U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

28 juni overhandiging petitie

De petitie werd op 28 juni 2016 overhandigd in de Tweede Kamer. Om 13:30 in de Statengallerij van de Tweede Kamer aan het Plein in Den Haag.

+Lees meer...

Tweedekamer.nl erover:

"Er moet een referendum komen over de vraag of Nederland de Europese Unie (EU) moet verlaten. Daarvoor pleiten de ruim 46.000 ondertekenaars van een petitie voor de commissie voor Europese Zaken. Volgens de initiatiefnemers hebben de EU en de euro de nationale soevereiniteit weggevaagd en 'is alles er alleen maar slechter op geworden'."

bron tweedekamer.nl

**Al het actuele nieuws!**

Al het actuele nieuws mbt de mogelijke sluiting kunt u vinden op onze FB pagina:

https://www.facebook.com/houdhuisartsenpostroosendaalopen/ .

Leefbaar Tynaarlo stelt vragen aan College B&W

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft aan het college vragen gesteld. Zij hebben de volgende vragen gesteld: "De fractie wil weten de reden dat getwijfeld wordt aan de wenselijkheid dat in de zomerperiode de al meer dan 15 jaar aanwezige poffertjeskraam in 2017 geen vergunning meer wordt verleend, Welk onderzoek wordt bedoeld in de aan de ondernemer gestuurde brief waarin wordt gesproken van een herziening standplaatsbeleid en wat is daar de aanleiding voor geweest? En kan ook na 2017 een standplaatsvergunning worden verleend, zo ja onze dank daarvoor, zo neen, wat is daar de reden van?".

Petitie + bezwaarschrift aangeboden aan de gemeente Utrecht

Beste buurtgenoten,

Vandaag (donderdag 8 juni) heb ik met hulp van Egbert de Jongh, Joris-Jan Berens & Marco Denterink een bezwaarschrift tegen de sportschool bij de gemeente ingediend, tezamen met de petitie. In totaal hebben 41 direct omwonenden (en belanghebbenden) mij gemachtigd het bezwaar mede namens hen in te dienen en hebben 969 Oog in Al-ers de petitie ondertekend (stand 8 juni).

+Lees meer...

Een geweldig resultaat. Dank allen voor jullie steun! En dank aan hen die hebben aangeboden te willen helpen. Ik kan echter niet reageren omdat ik om privacy redenen jullie emailadres niet kan inzien.

Als je vragen hebt, schroom niet een privebericht te sturen. Ik zal jullie via deze site op de hoogte houden van het verdere verloop.

Het bezwaarschrift is te downloaden via: https://we.tl/APZXUKu3qP (tot 16 juni)

Ondertekenen van de petitie blijft overigens mogelijk.

iedere ouder heeft nu weer een zeer summiere uitleg gekregen met wederom geen cijfers met betrekking tot de woensdagmiddag, hoeveel gezinnen hebben dit genoteerd? Wat is er gedaan met de vraag over het kinderdagverblijf? Is er een correctie gedaan op de verkeerde interpretatie van de enquête etc etc etc. Kortom nog steeds vol vragen.

+Lees meer...

De verzoeken tot inzagen in de stukken van de MR zijn tot nu toe niet gehonoreerd. We moeten het van de MR met het laatste schrijven vanuit de directie doen. Daarnaast is het verzoek vanuit ons om in gesprek te gaan met de ouder geleding van de MR negatief beantwoord en willen zij geen gesprek met ons. Kortom geen openheid van zaken terwijl juist een orgaan als de MR duidelijkheid en openheid dient na te streven zeker in een dergelijke kwestie als veranderingen in schooltijden.

We blijven hiervoor gaan. Tekend u ook de petitie?

09-06-2016 | Petitie Zeg NEE tegen woensdag tot 2

Verenig u bij SEBA

De Stichting Erfpachtersbelang Amsterdan SEBA is het centrale verzamelpunt voor erfpachters die zich verzetten tegen onredelijke canonverhogingen. De Stichting procedeert voor u als u donateur wordt, maar u kunt ook volstaan met een gratis aanmelding voor de nieuwsbrief.

+Lees meer...

Aan een duidelijker te vinden meldpunt wordt gemeld, maar nu zoekt u op de homepage ergens halverwege naar de zin "Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden." Doen! Samen staan we sterk.

Volgende voorlichtingsbijeenkomst is in de Rivierenbuurt

Op donderdag 30 juni a.s. vindt om 19.30 uur in het Huis van de Wijk in de Rijnstraat 115 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de laatste ontwikkelingen en over de knelpunten in de bestaande erfpachtregeling, die vernieuwing van het stelsel noodzakelijk maken. Laat u hier informeren, want uw belangen komen zwaar in het gedrang als de Amsterdamse politiek niet voor een radicale koerswending kiest.

Eerste ronde besluitvorming in de gemeenteraad

Op 15 juni a.s. komt het eerste deel van de besluitvorming over eeuwigdurende erfpacht in de Commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde.

+Lees meer...

De week erna in de Gemeenteraad. Het is goed om hier naartoe te gaan! De stukken staan op de website onder agendapunt 11. U kunt ook in de raadscommissie op 15 juli 3 minuten inspreken. De procedure vindt u hier. Aan de orde is de wijze van invoering van eeuwigdurende erfpacht bij nieuwe uitgiften (nieuwbouw) en vooral de nieuwe Algemene Bepalingen, die ook van toepassing worden als u eind van dit jaar (?) akkoord zou gaan met het aanbod om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dan moet de gemeente dat aanbod eerst nog wel betaalbaar maken. Maar het is wel van belang om zich nu te laten horen bij de vaststelling van die Algemene Bepalingen 2016, want die kans komt niet terug. Er zijn heel veel kritiekpunten mogelijk bij deze Algemene Bepalingen. De hoofdzaak is dat de erfpachters hier op geen enkele wijze beschermd worden tegen willekeur van de kant van hun monopolistische tegenpartij, de grootgrondbezitter gemeente. Het canonpercentage en de grondprijs worden eenzijdig vastgesteld (artikel 7)! Als er sprake is van bestemmingswijziging of splitsing van het onroerend goed (artikel 20) is de erfpachter aan de heidenen overgeleverd. U kunt grasduinen in de Nota van beantwoording op de Inspraakreacties bij de stukken om uw 3 minuten te vullen met steekhoudende kritiek. Variaties op hetzelfde thema: de erfpachter wordt niet beschouwd als gelijkwaardige contractpartij, maar als melkkoe. Door uw stem te laten horen, geeft u aan dat u zich niet als willig vee naar de slachtbank laat leiden.