U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Protest tegen sluiting Hoogeveense gevangenis

  DVHN | Gepubliceerd op 27 maart 2013, 15:11 HOOGEVEEN - Ruim honderd medewerkers van De Grittenborgh in Hoogeveen protesteerden vanmiddag tegen de sluiting van de gevangenis. Het is de eerste protestactie nadat de sluiting afgelopen vrijdag bekend werd gemaakt. Voorzitter van de ondernemingsraad Peter Manning vertelde dat actiebereidheid heel groot is en de mensen zich niet neerleggen bij de maatregel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.

+Lees meer...

"We willen volgende week met bussen naar Den Haag. De Tweede Kamer zal weten hoe wij hierover denken." Frans Charbo van Abva Kabo FNV: "Dit is geen koekjesfabriek die je zo maar even sluit. Je gaat met mensen om." Veel medewerkers lieten weten dat ze hun hoop hebben gevestigd op de Tweede Kamer. "Er zijn een aantal partijen tegen de sluiting. Het is te hopen dat zij nog wat kunnen doen."

http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article9952383.ece/Protest-tegen-sluiting-Hoogeveense-gevangenis

PvdA petitie tegen sluiting Grittenborgh

  Woensdag, 27 Maart om 0:05:36 | 429 keer bekeken Hoogeveen - Tijdens een drukbezochte ledenvergadering is dinsdagavond 26 maart een petitie overhandigd aan PvdA kamerlid Keklik Yücel. Voorzitter Theo Jonker overhandigde een door alle aanwezige leden getekend pleidooi voor behoud van de Grittenborgh voor Hoogeveen. Yücel was in Hoogeveen aanwezig om verantwoording af te leggen over het functioneren van de PvdA fractie in Den Haag en de rol van deze partij in het kabinet.

+Lees meer...

De lokale PvdA’ers namen de gelegenheid te baat om haar stevig aan de tand te voelen over de vorige week aangekondigde sluiting van de Grittenborgh. Met name het aspect van de torenhoge werkloosheid in Hoogeveen is hierbij benadrukt. De petitie is de afgelopen 2 dagen via de sociale media wijd verspreid geraakt en heeft vele steunbetuigingen opgeleverd. Alle reacties zijn aan Yücel meegegeven. Yücel, die als inwoner van Overijssel de sluiting van p.i. Almelo van nabij meemaakt, toonde begrip voor de protesten tegen de sluiting en zal de reacties uit Hoogeveen inbrengen bij haar collega’s in Den Haag. Ook het kabinetsbeleid, en de rol van de PvdA daarin, is uitvoerig aan de orde geweest. Veel lokale PvdA’ers toonden zich uitermate bezorgd over de ontwikkelingen in Nederland. Yücel gaf volop uitleg en vroeg tevens begrip voor de vele lastige beslissingen waarvoor de PvdA zich in Den Haag gesteld ziet. Ze zegde toe om, samen met andere noordelijke PvdA’ers, in de Tweede Kamerfractie in het bijzonder aandacht te vragen voor de moeilijke economische omstandigheden waarin de regio Hoogeveen verkeert. 

http://www.regiohoogeveen.nl/news/24014/PvdA-petitie-tegen-sluiting-Grittenborgh.html

Personeel de Grittenborgh komt in actie

  Dinsdag, 26 Maart om 16:35:24 | 1582 keer bekeken Hoogeveen - Het personeel van gevangenis de P.I. Hoogeveen legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de afgelopen vrijdag aangekondigde sluiting van gevangenis P.I.

+Lees meer...

Hoogeveen. Het actiecomité van de P.I. Hoogeveen kondigt woensdag (27 maart) aan vanaf 12.00 uur een half uur actie te voeren bij de ingang van de P.I. Hoogeveen. "Het bericht dat de P.I. Hoogeveen gaat sluiten is door de medewerkers vol ongeloof, boosheid en emotie ontvangen. Het personeel wil zich niet zonder slag of stoot af laten voeren en heeft een kleine actie voorbereid. 

http://www.regiohoogeveen.nl/news/24008/Personeel-de-Grittenborgh-komt-in-actie.html

Veenhuizen houdt toch een gevangenis

Leeuwarden | Noord-Nederland wordt vooralsnog minder hard getroffen door de bezuinigingen op de gevangenissen dan gevreesd. In het Noorden gaat alleen de gevangenis in Hoogeveen dicht, naast de locaties Bankenbosch en Fleddervoort in Veenhuizen.

