U, de petitionaris

Nieuws

KPN bezorgt e-mail met vertraging

Net zoals laatst gebeurde bij Ziggo komt e-mail van petities.nl nu bij KPN-klanten niet of vertraagd binnen.

Wij hebben er maandag 13 september melding van gemaakt en in reactie daarop zijn de filters van de leverancier van KPN nu aangepast. Het probleem zou op 13 september rond 15:00 zijn verholpen, maar wij ontvingen 's avonds die dag nog klachten dat KPN de bevestigingsmail niet of vertraagd binnen komt.

Op woensdag 15 september is onze klacht doorgestuurd naar de beheerders van de KPN-mailservers nadat we bewijsmateriaal hebben aangeleverd.

Het lijkt erop dat petities.nl een maximaal aantal e-mails per zoveel minuten mag afleveren. Soms komt een e-mail er gelijk door en bij een weigering door KPN gaat de mail weer bij ons in de wachtrij en wordt later opnieuw aangeboden. Met onvoorspelbaar succes. Het is aan KPN om dit op te lossen, net zoals eerder bij Ziggo.

Overigens, als u nog een goede internetprovider zoekt, denk eens aan Freedom.nl. Niet toevallig onze sponsor. Sowieso voor toegang (via glasvezel of via de telefoonlijn), hosting en vanaf volgende week ook voor louter e-mail.

13-09-2021

Volg de ontwikkelingen in het Overblijf Magazine

Het Overblijf Magazine heeft een rubriek voor de VOG ingericht waar het nieuws over de VOG en de ontwikkelingen rondom deze petitie te volgen zijn. Ga daarvoor naar Overblijf Magazine / VOG..

De reden van deze petitie

De wethouders Sociale Zaken van de gemeenten Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen zijn al geruime tijd bezig om in hun stad een experiment mogelijk te maken met de uitvoering van de Participatiewet. Alle vier willen zij bijstandsgerechtigden meer ruimte geven om bijstandgerechtigden zelf de regie in handen te geven, met minder regels en controle.

+Lees meer...

Op maandag 29 februari aanstaande vindt in Den Haag een volgend gesprek plaats met Staatssecretaris Klijnsma, waarbij een definitieve beslissing wordt verwacht.

Om dit experiment mogelijk te maken, beroepen deze vier steden zich op Artikel 83 - Innovatie van de Participatiewet, welke experimenten mogelijk moet maken. Echter, met een 'ja' of 'nee' van de staatssecretaris is nog steeds het zicht op experimenten ver weg. Immers, in het geval dit gesprek een positief resultaat oplevert, zal er eerst een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten worden 'geslagen', waarover de ministerraad en beide Kamers eerst moeten beslissen. Dit proces neemt algauw een jaar in beslag. Hier blijkt uit dat het Innovatie-artikel feitelijk een wassen neus is en geenszins bedoeld om experimenten met de Participatiewet daadwerkelijk mogelijk te maken.

Bijzonder in dit geval is, dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten is gelegd. Het zou daarom logisch zijn als dan ook de verantwoordelijkheid voor experimenten binnen deze wet bij de gemeenten ligt, dus bij de gemeentenraden.

Om in deze gang van zaken een verandering teweeg te brengen hebben de ervaringsdeskundigen (alle uitkeringsgerechtigden) uit de commissie 'Vertrouwensexperiment Tilburg' het initiatief genomen om een petitie te starten met de titel: 'Maak experimenten mogelijk in de Participatiewet'. Deze petitie is gericht aan de Tweede en Eerste Kamer en verzoekt om:

De 'Algemene Maatregel van Bestuur' (AMvB) te schrappen uit de Participatiewet, Artikel 83, Lid 1, 3 en 6

Gemeenten alle ruimte te geven om te experimenteren met de Participatiewet.

De beslissing over en verantwoordelijkheid voor experimenten binnen de Participatiewet te leggen bij de gemeenteraad. (En niet meer bij het kabinet en het parlement.)

De initiatiefnemers hopen hiermee dat dit onderwerp op de agenda zal komen van de Tweede Kamer en uiteindelijk tot een wijziging van de Participatiewet, Artikel 83 zal leiden.

Meer weten: [link]http://tilburgers.nl/category/economie-2/participatiewet/[/link]

Onderzoek rapport ontsluiting FoodvALLEY middels Rondweg Oost dwars door Veenendaal.

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2013/4-februari/09:30/Statenvoorstel-Middellange-termijnoplossing-voor-de-Rijnbrug--PS2013MME02/PS2013MME02--bijlage-3-GM-0063938-Actualisatie-Tidal-Flow-Rijnbrug-def.pdf.

