U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Tussenstand petitie mestfabriek Asten aangeboden aan provinciebestuur

ASTEN / SOMEREN – Een groep inwoners uit Asten en Lierop, verenigd in de initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’, is vrijdag 6 maart naar Den Bosch gereisd om circa 380 handtekeningen aan te bieden aan provinciebestuurder Yves de Boer (VVD). De handtekeningen zijn geplaatst onder een petitie om te voorkomen dat er een mestfabriek van 80.000 ton wordt gebouwd aan de Dijkstraat in Asten.

+Lees meer...

De bewoners wijzen onder meer op de onvoldoende in kaart gebrachte gevolgen voor de volksgezondheid, stankoverlast, toename vrachtverkeer en het lozen van ongewenste stoffen op het oppervlaktewater. Hoewel de gemeenteraad van Asten begin februari ‘een verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven, gaan de bewoners door met hun verzet tegen deze mestfabriek. Ze voelen zich hierbij gesteund door de circa 380 handtekeningen die in zeer korte tijd onder de petitie zijn geplaatst. Hiervan komt 46 procent uit de gemeente Asten en 23 procent uit de buurgemeente Someren (vooral uit het nabijgelegen Lierop) en 16 procent uit Deurne. In totaal komt 86 procent van de geplaatste handtekeningen uit deze drie gemeenten. De bewoners spreken van ‘een tussenstand’, want de petitie blijft open voor nieuwe handtekeningen. Argumenten en bezwaren Volgens de bewoners heeft de gemeenteraad van Asten onvoldoende rekening gehouden met argumenten en bezwaren bij het nemen van het omstreden besluit. In de petitie wordt onder meer gewezen op de forse uitbreiding van de bestaande installatie van 6.000 naar 80.000 ton per jaar en de sterke stijging van het aantal vrachtwagens (12.000 per jaar). Ook vrezen zij dat de mestfabriek gaat zorgen voor stankoverlast en aantasting van de leefomgeving. “Op deze schaal wordt deze locatie gebruikt voor een industriële activiteit, terwijl in het bestemmingsplan staat dat deze omgeving een agrarische bestemming heeft. Dat kan toch niet!”, zeggen de inwoners. “Deze installatie past absoluut niet in een landelijke omgeving. Dit is een chemische fabriek die thuis hoort op een bedrijventerrein categorie 5.” Risico’s volksgezondheid en milieu De bewoners wijzen op de mogelijke risico’s die de installatie met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica en worden er bij het verwerkingsproces zuren en andere hulpchemicaliën gebruikt bij het proces verwerkt. Het is de bedoeling dat het ‘gezuiverde’ proceswater straks op de Zuid-Willemsvaart geloosd. “Volgens de MER zou er na het verwerkingsproces maximaal 30 procent van de aanwezige medicijnresten achterblijven in het proceswater. Tenminste als het proces optimaal onder controle is. De vraag is of dat in de praktijk zo is? Een mestfabriek op zo’n korte afstand van onze woonkernen vinden wij niet verantwoord.” Ook maken de bewoners zich grote zorgen over de aanzuigende werking van mestfabrieken. Dit soort installaties zal volgens de bewoners leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de directe omgeving. Zo heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat zij van plan is om de dierproductierechten na 2018 af te schaffen op voorwaarde dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Niet overtuigd De ondertekenaars van de petitie zijn allerminst overtuigd dat mestfabrieken bijdragen aan het verminderen van het mestoverschot en roepen de leden van  Provinciale Staten op om het provinciebestuur géén besluit te laten nemen over de ruggen van de inwoners van Asten, Lierop en omliggende dorpen. De bewoners hebben aangekondigd hun verzet tegen de mestfabriek met alle mogelijke democratische en juridische middelen te blijven voortzetten indien de provincie besluit om toch medewerking te verlenen aan dit plan. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ p/a geenmestfabriekasten@gmail.com

Teken de petitie 'Geen mestfabriek Asten'
06-03-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

DB komt niet terug op besluit nachttrein Praag

De Deutsche Bahn komt niet terug op het besluit om de nachttrein van Amsterdam naar Praag en Kopenhagen te schrappen. Dat heeft de DB laten weten in een reactie op de bijna 2500 handtekeningen die Rover eerder deze maand heeft aangeboden.

+Lees meer...

DB stelt dat de trein te verlieslijdend is.

Lees verder

Een nieuw pand voor Stichting Net Niet Genoeg

Stichting Net Niet Genoeg zet zich in voor alle inwoners van Schiedam die letterlijk net niet genoeg hebben, zoals klanten van de Voedselbank. Locatie Op dit moment is de stichting gevestigd aan het Bachplein in Schiedam, maar dit pand zal gesloopt worden. De stichting is derhalve dringend op zoek naar een nieuwe locatie vanuit waar zij hun werk kunnen voortzetten. Echter, huurprijzen van € 3.000 per maand, zijn voor de stichting onbetaalbaar.

