U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

KPN bezorgt e-mail met vertraging

Net zoals laatst gebeurde bij Ziggo komt e-mail van petities.nl nu bij KPN-klanten niet of vertraagd binnen.

Wij hebben er maandag 13 september melding van gemaakt en in reactie daarop zijn de filters van de leverancier van KPN nu aangepast.

+Lees meer...

Het probleem zou op 13 september rond 15:00 zijn verholpen, maar wij ontvingen 's avonds die dag nog klachten dat KPN de bevestigingsmail niet of vertraagd binnen komt.

Op woensdag 15 september is onze klacht doorgestuurd naar de beheerders van de KPN-mailservers nadat we bewijsmateriaal hebben aangeleverd.

Het lijkt erop dat petities.nl een maximaal aantal e-mails per zoveel minuten mag afleveren. Soms komt een e-mail er gelijk door en bij een weigering door KPN gaat de mail weer bij ons in de wachtrij en wordt later opnieuw aangeboden. Met onvoorspelbaar succes. Het is aan KPN om dit op te lossen, net zoals eerder bij Ziggo.

Overigens, als u nog een goede internetprovider zoekt, denk eens aan Freedom.nl. Niet toevallig onze sponsor. Sowieso voor toegang (via glasvezel of via de telefoonlijn), hosting en vanaf volgende week ook voor louter e-mail

13-09-2021

Hulp gezocht bij het organiseren van een bijeenkomst m.b.t. behoud schoolgebouw

Het erfgoedplatform wil met diverse partijen en personen die het behoud van het schoolgebouw steunen een bijeenkomst organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst zullen buurtbewoners en tekenaars van deze petitie worden uitgenodigd.

+Lees meer...

Er zullen dan ook architecten en aannemers worden uigenodigd en mensen die een idee hebben voor de toekomst van het schoolgebouw.

Het erfgoedplatform is met spoed op zoek naar mensen die willen meedenken over de invulling van deze bijeenkomst. Voor het draagvlak is het bijzonder belangrijk dat er ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden meehelpen om deze avond/middag te organiseren.

Wil je meehelpen met het samenstellen van het programma van een dergelijke bijeenkomst, stuur dan z.s.m. een e-mail naar behouddevuurvogel@gmail.com.

Aanbieding op 22 september !

Beste ondertekenaars

De petitie is gesloten en uiteindelijk 147 maal ondertekend. Bij het begin van het raadsjaar van de gemeenteraad wil ik hem nu aanbieden. Hiervoor is door de griffie een afspraak gemaakt op woensdag 22 september a.s.

+Lees meer...

om 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Met een mondelinge toelichting zal ik de petitie dan officieel aanbieden aan de plv voorzitter van de raad.
Het zou aardig zijn als een paar van jullie ook daarbij aanwezig zouden willen zijn? Heel graag. Zo ja, stuur even n berichtje, ik moet laten weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Alvast bedankt. Vriendelijke groet Wil Göbel

Media-aandacht voor parkeerperikelen

Delft, maandag 13 september 2021

Geachte heer/mevrouw,

Delft op zondag heeft gepubliceerd over de parkeerperikelen op de campus TU Delft. https://www.delftopzondag.nl/reader/22813 Ad.nl, editie Delft, heeft ook gepubliceerd: https://www.ad.nl/delft/lijft-universiteit-straks-2500-plekjes-in-maak-tu-niet-de-baas-over-parkeerplaatsen-voor-delftenaren~a072f6ef/

.

13-09-2021 | Petitie Behoud parkeerplaatsen TU Delft

Teken en deel

In park Klarenbeek zijn inmiddels 740 bomen van de 800 geplande bomen gekapt. Zinloos want als er met een andere behoud bomen bril was gekeken waren er andere besluiten genomen.

+Lees meer...

