You, the petitioner

Updates

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2022-06-06

Raadsvoorstel ingetrokken

Op dinsdag 23 april heeft het college het raadsvoorstel ingetrokken. Dank aan alle ondertekenaars van de petitie en speciale dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze zaak.

Omdat het Nassaucollege in een brief d.d.

+Read more...

22 april heeft aangegeven alleen naar de Brinkhof te willen als het permanente huisvesting betreft, is de verwachting dat er op termijn een nieuw voorstel komt dat hieraan voldoet. Wat ons betreft is het van het grootste belang dat dit in overleg met gebruikers, bedrijven en omwonenden gebeurt, dat er een goed participatieproces vooraf is en dat er goed onderzoek gedaan wordt naar alternatieven, voor zowel de Hekakker en het Dr. Nassaucollege.

We gaan er vanuit dat we nu weer gezamenlijk verder kunnen met de toekomstvisie voor de Brinkhof en het integrale dorpsplan Norg.

Hierbij het bericht: Geachte leden van de gemeenteraad en geachte plaatsvervangende commissieleden,

Op 4 april 2024 heeft het college uw raad het raadsvoorstel “Besluit tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College in en nabij MFA De Brinkhof” aangeboden. Dit raadsvoorstel staat voor woensdag 24 april aanstaande op de agenda voor de oordeelsvormende raadsvergadering.

Wij stellen u voor raadsvoorstel aanstaande woensdag niet te behandelen.

Aanleiding hiervoor zijn de volgende ontwikkelingen: Gisteren heeft NassauVincent, het schoolbestuur van het Dr. Nassau College Norg, aan het college laten weten op dit moment geen beslissing te kunnen nemen over tijdelijke huisvesting in De Brinkhof. De verhuizing van het Dr. Nassaucollege naar een tijdelijke locatie in en nabij De Brinkhof is onlosmakelijk onderdeel van het voorliggend raadsvoorstel De toekomstvisie voor Brinkhof en Brinkhofweide vertraagt; hierover bent u afgelopen vrijdag geïnformeerd De voorgestelde inhuizing leidt tot maatschappelijke onrust. Het niet behandelen van het voorstel geeft ons de tijd en ruimte om met de belanghebbenden verder in gesprek te gaan en mogelijk tot een aangepast besluit te komen.

Vervolg In de komende weken gaan we het gesprek aan met belanghebbenden. Wij streven ernaar u over de uitkomsten voor de zomer te informeren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen ook de belanghebbenden informeren over ons voorstel om het raadsvoorstel niet te behandelen.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Kirsten Ipema Wethouder

2024-04-23 | Petition Hart voor de Brinkhof

Dank voor uw steun!

Vanavond, om 18:50 uur, vlak voor aanvang van de raadsvergadering in Nederweert, gaan John Janssen, lid van de SP, en Marieke Manders, lid van GroenLinks, deze petitie aanbieden aan de burgemeester als voorzitter van de raad.

Maar liefst 1012 mensen hebben deze petitie ondertekend: - 846 mensen (84%) uit de gemeente Nederweert - 94 mensen (9%) uit de gemeente Weert - 72 mensen (7%) van elders/onbekend

Van de 846 ondertekenaars uit de gemeente Nederweert komen - 632 mensen uit de kern van Nederweert - 111 mensen uit Ospel - 4 mensen uit Ospeldijk - 56 mensen uit in Budschop - 38 mensen uit Nederweert Eind - 5 mensen uit Leveroy

Bij agendapunt 8 neemt de gemeenteraad een beslissing over het voornemen van het college om beide fiets-/wandelbruggen te schrappen uit het project N266-N275. U kunt de vergadering volgen om te zien wat de raad beslist!.

Help ons bij de advocaatkosten voor beroep tegen DNB (die niet wil handhaven tegen overmatige monitoring)

Update petitie recht op bankrekening en minder monitoring

Beste ondertekenaars van de petitie,

Sinds u uw steun betuigde aan de petitie hebben we als stichting Human Rights in Finance.EU niet stilgezeten. Wij hebben een consultatiereactie ingestuurd aan het Ministerie van Financiën waarin we heel nadrukkelijk een recht op bankrekening bepleiten.

