U, de petitionaris

Nieuws

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Steun verzoek tot referendum over nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur dat nu aan de Amsterdamse Gemeenteraad voorligt: 85 natuurgebieden raken bescherming kwijt!

Na vaststelling van een nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur door de Gemeenteraad van Amsterdam, raken 85 nu nog beschermde natuurgebieden in de stad deze beschermde status kwijt. Dit zullen nog slechts "bijzondere gebieden" zijn. Van 'bijzondere gebieden' is nog onduidelijk, welke bescherming daarvoor resteert.

+Lees meer...

Dat is in dit Beleidskader Hoofdgroenstructuur nog niet vastgelegd! Zo verdwijnt bijv. ook de groene verbindingszone Dijksgracht.

Bovendien worden woningbouw, groen en sport onderling inwisselbaar. Naast natuur gaan ook sportgebieden op de schop. Als de gemeenteraad ermee instemt.

Laat stemgerechtigde Amsterdammers per referendum eerst aan het woord!

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Wilt u dit verzoek ondersteunen? Dat kan hier op de website van de gemeente Amsterdam

In eerste instantie zijn 1000 handtekeningen nodig, die het indieningsverzoek tot het houden van een stadsreferendum ondersteunen.

Maar het heeft haast, voor morgenmiddag 12.00 uur moeten ze binnen zijn!

Helpt u mee, ondertekent u ook? Hartelijk dank!

In het kort: Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Stop deze afgezwakte bescherming van onze kostbare stadsnatuur!

Aanbiedin g petitie

Bericht van de gmeente:

Burgemeester Ton Heerts zal op 26 januari om 18.45 uur uw petitie in ontvangst nemen in de hal van het stadhuis. De koffie staat om 18.30 klaar! Om 19.00 uur begint de vergadering van de raad, dus u heeft 15 minuten om een toelichting te geven op de petitie.

+Lees meer...

Uiteraard nodigen wij ook de leden van het college van B&W, de raadsleden en de fractievertegenwoordigers uit om de aanbieding bij te wonen.

Petitie aanbieding naar de Tweede Kamer

Dinsdag 24 januari om 13.30 bieden wij onze petitie aan de Tweede Kamercommissie van het ministerie van VWS. Inzet is volledige vergoeding van spraakcomputers voor iedereen die dat nodig heeft!.

WEF BIJEENKOMST

Deze organisatie denkt de wereld te besturen en te verbeteren. Als al deze afgevaardigden in hun schooltijd beter hadden opgelet bij de lessen die ze gekregen hebben.

+Lees meer...

Dan zouden ze kunnen weten dat de rijken der aarde meer rekenschap hebben af te leggen en dus ook meer verantwoording hebben wat ze met hun vermogen gedaan hebben. Echter blijkt dat deze mensen nooit genoeg hebben. En alleen maar meer willen. De aarde is geschapen. En Deze aarde zal eens vergaan. Laten al deze afgevaardigden zich eens gaan verdiepen in deze informatie en geschriften die er over de aarde geschreven zijn. Veel wijsheid toegewenst .

19-01-2023 | Petitie Uit de Europese Unie

Wij gaan hard!!

We zijn lekker bezig jongens, hou dit vol! mvg Merijn :).

Supermarkten verhogen vooral de prijzen waar u niet zo op let

Het is niet alleen gas en stroom, ook de supermarkt is peperduur geworden. Waarom is macaroni twee keer zo duur? Waarom zijn uitgerekend vlees en zuivel zo prijzig? Nick Ottens vergeleek de prijzen en de supermarkten.

+Lees meer...

En hij beantwoordt de vraag: spelen de grote supers soms stiekem onder één hoedje?

De inflatie begint iets af te koelen. In november waren de prijzen nog 10 procent hoger dan een jaar geleden, maar wel 4,2 procent lager dan in de maand oktober. Dat komt vooral doordat de prijs van aardgas zakt, waardoor ook elektriciteit goedkoper wordt.

