U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag

HEMA is een nieuwe cao overeengekomen met vakbond CNV. Daarin zijn afspraken gemaakt over lagere lonen voor nieuwe werknemers.

+Lees meer...

Een winkelmedewerker kon eerst maximaal 2766 euro bruto per maand verdienen, nu wordt dat maximaal 2055 euro. Een filiaalmanager kreeg voorheen maximaal 4158 euro salaris per maand, dat wordt onder de nieuwe cao 3148 euro. Ook de onregelmatigheidstoeslagen zijn aangepast. Bestaande medewerkers worden niet gekort op hun salaris en kunnen nog gewoon binnen hun oude schalen doorgroeien. FNV deed niet mee aan de onderhandelingen, omdat de afspraken over lagere lonen voor nieuwe werknemers tegen de principes van de bond voor gelijk loon bij gelijk werk ingaan, zo bevestigt een woordvoerster van HEMA na berichtgeving van de NOS. Bij de HEMA werken in totaal 19.000 mensen, maar daar zitten ook de werknemers in het buitenland en het personeel van franchisenemers bij. Voor hen geldt de HEMA-cao niet.

CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag

CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag HEMA is een nieuwe cao overeengekomen met vakbond CNV. Daarin zijn afspraken gemaakt over lagere lonen voor nieuwe werknemers.

+Lees meer...

Een winkelmedewerker kon eerst maximaal 2766 euro bruto per maand verdienen, nu wordt dat maximaal 2055 euro.

Een filiaalmanager kreeg voorheen maximaal 4158 euro salaris per maand, dat wordt onder de nieuwe cao 3148 euro. Ook de onregelmatigheidstoeslagen zijn aangepast. Bestaande medewerkers worden niet gekort op hun salaris en kunnen nog gewoon binnen hun oude schalen doorgroeien. FNV deed niet mee aan de onderhandelingen, omdat de afspraken over lagere lonen voor nieuwe werknemers tegen de principes van de bond voor gelijk loon bij gelijk werk ingaan, zo bevestigt een woordvoerster van HEMA na berichtgeving van de NOS. Bij de HEMA werken in totaal 19.000 mensen, maar daar zitten ook de werknemers in het buitenland en het personeel van franchisenemers bij. Voor hen geldt de HEMA-cao niet.

Parkeertijd wordt per 1 juli verlengd!

Beste ondertekenaars,

Het heeft twee jaar geduurd, maar het is gelukt: het betaald parkeren op de Heemraadssingel wordt verlengd tot 23.00 uur en ook op zondag. De mogelijkheid voor bewoners omver parkeren zal een stuk beter worden.

+Lees meer...

Onze petitie heeft dit zeker op gang gebracht. Bedankt voor jullie steun!

Ad Standaart

Mijn visie m.b.t. de overgangsregeling regieverpleegkundige

Hoera, er is duidelijkheid omtrent de overgangsregeling voor regieverpleegkundigen. Glunderende en tevreden mensen staan met minister Bruno Bruins op de foto met het plan wat gepresenteerd gaat worden welke verpleegkundige zich straks mag laten inschrijven als regieverpleegkundige in het nieuwe BIG register in 2020.

+Lees meer...

Ik was niet blij met dit nieuws, sterker nog: ik ben er twee dagen ziek van geweest. Getuige de reacties op Twitter, LinkedIn, Facebook merk ik dat ik niet de enigste verpleegkundige ben.

Vooropgesteld ben ik voorstander voor meer onderscheid tussen MBO en HBO opgeleide verpleegkundigen. Uiteraard moeten we kunnen aantonen bij herregistratie in het BIG -register wat je aan deskundigheid hebt gedaan of welke vervolgopleidingen gedaan zijn. Maar dat geldt voor iedere mbo en hbo verpleegkundige.

Om in aanmerking te komen voor het register regieverpleegkundige (HBO Verpleegkundige) wordt het vanaf 2020 voor een hele grote groep ‘oude stijl’ opgeleide HBO en gespecialiseerde inservice verpleegkundigen een drempel opgeworpen om nog op hun eigen niveau straks werkzaam te kunnen blijven. De keuze is: een toets doen en niemand weet nog hoe zwaar deze toets zal zijn, wat de kosten hiervan zullen zijn en voor wiens rekening dat komt. Als je niets doet dan kom je als HBO Verpleegkundige met diploma ouder dan 2012 in een MBO register. Inservice opgeleide verpleegkundige moeten daarnaast nog een pittige scholing doen. Ik vind dat onverteerbaar. Hiermee wordt geïmpliceerd dat deze groep verpleegkundigen stil zijn blijven staan t.o.v. junior HBO opgeleide verpleegkundigen nieuwe stijl die niets hoeven te toetsen of aan te leveren. De 'oude stijl' HBO Verpleegkundigen zijn gemiddeld tussen de 35 en 55 jaar en zijn vaak hoog gekwalificeerd in diverse vervolgopleidingen. Deze groep verpleegkundigen hebben niet stil gezeten getuigen overvolle aanmeldingen voor verpleegkundige vervolgopleidingen op het niveau van NLQF6. Dit plan is niet te verkopen voor deze grote groep werkzame verpleegkundigen.