Het NIMAR gaat door!

Zeer geachte lezer,

U ontvangt dit bericht omdat u de petitie voor het behoud van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft ondertekend. Allereerst wil ik u alsnog bedanken voor uw steun. En ik kan u ook melden dat dat doel bereikt is. U had het misschien al eerder vernomen, het is namelijk al sinds vorige zomer bekend. Het NIMAR krijgt een doorstart als onderdeel van de Universiteit van Leiden.

+Lees meer...

Enkele weken geleden zijn de activiteiten van het NIMAR herstart. Momenteel is er weer een groep studenten Arabisch die onderwijs volgt op het NIMAR.

Informatie over het NIMAR kunt u nu vinden op: Website: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/netherlands-institute-in-morocco Twitter: @NIMAR_Rabat Facebook: fb/NIMARinRabat Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nimar

Via deze weg wil ik ook de nieuwe directeur van het NIMAR bij u introduceren. Dat is mijn collega, vriend en mede-Marokkoliefhebber (prof.) Léon Buskens. U zult begrijpen dat ik hem alle succes toewens bij het voortzetten en uitbouwen van het NIMAR.

Hoe die laatste periode van onzekerheid rond het voortbestaan van het NIMAR is verlopen, heb ik achteraf nog beschreven op mijn weblog. Ik heb daar ook vermeld welke personen onmisbaar zijn geweest in de lobby voor het behoud van het NIMAR. Dat weblog was ik begonnen in 2005, n.a.v. de oprichting van het NIMAR (officiële opening in 2006), u kunt er dus de geschiedenis van 10 jaar NIMAR teruglezen.

Nogmaals wil ik u danken voor uw steun en laten wij allen elkaar toewensen dat de betrekkingen tussen Nederland en Marokko mede door de activiteiten van het NIMAR goed zullen blijven of beter zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoogland

26-02-2016 | Petitie Het NIMAR in Rabat moet blijven

De petitie heeft nu al geleid tot vragen aan de staatssecretaris

De petitie is nog maar een week actief en heeft nu bijna 25.000 handtekeningen. Maar het eerste resultaat is al geboekt. 2 kamerleden van de PvdA hebben de staatssecretaris 7 vragen gesteld over de onrust die heerst onder ZZP'ers over de nieuwe Wet DBA. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z03831&did=2016D07880 Eén van de vragen is naar zijn reactie op de gestelde vragen in deze petitie! Bedankt allen die al hebben ondertekend, laat dit het eerste bewijs zijn dat dit nu al effect heeft. Mag ik als petitionaris iedereen nogmaals oproepen, deze petitie te blijven delen onder mede ZZP'ers op al uw netwerken. Op naar de 100.000 ondertekeningen!.

Kom je ook naar deze belangrijke commissievergadering...?!!!

Hallo allemaal,

Ten eerste willen we jullie natuurlijk bedanken voor jullie handtekening waarmee jullie onze petitie hebben gesteund. In het totaal hebben we nu al bijna 800 handtekeningen van mensen die het met ons eens zijn dat het project van Uwoon niet op de lokatie past.

+Lees meer...

Dat mogen er natuurlijk meer worden - als je nog mensen kent waarvan je denkt dat ze het met ons eens zijn, stuur de link gerust door!

Inhoudelijk is er nu weinig te melden, maar op 1 maart aanstaande, om 19.30, vergadert de Commissie Infrastructuur en Ruimte. Onder andere de ontwikkelingen op het terrein Postlaantje/Kerklaan staan op de agenda. Het is een openbare vergadering, dus iedereen die het aangaat is welkom!

Misschien tot dinsdag!

Kruispunt Huis ten Boschstraat-Thorbeckelaan moet veiliger!

Vandaag gaat de petitie van start!

Deze petitie is gericht aan de gemeente stichtse vecht zodat deze de verkeersveiligheid van het kruispunt spoedig kan aanpassen.
Aangezien dit kruispunt in de gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan Stichtse Vecht 2013 NIET wordt aangeduid als gevaarlijk kruispunt is deze petitie is gestart.

+Lees meer...

Dit om aan te tonen dat er voldoende draagkracht is vanuit de gemeenschap voor dit probleem. Laat ons graag veilig oversteken!

RTV Amstelveen 22 februari

The Green Mile 1 kans Amstelveen AANEEN met een tunnel hoge maatschappelijke baten advies Sociaal Plan Buro: 'niet buiten de burger rekenen!

Vandaag in het Nieuws: http://youtu.be/n-wXPh290Hk

.

22-02-2016 | Petitie A NEE 9