You, the petitioner

Updates

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

2018-05-18

Overhandigen petitie vandaag 27 juni te Nijmegen

De petitie “Behoud het KNIR te Rome voor de gehele Nederlandse academische gemeenschap’ is met 2.568 ondertekeningen een groot succes. Als initiatiefnemers danken we iedereen hartelijk voor de ondersteuning en verspreiding in het werkveld.

+Read more...

Vanmiddag, 27 juni 2019, overhandigen we in Nijmegen de petitie aan prof. dr. Daniël Wigboldus, voorzitter van het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland, waar het KNIR onder valt. Dit koepelbestuur zal op vrijdag 28 juni vergaderen over de nieuwe koers die penvoerder Rijksuniversiteit Groningen met het KNIR wil inzetten.

De gigantische respons op de petitie toont de grote en breed gedragen waardering voor het KNIR in de huidige vorm: een inspirerend, nationaal en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, waar onderzoekers elkaar vanuit verschillende disciplines en universiteiten op inhoud kunnen ontmoeten, en waar de specifieke expertise van het KNIR ook voor toekomstige generaties onderzoekers wordt ontsloten.

Onder de 2.568 ondertekenaars bevinden zich:

• 133 hoogleraren, van wie: 24 van de Universiteit Utrecht; 10 van de Rijksuniversiteit Groningen; 16 van de Radboud Universiteit Nijmegen; 10 van de Vrije Universiteit; 22 van de Universiteit van Amsterdam; 22 van de Universiteit Leiden; 3 van de Erasmus Universiteit Rotterdam; 1 van Universiteit Tilburg; 1 van de Open Universiteit; 2 van de Universiteit Maastricht; en universiteiten in het buitenland.

• 15 directeuren van musea en vergelijkbare wetenschapsinstituten zoals het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence, en het Nederlands Instituut te Athene

• 11 voormalige directeuren en stafleden van het KNIR

• 157 UHD’s en UD’s, oftewel Universitair (Hoofd)docenten

• 90 (senior) onderzoekers

• 70 promovendi

• 19 conservatoren van musea

• 12 kunstenaars en schrijvers

• 58 docenten Klassieke Talen

• Honderden studenten en oud-bursalen, die op het KNIR een cursus volgden, of er hun scriptie schreven.

795 ondertekenaars verkozen anoniem te blijven; 259 tekenden vanuit het buitenland.

pakket ondertekeningen

Petitie bij Wit aan Zet in Pakhuis de Zwijger

Afgelopen 25 juni hebben wethouder onderwijs van Amsterdam, Marjolein Moorman, en voorzitter van Curriculum.nu, Theo Douma, kennis genomen van de petitie. Aan de heer Douma is gevraagd of 'vreemd' bij Moderne Vreemde Talen voortaan tussen haakjes mag staan: voor veel leerlingen is een van deze talen niet vreemd, maar juist een dagelijkse thuistaal.

+Read more...

Ook dit is 'Wit aan Zet'.

Ad Kerkhof over suïcidecijfers 2018

Op de website van de Ivonne van de Ven Stichting tref je een

Video-bericht Ad Kerkhof n.a.v. suïcide cijfers 2018

.

wkpa.nl: interview over taboe doorbreken

Zelfs in Nederland heerst nog steeds een ontzettend taboe op alles rondom menstruatie. Vaak worden tampons maar ‘onder de tafel’ doorgegeven aan een vriendin en op het werk vertellen vrouwen niet makkelijk dat ze buikpijn hebben door de menstruatie.

Het idee voor de start van de petitie is ontstaan naar aanleiding van (...) lees verder.

Raad neemt motie aan: Bibliotheek in Renkum kan blijven - 3.469 handtekeningen

Vandaag heeft de gemeenteraad van Renkum een motie aangenomen waarmee de bibliotheek Renkum wordt gesteund. Uitgangspunt in deze motie is dat de vestigingen in Renkum en Doorwerth open blijven.

+Read more...

De bibliotheek en inwoners wordt gevraagd toe zoeken naar mogelijkheden om de bibliotheek met nieuwe functies te versterken. De motie houdt er rekening mee dat het complete bezuinigingsbedrag niet kan worden gerealiseerd & dat er andere dekking moet worden gevonden.

Wij zijn enorm blij met deze motie, die maakt dat onze bibliotheek door kan gaan. Als actiegroep gaan we graag in gesprek met de directie om mee te denken over verdere versterking en vernieuwing van de bibliotheek in ons dorp. En om te kijken hoeveel er kan worden bijgedragen aan de financiële uitdaging waar de gemeente voor staat.

Enorm bedankt voor al jullie handtekeningen, in totaal zijn er 3.469 handtekeningen gezet om de bibliotheek in Renkum mee te steunen. De politiek heeft jullie stem voor de bibliotheek in Renkum gehoord.

Aanbieden petitie aan schoolbestuur

We zijn overweldigd door het grote aantal mensen dat deze petitie steunt! Dank hiervoor!

Morgenmiddag gaan wij de petitie aan de schoolbesturen aanbieden. Dit zal plaatsvinden op het gemeentehuis. Wij zouden het erg op prijs stellen als er zoveel mogelijk mensen bij aanwezig zijn om de petitie kracht bij te zetten.

+Read more...

Dus heeft u een kwartiertje de tijd morgen, kom ons dan steunen!!!

Datum: donderdag 26 juni 2019 Plaats: gemeentehuis Valkenburg Tijd: 13:20 uur

Het ondertekenen van de petitie kan nog tot vanavond 20:00 uur.

Bedankt!

We worden helaas niet echt serieus genomen.

25 juni jl hebben we ingesproken bij de raadsvergadering en we hebben daarmee zeker de aandacht van de verschillende partijen op ons gevestigd.

De raadsvergadering staat online

Wij zijn eigenlijk een beetje met stomheid geslagen.

Met name de reactie van dhr. Bobeldijk namens het dagelijks bestuur vinden we ver beneden de maat. Wat hij zegt, komt in het kort hierop neer:

  • Het DB gaat door met de ingeslagen weg (aanleg van het vrijliggend fietspad en verleggen van de sloot)

  • Er wordt geen directe actie ondernomen voor wat betreft de handhaving.

De 42 e-mails waarvan 6 bezwaarschriften én 230 handtekeningen van de petitie worden eenvoudig door het DB terzijde gelegd. Dhr.

+Read more...

Bobeldijk komt zelfs met de leugenachtige mededeling dat er bij een van de informatie bijeenkomsten ".. aardig wat mensen waren die vonden dat er een apart fietspad moet komen ...". De drie voorstanders die wij daar heb gesproken gaan echter meteen om, als ze horen dat de sloot moet worden verlegd en we het alternatief (strikte handhaving) noemen.

Wij zijn als klankbordgroep door de heer Bobeldijk dus niet serieus genomen!

Gelukkig hebben we van diverse politieke partijen ook andere signalen ontvangen die ons steunen. We willen graag meer draagvlak krijgen bij deze raadsleden.

De komende weken gaan we hier dan ook contact met de betreffende partijen zoeken.

vragen? Klankbordgroep Oud Osdorp e-mail: k.o.o@ziggo.nl