+Lees meer...

De gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen blijven wel open, maar moeten in 2018 plaats maken voor een nieuw te bouwen gevangenis in het Drentse dorp. Ook PI Ter Apel en PI Leeuwarden blijven open. Per saldo gaan er driehonderd rechtstreekse arbeidsplaatsen verloren in Noord-Nederland als gevolg van het gistermiddag door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) gepresenteerde masterplan. De verwachting is dat er ook nog eens 300 indirecte banen zullen verdwijnen. In heel Nederland gaat het om sluiting van dertig locaties en het schrappen van minstens 3400 banen. In vijf jaar tijd zal de capaciteit teruglopen van 12.595 tot 10.917 gedetineerden. Dat moet een bezuiniging van 340 miljoen euro opleveren, ook door het aantal meermanscellen fors te verhogen, meer gestraften een elektronische enkelband te geven en voor tbs’ers een goedkopere en lichtere zorg in te voeren. In het conceptplan werd nog gesproken van sluiting van de penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen, Ter Apel en Hoogeveen. Daarbij zouden ruim 850 banen verloren gaan, en nog eens zoveel aan indirecte werkgelegenheid. De staatssecretaris blijkt gevoelig te zijn geweest voor een intensieve gezamenlijke lobby vanuit Noord-Nederland en het dreigende verlies aan werkgelegenheid in het Noorden. Toch spreekt OR-voorzitter Hilko Hof van PI Veenhuizen van ,,een drama voor Noord-Nederland”. Er zijn namelijk nog een hoop open eindjes in de plannen. Bovendien gaat de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug dicht, waarmee 450 banen verloren gaan. Volgens de plannen van Teeven moet de locatie Norgerhaven in Veenhuizen plaats maken voor een nieuwe gevangenis, waarbij de monumentale voorgevel behouden zou blijven. Net als de rest van het gevangenisdorp staat Norgerhaven op de nominatie om per 2018 werelderfgoed te worden. De nieuwbouw zou gefinancierd en beheerd moeten worden met privaat geld. Dat is volstrekt nieuw in Nederland. ,,Hoe de staatssecretaris dat wil doen is nog totaal onduidelijk”, aldus Hof. De zeshonderd plaatsen in de nieuwbouw zullen neerkomen op driehonderd meermanscellen. ,,Daardoor gaat er vanaf 2018 dus meer werkgelegenheid verloren.” Abvakabo FNV vindt dat dat de veiligheid van cipiers de hoogste prioriteit moet krijgen. Een aantal locaties is simpelweg ongeschikt voor meerpersoonscellen, aldus de bond. PI Leeuwarden heeft de bezuinigingoperatie van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) overleefd. De werkgelegenheid blijft naar verwachting van de directie gelijk. Er komen zestig meermanscellen bij, waardoor de capaciteit stijgt tot 308 plaatsen. Omdat overal het gevangenisregime wordt versoberd, zal dit waarschijnlijk per saldo geen extra werkgelegenheid opleveren. Het besluit dat PI Leeuwarden open blijft, leidde gistermiddag tot een ingetogen vreugdedansje onder de ongeveer 250 personeelsleden. Dat stond daarna meteen stil bij de collega’s in Hoogeveen en Veenhuizen, die hun baan kwijtraken. Bovendien zal de penitentiaire inrichting in Leeuwarden, die tot twee jaar geleden bekend stond als De Marwei, volgens OR-voorzitter Johan Perridon gauw weer ter discussie staan. ,,Staatsecretaris Teeven wil naar megabajessen. Wij zijn straks een kleine vestiging en dat blijven we.” Teeven wil dat uiteindelijk meer dan de helft van de gevangenen in een meermanscel wordt ondergebracht. Uitbreiding naar meer meermanscellen dan de 94 die PI Leeuwarden straks krijgt, zit er niet in. ,,Dat is onze zwakte.” In de praktijk zullen in cellen van tien vierkante meter de bedden worden vervangen door stapelbedden. PI Leeuwarden heeft al enige jaren ervaring met meermanscellen en maakt zich daarom weinig zorgen over de veiligheid in de gevangenis. OR-voorzitter Perridon maakte wel een kanttekening. Tot nu toe is plaatsing in meermanscellen op basis van vrijwilligheid. Die gaat er door de uitbreiding vanaf. ,,Nu worden rokers en mensen met dezelfde geloofsovertuiging nog bij elkaar geplaatst, dat is straks niet meer vanzelfsprekend.” Het Noorden heeft de afgelopen jaren al een kaalslag onder gevangenissen beleefd. Zo zijn eerder al de Blokhuispoort in Leeuwarden, het Huis van Bewaring in Groningen en De Oude Gracht in Veenhuizen gesloten. De gevangenen krijgen landelijk een versoberd regime. Het avond- en weekendprogramma verdwijnt. Dat houdt in dat ze na vijf uur niet meer de cel uitgaan en in de weekeinden niet meer aan sport kunnen doen. Ook zullen ze dan geen bezoek meer kunnen ontvangen. Dat laatste wordt vooral lastig voor familieleden van gedetineerden die gebonden zijn aan school of werk.