Uitschieters: vlees en zuivel Toch blijven boodschappen duurder worden: volgens het CBS 16 procent, volgens de Rabobank 13 procent ten opzichte van een jaar geleden. Uitschieters zijn boter en margarine (in een jaar tijd 40 procent duurder), olie en frituurvet (31 procent), yoghurt (24 procent) en gehakt (22 procent). Vleesvervangers en wijn zijn in prijs bijna gelijk gebleven.

Laurens Sloot, algemeen directeur van EFMI Business School, en gespecialiseerd in de levensmiddelenbranche, ziet hetzelfde: ‘Uit een recente analyse die wij in samenwerking met Superscanner hebben gedaan komt naar voren dat de prijzen in de grote supermarktformules ten opzichte van een jaar geleden met zo’n 12-13 procent zijn gestegen.’ Vlees zit daar iets boven. Boter, eieren en kaas zijn zelfs fors duurder geworden.

Macaroni is twee keer zo duur Eigen onderzoek bevestigt: Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Plus hebben de prijzen van eieren, kipfilet, macaroni, melk, tomatenpuree en wasmiddelen aanzienlijk verhoogd.

Wynia’s Week vergeleek de prijzen in de vier supermarkten met deze zomer en een jaar geleden. Dierlijke producten werden al in de eerste helft van het jaar duurder, macaroni en tomatenpuree pas de laatste maanden. Een pak macaroni is zelfs twee keer zo duur geworden.

Nederland heeft vijf grote inkopers Nederland heeft weliswaar een hele rits supermarktketens, maar slechts vijf grote inkopers domineren de markt.

Albert Heijn is met meer dan 1.000 winkels de grootste en heeft 36 procent marktaandeel. Jumbo volgt met net geen 700 winkels en 22 procent van de markt. Aldi en Lidl hebben samen zo’n 900 winkels en 15 procent. Coop, Deen, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Plus en Spar vallen allemaal onder de Superunie, dat 1.500 winkels bevoorraadt en 26 procent van de markt in handen heeft. De biologische groothandel Udea, bekend van EkoPlaza en Marqt, is daarbij vergeleken een heel kleine speler.

Uit de merken van Superunie kozen we voor onze vergelijking Plus, dat 270 winkels heeft. Lidl heeft niet voor alle producten prijzen op de website en kon daarom niet worden meegenomen.

Melk Melk is in de loop van het jaar bij alle supermarkten duurder geworden. Een jaar geleden vroeg Albert Heijn nog 1,15 euro voor een liter gangbare melk. Dat liep in januari op naar 1,25 euro, in augustus naar 1,35 euro en in december naar 1,49 euro: een stijging van 30 procent.

Bij de Aldi kostte een liter melk eind 2021 nog 95 eurocent. Inmiddels betalen klanten daar, en ook bij Jumbo, 1,25 euro: 32 procent meer.

Plus heeft alleen nog biologische melk in het assortiment. Het huismerk kost 1,98 euro per liter. Dat was in augustus 1,58 euro. Bij Albert Heijn en Jumbo betalen klanten dat nog steeds. Aldi verkoopt geen biomelk.

Aldi verkoopt ook geen A-merken. De prijs van Campina is in de andere drie supermarkten gelijk opgelopen. Een liter gangbare Campina-melk kost sinds de zomer 1,59 euro. De prijs van biologische Campina-melk varieert: van 1,93 euro bij de Jumbo tot 2,05 euro bij Albert Heijn. Een jaar geleden kostte hetzelfde pak nog anderhalve euro bij alledrie de supermarkten.

Eieren Vrije uitloop eieren zijn opvallend goedkoop bij Albert Heijn: 1,39 euro voor een half-dozijn. Die prijs is in een half jaar niet gestegen. Bij Jumbo kosten zes eieren met twee sterren van het Beter Leven-keurmerk 2,69 euro. Dat was in mei nog 2,37 euro. Zes eieren van Aldi kosten 1,49 euro, twintig cent meer dan een jaar geleden.

Biologische eieren, met drie Beter Leven-sterren, zijn in prijs gelijk gebleven. Behalve bij de Aldi, waar een half-dozijn in mei nog 1,79 euro kostte en deze week 1,99 euro.

