U, de petitionaris

SPH beleggingsportefeuille duurzaam en maatschappelijk verantwoord

1.120 ondertekeningen

In de Volkskrant van 26 februari verscheen een artikel waarin beleggingen van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) in wapens, alcohol, drugs en casino`s aan het licht kwam. Hoewel wij blij zijn met een goed renderend pensioenfonds, zijn wij toch uitermate onaangenaam verrast door deze onthullingen. Te meer daar het een fonds met verplichte deelname betreft. De reactie van de SPH werd evenmin onverdeeld enthousiast ontvangen. Natuurlijk is het een goede zaak dat dit pensioenfonds aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Het feit dat SPH van (de beschamende) plaats 46 naar plaats 24 is gestegen is een goed en prijzenswaardig begin. Het is echter geen reden voor een lofzang. En al helemaal niet voor geruststelling. Deze 24ste plek zou een aansporing moeten zijn om de laatste onverantwoorde participaties op zeer korte termijn te verkopen en in te wisselen voor duurzame en ethische beleggingen. Uw inzet wordt gewaardeerd, maar is helaas tot op heden onvoldoende.

Petitie

Wij

, een diverse groep bezorgde maatschappelijk betrokken huisartsen die staan voor een goed maar op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze verkregen pensioen,

 

constateren

  • dat de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) het thema maatschappelijk verantwoord beleggen op haar agenda heeft staan. Dit waarderen wij.
  • De tot nu toe behaalde resultaten zijn echter volstrekt onvoldoende.

 

en verzoeken

daarom het SPH vriendelijk maar dringend dit nog voor het einde van dit jaar te corrigeren:

  • Daartoe dienen alle participaties in wapenfabrikanten en aanverwante bedrijven, alsook alle participaties in alcoholproducenten, casino's en (soft)drugs te worden verkocht.

  • Met de opbrengst worden vervolgens maatschappelijk verantwoorde beleggingen gedaan in (bijvoorbeeld) bedrijven die sociaal en maatschappelijk verantwoord zullen renderen in de nieuwe duurzame economie.

Daarnaast verzoeken wij u dringend om per direct volledige openheid van zaken te geven:

  • waar bestaat de huidige beleggingsportefeuille op dit moment precies uit?
  • wat zijn de (periodieke) vorderingen in het behalen van de hierboven geschetste duurzame en maatschappelijk verantwoorde doelen?

Het antwoord

Gesprek SPH 6-4

Beste ondertekenaars,

Gisteren hebben mijn collega's Iris​, Marten​ & ik een constructieve online ontmoeting gehad met het bestuur van SPH. Er zal ook een vervolg gesprek plaatsvinden over ca 9 maanden. SPH is volop bezig haar portefeuille verder te verbeteren in lijn met onze wensen, mede vandaar de vervolgafspraak. Meer details over de inhoud van het gesprek volgen op korte termijn zodra we de notulen hebben uitgewerkt.

Daarnaast is vandaag bijgevoegde zorgbrede petitie van Groen Pensioen online gegaan

Alle fondsen (PFZW, ABP, SPH, SPMS, SPV, SPF, SPT, SPOA en SPT) worden daarin opgeroepen hun beleggingen in fossiele industrie, wapens en indien nog het geval, tabak, te gaan afbouwen en hun stem te laten horen op ava’s.

Ook dit is nadrukkelijk geen petitie tégen de fondsen, maar bedoeld om steun te verzamelen voor een scherper en door deelnemers gedragen maatschappelijk verantwoord beleid.

En hoewel ik riskeer jullie petitie-moe te maken, roep ik toch iedereen op ook deze te tekenen en te delen. Het gaat om de zelfde goede zaak als mijn oorspronkelijke petitie, maar de oproep is breder en verdient een breder publiek.

Vanavond praat Laurie Kos tijdens een live cast van Pakhuis de Zwijger over Groen Pensioen en de petitie, dit wordt van 20.30-21.30 uitgezonden.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
pensioenfonds 
Petitieloket:
Einddatum:
01-04-2021 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Tibor Poelmann 
Organisatie:
Huisartsen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Terugkoppeling Petitie

Terugkoppeling petitie SPH beleggingsportefeuille duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Op 6 april jongstleden vond een prettige online ontmoeting plaats met Bram Stegeman, Christine Lindeboom, Alfred Slager (bestuursleden van SPH) & Marc van Loenen (voorzitter BPV) met ondergetekenden. Men benadrukt dat ze de doelstellingen van de petitie onderschrijven, maar ook gebonden zijn aan wettelijke eisen en rendementsdoelstellingen.

+Lees meer...

