U, de petitionaris

Nieuws

KPN bezorgt e-mail met vertraging

Net zoals laatst gebeurde bij Ziggo komt e-mail van petities.nl nu bij KPN-klanten niet of vertraagd binnen.

Wij hebben er maandag 13 september melding van gemaakt en in reactie daarop zijn de filters van de leverancier van KPN nu aangepast. Het probleem zou op 13 september rond 15:00 zijn verholpen, maar wij ontvingen 's avonds die dag nog klachten dat KPN de bevestigingsmail niet of vertraagd binnen komt.

Op woensdag 15 september is onze klacht doorgestuurd naar de beheerders van de KPN-mailservers nadat we bewijsmateriaal hebben aangeleverd.

Het lijkt erop dat petities.nl een maximaal aantal e-mails per zoveel minuten mag afleveren. Soms komt een e-mail er gelijk door en bij een weigering door KPN gaat de mail weer bij ons in de wachtrij en wordt later opnieuw aangeboden. Met onvoorspelbaar succes. Het is aan KPN om dit op te lossen, net zoals eerder bij Ziggo.

Overigens, als u nog een goede internetprovider zoekt, denk eens aan Freedom.nl. Niet toevallig onze sponsor. Sowieso voor toegang (via glasvezel of via de telefoonlijn), hosting en vanaf volgende week ook voor louter e-mail.

13-09-2021

RTLNieuws: Twee jaar 100 kilometer per uur: wat levert het op en komen we er ooit nog vanaf?

Deze week rijden we overdag precies twee jaar maximaal 100 kilometer per uur op de snelweg. Wat heeft het opgeleverd en gaan we ooit weer terug naar de oude snelheid? Experts zijn duidelijk: "Ik zie het niet meer gebeuren.

+Lees meer...

De weerstand is er niet, ook niet in de politiek." (...) lees verder

15-03-2022 | Petitie Eén snelheid op de snelweg

Dunne fractie na mestscheiding nu de oplossing voor kunstmesttekorten

Drijfmesttechniek pleit per direct voor de goedkeuring van het gebruik van dunne fractie ter vervanging van kunstmest voor minimaal één jaar, om de oogsten veilig te stellen.

Gezien de ontstane situatie in Oekraïne is het van belang dat veehouders en akkerbouwers voldoende toegang blijven houden tot meststoffen voor de gewassen.

+Lees meer...

Eenvoudige dunne fractie kan daar een directe rol in spelen.

Naar schatting scheiden er in Nederland 5000 veehouders drijfmest in een dunne en dikke fractie. RVO kent de dunne fractie al een hoger werk coëfficiënt in de mestboekhouding toe en erkent daarmee de kunstmestwerking van dit product. Door veehouders nu ontheffing te geven dit product direct in te zetten als kunstmest in plaats van dierlijke mest daalt de kunstmestbehoefte op de Nederlandse markt en wordt er indirect bespaard op gas en CO2. Het gebruik van dunne fractie als zijnde kunstmest brengt ook een nieuw verdienmodel met zich mee. Door dunne fractie te verkopen aan akkerbouwers, in plaats van dit te verwerken en exporteren, kan dit de extreem hoge graan- en voerprijzen deels compenseren. De technieken om dit te realiseren zijn al beschikbaar.

"Dit is de eenvoudigste manier om direct iets bij te dragen aan de vreselijke realiteit die ons in Oekraïne treft", aldus Edze Westra, mestbewerkingsspecialist bij Drijfmesttechniek. "De technieken zijn al aanwezig op het boerenerf om aan deze behoefte te voldoen", vervolgt hij.

"De overheid kan nu per direct en zonder kosten iets bijdragen aan het wereldwijde voedselvraagstuk", stelt Westra. Bij mestscheiding wordt de dunne fractie van de dikke fractie gescheiden middels een mechanische bewerking. Dit wordt al veel gedaan om de mest beter te benutten, maar de dunne fractie mag nu nog niet worden gebruikt op eigen grond. Op dit moment worden veehouders en akkerbouwers gedwongen kunstmest aan te kopen om de stikstof en fosfaat tekorten in de bodem te compenseren. Dit kan met dunne fractie doormiddel van een ontheffing in deze uitzonderlijke situatie simpel opgelost worden. Dit zou kunnen bijdragen aan het huidige geopolitieke vraagstuk.

**PETITIE GESTART: A1-MOTOREN MOETEN IETJES HARDER!**

Er is een petitie gestart door de heer G Stjeward. G Stjeward vindt graag andere personen die de kern/argument van de petitie begrijpen en beamen en daarvoor hun handtekening achter willen laten..

Stem voor een eerlijk Nederland

Voor de veiligheid van Nederland

uw STEM is belangrijker dan ooit

uw STEM kan wel degelijk een verschil maken!

.

College van B&W heeft geen oplossing voor gat van 15 a 20 miljoen voor autotunnel

Afgelopen week moest wethouder Stinenbosch met schaamrood op de kaken toegeven dat het haar niet gelukt was een oplossing te vinden voor het ontstane tekort op het project Spoorzone, waarvan het onderdeel auto-te-gast tunnel financieel steeds meer tekorten vertoont. In plaats van de eerder in 2019 geraamde 40 miljoen, staat de teller nu op 60 miljoen.

En omdat hoge prijsstijgingen in de toekomst nog niet zijn meegenomen, kan dat bedrag nog met vele miljoenen stijgen.

+Lees meer...

Het Rijk en de provincie hebben geen harde toezegging gedaan het tekort aan te vullen.

Daarom is de behandeling van het bestemmingsplan van de Spoorzone op 9 maart j.l. noodgedwongen uitgesteld. Daardoor zijn de raadsverkiezingen erg belangrijk: als D66 en de twee andere oppositiepartijen die tegen de autotunnel (en vóór de fiets- en voetgangersonderdoorgang) zijn, een meerderheid halen, gaat er een streep door de autotunnel.

Vandaar de oproep: STEM DE AUTOTUNNEL WEG !!!

we gaan bijna live!

De petitie gaat bijna live!.

Eindstand

Vandaag loopt de petitie af. Er hebben ruim 2500 mensen getekend. Nu is het zaak de petitie aan te bieden aan de gemeenteraad, de verantwoordelijke wethouder en politici. Ik houd jullie op de hoogte via dit medium..

Bijna 1000 handtekeningen.

De teller staat inmiddels over de 950 handtekeningen en we zijn er zeker van dat we de 1000 zullen passeren. We willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor alle steun en het delen van de petitie met jullie omgeving.

+Lees meer...

Blijf de petitie vooral delen en denk eraan dat ook je huisgenoten individueel kunnen tekenen.

Binnenkort zullen we weer in gesprek gaan met de gemeenteraad van Bergen op Zoom om ons standpunt duidelijk te maken, op zoek naar een andere oplossing.

Hartelijke groeten

14-03-2022 | Petitie de Terpen Bergen op Zoom