U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Massale neusbloedingen bij 5G test in het Verenigd Koninkrijk (UK)

Tijdens een evenement in Engeland waar 5g werd getest kregen veel mensen spontaan een bloedneus en hoofdpijn....?

Do We Need To Say More?

http://worldunity.me/massale-neusbloedingen-bij-5g-concert-test-in-het-vk/

Alfred Melse .

31-07-2019 | Petitie Stop 5G

500

We hebben de 500 handtekeningen gehaald. Ik zeg, blijf tekenen! .

31-07-2019 | Petitie Stadsbus Meppel moet blijven

PvdD steunt de petitie

Zojuist geretweet door PvdD Amsterdam! Heel goed nieuws! Toch belangrijk te melden: de initiatiefnemer is een bewoner en niet gelieerd aan enige politieke partij. Wel ben ik ook van de andere petitie, voor een professionele brandweer snachts in kazerne Victor dapperstraat.

+Lees meer...

Voor het sluiten van de brandweer geldt hetzelfde als de herstructurering Eerste van Swindenstraat. Iederéén moet hier tegen zijn. Wateroverlast kappen van oude gezonde bomen, minder fietspaden, minder parkeerplek, veel geld uitgeven, alles om wat tegels rechter te leggen?

De Vuntus, onze rustige plas, samen met de Loenderveense Plas slachtoffer van het Gebiedsakkoord!

De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft haar commentaar op de concept MER klaar om te versturen naar de projectleider van de Provincie. We hebben met veel ontsteltenis het rapport gelezen. Ik wil graag het volgende met jullie delen, omdat niet alleen de Loenderveense Plas maar ook onze Vuntus-plas wordt opgeofferd. 

  • LV3 kort:  deze variant is al vaak besproken en wordt in de concept MER naar voren geschoven.
+Lees meer...

Een sluis door de Dirck A. Lambertszkade, een 300 tot 600 meter lange damwand door de Loenderveense Plas. Onze voorspelling in 2017, werd door raadsleden van het CDA in de gemeente Wijdemeren als belachelijk bekritiseerd, maar achter deze damwand komt dus werkelijk een dijk van 10 tot 15 meter breed. Hierop zal nieuw riet gaan groeien voor de rietvogels.  In het Wijde Blik en de Loenderveense Plas waar de sluis komt, bevindt zich Kanswier, door de aanleg van deze sluis zal de Kranswier vernield worden, hoe wordt dit gemitigeerd? Door de Horndijk (bij nr 12) wordt een duiker geplaatst (hoogte 1,5m) breedte is nog onduidelijk. In de Vuntus komt een balkenlijn die ervoor moet zorgen dat de sloepen vanuit de Loenderveense Plas naar de heul gaan. Kunnen wij als bewoners aan de Vuntus nog vrij over de plas varen als deze balkenlijn er ligt? Wat levert deze extra vaarverbinding nu op? Een kort rondje varen, slechts een half uur sneller. Hoeveel extra sloepen zullen er varen? Dit is de onderliggende rekensom uit het rapport die wordt gebruikt om het aantal extra vaarbewegingen te voorspellen. Men gaat ervan uit dat er 15 topdagen per jaar zijn. Op deze topdagen zullen er 300 extra sloepen per dag gaan varen. Dat zijn 30 sloepen per uur, dat is 1 sloep per 2 minuten. Wat wordt de wachttijd bij de nieuwe sluis? Dat is niet meegenomen in de MER. Hoeveel extra auto's zullen er op deze topdagen Loosdrecht aandoen? 

Gaan we 7 miljoen euro uitgeven aan een vaarverbinding die slechts 15 minuten sneller varen oplevert? Of gaat het toch om de beurs van de watersportondernemers aan het Wijde Blik? Kunnen de kinderen bij het Vuntus-standje nog veilig zwemmen als er 300 sloepen per topdag langs hen varen om naar de Loosdrechtse plassen te gaan? Dat wordt niet onderzocht in het rapport. Verder wordt er een deel van de Vuntus afgesloten om de natuurschade die de vaarverbinding in de Vuntus aanricht te mitigeren. De kwaliteit van ons leven wordt door 21 partijen die het gebiedsakkoord hebben ondertekend overboord gegooid.

