U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Gister vergadering bestuurscommissie west

De inspraaktekst staat nu in het raadsinformatiesysteem: hier Onder de paperclip bij Ruimte voor inspraak voor burgers.

19-04-2017 | Petitie Stop kap nu; stop ecobungalows

Petitie beeindigd

Deze petitie kan niet meer ondertekend worden, 17 april is deze gesloten!!.

We blijven attent.

We blijven attent op de voorstellen die het College de komende maanden aan het ontwikkelen is met betrekking tot het EINTSJE fan'e daam. Of het punt morgenavond alsnog wordt behandeld in de Commissie Ruimte, is aan de leden van die commissie. Als het punt van de agenda wordt gehaald, kan er niet ingesproken worden. Nu het College voorstelt het punt van de agenda te halen en aangeeft binnen een paar maanden met een alternatief te zullen komen voor het EINTSJE fan'e daam, is het van belang die ontwikkelingen te blijven volgen.

+Lees meer...

Het zou de gemeente sieren een klankbord-groep in te stellen, waarin oa vertegenwoordigers vanuit de petitie-ondertekenaars aanwezig zijn om mee te beoordelen op welke wijze de ontwikkeling van het EINTSJE fan'e daam verder vorm kan krijgen. In ieder geval heeft uw brede steun geholpen een sterk signaal af te geven aan het gemeentebestuur van de gemeente De Fryske Marren. Dank daarvoor en we houden de vinger aan de pols. De petitie kan nog steeds getekend worden, hoe meer steun hoe sterker het signaal aan het dagelijks bestuur en de Raad van de Fryske Marren.

Wietze de Haan

NU: Reactie ontvangen van de Griffie van de Fryske Marren. ER KOMT EEN NIEUW VOORSTEL!!!!!!!UW STEUN HEEFT GEWERKT.....

Geachte heer De Haan,

Van het college hebben wij een bericht gekregen over het raadsvoorstel bij agendapunt 10 “Baken Westhaven Lemmer”, dat geagendeerd staat voor de commissie Ruimte. Het college verzoekt het betreffende punt van de agenda van de commissie Ruimte van 19 april af te voeren. Toelichting van het college:

"Het college heeft op basis van het Masterplan Lemmer een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor het plaatsen van een nieuw baken op het puntje van de Westhavendam in Lemmer.

+Lees meer...

De afgelopen anderhalve week is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is om het huidige bouwwerk te vervangen door een nieuw baken.

Het Eintsje fan 'e daam in Lemmer is dusdanig geliefd, dat in korte tijd ruim 1.100 handtekeningen zijn verzameld voor behoud er van. Dit, en andere initiatieven en geluiden uit Lemmer en omgeving, is voor het college aanleiding om het voorstel terug te trekken en een alternatief plan uit te werken dat uitgaat van behoud van het huidige bouwwerk. Wat het college betreft, wordt het huidige voorstel dan ook niet behandeld in de commissie ruimte van woensdag 19 april. Het college zal bij aanvang van de vergadering, dit ook voorstellen aan de commissieleden.

Het college wil een zorgvuldig uitgewerkt alternatief plan voorleggen aan de gemeenteraad. Daarin zal gekeken worden naar de mogelijkheden om het huidige bouwwerk te restaureren en eventueel, met mogelijke steun vanuit het Friese Merenproject, nog aantrekkelijker te maken door het in oude glorie terug te brengen. Het college komt binnen enkele maanden met een nieuw voorstel naar de raad."

Afstel voorstel plaatsing lichtmast en bank?

Hoewel de Lemster FNP wethouder van der Pal had toegezegd mij te informeren over wat het College van de Fryske Marren zou besluiten naar aanleiding van de weerstand die is ontstaan over de voorgestelde sloop van het hokje op het EINTSJE, heeft hij dat tot nu toe niet gedaan. Wel heb ik via het Lemster Nijs vernomen dat het College gelet op de onrust die is ontstaan over de voorgestelde afbraak, binnen een paar maanden met een alternatief plan voor het EINTSJE fan'e daam zal komen.

+Lees meer...

Blijkbaar zal het College morgen de Commissie Ruimte vragen het te behandelen agendapunt van de agenda te halen. Het is geen garantie dat dit punt dan niet zal worden behandeld morgenavond, reden voor mij om morgenavond in ieder geval wel die commissie vergadering in het gemeentehuis in Joure te bezoeken en zo mogelijk bij de commissie in te spreken. Zoals hiervoor reeds gezegd, heeft de wethouder naar ons petitie ondertekenaars (nog) niets van zich laten horen. Wat het verzoek omtrent de instelling van een petitieloket bij onze gemeente betreft, zal de griffie dat bespreken en beoordelen. Het afhandelen van dit verzoek zal nog enige tijd duren. Morgenavond dus Commissievergadering om 8 uur in het gemeentehuis in Joure.

Wietze de Haan

voortgang

Hoi allemaal, Nog even en we naderen de 20.000 handtekeningen! Dat zegt genoeg denk ik! Heb inmiddels de nodige informatie over de vroegere inservice-opleidingen ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid. De vroegere landelijke examens wacht ik nog op.

+Lees meer...

Wel ligt de vraag bij de tweede kamer om een afspraak te maken voor het aanbieden van deze petitie/handtekeningen! Daar hoop ik spoedig antwoord op te krijgen. Hou jullie op de hoogte!

RWS studeeert nog.

31 Maart 2017: RWS (Rijks Water Staat) bestudeert nog steeds de door de Bomenstichting ingebrachte alternatieven. We verwachten voor de zomervakantie uitsluitsel.

+Lees meer...

Wordt vervolgd.

17-04-2017 | Petitie Onze troetel eik blijft

Aanvraag Petitieloket bij gemeente De Fryske Marren.

Lemmer, 17 april 2017.

Aan de Griffie van de gemeente De Fryske Marren p/a mailadres griffier Mevr. H.

+Lees meer...

van Dijk.

Geachte mevr. de griffier,

Naar aanleiding van het collegevoorstel (agendapunt 10) wat aan de Commissie Ruimte ter behandeling is voorgelegd, en wat op 19 april as. wordt behandeld, heeft een grote groep mensen zich middels een petitie (Kom net un uus Eintsje fan’e daam) uitgesproken tegen afbraak van het op het havenhoofd geplaatste hokje en wordt bepleit dit hokje als cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren en terug te brengen in de originele staat. Tevens wordt gepleit voor herstel en betere toegankelijkheid van het Eintsje fan’e daam.

Op petities.nl zijn meer dan 1100 ondertekenaars en ik, een petitie begonnen Ik zie dat die niet via petities.nl naar de gemeenteraad kan.

Het zou fijn zijn als dat wel kan! Zou u een zogenaamd 'petitieloket' kunnen openen op petities.nl? Andere gemeenten hebben dat al. Het antwoord op de petitie kan dan ook via e-mail naar alle ondertekenaars. Hetgeen voor de ondertekenaars/burgers van belang kan zijn.

Graag ontvang ik uwerzijds een spoedige reactie,

Met vriendelijke groet,

W. de Haan