U, de petitionaris

Nieuws

Verzoek om wetsvoorstel helmplicht, minister ontraadt het

von-martels-en-minister

video-opname van debat, 6min33sec

Op donderdagochtend heeft Maurits von Martels (CDA) een motie ingediend, mede-ondertekend door Stieneke van de Graaf (ChristenUnie), Suzanne Kröger (GroenLinks) en Cem Lacin (SP) om met een wetsvoorstel te komen de helmplicht voor de snorfiets in te voeren.

De reactie van de minister was dat ze ontraadt om hiervoor te stemmen aanstaande dinsdag 22 januari 2019. Maar dat maakt niet uit, er is een Kamermeerderheid!

Reacties van VVD: hele categorie snorfietsen buiten spel, mogelijk meer gevaar als je ze ook verplaatst naar de rijbaan, het is eigenlijk alleen maar een probleem in de grote stad, je pakt mensen hun enige vervoermiddel af, terwijl de mensen op een elektrische fiets de snorfiets vaak inhalen. Je moet handhaven.

Von Martels: alleen een helm, je kan nog steeds de snorfiets gebruiken. De ongelukken vinden overal in het land plaats.

Reactie van PVV: geen verplichting nodig, iedereen is vrij om een helm op te zetten. Nu moet ook iedereen op een elektrische fiets een helm op, dat zal ook blijken als er zo onderzoek naar gedaan wordt (wijst naar de minister). Pak het tuig op die scootertjes aan.

Von Martels: geen sprake van. Trouwens, de verschillen zijn er wel degelijk. 32km/u voor de snorfiets tegen 19km/u voor de elektrische fiets. Geen nieuwe argumenten. PVV zou zelfs van een gordelplicht in de auto geen voorstander zijn als we het daarover zouden hebben hier.

De minister: eerst een impact assessment, verschuivingseffecten richting elektrische fiets onderzoeken. Om die reden ontraadt ik de motie.

Aanstaande dinsdag volgt een stemming erover met een Kamermeerderheid die dit overstemd. De Tweede Kamer is de baas van de minister uiteindelijk.

17-01-2019 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Veel steun voor de petitie!

We zijn blij met alle mensen en organisaties die deze petitie steunen. Inmiddels hebben veel politieke (jongeren) partijen de petitie ondertekend, zoals de ChristenUnie, D66, SGP, SP, Volt, CDJA, Dwars, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, JOVD, JSC, PerspectieF en SGP Jongeren.

+Lees meer...

Ook veel prominenten, BN'ers, universiteiten en NGO's ondertekenden de petitie. Voorafgaan aan Prinsjesdag willen we de petitie overhandigen aan de Kamerleden Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Helpen jullie mee met het delen van deze petitie om nog meer handtekeningen te krijgen? Samen kunnen we echt het verschil maken.

Het is belangrijk om te laten zien dat we opkomen voor het het essentiële werk van onze diplomaten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en betrokken vrijwilligers. Juist nu het aantal crises alleen maar toeneemt is samenwerken cruciaal. We willen dat Nederland over de grenzen blijft kijken en blijft investeren in veiligheid stabiliteit en gezondheid wereldwijd. Het is nog niet te laat om het tij te keren. Het hoofdlijnenakkoord wordt door de nieuwe minister uitgewerkt tot regeerakkoord. Spreek je daarom uit voor internationale samenwerking. Samen staan we sterk! Nu en in de toekomst

Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid over de internationale trein

Een adviesorgaan van het ministerie over mobiliteitsbeleid schreef het onderstaande over internationale treinen in het essay 'Keuzen voor het spoor':

"De spoorwegen hebben van oorsprong een sterk nationale focus. Weliswaar zijn er in Nederland al sinds 1856 internationale verbindingen, maar een moeizame afstemming tussen de buurlanden heeft intensief grensoverschrijdend verkeer al sinds het ontstaan van de spoorwegen in de weg gestaan. Verschillen in infrastructuur, materieel, wet- en regelgeving en de afstemming van treinpaden maken het complex om met een trein in meerdere landen te rijden.

+Lees meer...

Ofwel treinen moeten met verschillende systemen zijn uitgerust, of er moet van locomotief en machinist worden gewisseld. In de afweging van belangen delft het internationale belang in veel gevallen het onderspit. Het verbaast dan ook niet dat internationale treinreizen ver zijn achtergebleven bij het aantal vliegreizen, ondanks de nieuwe HSL-verbindingen. In 2019 namen ongeveer 10 miljoen reizigers een internationale trein: 4 miljoen over lange afstand, 6 miljoen kort grensoverschrijdend. De afgelopen jaren neemt de populariteit van het internationaal treinverkeer weer toe. Toeristen, maar ook bedrijven zoeken vaker naar een milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig. Toch gaat het nog altijd om een klein deel van de internationale reizigers. Internationale treinreizigers lijken op de binnenlandse treinreizigers. Ze komen vaker dan gemiddeld uit de hoge sociale klassen, zijn jong en wonen zeer sterk stedelijk."

op pagina 8 al

08-07-2024 | Petitie Rij de intercity over de grens

Steun van Partij van de Dieren, SGP, D66 en BVH Lokaal!

