U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

De Telegraaf: Burgerinitiatief: ’Afschaffen, die hondenbelasting!’

Een landelijke actie tegen de hondenbelasting is ruim 46.500 keer ondertekend. De petitie heeft als doel om de hondenbelasting zo snel mogelijk af te schaffen.

+Lees meer...

Gary Yanover heeft het verzoek ingediend, onder het mom dat de gemeentelijke belasting een onwenselijke vorm van discriminatie is.

Gemeenten mogen zelf beslissen of zij wel of niet hondenbelasting heffen, evenals de hoogte van die heffing. Groningen heeft de hoogste hondenbelasting van Nederland volgens cijfers van het CBS.

De hondenbelasting werd aan het begin van de 19e eeuw ingevoerd om (...) Lees verder

Voortgangsbericht 1: Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega

allereerst heel erg bedankt voor het tekenen van de petitie. Ruim 4200 mensen hebben laten weten ongelukkig te zijn met de verslechtering van de treinverbinding.

+Lees meer...

Hierbij wil ik u graag op de hoogte stellen van de stand van zaken. Tijdens een prettige en positieve bijeenkomst op 9 maart te Akkrum is de petitie overhandigd aan NS regiodirecteur Joost van der Bijl. Hij was onder de indruk van het aantal mensen dat getekend heeft en gaf aan dat de NS actief op zoek gaat naar een oplossing, die eerder ligt dan 2021. Dat is goed nieuws voor de treinreizigers! We zullen de vinger aan de pols houden, nagaan wat de mogelijke oplossingen zijn en we blijven er in Provinciale Staten en in de betrokken gemeenten aandacht voor vragen.

In het nieuws verschenen onder meer de volgende berichten hierover:

met vriendelijke groet,

Gerrie Rozema

Helaas...

Lieve ondertekenaars,

Allereerst ontzettend bedankt voor het ondertekenen van deze petitie over de locatie van ons eindexamen.

Vandaag is de petitie door een van ons aan de MR op school aangeboden.

+Lees meer...

Onze standpunten werden geheel begrepen, maar er is niets meer aan te doen: de contracten zijn getekend, de verbouwing gaat door en wij moeten ons eindexamen dus in het Frans Otten Stadion maken. We hoorden zelfs dat de herkansingen van de schoolexamenperiode die nu aan de gang is daar (over vier weken) plaats zullen vinden, evenals de komende SE-weken voor de andere jaarlagen.

Bezwaren van verschillende kanten, zowel van leden van de MR als in de vorm van deze petitie, hebben er wel voor kunnen zorgen dat er geld beschikbaar gesteld zal worden om het voor ons iets aangenamer te maken. Er werd gesproken over bijvoorbeeld shuttlebussen voor leerlingen die ver moeten fietsen, consumptiebonnen en studiehoeken.

Helaas heeft het dus niet mogen gaan zoals we gehoopt hadden, maar we gaan er het beste van proberen te maken met z'n allen. Nogmaals dank voor jullie steun aan ons.

Namens de andere examenkandidaten, Laura Ruhé

Naar aanleiding van de petitie: uitnodiging voor gesprek op het Ministerie van VWS

Een stap verder! N.a.v. de petitie ontvingen Sepsis en daarna en prof.

+Lees meer...

dr. Peter Pickkers een uitnodiging voor een gesprek op het Ministerie van VWS. De tekst luidt: 'Wij zouden graag uw voorstellen en de mogelijkheden samen met onze collega’s van de directie Curatieve Zorg en het RIVM bespreken.' Was getekend: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten.

Natuurlijk heel blij met deze uitnodiging. De inhoud van de petitie wordt duidelijk serieus genomen. Aan de hand van dit gesprek wordt een advies uitgebracht aan de minister. Dus: een goede kans om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Sepsis valt in heel veel gevallen onder 'vermijdbare schade' en het beperken van die schade zal (mede n.a.v. het rapport van het Nivel dat in november 2017 uitkwam) toch goed passen binnen het beleid van kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Daarnaast hebben we de resolutie van de Wereld Gezondheids Organisatie in de rug. En natuurlijk gaan we er, samen met leden van de Tweede Kamer op toezien dat het niet bij plannen blijft...

