U, de petitionaris

Nieuwtjes

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Tekstwijzigingen

De tekst onder het kopje 'constateren' is veranderd. De reden heeft te maken dat ik als initiatiefnemer aan het begin vrij boos ben geweest.

+Lees meer...

Nu is de tekst aangepast, omdat ik vind dat in dit land zowel ruimte moet zijn voor de mening van de tegenstander en ook voor de voorstander en dat ik dit op een wat meer respectvolle manier wil bereiken. De reacties die op verschillende platforms laat ik voor degene die reageert. Ik ga alleen over hoe ik zelf naar mensen reageer.

Jaap Koper Initiatiefnemer Petitie Formule 1 op Zandvoort

10-11-2018 | Petitie Formule 1 op Zandvoort

Elk jaar 1000-en mensen onschuldig veroordeeld

We zijn goed op weg..

Hallo mensen,

Ten eerste willen we iedereen bedanken die tot nu toe getekend heeft! De teller staat inmiddels op de 370 maar dat is nog lang niet genoeg. Gezien de ontwikkelingen bij de gemeente Borger-odoorn ziet het er namelijk naar uit dat ze geenszins van plan zijn te helpen.

+Lees meer...

Dit blijkt wel weer uit de berichtgeving over de vergadering van 8 november jl. En hier worden wij de dupe van. Niet alleen de voetbalvereniging maar het hele dorp lijdt hieronder. En dat moet afgelopen zijn. Het probleem wordt steeds verschoven terwijl de gemeente zelf de oorzaak is en het dus ook op moet lossen. En het IS op te lossen, het is nu alleen nog een kwestie van WILLEN! Dus nogmaals het verzoek de petitie te blijven delen en tekenen. Vergeet vooral niet te bevestigen via de mail anders is de ondertekening niet zichtbaar. Wij gaan ondertussen door met het uitwerken van nieuwe acties. We hadden zo gehoopt dit niet te hoeven doen maar helaas.. WE ZULLEN STRIJDEN VOOR WAT WE WAARD ZIJN!!!

DUS BLIJF ONS HELPEN, ZONDER U KUNNEN WE HET NIET!

klacht door Witch World aan de Gemeente Almere

https://almere.raadsinformatie.nl/document/7000177/1/Set

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1483527-witchworld-dient-klacht-in-bij-gemeente?fbclid=IwAR3PGbP6Z0Fz8argrWT4wNRYimDFjrJGfGEt942jxsetnHiJlNC2SA5n_0A

ter info

Anton Hompe Almere.

De Gracht is gered!

Woensdag 7 november 2018 bereikte ons het heugekijke nieuws: De aanleg van de opstapplek/aanlegsteiger in de Egelantiersgracht gaat niet door! Hierbij willen we iedereen bedanken voor zijn enorm inzet en betrokkenheid. Samen hebben we het voor elkaar gekregen een geluid te laten horen van saamhorigheid en standvastigheid.

+Lees meer...

De Jordaan en de Egelantiersgracht zijn een te fijne woon-en-werk plek om zomaar om zeep te laten helpen.

Wil je de brief van de Gemeente Amsterdam lezen met de argumenten om het project af te blazen? Ga naar www.reddegracht.nl

Een paar krantenartikelen m.b.t. ergenissen van reizigers / schaatsliefhebbers die elk jaar groter lijkt te worden:

http://www.lc.nl/friesland/NS-geeft-Thialf-station-niet-op-21901033.html

http://www.lc.nl/friesland/Trein-rijdt-Thialf-voorbij-wel-bussen-21119716.html.

Het verhaal achter de petitie

Deze petitie wordt opgestart om het terugkerende leed dat paarden moeten doorstaan op een paardenmarkt, en vaak ook al daarvoor, te verminderen en te stoppen.

Met een paardenmarkt op zich is niks mis. Vanuit oudsher is het een gelegenheid, een markt waarbij boeren hun koopwaar, de paarden, konden aanbieden voor de verkoop.

+Lees meer...

Er was immers nog geen marktplaats of verkoophoeken op Facebook. Het was een plek waar mensen samen kwamen om de beste paarden voor het werk of wellicht plezier te kunnen uitkiezen. De boeren verzorgden hun paarden zoals dat behoorde, de hoeven waren bekapt, de paarden waren gezond en in goede (lichamelijke) conditie.

Vandaag de dag is het een afvalputje. Paarden die op geen enkele andere manier verkocht kunnen worden, worden aangeboden op de paardenmarkt. Ze zijn vermagerd, verzwakt, ziek, hebben te lange hoeven, noem het maar op. Op de paardenmarkt is het allemaal te zien. Het is een plek geworden waar dronkenlappen langs deze beesten lopen en ze slaan en schoppen als ze 1 stapje verkeerd zetten. Het is een plek waar de eens zo trotse dieren staan te wachten, te hopen op een beter leven wat ze hoogst waarschijnlijk nooit zullen krijgen.

Helaas worden dieren, door de wet niet herkend als levende wezens. Dieren worden gezien als product binnen de wetgeving. Aan het verkopen van producten zijn voorwaarden, regels gesteld. Zo moet een product o.a. naar behoren werken, mogen er geen verborgen gebreken zijn zonder dat de verkoper dit benoemd bij een verkoop, etc. Waarom mag dit dan wel op een paardenmarkt? Een slecht gebit, te lange hoeven, te mager, etc.

Er zou een streven moeten zijn naar het verbeteren van de omstandigheden van deze paarden. Daarom stelt deze petitie de volgende doelen: - Verplichte medische keuring voorafgaand aan het betreden van de markt. Tandarts, dierenarts, hoefsmid. (Groen, welzijn is in orde. Oranje, er dient aandacht te zijn voor gewicht/hoeven/gebit. Rood, geen toegang tot de markt.) Bij oranje wordt het paard op een ander stuk van de markt geplaatst. Bij ernstige welzijnsproblemen krijgt het paard én de eigenaar géén toegang tot de markt.
De medische keuring rapport moet op verzoek getoond worden door de verkoper. Dit geldt voor zowel groen als oranje gekeurde dieren. - Voerbeurten om de 4 uur waarbij de paarden voldoende ruwvoer tot hun beschikking krijgen zodat zij geen kans lopen op het ontwikkelen van maagzweren. - Onbeperkt toegang tot voldoende, schoon drinkwater. - Het starten van de markt om 8.00. Hierdoor hebben de paarden een voldoende nachtrust gehad waarbij hun ritme niet verstoord wordt door plots op de trailer/vrachtwagen te moeten en midden in de nacht aan een touw moeten staan. - Het ‘aanvoeren’ van de paarden kan vanaf één uur voor de aanvang van de markt. Dit voorkomt dat paarden urenlang op een trailer of vrachtwagen staan. (Zie punt hierboven) - Meer ruimte voor de paarden om zich te bewegen. Ieder paar zou minimaal 1 meter ter zijn/haar beschikking moeten hebben.
Laten we de paardenmarkt herstellen in zijn originele staat!

Nieuwe tip binnen gekomen.

Zojuist 2e anonieme melding dat er kort na de verdwijning van Willeke door 2 mannen, 1 jong en 1 oud, gegraven is op de verdachte locatie. Ook hadden zij een kruiwagen bij zich.

.