LS,

De voorbereidingen voor de begroting van 2025 zijn gaande. Inmiddels hebben de volgende politieke partijen voorgesteld de hondenbelasting af te schaffen en de toeristenbelasting te verhogen:

Partij van de Dieren, SGP, D66 en BVH Lokaal!

Later dit jaar zal de begroting voor 2025 gemaakt worden.

+Lees meer...

Hopelijk met de steun van deze partijen is de hondenbelasting volgend jaar in onze gemeente verleden tijd!

mvg, Pieter Slavenburg

Petitie in het nieuws

Inmiddels hebben verschillende lokale media over de petitie bericht.

Lees het hier terug:

AD

Schiedam 24 .

Aktiegeen 270 Oekraïense vluchtelingen in het Bose gebouw

Komtallen 8 juli naar het Dijklander ziekenhuis om 1900 uur Dit is namelijk zeker geen kleinschalige opvang. Deze ruimte zou ook omgebouwd kunnen worden voor de opvang van spoedzoekers van Purmerend.

Bedankt voor uw steun!

Deze petitie is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. De publiekscampagne is daarmee beëindigd maar de lobby achter de schermen gaat vanzelfsprekend door.

+Lees meer...

Mocht u ons willen steunen dan kunt u nog steeds uw handtekening achterlaten.

We bedanken alle ondertekenaars voor hun steun aan deze actie

Verslag gesprek NPO en de petitie is vandaag gesloten; doel bereikt

Ik heb een gesprek gehad met Annemiek Spronk (Contentmanager NPO 2) en Ailien Niemeijer (Programmeur NPO 2).

Op mijn vraag wat hun visie is op de Nederlandse natuurfilm nu en in de toekomst is, vertelden ze dat de allergrootste natuurfilms, zoals Planet Earth 3, maar ook Grutto en Wolf, op NPO 1 worden geprogrammeerd. Daarnaast is op NPO 2 een speciaal "slot" voor de natuurfilm.

+Lees meer...

Hier worden Nederlandse natuurfilms, natuurprogramma’s en natuurseries geprogrammeerd.

Daarnaast zoeken ze filmverhalen die duidelijk een eigen stempel hebben van de maker, met passie voor het onderwerp en een eigen identiteit. Voorbeelden hiervan die ze gaven waren “My Octopus Teacher” en “Silence of the Tides”. Qua formattijden is het belangrijker dat het verhaal een eigen insteek heeft, dan een beoogde tijd. Ze gaven als kanttekening op te passen met doomverhalen over klimaat of verhalen die overlappen met “Vroege Vogels” of “Binnenstebuiten”. Ze enthousiasmeren ons om onze filmplannen te blijven sturen en verzekeren dat ze deze plannen altijd zorgvuldig overwegen.

Overigens speelt leeftijd geen rol in de beoordeling. Ook niet voor Natuur Documentaires. NPO 2 richt zich op een kijkersleeftijd van 35+, NPO1 richt zich op een breed familiair publiek.

Omdat wij als makers vaak een onduidelijk beeld krijgen van de reden van een afwijzing, omdat de omroep en/of producent vaak ons voorstel pitcht en er dus een gefilterd antwoord komt, kan er bij de makers onduidelijkheid ontstaan over de visie of mening van de NPO (vandaar dit gesprek). Op mijn suggestie om mogelijk als producent of omroep tekst en uitleg te vragen bij een afgewezen plan, (Zoals bij het Nederlandse Filmfonds gebruikelijk is) was het antwoord dat de betreffende omroep of producent verantwoordelijk is voor de communicatie van een goede verklaring naar de maker.

Op mijn vraag hoeveel Nederlandse natuurdocumentaires de NPO op jaarbasis produceert, was het antwoord gemiddeld 2 per jaar. Dit heeft natuurlijk ook met budget en ruimte in het schema te maken. Vaak is het een kwestie van keuzes; soms hebben ze van één genre (bijvoorbeeld vogels) veel hele goede plannen van hetzelfde aanbod, en dan moeten ze toch een keuze maken, waarbij zelfs erg goede plannen afvallen.

Op mijn vraag hoe het nu staat met aankoop vs. coproducties, was het antwoord dat nog steeds beide mogelijk zijn. Wel waarschuwen ze dat ze voor 2025/26 nu helemaal voorzien zijn. Maar goed, om een natuurfilm te maken ben je al gauw 4/5 jaar bezig. Dus…

Al met al toch goed nieuws voor de Nederlandse natuurfilm. De NPO blijft toch een platform voor makers, producenten maar ook kijkers. Ik dank Annemiek en Ailien voor hun tijd en uitleg. Soms is het goed om de aandacht te trekken van de bron (als het op andere manieren niet lukt om in contact te komen), ook al is dat met een pressiemiddel als een petitie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een prima gesprek. Hopelijk helpen we hiermee ook onze omroepen om de standpunten van de NPO duidelijk te maken, maar ook de makers, producenten en natuurlijk de kijkers.

Dank voor alle reacties en ondersteuning. Onze Nederlandse natuurfilm blijft gewoon op de buis.

Laat je stem horen!

De nieuwe locatie Randweg 3 zorgt voor verhoogde overlast en ongewenste activiteiten in onze buurt!

Kom naar de nieuwe bijeenkomst met de burgemeester van Roermond:

10 juli 2024 | 19.00 uur Dorpshuis De Harch Kloosterstraat 30 Herkenbosch.