Kipfilet Dan de kip zelf. Die kost bij Albert Heijn, Jumbo en Plus opvallend genoeg precies hetzelfde: 14,97 euro per kilo. Dat is kip met één Beter Leven-ster. Albert Heijn verkoopt geen kippenvlees zonder Beter Leven-keurmerk.

Aldi is goedkoper: 13,73 euro per kilo. Alleen bij Aldi is de oude prijs nog met enig speurwerk te achterhalen: eind 2021 kostte een kilo kipfilet daar 9,98 euro.

18-01-2023 | Petitie Stop de inflatie in 2023

Tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen.

+Lees meer...

Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling.

Tegemoetkoming 1e helft 2023 De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting sluit zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond. De overheid maakt daarvoor gebruik van de prijsgegevens die de energieleveranciers aanleveren voor het prijsplafond. De tegemoetkoming voor het eerste half jaar komt daarmee uit op:

Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: €786,45 Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €351,13 Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte: €329,28 Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €147,63 Voor een huishouden waar zowel sprake is van blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. Het kabinet werkt daarnaast aan een extra vergoeding voor de groep huishoudens die de 190 euro in november en december 2022 is misgelopen.

Minimale tegemoetkoming 2e helft 2023 De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting wordt op twee momenten vastgesteld, zodat deze mee kan bewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen. De energieprijzen in de tweede helft van 2023 zijn nog niet bekend. Het is daarom nog niet mogelijk om een indicatie te geven. Om toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet besloten voor de tweede helft van het jaar minimaal uit te gaan van 50% van de gehanteerde energieprijzen in de eerste helft van het jaar. Dat betekent dat als de energieprijzen meer dan 50% zakken, de tegemoetkoming niet verder mee zakt. Op basis van de prijsdata van de eerste jaarhelft, komt de minimale vergoeding voor de tweede helft van het jaar uit op:

Zelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 276,76 Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92 Onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 116,18 Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 77,33 Dit zijn de minimale vergoedingen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven zal de vergoeding ook vergelijkbaar zijn met de eerste helft van het jaar.

Vervolg Het kabinet werkt de regeling met spoed verder uit. De uitwerking kan invloed hebben of, en zo ja hoeveel tegemoetkoming een aanvrager ontvangt. De overheid overweegt om in bepaalde gevallen geen subsidie uit te keren om overcompensatie te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vast contract dat het hele jaar onder het niveau van het prijsplafond zit, of wanneer er sprake is van een aansluiting met een relatief klein aantal huishoudens die vaak al van het prijsplafond kunnen profiteren. Ook wordt overwogen om een maatregel te hanteren, waarbij er voor één wooneenheid minder subsidie wordt gegeven dan er in het pand aanwezig is. Dit omdat veel blokaansluitingen wel voordeel ter hoogte van één huishouden ontvangen onder het prijsplafond. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Daarna zal de regeling zo snel mogelijk van start gaan.

Documenten Kamerbrief over nadere prijscontouren regeling Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de prijscontouren van de regeling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-01-2023

18-01-2023 | Petitie Stop de inflatie in 2023

Zorgverzekeraars slaan advies van Minister Kuipers in de wind

Minstens drie grote zorgverzekeraars betalen in 2023 nog steeds een fractie van het aangegeven advies van Minister Kuipers. Waar verzekeraars vorig jaar circa 6 cent per uur aan vergoeding boden, zijn de kosten volgens Kuipers inmiddels (bij mensen met een nieuw energiecontract) verdriedubbeld naar gemiddeld 18 cent per uur en moeten de verzekeraars een 'passende' vergoeding bieden. Maar VGZ biedt de mensen niet meer dan 7,2 cent per uur. Zorgverzekeraar CZ gaat verder en heeft de vergoeding per 1 januari 2023 verhoogd van 6 naar 12 cent per uur, maar laat nog altijd een flink deel van de kostenstijging voor rekening van patiënten.

+Lees meer...

Menzis biedt nog minder dan VGZ, maximaal 95 cent per etmaal, wat neerkomt op circa 4 cent per uur.

Bron: Vanda van der Kooi redactie Eindhovens Dagblad