U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Veel publiciteit

Door het persbericht over het succesvol van start gaan van onze petitie, werd verslag gedaan van onze petitie op NU.nl, de Telegraaf online, Trouw en vele andere media. Waarvoor dank, maar we zijn er nog lang niet.

+Lees meer...

Nu eerst op naar de 10.000

De petitie is ingetrokken

De petitie heeft nu een indiendatum in het verleden en zou dus automatisch als ingetrokken/withdrawn verder moeten gaan. Maar is nog ondertekenbaar.

10-01-2016

Petitie overhandigd op vrijdag 20 september 2013

Deze petitie is op vrijdag 20 september 2013 overhandigd op het raadhuis aan de jarige burgemeester Pieter Broertjes. 2300 handtekeningen uit Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum.

+Lees meer...

Zie De Gooi- en Eemlander of RTV-NH.

Op 16 oktober 2013 heeft een meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad ingestemd met het besluit. Zie Dichtbij.nl.

Er is nu een nieuwe petitie gestart tegen de vrije busbaan door Huizen en meerijvariant langs het Merk. Zie geenbusbaandoorhuizen.petities.nl.

Overeenkomst exploitant en omwonenden over paviljoen De Liefde

De exploitant, enkele omwonenden van het Bilderdijkpark en het stadsdeel hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van het paviljoen De Liefde in het Bilderdijkpark 1a. Hiermee komt een einde aan een lange periode van intensief overleg tussen de verschillende partijen.

In de overeenkomst staan afspraken over ruimere openingstijden en maatregelen die door de exploitant genomen worden bij (geluid)overlast.

+Lees meer...

Een van de afspraken is dat De Liefde het hele jaar door tot 24.00 uur mag openblijven, maar dat er na 20.00 uur geen muziek meer gedraaid mag worden. Het terras blijft in de winter tot 20.00 uur en in de zomer (van 1 maart tot 1 november) tot 23.00 uur open.

Begin dit jaar is een mediationtraject gestart tussen de verschillende partijen. De mediation heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijk gedragen oplossing is voor het verminderen van de ervaren (geluid)overlast.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester: ‘Het stadsdeel is tevreden met het bereikte resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door de ruimere openingstijden kan de exploitant De Liefde op een goede en gezonde manier exploiteren en met de maatregelen wordt rekening gehouden met de omwonenden van het Bilderdijkpark.’

De exploitant, enkele omwonenden en het stadsdeel organiseren op 13 januari 2016 een bewonersbijeenkomst waarin de buurt wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een brief met daarin alle informatie.

https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/buurtnieuws-oud-west/nieuws-da-costabuurt/overeenkomst/

Website was tergend traag

De nieuwe website heeft de afgelopen dagen een kleine 'kinderziekte' gehad waardoor pagina's traag werden ingeladen. Soms zelfs zo traag dat het langer dan 30 seconden duurde, waardoor een vage foutmelding 'something went wrong' verscheen.

+Lees meer...

Op dinsdagochtend 5 januari om 00:50 is het regeltje code wat de vertraging veroorzaakte gevonden en buiten dienst gesteld.

We verwachten dat de website de komende tijd nog niet alle beloftes kan waarmaken die het in zich heeft, maar die willen we stuk voor stuk aanpakken. U kunt ons enorm helpen door per e-mail te melden wat er niet goed functioneert. Of wat niet functioneert zoals u het wenst en hoe het beter zou moeten.

We verbeteren de website altijd aan de hand van e-mails die we op webmaster@petities.nl. We huren geen dure specialisten in en we testen niet met ingehuurde gebruikers in een laboratorium. We rekenen op uw begrip daarvoor en hopen op uw medewerking

05-01-2016

Petitie ingetrokken

Geachte ondertekenaar, Omdat het aantal ondertekenaars na een jaar helaas niet is geworden wat er van verwacht werd en ook gewenst is om een verzoek aan de regering kracht bij te zetten, moet worden geconcludeerd dat het onderwerp blijkbaar niet voldoende aanspreekt. Gezien het behaalde resultaat van slechts 659 ondertekenaars in het afgelopen jaar achten wij het raadzaam de petitie in te trekken.

+Lees meer...

Dit is op 15 december 2015 gedaan. Ondanks dat de petitie niet in voldoende mate is omarmd zal de regering, in lijn met de petitie, evengoed worden verzocht de Grondwet aan te vullen met een artikel dat in heldere tekst voorziet in een strikte scheiding van staat en kerk. Wij beraden ons hoe dat verzoek te doen. Dank voor de genomen moeite de petitie te hebben ondertekend.

Petities op 30 december onbereikbaar via het korte adres

Op woensdag 30 december 2015 waren petities niet te bereiken via het korte adres, die met een subdomein voor petities.nl. Dergelijke adressen brachten u naar de voorpagina.

+Lees meer...

Maar vanaf ongeveer 21:30 werkt het weer als vanouds.

Onze excuses voor het ongemak! Het is echt niet nodig om affiches van de ramen en spandoeken uit de bomen te halen waar het korte adres op staat

30-12-2015

De indiendatum voor alle petities is nu verlengd tot in 2016

Petities op deze site krijgen automatisch een datum mee waarop ze ingediend dienen te worden. Dat stond in de oude website eindeloos open na het verstrijken van de datum, maar petities zullen vanaf nu automatisch dicht gaan op de indiendatum en overhandigd worden.

+Lees meer...

Maar veel petities hebben een datum in het verleden. Die geven we nu allemaal tot in 2016. De petitionaris kan dit natuurlijk aanpassen.

Petitionarissen krijgen bij het naderen van de indiendatum een waarschuwing om de datum aan te passen, dat kan in principe eindeloos. Sommige petities op deze site lopen al sinds 2009!

Maar petities waar geen leven meer in zit gaan nu uiteindelijk wel (automatisch) dicht

29-12-2015