You, the petitioner
Screenshot 20230731 164231 samsung internet

Geef het recht op thuisonderwijs

944 signatures

Op het moment staat thuisonderwijs niet als zodanig in de wet benoemd, enkel vrijstelling van de leerplicht. Thuisonderwijs en part-time onderwijs op school zou voor ieder kind, onafhankelijk van levensbeschouwing of diagnose, een volwaardig alternatief moeten zijn om tot leren te komen en een gezonde psyche te behouden. Schoolonderwijs blijft hard nodig voor de meerderheid, echter voor een kleine minderheid is deze verandering in de wet hard nodig!

Petition

We

Ouders en kinderen,

 

establish that:

  • Dat thuisonderwijs in Nederland niet in de wet staat.
  • Thuisonderwijs is enkel mogelijk:
    • wanneer ouders een trekkend bestaan hebben,
    • wanneer ouders een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht op basis van levensovertuiging of
    • wanneer het kind niet in staat is een school te bezoeken.

 

and request

Thuisonderwijs als volwaardig alternatief voor schoolonderwijs te verankeren in de wet. Niet op basis van uitzonderingsgronden, maar als recht van iedere ouder en kind.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2024-01-09 
Lead petitioner:
Maria Das-Tijssens 

History

Signatures

Updates

Oproep!

Beste mensen,

De meeste politieke partijen hebben het verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Geen enkele partij heeft een visie als in deze petitie in hun programma opgenomen.

Bent u lid van een politieke partij? Dan mag u een wijzigingsvoorstel doen om dit ook in het programma op te nemen.

+Read more...

Als er steun voor is vanuit andere partijleden, kunnen we het misschien samen voor elkaar krijgen om dit op de landelijke politieke agenda te krijgen!

Samen gaan we voor verandering!

Met vriendelijke groet, Maria Das.

2023-09-23

Alvast een dankwoord!

Beste mensen,

Deze petitie werd tot nu toe ondertekend door leerkrachten, intern begeleiders, coaches, kinder-en jongerentherapeuten, psychologen, pedagogen, hb-professionals, jeugdverpleegkundigen, schooldirecteuren en rechtsgeleerden welke ZIJ AAN ZIJ staan met ouders van (u)hb kinderen, kinderen met autisme, ass en ontwikkelingsstoornissen, chronisch zieke kinderen, kinderen die reeds vrijstelling hebben evenals thuiszittende kinderen die gebaat zouden zijn bij thuisonderwijs. Het raakt me diep om de verhalen te lezen van ouders met kinderen die inmiddels een burn-out of PTSS hebben opgelopen door het onderwijsstelsel.

+Read more...

Wanneer ik lees dat enkele ouders zelf als kind deze ervaringen met zich mee dragen, geeft dat wel aan hoe lang dit probleem al duurt! HET IS TIJD VOOR VERANDERING!!! Ik wil jullie allemaal bedanken voor het tekenen van deze petitie en blijf vooral delen!

Met vriendelijke groet, Maria Das-Tijssens Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

2023-09-18