U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Wethouder Henk Mulder ziet mega-windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten

Wethouder Henk Mulder ziet mega-windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten. Bron: Dichtbij, 20 juni 2014 (...) Toch doet Almere windenergie niet helemaal in de ban.

+Lees meer...

Windmolens moeten energie en geen weerstand opwekken. Mulder wil windmolens wel toestaan op plekken waar bewoners deze graag willen.

31-05-2016 | Petitie Stop Windmolens Gooimeer

Petitie overhandigd, petitie gesloten

Beste ondersteuner,

De steunpetitie voor de burgemeester van Weert is afgesloten. De petitie is met dank ontvangen door burgemeester Heijmans in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei. Hij heeft daar een uitgebreide verklaring voorgelezen.

+Lees meer...

Terug te kijken via http://www.videotoday.nl/weert-de-gekste-verklaring-burgemeester-over-hulp-aan-syrisch-gezin/ Alles partijen in de raad hebben hun steun toegezegd.

Bij de aanbieding heb ik de volgende tekst uitgesproken: "De burgemeester van Weert heeft vrijwilligers ondersteund van het AZC die een gezin in bescherming nemen. Mensen geholpen. Een menselijke daad, die helaas al snel politiek is geworden, bijvoorbeeld door een staatssecretaris. Dat, en de negativiteit van de reacties op internet, gaven mij de behoefte om een ander geluid te laten horen.

Binnen drie dagen kreeg de petitie op Internet 1000 ondersteuningen Dat ondersteunen is niet zo makkelijk als een klikje op facebook, maar je moet na het invullen de mail openen en bevestigen: het zijn dus echte ondersteuners.

Al die mensen steunen de BM om het enkele feit dat hij de mens voorop stelde en beschermde tegen regels Zou hij dat vaker moeten doen? Had het ook anders gekund? Dat zijn vragen voor de politiek, voor u.

Deze burgemeester staat voor de mensen van het AZC En 1223 mensen staan achter hem

Hierbij overhandig ik u de petitie met de namen Complimenten voor uw optreden als burgemeester"

Met vriendelijke groeten Paul Lempens

31-05-2016 | Petitie Steun burgemeester Weert

Eerste handtekeningen aangeboden in carousselvergadering op 2 juni

Aankomende donderdag 2 juni wordt de informatienota De Torentuin besproken in de carrousselvergadering van de gemeente Zaltbommel. De tot dan toe verzamelde digitale handtekeningen worden rond de klok van acht aan wethouder Adri Bragt aangeboden.

+Lees meer...

Vandaag (maandag) staat de teller op 530, dat kunnen er nog meer worden. Ondertekenen kan nog tot aan de raadsvergadering waarin het besluit wordt genomen. http://zaltbommel.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3257#

30-05-2016 | Petitie Red De TorenTuin Zaltbommel

Aankondiging van petitie Referendum koopzondag Harderwijk

.

Donderdag 2 juni vergadering over aanbieden van de Nexit-petitie

De Tweede Kamer heeft 2 juni over deze petitie vergaderd. In een zogenaamde 'procedurevergadering' is besloten de petitie te ontvangen.

+Lees meer...

Het was agendapunt 6. De vergadering vond donderdag 2 juni plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. U had de vergadering waarschijnlijk via een livestream kunnen volgen.

Het besluit in de besluitenlijst, PDF luidt: 'petitieaanbieding organiseren'.

Als het zover is (datum nog onbekend) dan kan een klein groepje erbij zijn. Zie de aanwijzingen op tweedekamer.nl.: beperkt aantal plaatsen, binnenkomen kost veel tijd, geen foto's nemen, etc. Mail de petitionaris als u erbij wilt zijn.

B&W presenteren hun voorstellen voor eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw

Het college heeft zijn besluit voor de invoering van eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw bekend gemaakt. In juli moet de gemeenteraad hierover besluiten. Hierbij zit ook het voorstel voor de nieuwe Algemene Bepalingen 2016, die straks voor die weinige zittende erfpachters zullen gelden die de overstap naar eeuwigdurend zullen maken.

+Lees meer...

Bij de stukken zijn ook de inspraakreacties van commentaar voorzien. Wederom kan worden vastgesteld dat de gemeente de vele kritiek naast zich neerlegt. Het is instructief om eens naar dat stuk te kijken. U vindt dat in de rechterkolom van de webpagina. Het is instructief de passages onder 3.11.2. tot 3.11.8 op blz. 17 en 18 eens te lezen. De insprekers worden nogal geschoffeerd. Snapt u nu (onder 3.11.5) waarom de gemeente stelt dat inflatie niet dubbel wordt berekend: bij de jaarlijkse aanpassing en ingebouwd in het canonpercentage? En wat vindt u van haar reactie op de hout-snijdende kritiek op artikel 7 en 20 (zie 3.11.2. en 3.11.6)?

Weer een vernietigend rapport over de erfpachtplannen van de gemeente

Een rapport, opgesteld in opdracht van de Vereniging Eigen Huis, komt met vernietigende kritiek op de wijze waarop de gemeente de voorgenomen vernieuwing van het erfpachtstelsel aanpakt. Terecht wordt door de opstellers, onderzoeksbureau RIGO, opgemerkt dat op deze manier bijna niemand de overstap naar eeuwigdurende erfpacht zal maken. Opmerkelijk is de lakonieke reactie van de gemeente, die eigenlijk volstaat met het antwoord: 'Nietes'.

LHN neemt de petitie in beraad

Maandag 23 mei is deze petitie met 2169 handtekeningen overhandigd aan Mr. Hilbrand Nawijn, de fractievoorzitter van Lijst Hilbrand Nawijn.

+Lees meer...

De LHN is de tweede partij in Zoetermeer en beheert o.a. de sportportefeuille. De LHN neemt de petitie de komende tijd in beraad.