Rick Vermin op Twitter

@rvermin bestuurscommissielid van groenlinks laat weten dat de bomenkap toch echt nodig is en dat de bomen de werkzaamheden "toch niet zullen overleven"

De gemeente heeft echter alle vrijheid om uitvoeringseisen te stellen om het milieu bij overheidsopdrachten. Interpretatieve Mededeling (2001/333/07)

Volgens de bewonersbrief zijn de werkzaamheden nodig omdat er "enkele tegels los liggen" .

+Lees meer...

?!? Een hele slechte reden om 87 gezonde en goed gewortelde iepen, merendeels 71 jaar oud, te kappen.

Petities.nl op Democratiefestival in Nijmegen met workshop op 30 augustus 2019

Vrijdag 30 augustus 2019 om 15:15 in de 'Zeg het zelf'-tent op het Democratiefestival in Nijmegen kunt u gratis een workshop 'start een petitie' meemaken.

De tickets voor het festival zijn democratisch geprijsd: gratis. Voor de workshop is niet te reserveren.

+Lees meer...

Kom eerder dan anderen is het advies.

Sinds 2005 hebben wij ongeveer 14.000 petities binnen zien komen. We vertellen u in de workshop wat we geleerd hebben over effectieve petities. Graag nemen we aarzelingen bij u weg!

Aan de hand van petities op de site en ideeën uit de zaal leert u hoe u het best uw petitie kan formuleren.

We zien graag 100 deelnemers de tent weer verlaten die dan allemaal minstens een mooie petitie weten op te stellen.

Als u op het festivalterrein iemand met een wit t-shirt met het Petities.nl-logo ziet lopen dan kunt u met die persoon uw petitie ook bespreken.

Bestel uw gratis tickets alvast.

30-07-2019

Overhandigd aan wethouder op 29 juli 2019

De petitie is op maandag 29 juli 2019 aangeboden aan de wethouder van Winterswijk. Volg de plaatselijke (week)kranten voor de reactie erop.

Heeft Maastricht Aachen Airport nog wel bestaansrecht?

Maastricht Aachen Airport - geeft in toenemende mate ernstige geluidsoverlast in vrijwel geheel Zuid- Limburg - veroorzaakt gestoorde nachtrust in de vroege ochtend en late avond. - produceert steeds meer uitstoot van CO2, stikstof, ultrafjnstof en kerosine in het - toch al zwaar vervuilde - milieu - geeft stank en geurhinder - neemt in verhouding veel kostbare en schaarse ruimte in beslag die veel beter benut kan worden - tast de luchtkwaliteit aan - en daarmee het leefklimaat - die na Rijnmond toch al de slechtste is van Nederland - levert gezondheidsschade op, maar ook hogere geneeskundige kosten - vermindert mogelijk de levensverwachting van omwonenden - tast de landschappelijke waarden, rust en stilte aan - tast de typische voedselarme kalkrijke natuurwaarden aan - tast de biodiversiteit aan en sluit niet aan bij een doeltreffend klimaatbeleid - verjaagt toeristen en bedreigt zo direct de werkgelegenheid in de toeristische sector - geeft slechts beperkte werkgelegenheid (in een vervuilende sector) die zo vervangen kan worden (er zijn immers 18.000 vacatures in Limburg (31-12- 2018) - werkt geldvlucht in de hand (geld wordt besteed in het buitenland en er komt weinig voor terug) - is verlieslatend en wordt met overheidsgeld overeind gehouden, geld dat beter besteed kan worden aan innovatieve projekten gericht op een duurzame toekomst - veroorzaakt verlaging van de huizenprijzen in de omgeving van het vliegveld - telt 8 operationele vliegvelden in een straal van ong. 100 km - kan alleen groeien vanwege indirect gesubsidieerde tickets (geen accijns op kerosine, geen omzetbelasting op tickets, gratis parkeerplaatsen, subsidie van de Provincie: ruim € 9.000.000,- per jaar) - omdat de Provincie eigenaar is van MAA laat zij het economische rendement van haar eigen investeringen prevaleren boven het welzijn van de bewoners en is zij als belanghebbende in het overleg over MAA per defnitie bevooroordeeld en dus niet objectief Kortom: MAA heeft geen bestaansrecht..