U, de petitionaris
Petitie

Hond Rex is geen voorwerp

2.316 ondertekeningen

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben Dora’s hond Rex behandeld als een voorwerp. Hierdoor is Rex nu spoorloos verdwenen terwijl hij van de rechter naar huis mocht. Stelselmatig worden honden of andere dieren als voorwerp door de overheid (het OM en de RVO) behandeld, en voortijdig vervreemd (weggedaan) of vernietigd (gedood). Dit beleid is strijdig met de Wet dieren waarin staat dat een dier een eigen intrinsieke waarde heeft, een levend wezen is met gevoel en bewustzijn, waar rekening mee gehouden dient te worden. Overheid, dit wanbeleid van de RVO en het OM moet stoppen, een dier is geen voorwerp!

Vergeet alstublieft niet vrienden, familie en bekenden uit te nodigen deze petitie ook te ondertekenen.

Petitie

Wij

 • Dora Rodic
 • Comité Dierennoodhulp
 • Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
 • Een DIER Een VRIEND
 • Rechten voor al wat leeft
 • Stichting Dierennood
 • Sophia-Vereeniging
 • Martin Gaus
 • Helly Gaus
 • Sacha Gaus
 • dierenvrienden

 

constateren

 • Dat inbeslaggenomen dieren telkens onterecht onder artikel 117Sv als een voorwerp worden behandeld door de RVO en het OM en dat hierdoor deze dieren onder de afdeling inbeslaggenomen goederen vallen en in beslag genomen dieren door de RVO en het OM als voorwerp worden vervreemd (weggedaan) of vernietigd (gedood) nog voordat een rechter een uitspraak heeft kunnen doen.
 • Dat het behandelen van dieren als voorwerp door de RVO en het OM strijdig is met de Wet dieren waarin staat dat een dier een eigen intrinsieke waarde heeft, een levend wezen is met gevoel en bewustzijn, waar rekening mee gehouden dient te worden en dat niet zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast mag worden.
 • Dat dit handelen van de RVO en het OM strijdig is met het Burgerlijk Wetboek waarin opgenomen is dat dieren geen zaken zijn (boek 3 artikel 2a BW).
 • Dat de RVO en het OM verzaken rekening te houden met artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren, onderdeel van de Wet dieren waarin staat dat een hond alleen gedood mag worden vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. Van niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken is volgens dit artikel sprake indien door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier.
 • Dat zowel de RVO als het OM geen enkele rekening houdt met de grote emotionele waarde die een dier voor een mens kan hebben.

 

en verzoeken

Er zorg voor te dragen dat de RVO en het OM dieren niet langer als een voorwerp behandelen en een aparte regeling voor het beslag op levende dieren in het leven te roepen. Voorts verzoeken wij ervoor zorg te dragen dat overheidsinstanties als het OM en de RVO de Wet dieren gaan naleven en te bewerkstelligen dat hond Rex teruggegeven wordt aan Dora.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
14-08-2017 
Antwoord verwacht:
24-08-2017 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Dora Rodic, Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Sophia-Vereeniging en Martin, Helly en Sacha Gaus  
Organisatie:
Comité Dierennoodhulp 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Dora Rodic roept op om de petitie te tekenen

https://youtu.be/6gqVuqDJ6eI.

17-05-2017