U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

gemeenteraad beslist om toch gewoon eigen plan uit te voeren

Op donderdag 2 juli jl heeft de gemeenteraad toch gewoon zijn zin doorgedreven en de eigen plannen vrijwel onveranderd in stemming gebracht. Ondanks een groot signaal uit de samenleving in de vorm van acties en een petitie met 460 handtekeningen, waar geen enkele reactie op gegeven is.

+Lees meer...

Ook een goed plan van OKW gunt men geen blik waardig. Wel wil de vrantwoordelijk  wethouder voor de toekomst graag participatie van de inwoners en de ondernemers bij volgende projecten. Een schoolvoorbeeld van deze participatie, in meest optimale vorm zelfs,  heeft de wethouder samen met de coalitie in dit geval  echter dusdanig gefrustreerd, dat het voor de toekomst een groot probleem lijkt te gaan worden om nog een beroep op deze groepen te kunnen doen. Een ernstiger verstoring van de relatie met de ondernememers als ook met de burgers van Woerden is immers moelijk denkbaar. Helaas voor Woerden gaat een mooie gelegenheid om een einde te maken aan de overvolle Rembrandlaan, J Israelslaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk, en Hollandbaan verloren. De verkoop van een perceel op Rietveld 25 zorgt ervoor dat het OkW plan niet meer ten uitvoer gebracht kan worden op de manier zoals men dit had aangegeven. Een toezegging aan  de ondernemers en  de burgerij van 30 jaar geleden komt men nu wederom NIET na.  WOERDEN West blijft zitten met veel verkeer, geluidsoverlast, fijnstof en roet. Geluidsarm asfalt helpt hier echt niet bij. Immers een optrekkende en remmende vrachtwagen krijg je hier niet stiller mee. De coalitie denkt van wel............  Alle ondertekenaars van deze petitie hartelijk dank voor de steun. Het heeft helaas niet mogen baten.

04-07-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

Politieke partijen zoeken een oplossing

De actiegroep heeft op donderdag 2 juli de petitie "Red de bibliotheek Merenwijk" namens 2670 ondertekenaars aangeboden aan wethouder Strijk en daara aan de voorzitter van de commissie Werk en Middelen Moniek van Sandick. Luister hier naar de opsteller van de petitie, Marieke Holzapfel: https://soundcloud.com/sleutelstad/2015-07-02-merenwijkbewoner-marieke-holzapfel-over-het-redden-van-de-bieb Tijdens de vergadering van de gemeenteraad bleken verschillende politieke partijen de bibliotheek open te willen houden.

+Lees meer...

Het CDA, GroenLinks, CU, en collegepartijen PvdA, D66 en SP. Het wachten is nu op het besluit van de gemeenteraad over de manier waarop de bibliotheek de komende jaren open kan blijven. Dat besluit zal op donderdag 9 juli worden genomen in de gemeenteraad. Lees hier de reactie van het CDA: http://joostbl.weebly.com/kort-leidsch/red-de-bieb-in-de-merenwijk D66, de grootste collegepartij, wil de bibliotheek in ieder geval nog een jaar openhouden: http://sleutelstad.nl/2015/06/30/d66-wil-bibliotheek-merenwijk-voorlopig-openhouden/ Raadslid Erica de Leeuw van de PvdA is bezig met een voorstel om de bibliotheek de komende paar jaar open te houden, luister https://soundcloud.com/sleutelstad/2015-07-02-pvda-duoraadslid-erica-de-leeuw-over-het-redden-van-de-biep Tijdens de raadsvergadering sprak onder andere ook de directeur van BplusC, Willem van Moort. Lees hier zijn reactie op de petitie: http://sleutelstad.nl/2015/07/02/bplusc-wil-wijkbibliotheek-merenwijk-onder-waarwaarden-wel-openhouden/        

03-07-2015 | Petitie Red de Bibliotheek Merenwijk

Roetmonster biedt handtekeningen 80 km max aan

Een roetmonster overhandigde samen met een vertegenwoordiging van Milieudefensie Drechtsteden donderdag 2 juli  honderden handtekeningen voor maximaal 80 km op de Drechtse ring aan wethouder Mirck. Hij kreeg deze handtekeningen als portefeuillehouder milieu van het Drechtsteden bestuur.  De ondertekenaars vragen aan het Drechtsteden bestuur en de colleges van B en W van de Drechtsteden om bij provincie en rijk een verlaging van de maximale snelheid tot 80 km te bepleiten bij rijk en provincie.

+Lees meer...

Deze verlaging  vinden de ondertekenaars van belang, omdat volgens hen de vermindering van de maximumsnelheid de vervuiling flink zal verminderen en evenals de geluidsoverlast. Dichtbij  de Drechtse Ring ligt veel woonbebouwing.  Er is langs de N3, A15, A16 een hoge concentratie van luchtvervuiling waaronder fijnstof. Van fijnstof is recent bekend geworden, dat het samen met roet kan leiden tot nog meer gezondheidsschade dan eerder gedacht. Een gemiddelde levensvermindering van 1 tot 3 jaar.  Na de overhandiging had een vertegenwoordiging van Milieudefensie een overleg met wethouder Mirck over de voortgangsrapportage luchtkwaliteit. Zij bepleiten in het gesprek verdergaande maatregelen om te zorgen voor gezonde lucht in de Drechtsteden. Er wordt volgens hen net aan voldaan  aan de Europese normen. Maar o.a. volgens het RIVM is ook bij de Europese normen nog een belangrijk gezondheidsrisico. De voortgangsrapportage luchtkwaliteit is naar de aangesloten gemeenten gestuurd. Wethouder Mirck heeft toegezegd dat de regio de effecten van maximaal 80 km op de Drechtse Ring gaat onderzoeken.   In het najaar zal Milieudefensie Drechtsteden bij de verschillende gemeenteraden aandacht vragen voor gezonde lucht. Wanneer u in uw eigen gemeente of voor Drechtsteden bij de verdere acties wil worden betrokken laat dat weten via drechtsteden@milieudefensie.nl . Wij kunnen steeds hand- en denkkracht gebruiken. Wij danken iedereen voor de steun tot nu toe.

