U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

ACM geeft gevraagde verduidelijking. Nu nog onderzoek en voorlichting: deze petitie gaat dus verder!

16 november 2014 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op haar website een verduidelijking opgenomen over de regels voor telemarketing. Hoewel die regels klip en klaar zijn, was deze verduidelijking nodig omdat in ieder geval telecombedrijf Pretium zich er niet aan hield, doordat zij 'het intoetsen van toets 1' door consumenten gelijk stelde aan het geven van schriftelijke instemming.

+Lees meer...

Dit terwijl overduidelijk is dat de regels zo niet zijn bedoeld. Door de verduidelijking van de ACM is nu ook duidelijk dat telecombedrijf Pretium zich met haar werkwijze niet aan deze regels houdt. Stoppen we nu met deze petitie? Nee. Alle gedupeerde ouderen, gehandicapten en hun mantelzorgers hebben nog twee dingen nodig van de minister van Economische Zaken en de ACM. Dat is een onderzoek door de ACM naar de regelovertredende praktijken van Pretium sinds 13 juni 2014. Én dat is goede en brede voorlichting over de toelichting op de regels die sinds 13 juni 2014 van kracht zijn. Een onderzoek door de ACM naar de werkwijze van Pretium is nodig, omdat uit de verduidelijking van de ACM kan worden afgeleid dat Pretium de regels heeft overtreden. Het is belangrijk dat de ACM onderzoekt of dit inderdaad zo is en - indien dit het geval is - de benodigde maatregelen neemt.  Voorlichting is nodig, omdat die tot nu toe onvoldoende is geweest. De informatie staat wel op de website van de ACM en de Consuwijzer. En, zo heeft de minister van Economische Zaken eerder geantwoord: er is ook in één consumentenprogramma aandacht aan besteed. Dat is echter onvoldoende. Ouderen en gehandicapten maken nauwelijks gebruik van digitale media. En het is maar de vraag of men net die éne uitzending heeft gezien. En van mantelzorgers kan niet worden verwacht dat zij - met alles wat zij in deze tijd van de overheid op hun schouders hebben gekregen - steeds de websites van de ACM of de Consuwijzer in de gaten houden. Kortom: er is actieve voorlichting nodig over de nieuwe regels voor ouderen, gehandicapten én hun mantelzorgers.    

Open Brief aan staatssecretaris Martin Van Rijn

Open Brief aan staatssecretaris Martin Van Rijn Geachte staatssecretaris van Rijn, CODE ROODVoor u ligt een brief van drie verbijsterde en gekrenkte vijftigers.Gekrenkt, omdat ondanks al onze inspanningen vanwege code rood aan het verpleeghuisbed van onze zorgafhankelijke moeders het ons niet is gelukt om onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling te voorkomen.Verbijsterd , omdat het u niet lukt voor alle Nederlanders te borgen dat verpleeghuisbestuurders verpleeghuiszorg leveren die én betaalbaar én acceptabel én verantwoord én veilig én menselijk is. PAUWOnlangs heeft u op TV gesproken met de heer Ben Oude Nijhuis. Ook zijn verhaal kent code rood.Het is u bekend dat de Toezichthouder van de zorginstelling waar de vrouw van Oude Nijhuis verblijft ontkent dat de verpleeghuiszorg in door Ben Oude Nijhuis genoemde zorginstelling onbehoorlijk en ondermaats is. SCHADEProefondervindelijk weten we hoe ontkenning van onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling door verpleeghuisbestuurders voelt en wat dat teweegbrengt.Wie met ontkenning of negeren van klachten over onderzorg, ontspoorde zorg en mishandelingen in verpleeghuizen te maken krijgt, zal beamen dat dit woede, onmacht en intens verdriet veroorzaakt en dat het rouw kan verstoren en familie- en vriendschapsbanden kan ontwrichten. SCHANDEOndergetekenden hebben meegemaakt hoe onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling er uit ziet, hoe het voelt en wat het met je doet. Concreet hebben we het over incontinent maken, uitdroging, verkeerde diagnostiek, het ontbreken aan privacy, medicatiefouten, niet onderzoeken van misstanden, mishandeling, ondervoeding, vastbinden, bewoners vergeten naar bed te brengen, doorligwonden, niet zien van lichamelijk letsel, niet of te laat onderkennen van blaasontstekingen, verkeerd doseren van insuline, slechte mondhygiëne. OORZAKEN DOEN ER NIET TOEWij betwijfelen of de oorzaken van onderzorg, ontspoorde zorg, mishandeling louter te verklaren zijn door het vele invullen van lijstjes waardoor er te weinig tijd voor handen aan het bed overblijft, of door onderbezetting, of door extreem hoge salarissen aan bestuurders , of te ruime vergoedingen aan commissarissen, of een groot gebrek aan voldoende deskundigheid op de werkvloer… GEVOLGENWij weten wel dat ontkennen en negeren van klachten door verpleeghuisbestuurders en toezichthouders schadelijk is voor het imago van elk verpleeghuiszorg. We weten ook dat wij met al wat we in ons hadden niet hebben kunnen voorkomen dat onze moeders onnodig hebben moeten lijden en dat de verpleeghuizen waar onze moeders verbleven verstikkend en onveilig voelen.