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=63634

Bijdrage Teeven aan crisis: botte bijl in de bajessen

  door Gerlof Leistra 23 mrt 2013 Wordt de Koepelgevangenis in Haarlem straks een hotel? - Foto: ANP De markante Koepelgevangenis in Haarlem biedt over een paar jaar wellicht onderdak aan een hotel of een casino. De Bijlmerbajes gaat tegen de vlakte.  5    1    1561   12 Share on twitter Share on linkedin Share on facebook 8   Zo’n dertig gevangenissen moeten de poorten sluiten.

+Lees meer...

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie hanteert de botte bijl om 340 miljoen euro te bezuinigen op het gevangeniswezen. Moeiteloos offert hij zijn principes op in een poging een bijdrage te leveren aan het oplossen van de economische crisis. Harde lijn Die arme Fred! Je ziet hem zweten boven zijn stukken. Als officier van justitie en Tweede Kamerlid stond hij voor een harde lijn tegen misdaad. Nu wil hij jaarlijks tweeduizend veroordeelden met een enkelband thuis laten zitten. Maar ze moeten wel werken, verzekert hij ons. Natuurlijk weet Teeven wel beter. Goede controle op de thuiszitters is uitgesloten. Eén geweldsincident en het land staat al weer op zijn kop: waarom zat deze levensgevaarlijke man niet in een cel? Teeven zelf had vroeger geen goed woord over voor de enkelband. Onaanvaardbaar: lekker met een pilsje op de bank! Nu piept hij noodgedwongen anders. Generaal pardon De voorgenomen kaalslag in het gevangeniswezen is ongekend. Je kunt voorspellen dat personeel en vakbonden zich niet zonder slag of stoot bij sluiting neerleggen. Dat wordt nog een zware dobber. Dat oude gevangenissen een andere bestemming krijgen of worden gesloopt, is begrijpelijk. Maar zoveel in één keer? Er lopen naar schatting zo’n 15.000 veroordeelde criminelen vrij rond. Krijgen die een generaal pardon? Psychisch gestoord En dan de plannen om de helft van alle gedetineerden onder te brengen in een tweepersoonscel. Ik kom wel eens in een gevangenis. Het merendeel van de gedetineerden is psychisch gestoord en volkomen ongeschikt om een kleine ruimte met iemand anders te delen. Dat wordt moord en doodslag in de bajes. Dat weet Teeven als geen ander. Maar dat kan hij niet hardop zeggen. Hij moet bezuinigen, koste wat kost.

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2013/3/Bijdrage-Teeven-aan-crisis-botte-bijl-in-de-bajessen-1209400W/

Personiel De Marwei ferromme

  Omrop Fryslân 23 maart, 2013 - 13:30 De ferromming by direksje en personiel by De Marwei yn Ljouwert is grut no't de finzenis iepen bliuwt. De finzenis fan Hoogeveen giet ticht, sa makke steatssekretaris Teeven fan justysje freed bekend.

+Lees meer...

Yn it Noarden ferdwine goed 300 arbeidsplakken. Sa't it no liket hoecht der yn Ljouwert gjin personiel út. Foar de finzenen sil der wol in soad feroarje. Yn de plannen fan it kabinet komt aanst mear as de helte fan de detinearden yn Nederlân yn in mearpersoanssel te sitten. Yn Ljouwert komme 94 sellen, dêr 't meardere minsken yn sitte. UR foarsitter Johan Perridon Share on twitterShare on facebookShare on hyves Share on printShare on email  

http://www.omropfryslan.nl/nijs/personiel-de-marwei-ferromme

'Geachte heer Voordewind, ik overweeg aan u het etiket 'inhumaan' uit te reiken'

OPINIE - Sonja Zimmermann ? 21/03/13, 17:10 © anp. Joël Voordewind. opinie Producten uit de bezette gebieden mogen niet langer het etiket 'Made in Israël' dragen, stelt het kabinet.

