U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Politieke partijen zoeken een oplossing

De actiegroep heeft op donderdag 2 juli de petitie "Red de bibliotheek Merenwijk" namens 2670 ondertekenaars aangeboden aan wethouder Strijk en daara aan de voorzitter van de commissie Werk en Middelen Moniek van Sandick. Luister hier naar de opsteller van de petitie, Marieke Holzapfel: https://soundcloud.com/sleutelstad/2015-07-02-merenwijkbewoner-marieke-holzapfel-over-het-redden-van-de-bieb Tijdens de vergadering van de gemeenteraad bleken verschillende politieke partijen de bibliotheek open te willen houden.

+Lees meer...

Het CDA, GroenLinks, CU, en collegepartijen PvdA, D66 en SP. Het wachten is nu op het besluit van de gemeenteraad over de manier waarop de bibliotheek de komende jaren open kan blijven. Dat besluit zal op donderdag 9 juli worden genomen in de gemeenteraad. Lees hier de reactie van het CDA: http://joostbl.weebly.com/kort-leidsch/red-de-bieb-in-de-merenwijk D66, de grootste collegepartij, wil de bibliotheek in ieder geval nog een jaar openhouden: http://sleutelstad.nl/2015/06/30/d66-wil-bibliotheek-merenwijk-voorlopig-openhouden/ Raadslid Erica de Leeuw van de PvdA is bezig met een voorstel om de bibliotheek de komende paar jaar open te houden, luister https://soundcloud.com/sleutelstad/2015-07-02-pvda-duoraadslid-erica-de-leeuw-over-het-redden-van-de-biep Tijdens de raadsvergadering sprak onder andere ook de directeur van BplusC, Willem van Moort. Lees hier zijn reactie op de petitie: http://sleutelstad.nl/2015/07/02/bplusc-wil-wijkbibliotheek-merenwijk-onder-waarwaarden-wel-openhouden/        

03-07-2015 | Petitie Red de Bibliotheek Merenwijk

Roetmonster biedt handtekeningen 80 km max aan

Een roetmonster overhandigde samen met een vertegenwoordiging van Milieudefensie Drechtsteden donderdag 2 juli  honderden handtekeningen voor maximaal 80 km op de Drechtse ring aan wethouder Mirck. Hij kreeg deze handtekeningen als portefeuillehouder milieu van het Drechtsteden bestuur.  De ondertekenaars vragen aan het Drechtsteden bestuur en de colleges van B en W van de Drechtsteden om bij provincie en rijk een verlaging van de maximale snelheid tot 80 km te bepleiten bij rijk en provincie.

+Lees meer...

Deze verlaging  vinden de ondertekenaars van belang, omdat volgens hen de vermindering van de maximumsnelheid de vervuiling flink zal verminderen en evenals de geluidsoverlast. Dichtbij  de Drechtse Ring ligt veel woonbebouwing.  Er is langs de N3, A15, A16 een hoge concentratie van luchtvervuiling waaronder fijnstof. Van fijnstof is recent bekend geworden, dat het samen met roet kan leiden tot nog meer gezondheidsschade dan eerder gedacht. Een gemiddelde levensvermindering van 1 tot 3 jaar.  Na de overhandiging had een vertegenwoordiging van Milieudefensie een overleg met wethouder Mirck over de voortgangsrapportage luchtkwaliteit. Zij bepleiten in het gesprek verdergaande maatregelen om te zorgen voor gezonde lucht in de Drechtsteden. Er wordt volgens hen net aan voldaan  aan de Europese normen. Maar o.a. volgens het RIVM is ook bij de Europese normen nog een belangrijk gezondheidsrisico. De voortgangsrapportage luchtkwaliteit is naar de aangesloten gemeenten gestuurd. Wethouder Mirck heeft toegezegd dat de regio de effecten van maximaal 80 km op de Drechtse Ring gaat onderzoeken.   In het najaar zal Milieudefensie Drechtsteden bij de verschillende gemeenteraden aandacht vragen voor gezonde lucht. Wanneer u in uw eigen gemeente of voor Drechtsteden bij de verdere acties wil worden betrokken laat dat weten via drechtsteden@milieudefensie.nl . Wij kunnen steeds hand- en denkkracht gebruiken. Wij danken iedereen voor de steun tot nu toe.

voor actueel nieuws like onze facebookpagina

Heemtuin Groningen

  Naar aanleiding van een gesprek tussen de gemeente en de vrijwilligers is het volgende communiqué op News-Groningen verschenen: Gemeente Groningen oriënteert zich op beheer ecologische tuin Stadspark Groningen, 24 juni 2015 Het onderhoud van de ecologische tuin in het Stadspark wordt gedaan door een groep vrijwilligers. Omdat de samenwerking met één van de vrijwilligers niet goed verliep heeft de gemeente vanaf 1 juli de vrijwilligersovereenkomst met hem opgezegd.

+Lees meer...

