U, de petitionaris

Nieuwtjes

Nieuwe website een maand oud

De nieuwe Petities.nl-website kende een hobbelige start met vervelende kinderziektes. Die zijn voorbij en de nieuwe mogelijkheden op de bevestigingspagina worden goed gebruikt.

Zo vinkt 1 op de 10 ondertekenaars aan dat ze graag een uitnodiging van de gemeente ontvangen om mee te denken over het beleid. Veel gemeenten bieden manieren om dat te doen: burgerraad, burgerpanel, stadslab, buurtschouw, en wat niet al. Als u een vinkje zet krijgt u af en toe een uitnodiging voor zoiets. Als er iets van uw gading tussen zit, sla toe!

Ook hebben we crowdfunding ingebouwd. Als je met duizenden bent en een deel zegt wat geld toe, dan kan iemand zich overdag professioneel inzetten voor de petitie. Dat is soms namelijk echt nodig. Er moeten zaken uitgezocht worden, er moeten contacten worden gelegd, er moet publiciteit komen, etc. Als je het al druk hebt overdag dan lukt het niet om veel werk voor de petitie erbij te doen. Maar als je met veel ondertekenaars bent kan je iemand inhuren, liefst iemand die hier goed in is. De ruim 100.000 ondertekenaars in de eerste maand hebben samen €12000 toegezegd.

Minstens zo interessant is dat ook veel mensen hebben aangegeven dat ze hun eigen vaardigheden of invloed willen inzetten voor de petitie. Ze willen onderzoek doen voor de petitie, een bijeenkomst organiseren, het woord voeren, het via hun politieke partij aankaarten etc. Samen sta je sterk! Maar er komen ook aparte, specifieke aanbiedingen als ‘mijn theater met 250 plaatsen stel ik beschikbaar voor een congres’, ‘ik wil helpen als bierbrouwer’, ‘bekend van televisie’ of gewoon ‘ik ben zeer actief op sociale media’.

Journalisten die op zoek zijn naar ervaringsexperts kunnen die ook vinden via deze weg. Bij elke petitie is wel iemand die heeft aangegeven over zijn of haar situatie te willen vertellen om de petitie te illustreren.

We hebben veel bezoekers mogen verwelkomen. 2 miljoen bezoekers hebben ongeveer 2 miljoen pagina's opgevraagd. Dat betekent dat men niet de hele site bekijkt, maar een petitie bekijkt, misschien ondertekent en weer weg is. Makkelijker kunnen we het niet maken!

28-01-2016

Woman walks naked in Bologna Italy

Wij staan op ondersteunt deze petitie!

Sinds 9 mei 2018 wordt deze petitie ondersteund door: Wij staan op! Meer dan 80.000 mensen hebben hun petitie, Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt!, ondertekend..

Status voortgang erkenning Inservice Opleiding als HBO

8 mei jongstleden is er een vervolgoverleg geweest met VenVN en NU91. In dit overleg is aangegeven dat de status HBO (1e deskundigheidsniveau) voor de Inservice Opleiding bekrachtigd is in documenten.

+Lees meer...

Deze bekrachtiging is vastgelegd in een tijdslijn van het verpleegkundig beroep van de start tot op heden. NU91 en het CNV zijn in het bezit van deze tijdslijn, dit schema. Bij het 1e deskundigheidsniveau werd de Inservice opleiding gelijkgesteld aan de HBO-V. Door onduidelijke redenen is er in het verloop van de jaren, waarbij het beroep verpleegkundige evolueerde de status van de Inservice Opleiding, naar MBO. Dit is dus onterecht en onbespreekbaar.

Aantoonbaar is tevens dat de studie-inhoud en de studiebelasting vergelijkbaar is aan de studie-inhoud van de HBO-V, waarbij opgemerkt kan worden dat de Inservice Opleiding een bredere basis had dan de HBO-V. Naast de vakken - ook hier heeft de Inservice Opgeleide Verpleegkundige meer kennis van o.a. fysiologie-pathologie - was er de praktijk waar men naast professionele zorgverlening ook de door de VenVN gewenste competenties als onder andere Regievoering, Management en dergelijke op deed en toepaste. Het MCL start juist nu weer een Inservice Opleiding omdat zij, met de Hogescholen waar men overeenkomsten mee heeft, constateert dat een Inservice Opleiding resulteert in een breder en beter opgeleide verpleegkundige.

Op korte termijn is er overleg met NU91, CNV (en FNV) om de eis van bekrachtiging van de HBO-status voor Inservice Opgeleide Verpleegkundigen om te zetten in een voorstel dat we met de directie van VenVN gaan bespreken. Ook ZZP Nederland heeft aangegeven zich bij ons aan te willen sluiten omdat er nu al in de praktijk situaties voordoen waarbij ZZP'ers (Inservice Opgeleiden) onterecht buitengesloten worden van opdrachten omdat ze "maar MBO" zouden zijn.

Naar verwachting zal er medio juni 2018 een voorstel liggen voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat gedragen wordt door de doelgroep Inservice Verpleegkundigen, de vakbonden en VenVN

afwachtend op petitieloket

Het petitieloket moet dit nog verifiëren en waarschijnlijk gaan ze dat niet doen maar dan starten we een petitie tegen het petitieloket!!!

gr karle.

Filmpje over 87 jaar oude boer Woldring, die vertelt over de eerste Friese roodbonte

Er is een filmpje gemaakt voor mensen die geïnformeerd willen worden over de petitie.

PZC: "Binnenvaart dreigt te kapseizen"

De Zeeuwse pers heeft een mooi krantenartikel gewijd aan de reden van deze petitie: het verdwijnen van de diversiteit van de binnenvaartvloot. Dit nadat de ASV provinciale Staten van Zeeland hierover benaderd heeft.

zie artikel in PZC: de https://tinyurl.com/y7kecqyj

Op weg naar 1.500 handtekeningen loopt de petitie gestaag door zie.

+Lees meer...

Staat u achter de petitie? stuur de link door naar vrienden en kennissen. Het gaat ons allemaal aan.

Snooker champion Mark Williams naked at conference

We zijn allen blij!!!

Jaaa.