie op te leggen op basis van een rapport van de boze Ombudsman Mw Smit die omroep ON beschuldigt dat de omroep de journalistieke code van de NPO zou hebben geschonden en gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken zou hebben laten doen.

Maar wie kan nou bepalen wat gefundeerd is of niet, als het gaat om meningsverschillen? Sinds wanneer is het verboden om gasten uit te laten spreken als zij hun uitspraken beargumenteren zoals bij Ongehoord Nederland? En sinds wanneer is het voor journalisten verplicht om alle gasten te bekritiseren die zich uitspreken op NOS/NPO?

Bij NOS/NPO is ook de eenzijdige aard en wijze van vragen een discussiepunt dat zeer aan de orde is.

De ombudsman verwijt de presentatoren van ON! dat zij volgen haar zelden doorvragen als gasten volgens de ombudsman ongefundeerde of niet-feitelijke uitspraken zouden hebben gedaan. De ombudsman heeft ook bezwaren tegen de berichtgeving zoals over "het criminele Afrikaanse gebeuren" uit Franse voorsteden. NOS wilde bij deze actualiteit niets uitzenden van de rellen en criminaliteit en de grote problemen in de betreffende Afrikaanse voorsteden.

De ombudsman heeft geen enkel woord van kritiek geuit op NOS, dat zij niet doorvragen en fouten niet corrigeren. NOS brengt eenzijdig nieuws met geen of nauwelijks tegenspraak of volgens velen, een in scene gezette slappe tegenspraak. De ombudsvrouw heeft blijkbaar de rollen omgedraaid en doet maar net alsof zij onpartijdig is en probeert haar aanval op Ongehoord Nederland te presenteren als een objectief oordeel maar zij heeft geen enkel gefundeerd bewijs.

Ombudsman blijkt jurylid globalist

Ombudsman Mw Smit heeft het doorgaans erg druk met het oordelen en bepalen wie wel en wie geen prijs voor journalistiek krijgt. Zij was in 2010, 2011 en 2013 lid van de jury van de Daniel Pearl Award, in 2010 en 2017 van de Global Shining Light Award jury, in 2013 van de M.J. Brusseprijs jury en in 2015, 2016 en 2017 jurylid van de DIG Award, de prijs van het festival Documentari Inchieste Giornalismi voor onderzoeksjournalistiek. Mw Smit staat bekend als een radicale globalist. Door haar intensief werk als jurylid en omdat zij denkt dat haar opinie van het hoogste niveau is heeft zij ook nooit de tijd genomen ook maar een kritisch geluid te laten horen over NPO/NOS eenzijdige berichtgeving.

MW Smit heeft nog nooit een enkel kritisch rapport gemaakt over NOS terwijl in 2020, om een uit vele voorbeelden te noemen, was uitgelekt dat de NOS intern een prijs uitreikte voor 'journalistieke producties met diversiteit'.Het ging om de zogenaamde 'divibokaal'. Na veel commotie in de regering stopte de NOS met het uitreiken van de prijs. NOS dient dan ook geen prijs uitreiking organisatie te zijn en de ombudsvrouw dient geen prijsjurylid te zijn die Omroepen zoals Ongehoord Nederland en hun journalisten de mond wil snoeren.

Op grond van de Mediawet wil de ombudsvrouw Smit dat het budget van de omroep ON (in totaal ongeveer 3,5 miljoen euro) met maximaal 15 procent word gekort en dat is om en nabij een bedrag van 525.000 euro. NPO omroep geeft Ongehoord Nederland de gelegenheid te reageren. Daarna pas besluit de Raad van Bestuur van de NPO. Het besluit moet in de week van 27 juni uiterlijk worden genomen.

NPO

Binnen de NPO word Ongehoord Nederland door een aantal opponenten gezien als een vreemde eend in de bijt. De Ombudsman word gezien als een concurrent, die een deel van het te korten budget wil toestoppen aan zogenaamde "staats omroepen". Het is dus ook volstrekt oneerlijk van de ombudsman om ON aan te vallen en een deel van het budget te willen korten, zodat het geld naar de concurrentie gaat.

Ombudsman Smit is als globalist al vele jaren lang bezig met het oordelen zoals zij dat gewend is als lid van allerlei clubs en als jury lid en daardoor ondermijnt zij als ombudsman de persvrijheid. Zij schendt de persvrijheid en wil journalisten met een andere mening de mond snoeren zoals middelen afpakken via NPO door een boete op te leggen. De ombudsvrouw meent blijkbaar dat zij kan bepalen dat een andere mening niet mee mag tellen en nepnieuws zou zijn.

U de burger heeft recht om goed en eerlijk geinformeerd te worden, en recht om te weten of er sprake is van betaalde propaganda, belangenverstrengeling en leugens, door wie dan ook en waarover dan ook.

U de burger, heeft alle recht om van alle kanten goed geinformeerd te worden, en om te weten of er sprake is van door de overheid of wie dan ook betaalde propaganda zoals over de populisten Rutte, Kaag, en het Huis van Oranje, het nepnieuws over het klimaat, de verzonnen stikstofcrisis, illegale reclame voor levensgevaarlijke experimentele vloeistoffen die men vaccines noemt, lasterpraatjes over Poetin, Trump en anderen en leugens over Corona.

Daarom word verzocht om een parlementaire enquête naar NPO/NOS en Smit.

28 mei bieden we de petitie aan

Op 28 mei reizen we af naar Den Haag om deze petitie aan te bieden. We willen natuurlijk zoveel mogelijk handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer.

+Lees meer...

Ken jij mensen waarvan je denkt dat ze de petitie nog niet hebben ondertekend? Wijs ze dan op onze petitie en vraag om ook te ondertekenen. Ook delen op sociale media helpt ons enorm.

https://pontjenieuwerteraa.petities.nl/