U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Vijf natuurorganisaties maken bezwaar tegen het plan Brouwerseiland.

Vijf natuurorganisaties maken bezwaar tegen het plan voor de bouw van 325 vakantiehuisjes op het nog op te spuiten Brouwerseiland, in het Grevelingenmeer tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Volgens de organisaties is dat plan slecht onderbouwd, eenzijdig beargumenteerd en zorgt het voor schade aan natuur en landschap. Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Milieufederatie Zuid-Holland, stichting Duinbehoud en de Schouwse Natuur- en Vogelwacht betogen deze week in hun bezwaar dat de beloofde werkgelegenheid bij lange na niet gehaald zal worden.

+Lees meer...

In plaats van de beloofde 515 voltijdsbanen levert het plan volgens de organisaties slechts 80 voltijdsbanen op.

Verder blokkeert het villapark op eilandjes volgens hen de mogelijkheden voor de bouw van een ecologisch noodzakelijk „doorlaatmiddel” in de Brouwersdam tussen de beide voormalige eilanden.

Verpaupering Daarnaast wordt er volgens de organisaties geen rekening gehouden met de effecten op de bestaande recreatie. Er is risico op het ontstaan van overcapaciteit. Dat leidt volgens de bezwaarmakers tot leegstand en verpaupering van bestaande parken en jachthavens.

Ook zou het Brouwerseiland de openbare publieke toegang naar het water van de Grevelingen belemmeren. Het karakteristieke open landschap wordt volgens de organisaties aangetast door de aanleg van een 1,3 kilometer lange en bijna 10 meter hoge geluidswal. Hun bezwaar is nu gericht tegen de ontheffing die de minister heeft verleend voor het bouwen op dijken en dammen.

Volgens de organisaties zijn er in diverse procedures fouten gemaakt en is onjuiste informatie gebruikt. Mede op basis daarvan betichten ze het dagelijks bestuur van Schouwen-Duiveland van onbehoorlijk bestuur. De bezwaarmakers wijzen verder op de grote maatschappelijke weerstand tegen het plan.

De petitie ”Stop Brouwerseiland” is sinds december vorig jaar ruim 18.500 keer ondertekend. In maart protesteerden 600 personen met een menselijk lint op de Brouwersdam tegen het plan.

De eerste plannen voor de omvorming van het stukje Zeeuwse kust werden in 2010 gepresenteerd. Al vanaf het eerste ontwerp klonk er kritiek op de plannen. Zowel natuurorganisaties als omwonenden zien niets in de bouwplannen. „Brouwerseiland komt deels in beschermd natuurgebied. Als het park wordt gebouwd, dan zal dit de natuur aantasten”, zei Susanne Kuijpers van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland eerder.

Het plan verkeert echter in een vergevorderd stadium. De provincie Zeeland gaf in december noodzakelijke vergunningen af. De natuurorganisaties startten daarop juridische procedures.

Behalve aantasting van de natuur voorzien veel mensen dat er door de bouwplannen een ideale surfplek verdwijnt. Dat bevestigde Louis Beeke, initiatiefnemer van de petitie en het menselijk lint in maart. „Jaarlijks komen duizenden surfers speciaal deze kant op omdat de wind hier perfect is. En dan willen ze dat gaan volspuiten met zand. Absurd.”

Destijds bleek wethouder Van den Berg (VVD) van Schouwen-Duiveland niet onder de indruk van het protest. Dat „hoort erbij”, zei hij. „Dat heb je altijd met dit soort grote projecten. Ik ken genoeg ondernemers die best brood zien in de plannen. Sommige mensen zien het als concurrentie, sommigen als aanvulling. Dat heb je altijd.”

Besluit Volgende maand neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een besluit over Brouwerseiland. Volgens een reconstructie van de PZC tekent zich daar inmiddels een meerderheid af voor het laten doorgaan van het plan.

10-05-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

De petitie - veranderingen

Drie jaar na indiening en het 'aannemen ter kennisgeving' door de politiek..

.. is deze website veranderd (waardoor lay-out en sommige interpuncties in tekst weg zijn gevallen, excuses voor ongemak, kan niet meer gewijzigd worden)

..

