U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Waterschap neemt 6 maart petitie tegen aanleg Enka Smeerpijp in ontvangst

Waterschap Vallei & Veluwe neemt in de laatste week voor de verkiezingen een besluit over de omstreden lozing van vervuild grondwater in de Nederrijn. De petitie is inmiddels door bijna 4.500 mensen getekend en wordt op maandag 6 maart om 15:00 voorafgaand aan het besluitvormend overleg aangeboden aan het Waterschap Vallei & Veluwe, door de petitionarissen, namens alle ondertekenaars.

+Lees meer...

Wilt u nog tekenen, of kent u anderen die deze petitie nog willen ondersteunen met wie u de petitie wilt delen? Alle handtekeningen zijn welkom!

Ook na 6 maart blijft de petitie nog openstaan, en blijven nieuwe ondertekeningen welkom. De petitie blijft daarmee een belangrijk signaal vormen naar het Waterschap Vallei & Veluwe.

De boeren zorgen voor voedsel mensen

De Boer. De boer hij zag ze komen,de mensen uit de stad Door honger en ellende moesten zij op pad. Vluchtende voor het bombardement, van huis en haard verdreven hun wanhoop die was ongekend,vluchtend voor een beter leven. Zij waren onderweg naar boerenerven,de honger moest gestild geen voedsel dat werd zeker sterven. De mensen uit de stad gehuld in lompen de schoenen versleten evenzo hun klompen. De boer, hij zag ze de mensen uit de stad met de wanhoop in hun ogen en hij kreeg mededogen. Met wat hij kon missen heeft hij ze gevoed, omdat iemand vol ellende uit de stad toch eten en..leven moet.

Jaren later zijn ze er weer de mensen uit de stad, bezoeken weer de boerenerven. Niet meer gekleed in lompen Niet meer op versleten klompen. In mooie auto's gingen ze op pad Beloofde de boer gouden bergen Ga eerst maar flink meer investeren En meer voedsel produceren. De boer moest naar de bank toe gaan en is daarna weer hard aan het werk gegaan.

Daar zijn ze alweer die goed geklede mensen Nu met documenten in leren tassen Documenten vol eisen en eisen zijn geen wensen! De boer die moet zich aan gaan passen, hij runt zijn bedrijf verkeerd. Wordt door die mensen alsmaar beweerd. Ze stellen eisen aan de boer z'n land Want er is iets ernstig aan de hand. het heeft de naam stikstof mee gekregen De natuur kan daar blijkbaar niet mee leven. Industrie en vliegverkeer dat treft geen blaam. Nee,de boeren hebben het gedaan. Nu..is er wanhoop in de boer z'n ogen. en van wie krijgt hij nu mededogen? Heeft jaren aan alle eisen van de wet voldaan. Maar mag zo! met zijn bedrijf niet verder gaan.

Ze blijven maar komen die mensen uit de stad Met nieuwe eisen en nieuwe wetten brengen zij de wanhoop op de boer z'n pad. Nu bezoeken ze de boerenerven Om de boeren voor het blok te zetten. En de boer? Ach die mag wel (uit gaan)sterven. Is er straks dan nog wel een boer tezien? Jawel...in het Agrarisch Museum misschien!

auteur Leo Poldervaart.

03-03-2023 | Petitie Uit de Europese Unie

Rijnstad en SKAR geen initiatiefnemers petitie

in de petitie staan Rijnstad en SKAR als verzoekers gemeld. Dit is verwarrend, deze petitie is niet door Rijnstad en SKAR opgesteld.

+Lees meer...

Zij zijn hier vernoemd omdat ik verwacht (hoop) dat zij dit gaan ondertekenen. Bij het opstellen van de petitie heb ik me gehouden aan de tips van petities.nl: "U beschrijft hiermee de lijst ondertekenaars die u onder uw petitie verwacht. Let op dat u niemand uitsluit"

ik verwacht (hoop) dat medewerkers van Rijnstad en SKAR de petitie ondertekenen. vandaar dat zij hier genoemd staan.

excuses voor de verwarring

Reactie FNV

Op 2 maart 2023 heeft bestuurder Lutz Kressin van FNV bij RTV Utrecht gereageerd op deze petitie. Deze reactie is hier te lezen

Wij vinden de reactie van Kressin kort door de bocht.