+Read more...

U kunt meer daarover lezen in dit artikel op onze website of de reactie zelf. Uiteraard hebben we dit ook onder de aandacht van de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer gebracht.

We hebben ondersteuning geboden aan klanten die momenteel in de knel komen door banken die hun buitenlandse rekening kwijtraken en contact gehad met diverse belangengroepen die opkomen tegen etnisch profileren bij banken. Voor internationaal gebruik hebben we ook een Engelstalige mini-cursus mensenrechten op de website gezet, waarin uitgelegd wordt dat bedrijven niet verplicht kunnen worden mensenrechten te schenden en het recht hebben om dat niet te doen.

Tenslotte hebben we, nadat we via de televisie opmerkten dat het raar was dat op onze brief geen uitnodiging kwam, met de Nederlandse Vereniging van Banken mogen spreken over onze wensen voor menselijke maat in het betalingsverkeer. Het was een prettig en aangenaam gesprek, maar het resultaat was nihil. Onze Stichting blijft van mening verschillen over allerlei belangrijke zaken. Banken willen bijvoorbeeld niet stoppen met het gezamenlijke transactie monitoring Nederland initiatief (TMNL). Ook TMNL zélf legt een AVG-verzoek daartoe naast zich neer.

Dat neemt niet weg dat dit initiatief wettelijk gezien verboden is, omdat het kwalificeert als verboden uitbesteding van transactiemonitoring onder de anti-witwaswet (artikel 10 daarvan). Dat maakt ook alle gegevensverwerking van TMNL onrechtmatig. De stichting heeft daarom aan DNB gevraagd om de banken te verplichten hiermee te stoppen. En wat er toen gebeurde.....

DNB weigerde met HRIF.EU in gesprek te gaan over ons verzoek, wachtte 6 weken en stuurde toen een bericht dat ze niet zou gaan handhaven. Ze zet dus alle juridische zeilen bij, inclusief inhuren van de landsadvocaat, om niet te hoeven handhaven. DNB heeft daarbij, door de wet bekostiging financieel toezicht, onbeperkt diepe financiële zakken. HRIF.EU heeft die niet.

Mócht u gelegenheid hebben ons te ondersteunen bij de inhuur van advocaten voor deze zaak, dan leest u op deze pagina hoe dat financieel kan. Het is een open vraag en als u al van een kleine beurs leeft, dan zijn we ook al heel erkentelijk als u gewoon dit bericht verder verspreid in uw netwerk.

Tot zover onze update en check gerust op onze website het allerlaatste nieuws.

Simon Lelieveldt, namens stichting Human Rights in Finance.EU

Betekenis 'en omstreken'

In het kader van deze petitie vallen onder de beschrijving 'en omstreken' uiteraard ook Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Deze prachtige 'dorpen' moeten we eveneens koesteren.

Onderteken de petitie en doneer

Beroep bij Raad van State

Op 19 april hebben we beroep aangetekend bij de Raad van State en een voorlopige voorziening gevraagd om te voorkomen dat met de bouw wordt begonnen voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.

Groet, Tom de Wit Forum Flehite.

Behandeling campingplan door de gemeenteraad uitgesteld

De behandeling van dit campingplan door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten is verplaatst van 28 mei 2024 tot na de zomer van 2024. Dat geeft ons meer tijd om ondertekenaars van deze petitie te mobiliseren.

+Read more...

Helpt u mee? Hartelijk dank voor uw steun! Samen vechten we voor het behoud van een kostbaar stukje Nederlandse natuur.

LAST DAYS TO SUPPORT OUR PETITION!!!

Only a few more days left until the closing of our Petition to Gemeente Amsterdam! Do you think we can still reach 300 signatures? Thank you for believing in THEREDBOX Projects and those of us who make them up! .