+Lees meer...

Joël Voordewind vreest dat dit het begin is van een boycot. Sonja Zimmermann hoopt dat hij daarin gelijk krijgt. Geachte heer Voordewind,U bent ertegen dat 'producten uit Joodse nederzettingen in de omstreden gebieden' een speciaal label krijgen. U bent daarom onder het motto 'Stop discriminatie Israël' een handtekeningenactie begonnen die moet resulteren in een petitie aan de Tweede Kamer. De in uw visie 'omstreden gebieden' heeft Israël sinds 1967 bezet. Met landroof, de Muur, vernieling van landerijen, tienduizenden huizen en infrastructuur, plundering van grondstoffen en waterbronnen, discriminerende wetgeving, verdrijving ten behoeve van inmiddels 600 duizend Joodse kolonisten, aanvallen van kolonisten tegen Palestijnen, heeft Israël onder meer van VN-rapporteurs het predicaat 'apartheidsstaat' gekregen. Israël negeerde 65 VN-resoluties, onder meer over het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. U zegt te vrezen dat het speciale 'nederzettingenlabel' zal leiden tot een boycot. Uw houding leidt daartoe en ik hoop dat er inderdaad zo'n boycot komt. Voor de Palestijnen is het vijf voor twaalf. Slechts 40 procent van de in 1967 bezette gebieden is nog toegankelijk voor hen.Voortgaande nederzettingenbouw door Israël doet het grondgebied verder slinken. Palestijnen, ook christelijke, ervaren dit als een proces van etnische zuivering. U zegt op te komen voor de godsdienstvrijheid van de Palestijnse christenen? Dertien Palestijnse christelijke kerkleiders schreven in 2009 in hun zogeheten Kairos-document: 'Omdat wij Palestijnen zijn, lijden wij onder de bezetting van ons land. Als Palestijnse christenen lijden wij ten gevolge van verkeerde interpretaties van theologen.' Ze pleitten voor moreel verantwoord investeren, ofwel een selectieve boycot. En u, Joël Voordewind, u die ook christen zegt te zijn, geeft niet thuis.U laat de Palestijnen vallen als een baksteen. Ik overweeg daarom aan u het etiket 'inhumaan' uit te reiken.Sonja Zimmermann is bestuurslid van Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (www.docp.nl).Twitter: @docP_

De Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

Abvakabo FNV: geen gedwongen ontslagen in gevangenissen

  22 maart 2013 Abvakabo FNV vindt dat er nu snel een sociaal plan moet komen voor het gevangenispersoneel. Medewerkers die hun baan verliezen, moeten worden begeleid naar ander passend werk.

+Lees meer...

De vakbonden zijn met het ministerie van Veiligheid en Justitie daarover in constructief overleg.   ANP : Lex van Lieshout ANP : Lex van Lieshout Het kabinet gaat stevig bezuinigen op de gevangenissen en sluit tot 2018 een groot aantal inrichtingen. Zo’n 3700 medewerkers zien hun baan op de tocht staan. Frans Carbo, bestuurder Abvakabo FNV: 'We willen goede afspraken maken over de begeleiding van werk naar werk, zodat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid van werknemers en werkgelegenheid in de regio’s.' De vakbonden onderhandelen daarover met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook rijksbreed wordt onderhandeld over sociaal beleid. Abvakabo FNV verwacht op korte termijn tot een onderhandelingsakkoord te komen. Op basis daarvan wil de vakbond snel specifieke afspraken maken voor de medewerkers bij Veiligheid en Justitie. Abvakabo FNV vindt dat het sluiten van de gevangenissen niet ten koste mag gaan van de veiligheid van het personeel. Staatssecretaris Teeven wil veel vaker twee gevangenen in een cel plaatsen. Carbo: 'De veiligheid van personeel moet prioriteit zijn. Een aantal locaties is simpelweg minder geschikt voor meerpersoonscellen. Per locatie moeten eerst de risico’s goed in kaart moeten worden gebracht. Medewerkers willen hun werk gewoon goed kunnen doen.' T

http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/511358-abvakabo-fnv-geen-gedwongen-ontslagen-in-gevangenissen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter