You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

Prodas vertrekt uit Ommel

2014-04-17 | Petition Behoud school Ommel

Ouders schrijven over na PlatOO

2014-04-17 | Petition Behoud school Ommel

Paaltjes worden niet teruggeplaatst voor de afronding van de rondweg!

Zie afbeelding. .

Referendum als ‘noodrem’ via petities.nl

Het is binnenkort mogelijk om met een referendum een wet tegen te houden. Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen.

+Read more...

Begin dus nu alvast! Daarna krijgt u de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat niet lukt, dan tekent de Koning de wet en gaat die in. Het is (nog) niet mogelijk om digitaal handtekeningen te zetten. Maar het is wel goed mogelijk om petities.nl (of een eigen website) te gebruiken als hulpmiddel. Nog voordat een wet door Eerste en Tweede Kamer is gegaan kunt u al beginnen om hier ondertekenaars te verzamelen. Later mailt u deze ondertekenaars voor een ‘echte’ ondertekening. Dit gaat dan buiten het formele proces om, maar kan al wel druk zetten op politici. Ze kunnen immers op petities.nl zien hoeveel tegenstanders er al zijn voor de wet waar ze aan werken. Per e-mail stuurt u ze een vooringevuld formulier om af te drukken, een handtekening op te zetten en naar de gemeente te brengen of op te sturen. Per jaar zijn er tientallen petities die meer dan 10.000 ondertekeningen halen. De meeste mensen tekenen dan in de eerste 6 weken. Als de 10.000 ondertekeningen zijn goedgekeurd en er aan de andere voorwaarden is voldaan, moeten de resterende ondertekeningen verzameld worden. Dit kan dan op dezelfde manier.De regering kan de uitslag van dit zogenaamde ‘raadgevende referendum’  overigens nog steeds negeren. Alleen een zogenaamd correctief referendum is niet te negeren, maar dat bestaat (nog) niet in Nederland. Het eerste voorstel voor deze wet was in 2006 (Kamerstuk 30372 nr. 8) met 42 pagina's toelichting door Dubbelboer, Duyvendak en van der Ham (Kamerstuk 30372, nr. 9). Sindsdien zijn er veel amendementen geweest (zie dossier 30372) en is het besproken met ministers. Onder andere het gebruik van DigiD is overwogen.Van Schinkelshoek heeft de voornaamste oppositie geleverd, onder andere door te vragen het aan te houden, bepaalde wetten niet referendabel te maken, de wet een tijdelijk karakter te geven, ondertekeningen strenger te controleren en 40.000 in plaats van 10.000 ondertekeningen te eisen in de eerste stap voor een referendumaanvraag.Op dinsdag 15 april 2014 heeft ook de Eerste Kamer erover gestemd en is het aangenomen. Binnenkort wordt de wet gepubliceerd en 4 maanden later van kracht. De verwachting is dat digitaal ondertekenen later mogelijk wordt gemaakt.

Eerstekamer.nl: Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomen
2014-04-16

Help Shenjun in Nederland te houden

2014-04-15 | Petition Shenjun moet blijven

Burgemeester Bunnik baalt van situatie Shenjun

Bron: RTV Utrecht, http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1164885/   ODIJK/ODIJK - Het is teleurstellend dat Shenjun uit Odijk wordt afgewezen voor een verblijfsvergunning, alleen omdat hij niet in de goede administratie stond. Dat zegt burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik, waar Odijk onder valt.Shenjun woont al zijn hele leven in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning omdat hij niet ingeschreven stond bij het Rijk.

+Read more...

Daarom moeten hij en zijn moeder nu naar China, waar zijn moeder vandaan komt.De burgemeester van Bunnik vindt het raar dat kinderen als Shenjun worden uitgewezen. "Kinderen die ingeschreven staan bij de gemeente, die onder toezicht staat van de Rijksoverheid, zijn in mijn beleving ook gewoon Rijkskinderen. Ik vind het jammer dat die knip wordt gemaakt en volgens mij is dat ook niet nodig. Daarom is mijn oproep aan de Tweede Kamer om daar een oplossing voor te bieden."Uit het jaarrapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijkt dat 675 jonge asielzoekers door het kinderpardon een verblijfsvergunning hebben gekregen. Door de regeling mogen 775 familieleden ook in Nederland blijven.

Onderteken ook de petitie 'Shenjun moet blijven'
2014-04-15 | Petition Shenjun moet blijven

Column op Managementsite.nl "Eén snelheid op de snelweg"

Eén snelheid op de snelweg Het ei van Columbus: geen 130, maar ook geen 70. Duidelijk.

+Read more...

Veilig. Zuinig! Met een eenvoudige en goedkope maatregel kunnen we onvoorstelbaar veel problemen op de weg oplossen: voer één snelheid voor iedereen in. De maximumsnelheid is de minimumsnelheid. Lees verder >>

Lees verder op Managementsite.nl
2014-04-11 | Petition One speed on the highway

tekingen de petities en komt in actie

hoi petities tekingen de petities ook van tom ik groep alle nederland op om het te doen .

2014-04-09 | Petition Geert Wilders moet aftreden