U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Teken

Teken AUB.

Teken

Teken AUB.

Laatste en massale oproep aan EU-Commissie: Geen bosbiomassa in EU richtlijn omwille van natuur, bossen en luchtkwaliteit

Geen bosbiomassa in EU richtlijn omwille van natuur, bossen en luchtkwaliteit Morgen op 9 juli 2021 zal de EU-commissie naar verwachting het klimaatenergiepakket - inclusief de verbranding van bosbiomassa, afronden. Dit gebeurt onder druk van de bosbouwindustrie , zoals deze week bleek uit een brandbrief van 21 Estlandse natuurorganisaties maar tegen de uitdrukkelijke oproepen van burgers en wetenschap in, om bosbiomassa uit dit pakket te halen.

+Lees meer...

Om deze reden doen 130 NGO namens ruim 240.000 Europeanen, middels een film, een laatste, massale en dringende oproep aan de Commissie: “haal bosbiomassa uit het EU pakket omwille van de natuur, bossen en luchtkwaliteit”. De (korte) film is geproduceerd door St. Comité Schone Lucht NL i.s.m. WeMove Europe en Forest Defenders Alliantie

2 Links naar de film: (NL en Engelstalig)  Film (NL) Laatste Oproep Europeanen aan EU Commissie en Frans Timmermans

 Film (Engelstalig) Take forest biomass out of the EU directive (RED)

Deze oproep komt gelijktijdig met het besluit van 5 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa te stappen. Houtpellets, gebruikt voor biomassaverbranding en bijstook in Nederlandse energiecentrales, worden niet geproduceerd volgens de Nederlandse criteria voor duurzame biomassa. Dat is de uitkomst van een internationaal onderzoek van SOMO naar de productie van houtpellets in Estland, dat vandaag werd gepubliceerd. De duurzaamheidscriteria blijken niet meer dan een papieren tijger te zijn en werken in de praktijk niet.


Contact - Comité Schone Lucht:

Fenna Swart- fennaswart25@gmail.com Maarten Visschers - 06-34428154 info@maartenvisschers.nl

Stand van zaken | Verkeersbesluit opgeschort (raadsmededeling d.d. 06-07-2021)

Zoals misschien iedereen heeft gelezen op Social Media en in de Stentor heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd om het verkeersbesluit op te schorten en het fietspad te herstellen op de oorspronkelijke plek.

[De link naar de raadsmededeling d.d.

+Lees meer...

06-07-2021](https://deventer.raadsinformatie.nl/document/10375191/1#search=%22fietspad%22)

We kunnen dus een klein vreugdesprongetje maken doordat we op korte termijn verlost zijn van alle obstakels en weer veilig achter de monumentale stadsmuur kunnen fietsen.

Jammer genoeg kan dit nog steeds van korte duur zijn; een definitief herinrichtingsplan is nog niet opgesteld en het huidige verkeersbesluit is nog niet van tafel. Het college is nu aan zet en we moeten afwachten waarmee de wethouder nu voor de dag komt.

De petitie laten we uiteraard nog open staan en kan nog steeds ondertekend worden. Dus wijs iedereen op deze petitie om zo een nog duidelijk signaal af te geven richting het college dat bij ons verkeersveiligheid bovenaan staat en het fietspad op de oorspronkelijke plek behouden dient te blijven.

Uiteraard willen we iedereen bedanken voor de massale steun en hopen dan ook dat dit tot het behoud van het fietspad gaat leiden. Wordt vervolgd.

Het kan in Parijs!

Parijs geeft het voorbeeld met betaald parkeren voor de gemotoriseerde tweewieler. Daar kan het, dus het kan ook in Amsterdam ingevoerd worden.

+Lees meer...

lees verder 'en Français' in Le Parisien 6-7-21

Er worden ook nog eens 60.000 straatparkeerplaatsen opgeheven, meer auto's moeten binnen en ondergronds geparkeerd worden. Tussen 20 oktober 2020 en 15 januari 2021 was er een internetconsulatie over het plan waar dit allemaal bij hoort, met 15.000 bijdrages. Belangrijkste punt van kritiek is dat het leven van arbeiders, het volk en vaklieden duurder wordt zo.

Achtergrond: de opkomst van de gele hesjes werd ook voornamelijk veroorzaakt door een verhoogde milieuaccijns op diesel, omdat je op het Franse platteland volledig afhankelijk bent van je goedkope dieselauto (ooit zwaar aangemoedigd door de Franse staat om de autoindustrie te stimuleren)

07-07-2021 | Petitie Parkeerplaatsen voor scooters

De wethouder houdt vast aan haar plannen! Raad beslist op 8 juli.

In de afgelopen week is er veel gebeurd. Meer dan 10.000 buurtbewoners, volkstuinders en Westerpark-liefhebbers ondertekenden de petitie Red het Westerpark, waarvoor heel veel dank.

+Lees meer...

Wethouder Van Doorninck houdt desondanks nog altijd vast aan haar plannen!

Tegen AT5 vertelde de wethouder dat de OV-baan er helemaal niet komt, maar in de raadscommissievergadering zegt ze iets heel anders. Namelijk dat de plannen voor fietssnelwegen vanaf 2030 en voor OV door het park vanaf 2040 spelen en daarom in de plannen moeten!

Wij willen in 2030 geen supersnelle fietspaden door het park, net zo min als OV-banen in 2040. In de komende jaren borduurt de uitwerking van Haven-Stad voort op de Omgevingsvisie 2050. En worden er door de gemeente en ontwikkelaars grondaankopen en investeringen gedaan. Als dat allemaal gebeurt op basis van de huidige Omgevingsvisie, dan is er straks geen weg meer terug. Daarom moeten die snelwegen nu uit de Omgevingsvisie 2050 worden geschrapt én goede alternatieven erin! Snelle fietspaden kunnen makkelijk langs het Westerpark net als de bus of tram. 

Op donderdag 8 juli stemt de raad over de Omgevingsvisie 2050. Laat voor die tijd van je horen. Teken en deel de petitie. Vraag de raad met klem om niet in te stemmen met het plan van de gemeente, maar te kiezen voor ons alternatief. Stuur eventueel een bericht naar de politieke partijen in Amsterdam, vooral die van de coalitie (GroenLinks, PvdA, SP en D66).

Doe het snel, de raad beslist al op 8 juli!

Ja... vanaf 16 juli kan het

Het wordt mogelijk vaccins te ’mengen’. Wie een eerste prik heeft gekregen met AstraZeneca, kan een tweede van BioNtech/Pfizer krijgen.

+Lees meer...

Vanaf 16 juli kan daar een afspraak over worden gemaakt.

Dat heeft demissionair minister (...) lees verder, DVHN 6-7-21

Deze petitie kan nog tot vanavond ondertekend worden!

Morgen worden de handtekeningen overhandigd, dus er kan nog getekend worden!.