+Lees meer...

Code rood dus! Waarvan Akte15 november 2014 Frans Brekelmans – SittardMartoeska Molenveld – DoetinchemCarlo van Loon – Tilburg

OUDERENBESCHERMING NEDERLAND
15-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Doritty moet blijven in de BZT Show

Kijk de BZT Show terug voor de wens 'Doritty moet blijven' op http://www.npo.nl/de-bzt-show/01-11-2014/KN_1662233 vanaf 5 minuten. .

01-11-2014 | Petitie Doritty moet blijven

Geen boycot

Een potentiele ondertekenaar vraagt of het de bedoeling is de gemeente te doen besluiten bedrijven te boycotten als blijkt dat toch kinderarbeid te pas kwam aan een, op basis van een contract, te leveren product. Nee, dat is niet de bedoeling; de situatie van de betreffende kindarbeiders kan daardoor zelfs verslechteren. En het kan leiden tot verbergen van misstanden. Het is de bedoeling dat de gemeente in zo'n situatie druk uitoefent op/ bevordert dat de leverancier maatregelen neemt om de situatie van de kindarbeiders te verbeteren en te controleren..

De Volkskrant: Creatieven smeken in bundel om aanpassing auteurswet

In de Volkskrant van 11 november aandacht voor de klachtenbundel:   In het vijftig pagina's tellende boekje Makers aan het woord zijn grieven opgetekend van onder meer auteurs, vertalers, acteurs, illustratoren, ontwerpers en componisten.   .

Overleg VVD

Op 26 november is er overleg met de VVD-fractie om Sander Dekker op de hoogte te brengen van het feit dat een van de best lopende projecten voor excellent leren dreigt te verdwijnen. Juist het feit dat Acadin ondergebracht is bij de SLO en het beheer bij Kennisnet maakt dat deze speciale leeromgeving voor begaafde en hoogbegaafde kinderen onafhankelijk en toegankelijk is.

+Lees meer...

Daarbij bieden beide instituten ook gerichte begeleiding, workshops en stimuleren hierdoor scholen de stap te maken hiermee te gaan werken. Uit de lijst ondertekenaars blijkt dat een heel groot deel van de specialisten hoogbegaafdheid achter dit initiatief staan en dat lijkt ons ons ook een teken aan de wand. Wij houden u op de hoogte van de voortgang en tot die datum is ondertekenen nog steeds mogelijk.   Jelle Berens

Acadin, de digitale leeromgeving voor begaafde leerlingen

Definitieve datum aanbieden Tweede Kamer

Nadat we begin 2014 deze petitie hebben aangeboden aan staatssecretaris Dijksma, zullen we op 27 januari 2015 de petitie ook aanbieden aan de de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.Tot 27 januari 2015 kunt u de petitie dus nog tekenen!.

05-11-2014 | Petitie Stop het zwanendriften

Handtekeningenactie in de bus

Op Dinsdag 4 november 2014 is Bart Kromwijk (petitionaris) meegereden op buslijn 5, 1 en 11 om extra ondertekeningen te verzamelen. Passagiers konden op papier hun naam en handtekening opschrijven en op die manier de petitie tekenen.

+Lees meer...

Dit om het steunen van de petitie zo laagdrempelig mogelijk te maken.  Er waren vanuit de passagiers vele positieve reacties op de actie, op buslijn 5 hebben alle ondervraagde personen de petitie getekend, op de buslijnen 1 en 11 was er ook veel steun, ondanks dat deze lijnen niet direct worden getroffen hebben slechts enkele mensen niet hun handtekening gezet. Vanuit de lijnen die tussen het Lelycentre en Lelystad-Haven rijden waren er ook veel mensen die regelmatig van de huidige busroute van lijn 5 gebruik maken. Dit geeft nog eens aan dat niet alleen de bewoners van de Atolwijk worden getroffen, maar ook vrienden en familie van de bewoners of gebruikers van zwembad De Koploper en Atolplaza.  In totaal heeft deze actie 89 nieuwe ondertekeningen opgeleverd. Het totaal aantal ondertekeningen komt daarmee op 247 (14:34 4-11-14). Dit is een goed begin maar hoe meer ondertekeningen, hoe groter de kans is dat de plannen van tafel worden geschoven.  Wilt U ook meehelpen om ondertekeningen te verzamelen op bijvoorbeeld een basisschool, klein bedrijf aan huis of buurtvereniging? Neem contact met ons op via het formulier op www.busatol.nl, via de mail krijgt u dan een handtekeningen formulier toegestuurd.

Website Bus Atol
04-11-2014 | Petitie Behoud buslijn 5 in de Atolwijk