U, de petitionaris

Nieuwtjes

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Menno Snel vraagt Kamer om nog meer tijd

Staatssecretaris Snel vindt het blijkbaar moeilijk om het door de Tweede Kamer gevraagde advies van de Landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen in een enveloppe te stoppen en naar de Kamer te sturen. Op 14 maart liet hij de Kamer weten hiervoor meer tijd nodig te hebben.

+Lees meer...

Nu verwacht hij de Kamer in april te informeren. De staatssecretaris heeft zijn naam deze keer niet mee.

Bedankt voor de ondertekeningen!

We hebben vandaag, nu ik dit schrijf, al meer dan 200 ondertekeningen gekregen!!!!!! Zet zo door, we kunnen het halen!!!

Idse Tromp .

17-03-2018 | Petitie Stemrecht voor kinderen

Statenvergadering

Als er 100 inwoners van Flevoland getekend hebben dan wordt deze petitie behandeld in de Statenvergadering van de provincie Flevoland. Dus motiveer je buren je collega's , je bakker en dierenwinkel Allemaal laten tekenen !.

For Johan

De #forjohan-actie is gestart. Bezoek nu onze instagram pagina: www.instagram.com/4johan_/

Een website is in de maak.

+Lees meer...

We bereiden een vertegenwoordiging naar de Tweede Kamer voor, om onze petitie toe te lichten.

Amersfoort ontzegt grote groep zwemmers hun sport

Een groep van 40-50 mannen en vrouwen kunnen na 16 april niet meer sporten, dankzij de gemeente Amersfoort. Ze houden zichzelf fit door elke ochtend tussen 7 en 8u ruim 500-1000m te zwemmen in het oude 8-baans brede 50m Sportfondsenbad, voordat ze naar hun werk gaan.

+Lees meer...

Deze groep ‘ochtendzwemmers’ doet dat al tientallen jaren, grotendeels dezelfde groep, en onder hen ook een aantal oud topzwemmers. Goed voor meer dan € 12.000 inkomsten per jaar voor de Gemeente, dat ook. In het oude Sportfondsenbad vullen ze met gemak 3-5 banen en dan is dat vaak al dringen geblazen ook.

In het nieuwe Amerena 50m bad: nul banen voor hen, ze mogen niet meer zwemmen.

16 maart 2018: ABBVNederland wordt nieuwe petitionaris van deze petitie!

Met ingang van 16 maart 2018 is deze petitie overgenomen door de Alimentatie Betalers Belangen Vereniging Nederland (kortweg ABBVNederland) met dank aan de oorspronkelijke petitionaris Fred Breet. We doen een beroep om deze petitie te ondertekenen op eenieder die vindt dat de huidige alimentatiewetgeving onrechtvaardig, eenzijdig en niet meer van deze tijd is.

+Lees meer...

Ook als uzelf niet door de huidige wetgeving wordt benadeeld kent u wellicht iemand in uw familie of vriendenkring die u met ondertekening van deze petitie kunt steunen.

Het Parool over vorming van een 'Amsterdamse superring'

"Er wordt al langer over gesproken om de A9 en de A5 beter in te zetten voor verkeer dat niet in de stad zelf moet zijn, maar juist om Amsterdam heen wil." en ook "Begin 2019 worden de eerste concrete plannen verwacht. (...) De plannen doen denken aan Parijs, waar de oorspronkelijk ringweg, de Boulevard Périphérique, de functie van een binnenring heeft gekregen doordat doorgaand verkeer veel ruimer om de stad wordt geleid."

Kortom, het afwaarderen van de A10 West past perfect binnen deze plannen.

+Lees meer...
16-03-2018 | Petitie 50km/u op de A10 West

Vergeet op uw belastingaangifte uw donatie aan ons niet

De bijna 900 individuen die in 2017 doneerden aan ons kunnen die donatie opvoeren als aftrekpost bij hun belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. Omdat Stichting Petities.nl een ANBI is.

Die donatie (gemiddeld was die €16,90) telt u op bij de andere donaties aan ANBI's in 2017.

+Lees meer...

Daar trekt u dan weer 1% van uw belastbare inkomen vanaf. Enkele honderden euro's voor de meeste mensen. Het bedrag daarboven is een verlaging van uw belastbare inkomen. Dat kan in sommige gevallen een belangrijk verschil maken.

Als u die 1% niet haalt is de uitweg om uw donatie uit te smeren over vijf jaar en dat met een formuliertje te bewijzen. Iets meer werk.

Er zijn momenteel geen relevante petities hierover.

16-03-2018