Daarnaast twijfel ik of de titel regieverpleegkundige daadwerkelijk iets toevoegt aan het verschil tussen MBO en HBO Verpleegkundigen. Diverse critici hebben hun twijfels over de inhoud van de beroepsprofielen geuit en de invoering van het BIG register voor regieverpleegkundigen. In de toestroom hierna toe is op geen enkele wijze goed onderzoek gedaan wat de verpleegkundigen zelf vinden. Weer is er over de verpleegkundige gesproken maar niet met. Deze registratie zal tot nivellering van de verpleegkundige beroepen leiden. Dit onzalige plan moet van tafel en commissie Meurs erachter aan. Ga met de verpleegkundigen zelf in gesprek en maak goede afspraken omtrent functiedifferentie en functiehuizen. Dan komen we tot echte kwaliteit van zorg.

Hildegard Tip - Tummers (Gespecialiseerd dementieverpleegkundige & HBO Verpleegkundige / BSc in Nursing … helaas met een diploma uit 2005)

De actie gaat van start!

Graag ondertekenen!.

08-06-2019 | Petitie Één laatste Joggipad

VAO

De dag nadat deze petitie aan werd geboden vond er in de Tweede Kamer een VAO plaats over het studeren met een functiebeperking in het MBO en HO. Tijdens dat VAO werden verschillende moties ingediend.

+Lees meer...

De minister heeft de Kamer al eerder toegezegd met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een evaluatie door de Kamer vindt waarschijnlijk plaats in oktober, tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs.

07-06-2019 | Petitie Passend HBOnderwijs

Update HvT!

Afgelopen week heeft het actiecomité gesproken met de LHV. Het gesprek had het karakter van een eerste kennismaking.

+Lees meer...

Er is in een open sfeer met elkaar gesproken en over en weer is serieus en aandachtig geluisterd. Bij het gesprek is aangegeven dat wij als comité nog niet zover zijn dat we zaken kunnen concretiseren aangezien inventarisatie bij de achterban nog gaande is. Er kon al wel worden geconcludeerd, dat onze zorgen breder zijn dan puur de vertegenwoordiging van de waarnemers en dat we ons zorgen maken over de (gezamenlijke) toekomst van de huisartsenzorg.

Onze zorgen zijn op te delen in de 3 thema's: 1. Vertegenwoordiging van de waarnemers binnen de LHV 2. De organisatie van de huisartsenzorg (inclusief financiering, wet DBA) 3. De toegenomen werkdruk (inclusief voorwaarden om onder te werken, personeelstekorten etc).

Ook is door ons aangegeven dat het gevoel bestaat dat de huidige inrichting van financiering en vertegenwoordiging er toe leidt dat er onderling (praktijkhouders vs. waarnemers) spanningen ontstaan die aan ons aller positie afbreuk doen. Rond de diverse onderwerpen hebben wij zorgen en ervaringen uitgesproken over ons vak en de richting waarin dit zich beweegt.

Als vervolg is afgesproken dat er, na de plenaire bijeenkomsten op 28 mei en 13 juni, een vervolgafspraak wordt ingepland om met elkaar tot conclusies te komen en actiepunten te formuleren. Het streven is om dit eind juni te laten plaatsvinden.

In de tussentijd zal ons platform live gaan waarbij we jullie hulp nodig hebben om aan de hand van stellingen de mening van onze achterban duidelijk te krijgen! Aanmelden kan nog steeds via https://huisartsvandetoekomst.nl

07-06-2019 | Petitie Positie waarnemend huisartsen

Aanbieden voorlopige aantal handtekeningen aan gemeente en stil protest!

11 juni om 19:00 wordt het voorlopige aantal handtekeningen van de petitie aangeboden aan de wethouder en raadsleden van de gemeente. Om indruk te maken kun je hierbij aanwezig zijn voor een stil protest.

+Lees meer...

Daarna begint om 19:30 de informatieavond. Alles vindt plaats bij de Willisstee in Wilnis.

Het zou indruk maken als er al 1000 ondertekeningen zijn. De petitie loopt na de informatieavond nog door tot en met 25 juni.

07-06-2019 | Petitie Geen asfalt op het Oude Spoor