De snelle en radicale(re) veranderingen waar wij voor pleiten, worden niet (geheel) haalbaar geacht. Dat neemt niet weg dat SPH goed gehoord heeft wat wij willen en dat dit onderdeel van de overwegingen is geweest om tot nieuw beleid te komen. Dit nieuwe beleid is ambitieuzer dan het was: behalve positieve selectie van de best presterende 30% op de ESG scoringslijst (https://www.huisartsenpensioen.nl/beleggen/positieve-selectie/), dienen de bedrijven ook te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De transitie van de portefeuille is gaande en momenteel wordt deze gehalveerd van 6000 naar 3000 “listings”. Deze zal nog kleiner worden. Bovendien is er een extra medewerker aangenomen die zich met MVB zal bezighouden. Voor meer informatie zie: https://www.huisartsenpensioen.nl/nieuws/beleggen-in-gezonde-toekomst-2021/ .

Wij zijn zeer kritisch over het nut van “engagement” als instrument om invloed uit te oefenen op bedrijven. Onze zorgen hierover worden herkend, al kan het nuttig zijn en concrete effecten geven. Indien de pogingen tot positieve beïnvloeding niet effectief blijken, zal een bedrijf uiteindelijk worden uitgesloten. De aandelen die SPH in Shell had, zijn overigens verkocht op 1-10-2020, dus onze vraag om dit jaar wèl voor de klimaatresolutie van Follow This te stemmen kan niet meer gehonoreerd worden. Ons voorstel om naast openheid over waar de portefeuille uit bestaat (https://www.huisartsenpensioen.nl/media/bosd3r2i/overzicht-beleggingen-sph-30-09-2020.pdf ), ook openheid te geven over bedragen en percentages, wordt niet gehonoreerd. Sowieso wisselen deze getallen per dag, maar het betreft ook strategische informatie die men niet openbaar wil maken, ook niet van voorgaande jaren.

Wij hebben voorgesteld om bindende referenda in te voeren om zo tot een democratischer beleggingsbeleid te komen waar deelnemers nauwer bij betrokken worden. SPH gaat de huidige bestuursstructuur echter niet aanpassen. De BPV en VvA vormen de democratische structuren en daar wil men geen verandering in aanbrengen. Wat ons betreft zijn deze structuren echter niet zichtbaar genoeg en zou meer (directe) medezeggenschap van deelnemers wenselijk zijn.

Over ongeveer 9 maanden worden wij uitgenodigd voor een vervolggesprek waarin wij zullen horen wat de vorderingen zijn. Intussen zullen wij SPH kritisch, maar met open vizier blijven volgen. Wij hopen dat jullie dit ook zullen blijven doen. Verder hebben wij ons aangesloten bij de petitie van groen pensioen: https://actie.degoedezaak.org/petitions/gezonde-zorgpensioenfondsen . Langs deze weg roepen wij jullie op ook deze petitie te ondertekenen en te delen. Al met al vinden wij het zeer positief om te ervaren dat SPH luistert naar haar deelnemers en probeert tegemoet te komen aan onze wensen. Tot slot: dank voor jullie steun en betrokkenheid. Met collegiale groet,

Iris de Ridder Marten Japenga Tibor Poelmann

15-04-2021

Gesprek SPH 6-4

Beste ondertekenaars,

Gisteren hebben mijn collega's Iris​, Marten​ & ik een constructieve online ontmoeting gehad met het bestuur van SPH. Er zal ook een vervolg gesprek plaatsvinden over ca 9 maanden.

+Lees meer...

SPH is volop bezig haar portefeuille verder te verbeteren in lijn met onze wensen, mede vandaar de vervolgafspraak. Meer details over de inhoud van het gesprek volgen op korte termijn zodra we de notulen hebben uitgewerkt.

Daarnaast is vandaag bijgevoegde zorgbrede petitie van Groen Pensioen online gegaan

Alle fondsen (PFZW, ABP, SPH, SPMS, SPV, SPF, SPT, SPOA en SPT) worden daarin opgeroepen hun beleggingen in fossiele industrie, wapens en indien nog het geval, tabak, te gaan afbouwen en hun stem te laten horen op ava’s.

Ook dit is nadrukkelijk geen petitie tégen de fondsen, maar bedoeld om steun te verzamelen voor een scherper en door deelnemers gedragen maatschappelijk verantwoord beleid.

En hoewel ik riskeer jullie petitie-moe te maken, roep ik toch iedereen op ook deze te tekenen en te delen. Het gaat om de zelfde goede zaak als mijn oorspronkelijke petitie, maar de oproep is breder en verdient een breder publiek.

Vanavond praat Laurie Kos tijdens een live cast van Pakhuis de Zwijger over Groen Pensioen en de petitie, dit wordt van 20.30-21.30 uitgezonden.

07-04-2021

Gesprek SPH 6-4 aanstaande

Op 6 april aanstaande zal er een gesprek plaatsvinden met SPH over deze petitie. De uitkomsten daarvan zal ik via deze weg delen.

+Lees meer...

Voorafgaand aan het gesprek zal ik de petitie digitaal aanbieden aan SPH. Tot die tijd: blijf delen, blijf tekenen en zet aub ook uw functie bij de ondertekening. Met collegiale groet,

Tibor Poelmann

18-03-2021