U, de petitionaris

Nieuws

Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel

Petitionaris Meike Pangkey vraagt u de petitie Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel te ondertekenen:

"Klik hier om onze petitie te ondertekenen of klik hier voor onze website jeugdzorgletsel.nl"

jeugdzorgletsel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

01-10-2020

Burgemeester Boelhouwer neemt petitie in ontvangst

Op 27 oktober heeft burgemeester Boelhouwer de petitie in ontvangst genomen.

De afgelopen weken hebben wij veel positieve reacties en steunbetuigingen gekregen: 428 mensen (!) tekenden de petitie en er zijn al verschillende fractievoorzitters en raadsleden die contact met ons opgenomen hebben om deze zaak weer op te pakken.

Bedankt aan iedereen die getekend heeft en we zullen je op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen..

Betere omschrijving

Hoewel Burgemeesters en ministers gekozen zijn en daardoor niet meer puur hun 'eigen' politieke koerst moeten varen, want ze doen mee met een coalitie. Daarom is de titel treffender omschreven.

We gaan Wobben!

De stichting Behoud Over de Laak heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort. WOB betekent Wet Openbaarheid van Bestuur.

+Lees meer...

Op basis van deze wet moet de gemeente Amersfoort alle stukken die we opvragen leveren. Het gaat hierbij om brieven, e-mails, notities, notulen, noem maar op, die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling in Vathorst-Noord en contacten die de gemeente heeft gehad met de grondeigenaren en van de percelen in Vathorst-Noord en alle mogelijke initiatiefnemers voor zonnevelden, waaronder de firma Profin bv.

We zijn zeer benieuwd wat daarbij boven tafel komt. We houden u op de hoogte.

Waarom geheimhouding werd afgesproken?

Louter angst voor stemmenverlies was het dat de gemeenteraad dreef geheel in strijd met de wet, over de begroting, bezuinigingen en lastenverzwaringen te beraadslagen en besluiten.

P&M lokale TV

Er zijn opnames gemaakt bij de biomassa centrale Wijnen in Egchel met enkele leden van de werkgroep Leefbaar Peel en Maas. Deze wordt woensdag om 18.00uur uitgezonden op P&M.

Flyers

We zijn blij met het grote aantal ondertekenaars. We streven naar minstens 1500 Limburgse handtekeningen zodat we dit als burgerinitiatief bij de Provincie kunnen indienen maar uiteraard willen we de petitie ook aanbieden aan het College .

+Lees meer...

Het goede nieuws is dat we de 1500 handtekeningen ruimschoots binnen hebben

Overhandiging aan wethouder Vreugdenhil

Maandag 2 november om 9.15 uur, op Allerzielen, worden de ruim 1.000 handtekeningen overhandigd aan wethouder Piet Vreugdenhil, onder andere van Cultuur & Erfgoed. Dat gebeurt in klein comité aan de Dijkweg in Naaldwijk.

+Lees meer...

En daarna gaat de werkgroep verder schrijven aan het voorstel voor een Plan van Aanpak...

Info-bijeenkomst gemeenteraad

Op Donderdag 29 oktober is er een virtuele informatiebijeenkomst van de Gemeenteraad over de plannen voor de wegenstructuur van Castricum. Iedereen is via Zoom welkom.

+Lees meer...

Je kunt er vragen stellen, bijvoorbeeld waarom het in de petitie genoemde alternatieve plan A9/A22-N203 niet wordt onderzocht. De te gebruiken link is:

https://us02web.zoom.us/j/86462040167?pwd=VXJnR2RwNzUrbVFuNGl5UzFlRlpidz09

De start is om 21:30 uur. Toegang met password 686533