U, de petitionaris

Nieuwtjes

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2281304/kuzu-kritische-nederlanders-moeten-maar-oprotten

De petitie begint langzaam bij mensen onder ogen te komen. Help ons AUB door dit op facebook te delen en waar dan ook maar.

+Lees meer...

We moeten dit stoppen, dit is ongehoord en zeker niet iets wat hier in Nederland thuishoort.

Mensen kom en laat je stem horen en deel!

Mark

Actie voor buitenzwembad Utrecht, Alles over Utrecht 4.7.2018

Zwembad Den Hommel in Utrecht moet weer een echt buitenbad krijgen. Dat is de inzet van een petitie.

Het zwembad (...) lees verder.

Deel van Heksenbos verkocht aan kinderdagverblijf

Ruim een jaar geleden konden wij berichten dat de gemeente Haarlem unaniem een motie had aangenomen om het Heksenbos groen te houden en dus geen nieuwbouw van Op Stoom toe te staan.

Tot onze grote verbazing vernamen wij onlangs dat de gemeente Haarlem een uitgewerkt plan heeft om een deel van het Heksenbos te verkopen aan Op Stoom om er een kinderdagverblijf te bouwen!

In het derde kwartaal van 2018, nú dus, wil de gemeente:

 • besluitvorming door de gemeenteraad
 • sluiten verkoopovereenkomst voor de grond
 • opstellen van de ruimtelijke onderbouwing door Op Stoom
 • aanvullend verkeersonderzoek door Op Stoom

Dan wil het college van B&W in het vierde kwartaal van 2018 de omgevingsvergunning verlenen; dan kan de bouw beginnen.

Oh ja, in het derde kwartaal zullen ook de omwonenden nog even geinformeerd worden over de (dan dus reeds in gang gezette) plannen.

Op ons wekt de gang van zaken de indruk dat het plan er tijdens de zomervakantie snel even doorheen gejaagd wordt.

Hoe dit te rijmen is met de unaniem door de gemeente aangenomen motie is ons een raadsel.

We gaan verder onderzoeken hoe de vork in de steel zit. Lees hierover de komende tijd meer op schotervlielandstraat.nl.

Informatieavond 9 juli is alleen voor ouders die nu kind op de spreng hebben zitten

Beste ondertekenaar van deze petitie,

Bedankt dat u onze petitie steunt. Er is zoveel meer belangstelling dan dat wij in eerste instantie hadden ingeschat.

+Lees meer...

Dit vinden wij uiteraard prachtig om te zien! Maar het kan wel wat verwarring scheppen over de uitnodiging in deze petitie voor de bijeenkomst van vanavond. Deze is namelijk uitsluitend bedoeld voor ouders die op dit moment een kind(eren) op De Spreng hebben zitten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Ons excuus voor deze verwarring.

Met vriendelijke groet, Ouders van De Spreng

09-07-2018 | Petitie Steun directeur Robin

Lobbybrief van Milieudefensie aan Eerste Kamer

Milieudefensie heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en waarom deze brief slecht is voor Groningen. Hier kun je deze brief lezen: https://milieudefensie.nl/actueel/lobbybrief_-herziening-gas-en-mijnbouwwet-2018-groningenveld.pdf .

Journalistiek onderzoek

Een bekend NPO programma (NDL2) doet momenteel uitvoerig onderzoek naar de zaak Baybasin voor een uitzending in september. Nader bericht volgt.

Het Parool: Amsterdammer tegen Hema: stop verkoop plastic confetti

De Amsterdamse programmamaker Tom Roes probeert Hema over te halen geen plastic confetti meer te verkopen. 'Ik zag vier plekken in het park bezaaid met confetti.' Roes schoot vorige week tijdens een verjaardagsfeestje (...) lees verder.

NS zoekt naam voor beroemde hoogwerker

Ken jij het verhaal over de achtergebleven hoogwerker op Utrecht Centraal? We gebruiken dit beestje nu zo vaak, dat we dit voorjaar besloten om hem te adopteren. Maar, hoe zullen we hem eens noemen? NS vraagt volgers op Twitter en Facebook om hun beste suggesties in te sturen.

+Lees meer...

. Op donderdag 12 juli maken we om 12:00 uur bekend welke naam met stickers op de zijkant wordt aangebracht. De winnaar vergaart eeuwige roem en mag uiteraard bij de doop aanwezig zijn. (...) lees verder