U, de petitionaris

Nieuws

Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis

De petitionaris van de petitie Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Veel. Te veel personen hebben daadwerkelijk te maken gehad met valse meldingen bij instanties als Veilig Thuis. En omdat een melding niet hetzelfde is als een aangifte, hebben zij niet de mogelijkheid om verweer te bieden aan de instanties. Iemand doet een melding en je bent eraan overgeleverd dat men gaat checken bij bijvoorbeeld de school van je kinderen en de huisarts of de melding daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Daar is niets grappigs aan. De tranen liepen over mijn wangen bij het lezen en invoelen van de ervaringen die met mij werden gedeeld.

Vaak gebeurde zo'n valse melding naar aanleiding van een familieruzie of een scheiding. Té erg eigenlijk. Zelf was ik na zo'n valse melding al zo van de kaart dat ik niet in staat was tot normaal functioneren: dát is wat een pestkop doet. Doe een melding als er echt iets aan de hand is, maar niet als pesterij. Haat je de persoon die je wilt pesten dan zó erg dat je hun leven nog moeilijker wil maken?

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Meestal gaat een instantie bepaalde procedures door voordat ze in actie komen. Maar helaas is dat niet altijd zo. In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste van mijn lezers debet aan. Pesterijen dus. Net zoals wat mij overkwam.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kinder- en ouderenmishandeling. Dat was het in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kan ik niets. Daarom heb ik deze petitie veiligthuisveilig.petities.nl aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoedt dat een kind of oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-04-2021

Prullenbakvaccin.

In de Telegraaf een verhaal over een website die opgericht is om verspilling van vaccins tegen te gaan. Het verhaal staat hier

"Overigens is er er ook op petitie.nl een actie gestart voor kwetsbare 60-plussers die geen AstraZeneca willen vanwege de mogelijke bijwerkingen.

+Lees meer...

De handtekeningenactie met 45 stuks loopt tot op heden geen storm. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt dat je het vaccin moet nemen dat je wordt aangeboden en als je dat niet neemt, je als vaccinweigeraar achteraan moet sluiten en wachten op je nieuwe beurt. Blanker: „Dat is wel een extra probleem, want deze groep heeft door de leeftijd een hogere kans op complicaties voor Covid-19.”"

Geen idee op welke info De Telegraaf zich baseert. De site Petitie.nl bestaat niet, wel Petities.nl en daar staat onze petitie (waarvoor dank, fijne website) 45 ondertekenaars? Het zijn er nu bijna 8000 (!) . Het loopt juist wel storm. Ondanks dat het nog vrijwel niet in de media aan de orde is geweest! We hebben al mail gestuurd aan De Telegraaf, maar misschien willen jullie ook nog even reageren en erop wijzen dat dit niet klopt.

En nog even inhoudelijk. Juist onze groep zou zo snel mogelijk het best mogelijke vaccin moeten krijgen, juist in verband met complicaties. En nog even: WE ZIJN GEEN VACCINWEIGERAARS!

Lege prikstraten ... Dat is niet nodig, er zijn duizenden mensen die direct willen komen!

Weer een bericht over lege prikstraten.

"De miljoen Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie zouden op advies van de Gezondheidsraad tegelijk met de groep 50 tot 59-jarigen gevaccineerd worden.

+Lees meer...

Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico lopen op ernstige gezondheidsschade door COVID-19. Iedereen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie gaat dus niet tegelijk maar net vóór de groep 50 tot 59-jarigen zonder medisch risico."

De groep 1956-1960 wordt dubbel overgeslagen voor zover dat kan. Zo zijn er mensen met medische indicatie die nu of wachten op AstraZeneca of dat inmiddels geweigerd hebben die niet gevaccineerd gaan worden. Die groep heeft dus al medische problemen en wil niet gevaccineerd worden met een vaccin dat bijwerkingen heeft en vanwege die bijwerkingen niet aan mensen boven de 65 en onder de 60 gegeven wordt. De groep wordt ook nog eens overgeslagen als ze geen medische redenen hadden, dan zouden ze nu aan de beurt geweest zijn.

We blijven ons erover verbazen. Wie verzint dit? Zijn we in een boek van Kafka beland?

We hebben de eerste mijlpaal van 10.000 handtekeningen gepasseerd !

Yes !! We zijn de eerste mijlpaal van 10.000 handtekeningen gepasseerd ! Op naar de volgende 10.000 ! Ik wil iedereen vragen de petitie niet alleen te tekenen, maar ook te delen met iederen op je social-media ! ALVAST BEDANKT IEDEREEN !!!!!! .

Naast benzeen overschrijding van PAK's met 4000%!

Op 30 april 2021 verspreidde de gemeente Den Bosch een bewonersbrief over deze kwestie. In de brief probeert zij bewoners gerust te stellen over de huidige situatie met de Asfaltcentrale.

+Lees meer...