Standpunt Geen Zonnevelden Over de Laak heeft een meerderheid in de gemeenteraad!

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van Amersfoort levert zetels op voor de volgende tegenstanders van de zonnevelden Over de Laak: VVD (geen zonnevelden zonder draagvlak: 6), CDA (6), CU (4), SP(3), Amersfoort2014 (3); BPA (2) = 24 zetels! Nu maar hopen dat partijen voet bij stuk houden!.

Gesprek met wethouder was goed

Ons gesprek met wethouder Buijtelaar op 21 maart was goed. Het voorstel wat hij aan de SRO gaat voorleggen is o.a.

+Lees meer...

3 banen voor ons in de 50m vanaf 7u, en tegelijk het vlak ernaast gelegen torenbad open. Dat laatste is nodig, omdat het 50m bad overal 2m20 diep is en dus nergens stahoogte heeft. Het nieuwe torenbad heeft dat wel, in tegenstelling tot het oude torenbad: in het nieuwe is de bodem verstelbaar en wordt die voor ons speciaal op een normale stahoogte gezet, over de gehele oppervlakte. Vooral voor een deel van de vrijzwemmers is het dan fijner om daarvan gebruik te maken, omdat er dan overal altijd steun is indien nodig. er volgt nog een uitgebreidere mail met details van dit voorstel. De SRO moet vooral nog goedkeuren dat het qua toezicht in orde is: er zijn dan twee badmeesters nodig. Die waren er in het Sportfondsenbad ook altijd al, en bovendien heeft ook de ZPC trainer aangegeven toezicht op ons te willen houden, dus we vermoeden dat dit geen probleem zal hoeven zijn.

Nieuws uit de Ondernemingsraad SW Rotterdam

Een citaat uit de nieuwsbrief van de Ondernemingsraad Wsw Cluster Werk en Inkomen Rotterdam:

“Actie om de Sociale Werkvoorziening te heropenen voor alle mensen met een beperking.

Een van onze collega’s en oud lid van de ondernemingsraad is een handtekeningenactie begonnen om de sociale werkvoorziening weer te heropenen. Sinds 1 januari 2015 is de Wsw waaronder jullie vallen stopgezet.

+Lees meer...

Alle mensen die toen al in de Wsw werkten verandert er niets, ze behouden hun baan, salaris en verdere rechten tot dat ze zelf uit dienst gaan of met pensioen gaan. De rechten van gehandicapte mensen die nu gaan werken hebben veel minder rechten. Dit is geen actie van de ondernemingsraad maar we vinden het een goed intiatief om een signaal af te geven. Of het haalbaar zal zijn is wel de vraag nu het al door de regering is aangenomen. Om de Tweede Kamer weer over dit onderwerp te laten praten zijn heel veel handtekeningen nodig. Sommige van jullie hebben ook al de handtekeningenlijsten ingevuld. He doel is de Sociale werkvoorziening te heropenen zodat de zorgen bij mensen met een beperking minder worden. We willen deze nieuwe groep losmaken van de Participatiewet en dat deze doelgroep kans maakt ook op een baan met salaris met betere bescherming en meer rechten. Wanneer je de lijst niet hebt getekend kun je dit ook via internet doen. Zoek via google op “Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking”of via “petitie WSW.””

opnieuw een boost maken voor terras aan de Breek

Beste mensen, Er is tot nu toe nog niets tot stand gekomen. Nu moeten we het weer leven in blazen.

+Lees meer...

Er moet deze zomer iets komen, deel deze informatie en zeg de mensen, teken de petitie voor Landsmeer

bij voorbaat dank, wij gaan er nu voor André La Fontaine, stem op Positief Landsmeer

21-03-2018 | Petitie Strand Blijdebreek Landsmeer