De gemeente gaat zich nu oriënteren op de toekomst van de tuin. De vrijwilligers hebben aangegeven dat ze graag het vrijwilligerswerk in het gebied voortzetten. Dat strookt ook met het beleid van de gemeente Groningen om burgers actief te laten participeren. De gemeente gaat zich oriënteren hoe de tuin in de toekomst beheerd moet gaan worden. De vrijwilligers zullen bij dit proces worden betrokken.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- Hierbij willen wij, de vrijwilligers van de heemtuin, iedereen bedanken voor alle steun. Niet alleen wij maar ook de gemeente zijn diep onder de indruk van het aantal handtekeningen en het aantal brieven dat naar de gemeente gestuurd is.

The Post Online: Weddenschap: Arno Visser wordt de nieuwe president van de Rekenkamer

Weddenschap: Arno Visser wordt de nieuwe president van de Rekenkamer Weg met de politieke banencarrousel   Een dezer dagen zal het Kabinet bekend maken wie de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer wordt. De Rekenkamer is een zogeheten Hoge College van Staat en is daarmee een van de belangrijkste bestuurlijke organen van Nederland.

+Lees meer...

Het bestuur wordt partijpolitiek samengesteld. Officieel wordt er een vacature gepubliceerd waarop iedereen mag reageren. Je zou verwachten dat de belangrijkste randvoorwaarden zijn dat zo iemand goed moet kunnen rekenen en controleren, ongeacht zijn of haar partijlidmaatschap. ...

Lees verder

gemeenteraad vergadert verder over verkeer op 2 juli 2015

http://www.rplfm.nl/index.php/6367-bewoners-heeren-van-woerden-houden-hoop   Er Is nog geen beslissing gevallen. Wat gaat er beslist worden? Het plan van OKW is een prima altnatief, wat de luchtkwaliteit en het leefmilieu in Woerden west sterk zal verbeteren.

+Lees meer...

Indien de randweg de verplicht te volgen rijroute gaat worden dan levert dit zeer veel op. Geen zware vrachtwagens meer door de wijk. Geen trillingen, geen roet, geen fijnstof van deze zware motoren meer. Het verkeer zal aanzienlijk minder druk en dus veiliger worden. Immers veel minder conflicterende siituaties met fietsers op rotondes. Natuurlijk kost de randweg een stukjje weiland. Milieuvoorvechters zullen dit als tegen argument gebruiken. Echter een betere leefomgeving door schonere lucht en minder lawaai is ons LEEFmilieu. Bovendien is het ook een feit dat de oorspronkelijke plannen van de gemeente ook ten koste gaan van groenstroken. Immers wegen verbreden en aanleg van rotondes neemt ook ruimte in. Deze ruimte is nu nog in gebruik als groenstrook naast de weg en als groen bij de Badkuip.    

http://www.rplfm.nl/index.php/6367-bewoners-heeren-van-woerden-houden-hoop
30-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

Beslissing valt nog niet 2 juli verder, KOM MASSAAL naar de raadsvergadering

Bij de raadsvergadering op 25 juni hebben wij onze petitie aangeboden aan de gemeenteraad. De ondernemers hebben een goed plan op tafel gelegd en willen dit in overleg met de gemeente gaan uitvoeren.

+Lees meer...

Randweg met brug over de Oude Rijn en aansluiting op A12.  Problemen liggen er op het vlak van de financiering van het project en de onderhoudskosten die een extra weg met zich meebrengt. Er zijn echter zeker ook veel voordelen. Voordeel van het OKW plan is dat er minder verkeer (tot 44% ) over de Rembrandlaan en dus ook door Woerden zal gaan. Verbied vrachtwagens door de stad te rijden en maak de randweg tot verplichte route. De wegen in Woerden zullen minder zwaar worden belast en zullen dan tevens minder snel aan onderhoud toe zijn. Ook de uitstoot van fijnstof en roet en de overlast van geluid en trillingen van langsdenderende vrachtwagens neemt dan drastisch af.  Een grote verbetering van het leefmilieu in Woerden west dus. Er zijn meerdere partijen die graag willen praten over een duidelijke visie voor de langere termijn om de verkeersproblematiek in geheel Woerden aan te pakken. De randweg zou hier een onderdeel van kunnen zijn. Gemeenteraad praat hierover verder op 2 juli. Kom ook, laat zien hoe belangrijk dit dossier is.  

26-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

CODE ROOD Okw roept alle leden op om te komen naar het stadhuis vanavond

http://www.woerden.tv/tv/Nieuws/9816/OKW:OndernemerskomnaarStadhuis!_.html  .

25-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

prima verkeerplan OKW maar gemeenteraad wil niet luisteren en geeft 4,6 miljoen uit om verkeer door de stad te laten rijden

http://www.rplfm.nl/index.php/6307-verkeersplan-okw-niet-op-bierviltje-gemaakt   Gemeenteraad wil een unieke kans laten liggen om echt geschiedenis te schrijven: Het plan van de samenwerkende ondernemers van Woerden (okw) om de zo belangrijke westelijke ontsluitingsweg van Woerden aan te leggen.   Als men huidige de  raadsplannen gewoon doorzet dan schrijft men natuurlijk ook geschiedenis. Echter wel op geheel andere wijze.

+Lees meer...

Alle  schepen achter zich verbranden is natuurlijk ook geschiedenis schrijven. Dat is indien de gronden voor de aanleg van de randweg in de verkoop worden gedaan! 

22-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West