Ook wordt in deze brief verwezen naar de tijdelijke website waar stukken rondom dit dossier openbaar worden gemaakt: https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/tijdelijke-paginas/asfaltcentrale

Op deze website staan ook meetrapporten van verschillende metingen de afgelopen periode. Op 19 Oktober 2020 zijn er metingen gedaan bij de Asfaltcentrale. Daaruit is gebleken dat er niet alleen tot 400% teveel kankerverwekkend benzeen wordt uitgestoten, maar ook tot ruim 4000% teveel PAK’s. PAK’s is een verzamelnaam van vluchtige stoffen die kankerverwekkend zijn.

Van benzeen is onomstreden bewezen dat dit kankerverwekkend is, de Europese norm van benzeen uitstoot is maximaal 1 mg/m3. Tijdens metingen stootte de asfaltcentrale boven de 4 mg/m3 uit, dit is een overschrijding van meer dan 400%. Een overschrijding van de uitstoot van benzeen door de asfaltcentrale vond ook al plaats in 2018 tijdens een gevalideerde meting.

De uitstoot van PAK’s is echter verder boven de norm. Bij de metingen is meer dan 4000%, inderdaad vierduizend procent, teveel uitstoot gemeten. PAK’s is een verzamelnaam van vluchtige stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Tijdens metingen is naftaleen de specifieke PAK die veruit het meeste aanwezig is, naftaleen veroorzaakt de typische asfaltgeur. Dit is niet toevallig want naftaleen is in feite opgebouwd uit twee delen benzeen.

Tijdens metingen is 2,2 mg/m3 aan PAK’s gemeten, terwijl de limiet volgens het RIVM hiervoor 0,05 mg/m3 is, een overschrijding van meer dan 4000%. Van naftaleen is bewezen dat het zeer schadelijk is voor de gezondheid, het veroorzaakt kanker, genetische afwijkingen, bloedaandoeningen, met een grotere kans bij kinderen. Zeer kleine hoeveelheden kunnen al leiden tot vermoeidheid, misselijkheid, rusteloosheid, brandende ogen en geïrriteerde luchtwegen etc.

Het gevalideerde officiële meetrapport uit 2020 dat door de gemeente begin mei 2021 is vrijgegeven, was al sinds begin februari 2021 in het bezit van de gemeente dan wel asfaltcentrale.

Wij vinden het schokkend dat de gemeente onze klachten bagatelliseert! Nu we weten dat deze overschrijding op PAK's zo hoog is, vinden wij de noodzaak tot ingrijpen vanuit de gemeente alleen maar groter worden. Steun ons daarom en teken de petitie!

Shoarma 4 forever!

spelfout.com.

Jeff Bazo

Jeff Bazos is de neef van Jeff Bezos (geen idee hoe je achternaam verandert maar oke) en hij stinkt.

10-05-2021 | Petitie Jeff Bezos moet dokken

Gemeenteraad van Duiven gaat op 1 juni de Biezenkampen in de raad behandelen.

Door deze verschuiving is de petitie duur verkort van 1 juli en moet deze voor 1 juni naar de gemeente raad van Duiven..

AstraZeneca prik mag ook na 13-14 weken volgens LHV/RIVM

Nieuws voor huisartsen op de website van het LHV (Landelijke huisartsen vereniging) :

"In verband met de zomervakantieperiode krijgen de LHV en het RIVM geregeld vragen van huisartsen over wat er mogelijk is in de planning van levering van vaccins vanwege geplande vakanties. Het RIVM meldt dat zij de leveringsschema’s nu zo hebben ingericht dat in de meeste regio’s de vaccins uiterlijk in de week voor de start van de schoolvakanties worden geleverd.

+Lees meer...

Ook vragen sommigen welke ruimte er is rondom de aanbevolen 12 weken tussen de eerste en de tweede prik. De RIVM-LCI-richtlijn(externe link) stelt dat het interval voor het AstraZeneca-vaccin 10-14 weken is. In de richtlijn staat: “We hanteren een interval van 12 weken of langer en bij voorkeur niet korter dan 10 weken. Als de tweede vaccinatie iets later plaatsvindt dan 12 weken, bijvoorbeeld 13 of 14 weken, is dat ook prima.” Dat biedt dus wat meer ruimte om de vaccinaties zo te plannen dat het voor de huisartsenpraktijken en de patiënten past."

AstraZeneca: 14 weken Pfizer : 6 weken

Als je pas in juni gevaccineerd wordt met AstraZeneca voor de 1e prik dan heb je eind september de 2e prik en ben je pas in oktober beschermd. Ook fijn als je partner dan al wel helemaal beschermd is en jij nog niet. Dan kun je nog niet samen erop uit of moet de ander zich ook nog heel erg aan de regels houden zodat hij/zij de partner die nog niet volledig beschermd is niet kan besmetten (immers je kunt ook als je gevaccineerd bent het virus nog overdragen)