+Lees meer...

is 'het probleem' op macroniveau verergerd, zoals reeds gesteld in de petitie

.. heeft Nederland opnieuw politiek gekozen

.. wordt de petitie nog steeds getekend

.. en gaan we zodoende het indienen nogmaals proberen

Gewoon voor de vorm en omdat het kan. Allicht dat de 'kennisgeving' na 3 jaar kan worden omgezet naar een ander beleid. Ruim 2000 handtekeningen méér dan toen.. zonde om niets mee te doen!

aanbieden petitie aan de raad Velsen

Donderdag 11 mei wordt de petitie aangeboden aan de gemeenteraad Velsen..

106!

Ineens gaat het sneller: Al 106 ondertekenaars op 9 mei. Daarom laten we de petitie nog even staan, want wellicht komen er meer ondertekenaars bij. Dank voor uw medewerking en...

+Lees meer...

zegt het voort! :)

Afsluiting Petitie

De Petitie tegen de ontwikkeling van een woonwijk in het Hoefsvengebied in Waalwijk wordt op 15 Mei a.s. afgesloten.

+Lees meer...

Maak nu nog gebruik van de kans om je stem te laten horen tegen de verwoesting van ons laatste stukje Oostelijk Groen in Waalwijk. STEM TEGEN !!!

9 mei 2017 - Actie update - Geen parkeergarage onder het Willibrordusplein

• sinds de zomer 2016 is door buurtbewoners meerdere keren ingesproken bij de gemeentelijke raadscommissies Infrastructuur & Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Algemene Zaken • ook is diverse keren ingesproken bij de Bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid • er zijn gesprekken gevoerd en er is overlegd met diverse politici van de Centrale Stad en Stadsdeel Zuid • op 8 november 2016 is een Informatie- en Discussieavond georganiseerd in het Ostadetheater met voor- en tegenstanders van de ondergrondse garage is de Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam opgericht om de actie tegen deze ondergrondse parkeergarage te coördineren met verwante acties en gewicht te geven • er is geprobeerd invloed uit te oefenen op het draagvlakonderzoek van de gemeente naar een parkeergarage onder het Willibrordusplein. En toen dat onvoldoende lukte zijn 12.000 informatieflyers verspreid in het gebied van het draagvlakonderzoek in De Pijp om bewoners en ondernemers aanvullende informatie te geven om een afgewogen keuze te kunnen maken • n.a.v.

+Lees meer...

deze flyer zijn gesprekken gevoerd met critici en sympathisanten die zich bij ons meldden - er is contact gelegd met Milieudefensie i.v.m. acties de komende jaren m.b.t. de luchtkwaliteit in Amsterdam in het algemeen en De Pijp in het bijzonder - er zijn plannen gemaakt voor activiteiten die de komende weken gaan plaatsvinden om verdere aandacht te vragen voor het Willibrordusplein en om meer sympathisanten te werven - er zal de komende tijd opnieuw ingesproken worden bij raadcommissies en de Bestuurscommissie (wanneer van toepassing) - er worden verdere gesprekken met diverse politici gevoerd - er worden eigen onderzoeken uitgevoerd als tegenwicht voor de onderzoeken door de gemeente naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage

Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam KvK: 68265565 P/a St. Willibrordusstraat 27-II 1074 XJ Amsterdam Email: duurzaammobiel@yahoo.com duurzaammobiel@yahoo.com

Ons protest in het nieuws bij Omroepwest

Een mooie reportage vanuit de Kagerzoom en het terrein van de landijsbaan, met volop aandacht voor onze bezwaren tegen de aanleg van een skeelerbaan: http://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000115/TV-West-Nieuws/aflevering/170099574.

De teller staat op 1340 handtekeningen

Met uw handtekening onder de petitie steunt u ons bij onze poging om de Willibrordkerk open te houden voor iedereen. Dank u wel.

We hebben tot nu toe 1340 steunbetuigen ontvangen en we gaan nog even door.

Bij de start hebben we opgeroepen om meer te doen, bijvoorbeeld door een reactie naar de raadsfractie van jouw favoriete politieke partij te sturen. Dat kan via e-mail naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl. (let op het puntje)

Namens bestuur SCEW André Braun, secretaris.

.