U, de petitionaris

Nieuws

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Petitie "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, ook op taalgebied" aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van Mook en Middelaar.

In november 2022 werd landelijk bekendgemaakt dat er maatregelen zouden komen voor meer en betere bibliotheken. De laatste jaren hebben gemeentes bezuinigd op bibliotheken. Veel dorpen (zoals ook Mook en Middelaar) hebben geen bibliotheek meer.

+Lees meer...

De overheid wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en ze hebben vanaf 2025 ook een wettelijke taak (zorgplicht). Sinds 2012 is de bibliotheek in onze gemeente uit de gemeentelijke begroting geschrapt. Daarvoor in de plaats heeft de gemeente een totaalbedrag van € 18600,00 ( € 6200,00 per school) beschikbaar gesteld, waar de scholen delen van hun boekencollectie mee kunnen vernieuwen. En verder €2000,00 voor de Lees en Ontmoetingspunten en €1500,- voor culturele activiteiten per dorp. Een Biblio Plus abonnement kost voor de 3 scholen € 36000,00.

Een openbare bibliotheek bevordert de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen en kinderen. Bijvoorbeeld door:
- laaggeletterdheid (nu weer zeer actueel) te bestrijden - ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. - het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de bibliotheek - advies en hulp geven om bronnen en informatie te verzamelen
- makkelijk lezen plein. Al onze omliggende gemeenten maken gebruik van Biblio Plus. Alleen de gemeente Mook en Middelaar niet. Biblio Plus biedt een veelzijdig programma voor basisscholen en kinderopvang. Er is een ruime keuze aan activiteiten en projecten op het gebied van leesbevordering en leesplezier, mediawijsheid, digitale geletterdheid, cultuureducatie en deskundigheidsbevordering. Er is ook de mogelijkheid om via Biblio Plus gebruik te maken van het Makkelijk Lezen Plein. Dat zijn boeken voor kinderen die lezen lastig vinden of leesproblemen ondervinden, zoals dyslexie, met een taalachterstand of concentratieproblemen, zoals ADHD. Deze boeken kunnen het leesplezier van kinderen vergroten, dus werkt het ook leesbevordering. Verder bieden zij een diversiteit aan activiteiten die de Biblio lees-mediaconsulenten op locatie uitvoeren, bijvoorbeeld het vinden van projecten. Als lid van Biblio Plus heb je de beschikking over miljoenen boeken, tijdschriften, dvd’s en bladmuziek. Kun je het niet vinden dan is er de mogelijkheid om materialen op te zoeken en aan te vragen. Al met al is Biblio Plus een mooi concept. Graag zouden wij dit ook in onze gemeente weer terug hebben. De door de overheid beschikbaar gestelde maatregelen voor meer en betere bibliotheken, bieden hiervoor een mogelijkheid. Op dit moment kunnen de kinderen officieel hun spannende boek nog niet meenemen, omdat er dan te weinig boeken beschikbaar blijven. Zeker bij een grote school is dit een probleem. Jammer, want wie wil er niet zo snel mogelijk weten hoe het verhaal afloopt (leesplezier). Tevens lezen ze vaak twee of drie keer dezelfde boeken omdat het aanbod te klein is. Wij vragen nu alle partijen dringend om te kijken naar de realisering van in ieder geval als eerste stap de jeugdbibliotheek (voor peuters en kinderen van 4 tot 12 jaar). Als tweede stap kan later voor de volwassenen gestart worden met een bibliotheek, hetzij op de scholen of in de gemeenschapshuizen. Nu worden er door de overheid middelen beschikbaar gesteld, maak daar gebruik van! Per 1 januari is elke gemeente wettelijk verplicht binnen drieënhalve kilometer toegang te hebben tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. De ruimtes zijn er (leegstaande klaslokalen), het uitleensysteem is er, er zijn vrijwilligers beschikbaar. Er zijn nu mogelijkheden om weer een echte bibliotheek te realiseren! De scholen zijn bereid om ook voor de volwassenen het gebouw open te stellen en ruimte beschikbaar te stellen voor uitleenfaciliteiten als dependance van Biblioplus. Ook de algemeen directeur van Lijn 83 en de directeuren van de basisscholen hebben in een gesprek de grote behoefte kenbaar gemaakt. De petitie voor de realisatie van een volwaardige (jeugd)bibliotheek heeft inmiddels 273 handtekeningen opgeleverd en deze willen wij u hierbij aanbieden, hoewel onze actievoering nog niet is afgelopen. Door omstandigheden is het in Mook niet voldoende onder de aandacht gebracht om iedereen de gelegenheid te geven om hun mening te geven. Daarom is de uitslag niet geheel representatief. Wij zullen een nieuwe petitie starten op basis van de drie scenario’s die in de raadsinformatieavond van 23 mei 2024 zijn uitgelegd, waarvan alleen in de scenario’s 2.b en 3 de gemeente met zekerheid voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 1. Huidige situatie handhaven. 2. Toegang tot de bibliotheek in een buurgemeente: samenwerking met en (basis)financiering aan BiblioPlus o.b.v. gast gebruik afspraak a. Excl. dienstverlening op maat in Mook en Middelaar (€ 40.000 / jaar extra) b. Incl. dienstverlening op maat in Mook en Middelaar (€ 150.000 / jaar extra): i. BoekStart (0-4-jarigen) ii. VoorleesExpress (2-8-jarigen) iii. Bibliotheek op School Compleet (4-12-jarigen) iv. Informatiepunt Digitale Overheid (ouderen, praktisch opgeleiden, inwoners met NT2-achtergrond) v. Taalhuis (inwoners met NT1-achtergrond), taalcafé en/of individuele taalbegeleiding (inwoners met NT2-achtergrond) vi. Maatschappelijke programmering (cursussen, trainingen, workshops, debatten, etc. (n.t.b.)) 3. Volwaardige eigen bibliotheek (€ 200.000 / jaar extra) De uitwerking en bronvermelding van dit voorstel is terug te vinden in het volgende bericht: https://maasburen.nl/uitgelicht/een-nieuwe-bieb-in-2025 . Ook heeft Charlotte Medendorp, directrice van de basisscholen in Middelaar en Milsbeek toen duidelijk uitgelegd wat voor een meerwaarde het Bibliotheek Op School concept (waar Milsbeek gebruik van maakt) biedt, ten opzichte van onze huidige uitgeklede schoolbibliotheek. Tevens vinden wij dat de gemeente ook de zorgtaak heeft om participatie van de inwoners mee te laten wegen in hun beslissing. Dit maakt natuurlijk ook deel uit van het democratisch proces van gemeentebestuur en is d.m.v. het uit laten gaan van een participatie verzoek via Maasburen.nl gemakkelijk uit te vragen. Mevrouw de Burgemeester, hierbij bieden wij onze petitie aan en verzoeken u met klem om onze nood roep van de afgelopen twee jaar mee te nemen in de overwegingen die met en door de Raad worden genomen. Met vriendelijke groeten, de bibliotheekvrijwilligers van Molenhoek, Mook en Middelaar. Voor meer informatie: Petra Zwartjes. Email: zwartjespetra@gmail.com tel.0652308166