voor actueel nieuws like onze facebookpagina

Heemtuin Groningen

  Naar aanleiding van een gesprek tussen de gemeente en de vrijwilligers is het volgende communiqué op News-Groningen verschenen: Gemeente Groningen oriënteert zich op beheer ecologische tuin Stadspark Groningen, 24 juni 2015 Het onderhoud van de ecologische tuin in het Stadspark wordt gedaan door een groep vrijwilligers. Omdat de samenwerking met één van de vrijwilligers niet goed verliep heeft de gemeente vanaf 1 juli de vrijwilligersovereenkomst met hem opgezegd.

+Lees meer...

De gemeente gaat zich nu oriënteren op de toekomst van de tuin. De vrijwilligers hebben aangegeven dat ze graag het vrijwilligerswerk in het gebied voortzetten. Dat strookt ook met het beleid van de gemeente Groningen om burgers actief te laten participeren. De gemeente gaat zich oriënteren hoe de tuin in de toekomst beheerd moet gaan worden. De vrijwilligers zullen bij dit proces worden betrokken.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- Hierbij willen wij, de vrijwilligers van de heemtuin, iedereen bedanken voor alle steun. Niet alleen wij maar ook de gemeente zijn diep onder de indruk van het aantal handtekeningen en het aantal brieven dat naar de gemeente gestuurd is.

The Post Online: Weddenschap: Arno Visser wordt de nieuwe president van de Rekenkamer

Weddenschap: Arno Visser wordt de nieuwe president van de Rekenkamer Weg met de politieke banencarrousel   Een dezer dagen zal het Kabinet bekend maken wie de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer wordt. De Rekenkamer is een zogeheten Hoge College van Staat en is daarmee een van de belangrijkste bestuurlijke organen van Nederland.

+Lees meer...

Het bestuur wordt partijpolitiek samengesteld. Officieel wordt er een vacature gepubliceerd waarop iedereen mag reageren. Je zou verwachten dat de belangrijkste randvoorwaarden zijn dat zo iemand goed moet kunnen rekenen en controleren, ongeacht zijn of haar partijlidmaatschap. ...

Lees verder

gemeenteraad vergadert verder over verkeer op 2 juli 2015

http://www.rplfm.nl/index.php/6367-bewoners-heeren-van-woerden-houden-hoop   Er Is nog geen beslissing gevallen. Wat gaat er beslist worden? Het plan van OKW is een prima altnatief, wat de luchtkwaliteit en het leefmilieu in Woerden west sterk zal verbeteren.

+Lees meer...

Indien de randweg de verplicht te volgen rijroute gaat worden dan levert dit zeer veel op. Geen zware vrachtwagens meer door de wijk. Geen trillingen, geen roet, geen fijnstof van deze zware motoren meer. Het verkeer zal aanzienlijk minder druk en dus veiliger worden. Immers veel minder conflicterende siituaties met fietsers op rotondes. Natuurlijk kost de randweg een stukjje weiland. Milieuvoorvechters zullen dit als tegen argument gebruiken. Echter een betere leefomgeving door schonere lucht en minder lawaai is ons LEEFmilieu. Bovendien is het ook een feit dat de oorspronkelijke plannen van de gemeente ook ten koste gaan van groenstroken. Immers wegen verbreden en aanleg van rotondes neemt ook ruimte in. Deze ruimte is nu nog in gebruik als groenstrook naast de weg en als groen bij de Badkuip.    

http://www.rplfm.nl/index.php/6367-bewoners-heeren-van-woerden-houden-hoop
30-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

Beslissing valt nog niet 2 juli verder, KOM MASSAAL naar de raadsvergadering

Bij de raadsvergadering op 25 juni hebben wij onze petitie aangeboden aan de gemeenteraad. De ondernemers hebben een goed plan op tafel gelegd en willen dit in overleg met de gemeente gaan uitvoeren.

+Lees meer...

Randweg met brug over de Oude Rijn en aansluiting op A12.  Problemen liggen er op het vlak van de financiering van het project en de onderhoudskosten die een extra weg met zich meebrengt. Er zijn echter zeker ook veel voordelen. Voordeel van het OKW plan is dat er minder verkeer (tot 44% ) over de Rembrandlaan en dus ook door Woerden zal gaan. Verbied vrachtwagens door de stad te rijden en maak de randweg tot verplichte route. De wegen in Woerden zullen minder zwaar worden belast en zullen dan tevens minder snel aan onderhoud toe zijn. Ook de uitstoot van fijnstof en roet en de overlast van geluid en trillingen van langsdenderende vrachtwagens neemt dan drastisch af.  Een grote verbetering van het leefmilieu in Woerden west dus. Er zijn meerdere partijen die graag willen praten over een duidelijke visie voor de langere termijn om de verkeersproblematiek in geheel Woerden aan te pakken. De randweg zou hier een onderdeel van kunnen zijn. Gemeenteraad praat hierover verder op 2 juli. Kom ook, laat zien hoe belangrijk dit dossier is.  

26-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

CODE ROOD Okw roept alle leden op om te komen naar het stadhuis vanavond

http://www.woerden.tv/tv/Nieuws/9816/OKW:OndernemerskomnaarStadhuis!_.html  .

25-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West