U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Over Wajongers boven de 30 (https://www.steungroep.nl/wajong)

Overigens blijken ook Wajongers die ouder zijn dan 30 jaar vaak geen arbeidsvermogen te hebben. Het is zorgwekkend dat zij dat vaak eerst toch toegeschreven krijgen van het UWV.

+Lees meer...

Pas als zij daartegen protesteren vindt een persoonlijke beoordeling vindt. Dan krijgt 60% gelijk. Maar wie niet protesteert heeft een grote kans dat hij onjuist wordt beoordeeld.

Interview bij Tv11

Als u onderstaande link volgt komt u bij een interview over het museum van de vrouw. Hier kunt u zien hoe professioneel het museum opgezet is en hoe erg het zou zijn als dit allemaal zou moeten verdwijnen.

Interview .

02-06-2017 | Petitie Behoud het Museum van de Vrouw

Overhandigd op 1 juni aan de burgemeester en de raad

De burgemeester maakt melding van het overhandigen van de petitie voorafgaand aan die vergadering. De burgemeester geeft de petitie aan de griffie die het verspreidt onder de leden van de gemeenteraad.

+Lees meer...

Zie deze videoregistratie gedurende een minuut vanaf 16:30

Overgenomen van Lemster Nijs, vertegenwoordigers van petitie voor de gemeente niet welkom in klankbordgroep

LEMMER – Het stenen gebouwtje op ’t eintsje fan ‘e daam blijft zoals door de Fryske Marren toegezegd, bestaan en wordt opgeknapt. Inmiddels is een klankbordgroep opgericht die heeft gekeken welke mogelijkheden er zijn om het gebouwtje, zoals de wens van vele Lemsters, in z’n oude glorie terug te brengen. De ontvangen foto’s en gegeven reacties zijn daarvoor een goede basis. Met mogelijk financiële steun vanuit het Friese Merenproject kan het “plaatje” dan misschien nog aantrekkelijker worden gemaakt. – De klankbordgroep bestaat uit leden van de OVL, Stichting Oud Lemmer en Stichting Dorpsbehoud Lemmer. Ook is de gemeente De Fryske Marren zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd. Wethouder van der Pal: “Met deze klankbordgroep, die zich ook op voortreffelijke wijze heeft bezig gehouden met de centrumplannen van Lemmer, is de bevolking goed vertegenwoordigd”. Uitbreiding met meer leden acht hij dan ook niet noodzakelijk. “De afspiegeling van de bevolking is op deze wijze voldoende gewaarborgd. Als klankbordgroep staan we open voor ideeën en zodra er een uitgewerkt concept plan op tafel ligt, komt het plan eerst ter inzage en kunnen de bewoners van Lemmer reageren op het voorstel.

+Lees meer...

Daarna krijgt het z’n definitieve vorm”. – Deelname klankbordgroep Initiatiefnemer Wietze de Haan die een petitie heeft opgezet voor behoud van het gebouw en actie heeft gevoerd is het niet eens met de samenstelling van de klankbordgroep. Hij vindt dat er een 2-tal vertegenwoordigers van de petitie-ondertekenaars moet worden toegelaten tot die klankbordgroep. Dit ter beoordeling van de nieuwe plannen van de gemeente. De Haan: “De gemeente en wethouder Van der Pal boycotten betrokken Lemsters als Sake Visser en Jannie Hadders. Mensen die op een goede wijze hun steun kunnen geven aan de nieuwe plannen. De klankbordgroep is door de gemeente ingesteld maar is geen afspiegeling van de Lemsterlandse bevolking en door de mensen op deze wijze uit te sluiten doet de gemeente geen recht aan draagvlakverbreding binnen de Lemster bevolking, hetgeen te betreuren is. Ook Roel Kingma (PvdA) vindt dat de begeleidingsgroep uitgebreid moet worden met vertegenwoordigers van de initiatiefgroep vanwege vergroting van het draagvlak.

In maart overhandigd aan de wethouder

De petitie is in maart overhandigd aan de wethouder van sport.

NPO 3FM: "Wat te doen met de hoogwerker op Utrecht Centraal?"

Luister het fragment van 3min43 terug van Mark op BNN, woensdag 24 mei 2017, 07:09 en lees terug bij De Utrechtse Internetcourant van 5 april 2017 Foutje: Hoogwerker in stationshal kan niet weg en 23 mei 2017 ‘Maak een kunstwerk van de vergeten hoogwerker op Utrecht Centraal’. En Omdenken schreef 28 mei Etaleren op hoog niveau..

aanbieden petitie

Op donderdagavond 1-6-2017 hebben we de petitie aangeboden. Via diverse mediakanalen is daar aandacht aan gegeven. Klik hier voor een artikel in de PZC

Klik hier voor een artikel met video van omroep Zeeland.

Klik hier voor het NOS journaal.

+Lees meer...

na 8.06 min

02-06-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland