U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Ontwerp raadsvoorstel ge- en verboden honden op de stranden

HET ANTWOORD

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij een ontwerp-raadsvoorstel hebben gemaakt waarmee een wijziging van de Algemene plaatselijke Verordening 2013 wordt beoogd. Door middel van deze wijziging wordt de tekst van de artikelen 2.56 en 2.57 herzien.

+Lees meer...

Hierdoor wordt in de APV duidelijker beschreven wat de geboden en de verboden zijn voor o.a. het verblijf van honden op de stranden.

Voordat de gemeenteraad een definitief voorstel ontvangt, is het ontwerp-raadsvoorstel onderwerp van inspraak. Het ontwerp-raadsvoorstel is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Het ontwerp-raadsvoorstel ligt ook in de hal van het stadhuis te Vlissingen ter inzage. Van 28 januari tot en met 25 februari 2019 kan iedereen zijn/haar reactie op dit ontwerp-raadsvoorstel geven.

Deze reacties kunnen worden geadresseerd aan: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN

De inspraakreacties worden na afloop van de inspraakperiode verwerkt een inspraakschrift, dat samen met het definitieve raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt gezonden. De insprekers ontvangen een exemplaar hiervan.

De behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie Algemeen c.a. is gepland op 21 maart 2019. In deze raadscommissie kan iedereen gebruik maken van zijn/haar spreekrecht.

De behandeling in de gemeenteraad is daarna gepland op 11 april 2019.

Vlissingen, d.d. 25 januari 2019

Burgmeester en wethouders voornoemd."

Bron: Gemeenteblad Nr. 189112

Bijlage 1. honden op het strand - voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2013

Bijlage 2. overzichtstekening stranden Vlissingen op grond van artikel 2.56 APV

https://petities.nl/system/uploads/11299/original/stranden-vlissingen-honden-op-het-strand-425pix.png

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Na een persoonlijk gesprek met de burgemeester afgelopen maandag en het ontvangen van het ontwerp-raadsvoorstel vanuit de gemeente wil ik deze graag met u delen. Wellicht heeft u deze zelf ook al ontvangen maar sommigen waarschijnlijk ook niet. Ik wil u erop wijzen dat dit een ontwerp-raadsvoorstel is waarop nog mogelijkheid is tot inspraak!

De inspraakperiode is van 28 januari tot en met 25 februari. Aan u de keuze om hierop te reageren.

Ik raad u aan om van de inspraak gebruik te maken! Het adres van de gemeente staat in het bericht.

Nogmaals bedankt voor uw handtekening daardoor hebben we een serieus geluid kunnen laten horen tegen het besluit om zomer en winter een aanlijnplicht voor honden op het Vlissingse strand in te voeren.

Met diervriendelijke groet,

Jolanda Lichtenberg

EINDE REACTIE

Stop chemtrails

Beste ondertekenaar van 'Stop 5g' een andere petitie op deze website is ook zeker de moeite waard om te ondertekenen. Zoek op 'Stop chemtrails'.

Zij zitten inmiddels op ca 35.000 handtekeningen.

+Lees meer...

Help ze aan de 40.000 zodat deze kan worden aangeboden aan onze regering!

Zoek voor meer info over chemtrails op het zoekwoord 'geo-engeneering' (omdat Google bij het woord 'chemtrails' al is voorgeprogrammeerd om alleen positieve facts te laten zien..)

Dank u,

Alfred Melse

30-01-2019 | Petitie Stop 5G

Almere deze week: Fietspad langs View verdient opknapbeurt

ALMERE – Het Bergsmapad langs het Weerwater, ter hoogte van restaurant View, is Almeerder Jeroen Koster een doorn in het oog. “Het wegdek van dit fietspad is echt heel slecht”, vertelt hij.

+Lees meer...

Al ruim een jaar probeert Koster voor elkaar te krijgen dat de situatie wordt verbeterd, maar (...) lees verder Artikel geplaatst op: 25 januari 2019 - 12:01

Plastic soup foundation: Oproep aan Kabinet: verbied plastic confetti

Van 3 tot en met 5 maart is het weer carnaval. Hoeveel confettikanonnen zullen er dit jaar worden afgeschoten? Na afloop liggen straten en pleinen bezaaid met duizenden kleine stukjes plastic die nauwelijks op te ruimen zijn.

+Lees meer...

Allemaal microplastics met vrolijke kleurtjes die met opzet de lucht in waren geschoten voor de leut. Het is betreurenswaardig dat de rijksoverheid (...) lees verder

**Volledige tekst van de oproep**

Zie: http://stokachterdedeur.nl/wp-content/uploads/STOK-Website-Landelijke-petitie-oproep.pdf.

Omrop Fryslân: Friese roodbonte koeien van Fa Woldring hoeven niet naar de slacht

Veertig Fries roodbonte koeien zijn gered van de slacht. Na een lange strijd hebben eigenaars Sandra en Harald Woldring uit Haren na lange tijd gelijk gekregen: ze krijgen een uitzondering op de fosfaatwetgeving en daarmee is een groot deel van het uitstervende koeienras gered.

+Lees meer...

De familie Woldring heeft een paar zware jaren achter de rug, maar het lijkt nu (...) lees verder

Dank zij uw handtekening en onze gezamenlijke actie is deze kudde gered.

RondeTafelGesprek 29 januari Raadszaal 20.00 uur

Vanavond vertellen we de gemeenteraad op hoeveel de teller staat! De ondertekenaars staan voor: passende nieuwbouw op de locatie van De Wegwijzer in Den Oord/De Lobben in Houten. De gesprekken met de fracties hebben opgeleverd dat er goed naar de feiten is geluisterd. Daar maken we punten op.

+Lees meer...

Het bouwplan moet oa. passen op het plangebied, geen parkeeroverlast geven in de directe en nabije buurt opleveren en het groene speelveld in tact houden. Laten we ook niet vergeten dat we al veel overeenstemming hebben op de evenwichtigheid in sociale woningbouw en vrije sector, de aantrekkelijkheid voor de doorstroming, en de wil om oud en nieuw te integreren. Welkom aan de nieuwe bewoners! Tot vanavond?

Fosfaatreductieplan was voldoende voorzienbaar

ANTWOORD

In hoger beroep was het oordeel van de rechter over het fosfaatreductieplan 2017 dat de regeling voldoende voorzienbaar is geweest. Niet kan worden aangenomen dat er sprake is van een individuele en buitensporige last voor de betrokken veehouders.

De wetgever, de Tweede Kamer, heeft het hierbij gelaten.

+Lees meer...

Bij een handopsteken over een motie hierover van Fuselaar (SP) ontstond er geen meerderheid.

Bronnen: uitspraak en motie

REACTIE VAN PETITIONARIS

'Shitbeleid' bedreigt 1 op de 20 biologische melkveehouders met faillissement

De Natuurweide lanceert de actie Red de Bioboer. Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Wakker Dier staan achter dit initiatief.

Anderhalf jaar geleden heeft u de petitie Red de Biokoe ondertekend. Bedankt voor uw betrokkenheid destijds! De Natuurweide overhandigde 17.989 handtekeningen aan de Nederlandse overheid en spande een rechtszaak aan. We kregen gelijk, maar werden in hoger beroep alsnog in het ongelijk gesteld (uitspraak hoger beroep). De bioboeren worden nog steeds verantwoordelijk gehouden voor een probleem waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. Daardoor dreigen veel biologische melkveehouders nu failliet te gaan.

De Natuurweide, de landelijke vereniging van biologische melkveehouders, laat het er niet bij zitten en lanceert de actie Red de Bioboer. We halen geld en inzet op om de boeren te steunen en de lobby mogelijk te maken. Milieudefensie en Greenpeace Nederland ondersteunen de actie en ook Wakker Dier staat achter dit initiatief. Biologische boeren zijn hét toonbeeld van de kringlooplandbouw die Schouten graag ziet. Laat hen dan niet gestraft worden door dit shitbeleid, aldus Wakker Dier.

Op www.reddebioboer.nl vertellen een aantal getroffen biologische melkveehouders hun verhaal. Boer Hans Nieuwenburg blijft strijdvaardig: "Het kan toch niet zo zijn dat wij biologische boeren, boeren die - als we de overheid moeten geloven - hét voorbeeld zijn voor een duurzame toekomst, opgezadeld worden met regelgeving waardoor wij failliet dreigen te gaan? Regelgeving die mestoverschot reguleert, terwijl het mesttekort in de biologische sector daardoor alleen maar groter wordt!"

Het is hoog tijd om een wetswijziging af te dwingen en een systeemverandering in de Nederlandse landbouw door te voeren. Dit lukt alleen als we ons met elkaar achter de biologische melkveehouderij scharen. Met uw betrokkenheid en bijdrage steunen we de boeren en kunnen we als collectief stappen ondernemen.

Gaat u ook voor natuurvriendelijke landbouw en behoud van de biologische zuivelsector? Steun ons dan!

Ja, ik doneer en help mee!

Meer informatie? www.reddebioboer.nl

Hartelijk dank namens de biologische melkveehouders!

EINDE REACTIE

29-01-2019 | Petitie Red de biokoe