Niets kon de gemeenteraadsleden, veratnwoordelijk wethouder en onze burgemeester overhalen iets langer stil te staan bij deze zoveelste zinloze bomen kap. Ruim 2400 mensen hadden hun handtekening gezet voor het behoud van de bomen. Onze burgemeester pakte ze louw aan en ging verder tot de orde van de dag waarna een bekokstoofd onderonsje met gratis uitgedeelde gemeente beleid propaganda boekjes ingekocht van betaalde insprekers die uitgedeeld waren aan de raadsleden om een eigen gelijk te staven en nog diezelfde avond besloot onze wethouder GroenLinks mevrouw Catelijne Bouwkamp door te gaan met haar zinloze destructieve bomen beleid. Moedeloos tegen dit soort onrecht ben ik tot het besluit gekomen dat dit mijn aller allerlaatste actie gaat zijn voor Behoud Bomen Arnhem. Samen met de Bomenbond https://bomenbond.org/index.html was er een schouw in het park gepland met Hans van der lans, Eef Arnold en ex Staatsbosbeheer directeur Frits van Beusekom om duidelijk te maken dat natuurbehoud en bosbeleid anders kan dan tot nu gedaan wordt. Met veel meer respect voor de natuur maar nee niets kan dovemans oren doen luisteren. Eigen gelijk eerst ook al heb je ongelijk dat is de gemeentepolitiek. Behoud bomen Arnhem heeft jaren vrijwillig moeten strijden om door te dringen tot de GroenLinks coalitie die onder de bezielende leiding van Catelijne Bouwkamp meer bomen heeft gekapt dat ze zelf kan overzien. De afspraken die ze met ons maakte bij onze eerste actie is ze nooit nagekomen. Haar belofte ons uit te nodigen nadat ze geïnstalleerd was heeft ze gebroken. Ze moet ons nog uitnodigen, alleen van mij hoeft het niet meer deze vrouw heeft haar ware aard wel laten zien. Eigenlijk kenmerkend voor haar beleid. Park Gulden bodem is gesloopt onder de aanvoering van de voorzitter van de Vrienden van Sonsbeek de ex VVD wethouder Mevr. Van Gastel diezelfde VVD’er is er verantwoordelijk voor geweest dat de kapvergunning uit de APV is gehaald met de inmiddels trieste gevolgen van dien. Er worden meer bomen uit particuliere tuinen gekapt dan ooit tevoren. Gedeputeerde staten leden zoals GroenLinks Jan van der Meer stemmen nog steeds in met biomassa hoe veel bioboter kun je op je hoofd hebben? Ook het doordrukken van biomassacentrales gestookt op bomen, windmolens en zonneparken zonder te kijken naar de langdurige natuur en milieu schade worden gezien als energietransitie. We kunnen de komende jaren gewoon gas blijven gebruiken en zijn daarmee schoner dan de plannen zoals nu uitgerold, onhaalbare geld verkwistende plannen

Deze petitie is ondertekenaar

De gesprekken met de gemeente gaan traag en zijn stroperig. Inmiddels zijn er bomen gekapt maar staan er nog meer op het programma te kappen. Zonder dat er een gedegen beheerplan ligt. Hans van der Lans, Frits van Beusekom en Eef Arnolds hebben hun visie ook over Park Klarenbeek gedeeld en zien in dat de gevolgde weg geen goede is voor Park Klarenbeek voor de toekomst. We gaan door en willen dat de gemeente in gesprek gaat met Hans, Eef en Frits en hun visie meeneemt in een gedegen beheerplan..

Werknemers

Plus hoe zit het met de werknemers ? Wij worden nu verplicht om ons te laten inenten anders hebben wij geen baan meer ? Belachelijk :(.

12-09-2021 | Petitie Geen coronapas in de horeca

Petitie Wild in Leeuwesteyn, deze week bij B&W Utrecht aangeboden.

Beste natuur- en of dierenliefhebber, inwoner van Leeuwesteyn, Leidsche Rijn, Utrecht en omstreken,

Héél hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie Wild in Leeuwesteyn. Er zijn op dit moment 715 ondertekeningen!

Komende week, donderdagavond 16 september, bied ik de petitie aan aan raadsvoorzitter Sharon Dijksma of vervangend raadsvoorzitter Pepijn Zwanenburg.

+Lees meer...

Dat zal gepaard gaan met een kort pleidooi.

In de nieuwsbrief E-news Leeuwesteyn van de Gemeente Utrecht is te lezen dat een aantal acties ten aanzien van de dieren is ondernomen:

• Er zijn verkeersborden geplaatst langs de wegen rondom Leeuwesteyn • Het gebied naast het Amsterdam-Rijnkanaal, het Oeverpark, wordt ecologisch ingericht • Groene gebieden waar de gemeente voor zorg draagt worden tijdelijk niet gemaaid.

Gaat dit de dieren voldoende helpen? Hoe fijn het ook is dat deze initiatieven er zijn, het gaat de dieren niet echt verder helpen. Het leefgebied dat hen wordt toegekend ligt nog altijd té dicht bij de mens en zijn/haar activiteiten. Het zal om die reden niet een leefgebied zijn waar wilde dieren prettig verblijven. Met als gevolg stress en vluchtgedrag. We weten inmiddels waar dat toe kan leiden.

We vragen de gemeente Utrecht om voor de bestaande situatie in Leeuwesteyn een goede oplossing te vinden. Daarnaast verzoeken we de gemeente om voor toekomstige bouwtrajecten voorafgaand aan het bouwen, met experts, een natuurplan op te stellen om zodoende de oorspronkelijke bewoners van het gebied veilig te stellen.

Wil je de ontwikkelingen verder volgen? Niet lang na de overhandiging zal deze petitie sluiten. Op Instagram houden we je graag verder op de hoogte.

Nogmaals heel veel dank voor je bijdrage! Heel hartelijke groet,

Jacqueline Rijkmans Initiatiefnemer petitie

Wild in Leeuwesteyn Instagram Petitie Mail: diereninleeuwesteyn@gmail.com

Wilde dieren in het nieuws 03-06-2021 Leidsche Rijn Nieuws 05-06-2021 AD Utrecht 10-06-2021 RTV Utrecht