+Lees meer...

FNV legt de verantwoordelijkheid neer bij de overheid, terwijl het openbaar vervoer een deel is van de oplossing die de overheid aanbiedt om het stemmen voor iedereen laagdrempeliger te maken. Door de stakingen van FNV en CNV wordt een gedeelte van deze overheidsoplossing teniet gedaan. Daarom zijn wij van mening dat de vakbonden hun eigen rol moeten erkennen in het uitvoeren van ieders democratisch recht. Staken kan en mag iedere dag, stemmen slechts eens in de vier jaar. Bovendien is het stemmen tijdens de provinciale statenverkiezingen ook nog eens van belang voor de vakbonden, omdat het openbaar vervoer in veel provincies een groot thema op de agenda is.

Bedankt voor de vele ondertekeningen en steun tot nu toe! Dit waarderen wij écht enorm!

NRC: Ongebruikte medicijnen worden vaak vernietigd. Dat moet anders, zeggen huisartsen en apothekers

Nederland vernietigt elk jaar voor minstens 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen. Dat is niet meer uit te leggen in deze tijd van tekorten, vinden huisartsen en apothekers.

+Lees meer...

We trekken de petitie in de breedte

Leiden 01-03-2023

Continue inzet helpt om een vastlopend systeem te veranderen.

Enige tijd geleden hebben 55.000 mensen de petitie getekend voor het behoud van de Huisarts. Deze petitie was bedoeld om de huisartsenaktie op het Malieveld te ondersteunen.

+Lees meer...

De betrokkenheid van mensen bij het protest van 10.000 huisartsen was groot en 55.000 mensen die grotendeels niet aanwezig waren lieten op die manier ook hun stem horen. Er waren meer petities ter ondersteuning, ook van de organisatie van het protest, met ongeveer dezelfde inhoud maar met veel minder stemmen. Aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de Huisartsengeneeskunde middels het indienen van een tweede petitie met een min of meer gelijkluidende inhoud werd afgeraden. De vragen zijn immers in behandeling genomen en de antwoorden zullen niet anders zijn. Het is jammer dat die ruim 55.000 duizend ondertekenaars de frustraties niet hebben mogen onderstrepen. Dit betreur ik als initiatiefnemer, de politiek is gevoelig voor grote aantallen. Om deze reden wil ik U benaderen om twee petities onder de aandacht te brengen, waarvoor wel een afspraak is gemaakt en die de mogelijkheid geven de onder veel professionals levende onvrede over een vastlopend systeem te uiten. Het is geen toeval dat er aan de biodiversiteit vele paarse krokodillen zijn toegevoegd. Dit zijn er twee. De eerste petitie over vernietiging van goede medicijnen wordt 7 maart aan de vaste Kamercommissie aangeboden en die kan nog versterkt worden door te tekenen en te delen https://gebruikrestmedicatie.petities.nl

De tweede betreft een weer ongelukkig preferentie beleid waardoor Apothekers, Huisartsen en Patiënten weer tegenover elkaar komen te staan. Deze sluit 15 maar en zal aan de Zorgverzekeraars worden aangeboden. Teken en deel graag ook deze: https://preferenteinsulinecz.petities.nl De rol van Zorgverzekeraars is groot en moet door bewustwording worden bijgestuurd.

Het belooft een waardige maar ook spectaculaire aanbieding te worden.

Hoogachtend Walter Schrader Huisarts en Rampenarts (R.O.N)

Bovenstaand verzoek was gericht aan de ondertekenaars petitie Behoud de Toegang tot de Huisartsenzorg. https://toegangtothuisarts.petities.nl

Petitie gesloten

Beste,

Bij deze wordt de petitie vandaag gesloten en aangeboden aan het KNGF. Zie voor meer info mijn post van 2-3-2023 op LinkedIn.

+Lees meer...

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,

Heleen Brand

Eindelijk succes?

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk een claim in te dienen tegen de staat. Dit zal gebeuren wanneer er 10.000 handtekeningen zijn.

+Lees meer...

Daarom het verzoek teken dit. Uw klacht verjaart niet. http://massaclaimjeugdzorg.nl/