Bijeenkomst herontwikkeling en uitbreiding van azc Sweikhuizen

Het COA nodigt omwonenden uit om (wederom) in gesprek te gaan over de herontwikkeling en uitbreiding van azc Sweikhuizen. Woensdag 26 juni 19.00 tot 21.00 uur

Verdere informatie over deze bijeenkomst is aan te vragen door te mailen met UitbreidingAZC@gmail.com.

Follow the Money publiceert over de illegale overmatige monitoring bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL)

Goed nieuws. Vandaag publiceert Follow the Money het artikel van Jan-Hein Strop over de onrechtmatige werkwijze van banken en Transactie Monitoring Nederland waartegen mede onze petitie gericht was.

+Lees meer...

Zie het artikel hier.

Human Rights in Finance.EU zal volgende week DNB proberen te overtuigen dat het nuttig is over haar eigen schaduw heen te springen en per onmiddelijk een eind te maken aan de extra monitoring bij/door TMNL en de banken. Lees hier de update op onze site..

En het mooiste nieuws. Het ziet ernaar uit dat er een kort geding komt bij de bestuursrechter om DNB ertoe te brengen te handhaven. Mogelijk al medio juli. Het zaaknummer is 24/5513 en we houden u op de hoogte.

Overig nieuws: banken blijven helaas bezig de klanten in het buitenland te de-risken/off-boarden. Verder was er gisteren een zitting bij het College van de Rechten van de Mens over discriminatie door banken. Uitspraak daarin volgt over 6 weken.

Aanbieden petitie aan de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, op donderdag 20 juni 2024 om 18.45 uur.

