U, de petitionaris

Nieuwtjes

Nieuwe website een maand oud

De nieuwe Petities.nl-website kende een hobbelige start met vervelende kinderziektes. Die zijn voorbij en de nieuwe mogelijkheden op de bevestigingspagina worden goed gebruikt.

Zo vinkt 1 op de 10 ondertekenaars aan dat ze graag een uitnodiging van de gemeente ontvangen om mee te denken over het beleid. Veel gemeenten bieden manieren om dat te doen: burgerraad, burgerpanel, stadslab, buurtschouw, en wat niet al. Als u een vinkje zet krijgt u af en toe een uitnodiging voor zoiets. Als er iets van uw gading tussen zit, sla toe!

Ook hebben we crowdfunding ingebouwd. Als je met duizenden bent en een deel zegt wat geld toe, dan kan iemand zich overdag professioneel inzetten voor de petitie. Dat is soms namelijk echt nodig. Er moeten zaken uitgezocht worden, er moeten contacten worden gelegd, er moet publiciteit komen, etc. Als je het al druk hebt overdag dan lukt het niet om veel werk voor de petitie erbij te doen. Maar als je met veel ondertekenaars bent kan je iemand inhuren, liefst iemand die hier goed in is. De ruim 100.000 ondertekenaars in de eerste maand hebben samen €12000 toegezegd.

Minstens zo interessant is dat ook veel mensen hebben aangegeven dat ze hun eigen vaardigheden of invloed willen inzetten voor de petitie. Ze willen onderzoek doen voor de petitie, een bijeenkomst organiseren, het woord voeren, het via hun politieke partij aankaarten etc. Samen sta je sterk! Maar er komen ook aparte, specifieke aanbiedingen als ‘mijn theater met 250 plaatsen stel ik beschikbaar voor een congres’, ‘ik wil helpen als bierbrouwer’, ‘bekend van televisie’ of gewoon ‘ik ben zeer actief op sociale media’.

Journalisten die op zoek zijn naar ervaringsexperts kunnen die ook vinden via deze weg. Bij elke petitie is wel iemand die heeft aangegeven over zijn of haar situatie te willen vertellen om de petitie te illustreren.

We hebben veel bezoekers mogen verwelkomen. 2 miljoen bezoekers hebben ongeveer 2 miljoen pagina's opgevraagd. Dat betekent dat men niet de hele site bekijkt, maar een petitie bekijkt, misschien ondertekent en weer weg is. Makkelijker kunnen we het niet maken!

28-01-2016

Bespreking Bezwaarschrift 15 mei

Op 15 mei 2018 wordt het bezwaarschrift (inclusief deze petitie) besproken. Komt allen !!!

Locatie: De Balie aan het Leidseplein Tijdstip: 13.15h (zaaltje achterin de Balie).

Mensen gaan naakt in kunst galerij in Parijs

Nog een extra week op naar de 1000!

Nog een extra week op naar de 1000 ondertekeningen!.

Zomerkermis mogelijk verplaatst.

DORDRECHTDe gemeente Dordrecht gaat onderzoeken of de jaarlijkse zomerkermis op de Spuiboulevard verplaatst kan worden naar een andere plek in de stad. Dat heeft de gemeenteraad gistermiddag besloten.

Peter Heijkoop noemde het een 'natuurlijk moment' om naar plekken elders in de stad te kijken, omdat de Spuiboulevard de komende decennia een metamorfose zal ondergaan.

+Lees meer...

,,Daarom is nu de tijd om te bezien of elders minder overlast zal zijn, waarbij geen verkeersader tien dagen hoeft te worden afgesloten.''

Bron Redactie AD 11-05-16, 08:00 Laatste update: 19:33

Paul Tiebosch (D66) had zelfs al een aantal plekken op het oog. Hij opperde de in onbruik geraakte parkeerplaats bij de voormalige aanlegplaats van de Ark van Noach (Maasstraat) en de parkeerruimte bij de Sportboulevard.

Fundering Het onderwerp kwam ter sprake, omdat waarschijnlijk een (dure) nieuwe fundering moet worden aangelegd op de Spuiboulevard om de kermis mogelijk te blijven maken. Die ligt er nu wel, maar vanwege de grootscheepse verbouwplannen komt de kermis wellicht elders op de Spuiboulevard terecht.

Die benodigde fundering zal waarschijnlijk een probleem zijn om elders een geschikte plek te vinden. Wethouder Jasper Mos: ,,Als je een reuzenrad van 55 meter hoog wilt neerzetten zonder goede fundering, dan wens ik je veel succes.'' Wethouder Piet Sleeking liet doorschemeren dat het geen gemakkelijke opgave wordt een alternatieve plek te vinden. ,,Maar het is wat mij betreft niet zo dat de kermis hier moet en zal blijven.''

Het is niet voor het eerst dat over verplaatsing gesproken wordt. Ook in 2004 werd al een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, net als in 2013. Met name het feit dat de kermis de belangrijkste verkeersaders in de binnenstad anderhalve week lang bezet houdt, levert ieder jaar kritiek. Ook over geluidsoverlast wordt steevast geklaagd.

Het is onduidelijk wanneer het onderzoek afgerond is.

Duitse CCR delegatie wilde schippers behoeden voor verlies schip door geluidseisen.

Wist u dit over de CCR (geluids)eisen?

Al in september 2016 heeft de ASV een reactie uit doen gaan naar het Ministerie en alle andere bonden waarin onder andere stond: Wat de ASV opvalt, is dat Nederland bij monde van de Rijnvaartcommissaris zegt de enige geweest te zijn, die heeft aangegeven dat er problemen zouden komen wat betreft de geluidsproblematiek.

Echter, die stelling is in strijd met de tekst uit Duitsland: (Cesni/pt(16)41): "Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen,voornamelijk particulieren,niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven"

Dus het draagvlak voor een andere houding zou met die twee grote binnenvaartlanden samen toch tot herziening van het beleid moeten kunnen leiden, volgens de ASV.

Dat zou de leidraad moeten zijn voor de te nemen besluiten (voorstellen). Als we het gedeelte van de genoemde zin “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven” als leidraad nemen, betekent dat, dat bepaalde (type) schepen uitgezonderd dienen te worden van deze maatregel en/of dat de maatregelen zo zou moeten worden, dat voorgaande niet KAN gebeuren. Op deze wijze zouden alle voorstellen tegen het licht gehouden dienen te worden.

lees het hele stuk in de nieuwsbrief: https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/asv-nieuwsbrief/nieuwsbrieven-2018/nieuwsbrief-april-2018/ccr-042018/officiele-reactie-asv-aangaande-geluidseisen/.

Vandaag zwerafval opgeruimd

Ik heb vandaag zwerfafval opgeruimd in Wormerveer. Op een stuk van ongeveer 1500 meter ben ik op straat drankblikjes (opvallend veel energy-drinks), zoutjes verpakkingen, snoepwikkels, een plastic zakje met een hondendrol, plastic dopjes en ander onbestemd plastic afval tegengekomen.

+Lees meer...

En helaas slechts één vuilnisbak...... Lieve mensen, laat je afval niet op straat achter!

06-05-2018 | Petitie Meer vuilnisbakken in Zaanstad

Studenten tegen preutsheid gaan naakt op theater school Leeuwarden