U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Indienen claim

U kunt op voorhand een claim naar Rijkswaterstaat sturen dat de A32 een toekomstige schade aan uw auto kan berokkenen. U dient dan Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen.

+Lees meer...

U kunt uw brief richten aan:

Rijkswaterstaat Postbus 2301 8901 JH Leeuwarden

Grote karakiet op de Loenderveense Plas wordt bedreigd door Gemeente en provincie

Provincie weigert Groote Lindt te schrappen als windturbinelocatie

De petitie blijft van kracht, omdat de Provincie weigert Groote Lindt te schrappen als windturbinelocatie. Ondanks het standpunt van de gemeente Zwijndrecht, dat nergens plaats ziet voor windturbines en die weigert een alternatieve locatie aan te bieden in ruil voor Groote Lindt. Daarbij komt, dat de Provincie ook nog eens een vergunning heeft verleend voor het uitbreiden van de chemische opslag aan het naastgelegen chemische bedrijf, waarmee de veiligheidsrisico's alleen maar toenemen voor de bewoners direct grenzend aan het bedrijventerrein.

+Lees meer...

Dit najaar valt het definitieve besluit bij de Provincie of Groote Lindt blijft staan in de VRM. Blijf dus tekenen!

Over drie jaar een nieuw zwembad in Zoetermeer

Een jaar later nadat de petitie is overhandigd aan de LHN, kwam Dhr. Nawijn met het plan binnen drie jaar een nieuw zwembad te willen realiseren in Zoetermeer, met behulp van het bedrijfsleven.

+Lees meer...

Of dit ook echt gaat gebeuren is nog niet zeker.

Persbericht Werkgroep Behoud Loenderveense Plas – 9-6-2017

Persbericht Werkgroep Behoud Loenderveense Plas – Platform voor de Vechtstreek

“Bewoners tegen Kanaal in Loenderveense Plas”

De bewoners van de Horndijk in Oud-Loosdrecht hebben met schrik kennis genomen van plannen van gemeente en provincie om een hoge dam te bouwen in de Loenderveense Plas. Op deze wijze zou een vaarverbinding worden gecreëerd door middel van een kanaal dat het Wijde Blik moet verbinden met de Eerste Plas.

+Lees meer...

Op de dam, die parallel aan de Horndijk en Veendijk gaat lopen, zou ook een fietspad en mogelijkerwijze een weg komen.

Mocht dit plan doorgaan, zal een prachtig Stiltegebied en een unieke rustplaats voor vogels midden in de Randstand worden opgeofferd; een bijzonder natuurgebied dat zeer gewaardeerd wordt door de wandelaars, fietsers, vogelaars en bewoners.

De plannen voor de vaarverbinding liggen besloten in een concept gebiedsakkoord gesloten tussen de Gemeente Wijdemeren, de Provincie, de watersportondernemers en diverse andere partijen. Het zou gaan om vaarverbindingen voor sloepen. De plannen zijn nog niet publiekelijk en mogen van de provincie nog niet met de media worden gedeeld.

Het plan lijkt een compromis akkoord te zijn waar zelfs partijen als Waternet en Natuurmonumenten een deel van de Loenderveense Plas willen opgeven als wisselgeld voor andere gunsten van de provincie.

De bewoners aan de Horndijk gelegen aan de Loenderveense Plas zijn verbolgen over het feit dat zij op geen enkele wijze door gemeente en provincie betrokken zijn geweest bij dit gebiedsakkoord en hebben zich nu verenigd in de “Werkgroep Behoud Loenderveense Plas” met als doel de dam in de plas tegen te houden. Zij hebben dit kenbaar gemaakt op een bijeenkomst van de gemeente afgelopen 6 juni over een wijziging van het bestemmingsplan voor het Wijde Blik. Zij hopen dat ondanks de goede intenties de bijzondere Loenderveense plas blijft zoals het is, een uniek stiltegebied in de Randstad. Wat om die reden recreanten trekt en in het bijzonder een diversiteit aan vogels en andere soorten biedt. Er zijn genoeg mogelijkheden om te varen en juist stiltegebieden zijn zeldzaam en dus uniek.

Kom genieten van de Loenderveense Plas, nu het nog kan!!

https://www.route.nl/wandelroute/181763/genieten-langs-het-loenderveense-plas.

De staatssecretaris geeft een antwoord over uitfaseren van het blauwe kenteken

De minister gaf op 5 juli 2017 een antwoord op een vraag hierover met kenmerk IENM/BSK-2017/157362:

"De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de staatssecretaris overweegt om als tussenstap de extra vervuilende categorie ‘snorfiets’ (blauw kenteken) uit te faseren, richting het volledig uitfaseren van scooters en brommers met verbrandingsmotor? Welke beleidsmatige stappen zijn hiervoor nodig in onder meer wetgeving en in technische aanpassingen?

De suggestie die door de ChristenUnie-fractie wordt gedaan om de snorfiets uit te faseren is een interessante optie die past binnen de strekking van de bestaande moties. Ik zal deze optie ter uitvoering van die moties verkennen.

+Lees meer...

Sinds 10 jaar is de snorfiets sterk in opmars. Afgelopen jaar werden ongeveer 16.000 bromfietsen tegenover 44.000 snorfietsen verkocht. Voor een snorfiets, waarvan de snelheid is begrensd tot 25 km/uur, zijn tegenwoordig prima gelijkwaardige duurzame alternatieven voor handen, zoals de elektrische fiets. Bij het uitfaseren van de categorie snorfiets zal naar verwachting een deel van deze gebruikers kiezen voor een (elektrische) fiets. Beleidsmatig zullen de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid in beeld gebracht moeten worden. In juridische zin betekent dit een aanpassing van nationale regelgeving, waarin de snorfiets is gereguleerd. De Europese regelgeving hoeft hiervoor niet te worden aangepast. Rond de jaarwisseling ontvangt u de resultaten van de verkenning."

Naakte foto/video modellen gezocht om deze petitie te illustreren en vorm geven

Ik ben op zoek naar naakte modellen in het openbaar om deze petitie te illustreren en vorm geven. Ik heb een aantal pamflet video's om mijn concept toe te lichten, die kunt u hier op mijn Vimeo kanaal zien.

+Lees meer...

Ook heb ik een advertentie op Kunstinzicht

I am seeking nude models to illustrate this petition. I already have some videos explaining my concept and an ad.