Aan alle ondertekenaars van deze petitie,

Na een grondige voorbereiding, flyeren, het voeren van vele gesprekken en in het kader van openheid kan ik jullie het volgende meedelen:

onze burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, neemt de petitie persoonlijk in ontvangst op donderdag 20 juni van 18.45 uur – 19.00 uur. Dit heuglijke moment vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis Markplein 1 te Apeldoorn.

+Lees meer...

Als petitionaris moet mij van het hart dat het de burgemeester siert dat hij dat wil doen. Namens jullie, alle burgers van Klarenbeek e.o., wil ik hem op voorhand bedanken voor zijn sportieve opstelling. Het wordt een mooi en feestelijk moment.

George Westerduin

PS Indien jullie erbij willen zijn, wees dan op tijd.

Manifest voor duurzaam pedagogisch leiderschap

Lectoraat Opvoeden en (op)leiden naar duurzaam en democratisch samenleven heeft dinsdag 11 juni een manifest gelanceerd. Lector José Middendorp van academie primair onderwijs van NHL Stenden Hogeschool overhandigde het aan haar kleindochter, symbool voor een hoopvolle toekomst.

+Lees meer...

De locatie van het congres was goed gekozen: Cycle-Up HUB, in Leeuwarden. Een plek die ademt dat afval de grondstof is voor een betere toekomst. Van niets iets maken, een plek waar de circulaire economie in de praktijk wordt gebracht. Een plek van lokaal werken èn nationaal mensen inspireren, motiveren en helpen om circulair te ondernemen. De plek waar studenten en bedrijven van en met elkaar leren in lab circularity. José opende de manifestatie met verwondering. Een gouden ei geëtaleerd op een bedje van watten in een glazen stolp. Ze vertelde hoe ze het bijzondere ei bij kleuters introduceerde in de kring, het ei tegen haar oor hield en vertelde wat het ei haar zei: 'Het ei ziet kinderen plezier maken en elkaar helpen'. Daarna werd het ei doorgegeven. Alle kinderen kwamen aan bod met eigen creatieve woorden. Een opmaat voor dag met appèl op professionele moed en het opleidenen van studenten als game changers van de toekomst. Het waartoe gedefinieerd als manifest. daartoe tal van praktische handvatten gedeeld als: het pedagogisch prioriteitenspel, spiegelbrieven, maakplaats, kunstenaarsmindset, denkmuur, doelenmuur en de vraag achter de vraag. Een hoopvolle toekomst start bij kinderen, leerlingen en studenten. het start in het onderwijs met de pedagogiek van de hoop.

Manifest voor duurzaam en pedagogisch leiderschap

Denk en handel hoopvol Neem morele verantwoordelijkheid Bied weerstand Vertraag Denk en handel rationeel vind ruimte Denk en handel pluralistisch Volhard Twijfel!

Tevens werd deze dag onderwijspetitie lerenvoorhetleven.nu gestart. Deze sluit helemaal aan bij het gedachtegoed van het lectoraat en roept op om prioriteit en ruimte te geven aan het integreren van toekomstgericht onderwijs.

De petitie is overhandigd

De petitie is vandaag overhandigd aan de Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Deze commissieleden waren er:

  • R. de Roon (PVV)
  • S.P.A.
+Lees meer...

Erkens (VVD) - L.A.J.M. Dassen (Volt) - I. Kahraman (NSC) - D.G. Boswijk (CDA) - J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)

Bron: TweedeKamer.nl

11-06-2024 | Petitie Meer wapens voor Oekraïne

Stand van zaken

Wat mooi dat we al op 220 ondertekeningen zitten! Dat is een mooi aantal en geeft goed aan wat het dorp vind.

Wij hebben in de tussentijd ook niet stilgezeten.

+Lees meer...

Op 8 mei heeft de werkgroep een gesprek gehad met de wethouder Jacolien Hartman. In dit gesprek hebben wij onze verontrusting overgebracht over de komt van de pioenrozen en de bijbehorende giftige middellen en overkappingen. Zij heeft toegezegd om een informatie avond te organiseren waar de teler, specialisten en alle bewoners welkom zijn. Onder leiding van een neutrale gespreksleider zal iedere partij zijn/haar mening kunnen geven.

Van te voren kunnen we alvast een aantal vragen opsturen waar we voortijds antwoorden op krijgen. Zo zijn we voorbereid op die avond met dezelfde kennis als de teler. Heb je goede vragen die je van te voren alvast wilt stellen, stuur ze naar pioenrozentricht@gmail.com.

Je bent ook altijd welkom om de petitie door te sturen. Elke stem is nodig!