+Lees meer...

Derhalve heeft de stichting besloten geld in te zamelen voor de huur of, nog liever, om een eigen pand te kopen. Gezocht De stichting zoekt een pand in Schiedam met een minimale oppervlakte van minimaal 650 m2, bij voorkeur gelijkvloers. Wat doet de stichting? Met minimaal twee Net Niet Genoeg Dagen, een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de Voedselbank én met allerhande leuke activiteiten voor de klanten van de Voedselbank, heeft de stichting een toegevoegde waarde voor Schiedam. Waar de meeste organisaties zich richten op een deel van de stad, zet Stichting Net Niet Genoeg zich in voor álle inwoners van de stad, ongeacht herkomst, geloofsovertuiging, gezinssamenstelling of afkomst. Hoe helpen? Help Stichting Net Niet Genoeg in haar zoektocht naar een nieuw pand en doneer uw bijdrage, hoe groot of klein ook. De stichting kan daardoor haar werk ook in de toekomst voortzetten en ú heeft daar uw bouwsteentje aan bijgedragen! Kijk ook op GoFundMe om ons te helpen.

Parool: parkeervergunningen levert 36, straatparkeren 118 miljoen op

Het Parool schrijft hoe weinig de parkeervergunningen opleveren ten opzichte van het straatparkeren. De inwoners met een parkeervergunning betalen slechts 36 miljoen terwijl veel van hen in de praktijk bijna de hele dag hun auto's op straat hebben staan.

+Lees meer...

Alleen de forensen verlichten op weekdagen de openbare ruimte een beetje. Als inwoners evenveel moeten betalen als bezoekers dan kunnen de inkomsten uit parkeren makkelijk verdubbelen. Belangrijker is dat er veel meer ruimte op straat zal zijn omdat inwoners geen auto meer op straat zullen parkeren. Dus teken deze petitie voor het uitfaseren van parkeervergunningen!

Het Parool: "Zo verdient de gemeente 170 miljoen euro aan parkeren"
04-03-2015 | Petitie Parkeervergunningen uitfaseren

Partij voor de Dieren wil bouwstop mestfabrieken Venhorst en Odiliapeel

Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft donderdag gepleit voor een landelijke bouwstop voor mestvergisters en mestverwerkers. De partij verwijst onder meer naar de plannen voor mestfabrieken langs de N264 bij Odiliapeel en in het buitengebied tussen Venhorst en Landhorst..

Petitie tegen mestfabriek in Asten gaat door

Asten / Lierop  –  Een groep inwoners uit Asten en Lierop, verenigd in de initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’, gaat door met de petitie die zij onlangs zijn gestart om de gemeenteraad van Asten te overtuigen om geen mestverwerking toe te staan aan de Dijkstraat in Asten. Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten besloot op dinsdag, 3 februari j.l. echter om, ondanks de bezwaren van de omwonenden, toch een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Noord-Brabant.

+Lees meer...

De provincie moet nog een definitieve vergunning afgeven voordat de mestfabriek aan de Dijkstraat met een capaciteit van 80.000 ton gebouwd kan worden. Petitie gaat naar Den BoschDe initiatiefgroep voelt zich echter gesteund door de ruim 350 handtekeningen die binnen iets meer dan een week na de lancering onder de petitie zijn gezet. Hoewel de gemeenteraad van Asten, ondanks de bezwaren van inwoners, toch heeft besloten om goedkeuring te geven voor de bouw van de installatie op die locatie, laten de omwonenden het er niet bij zitten. Ze gaan op 6 maart a.s. naar Den Bosch om de tussenstand van de petitie aan te bieden aan gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant. De omwonenden spreken bewust van ‘een tussenstand’. De petitie tegen de komst van de mestfabriek blijft namelijk open staan voor nieuwe handtekeningen, zodat de inwoners van Asten, Lierop en omgeving hun mening kenbaar kunnen maken over deze ongewenste ontwikkeling in hun leefomgeving Oproep: teken de petitieDe initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ roept dan ook de inwoners van Asten, Lierop en omgeving op, die voorrang willen geven aan leefbaarheid en gezondheid van burgers boven een niet duurzame economie, om deze petitie te ondertekenen.      

28-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Corporaties zwemmen in het geld door enorme huurverhogingen

Woningcorporaties hebben 6,6 miljard euro meer aan huur binnengehaald door de hoge huurverhogingen. Dat blijkt uit een brief die minister Blok vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

+Lees meer...

Door de invoering van het huurbeleid waardoor de huren ver boven inflatie konden stijgen, zijn de inkomsten van corporaties fors gegroeid. Daar komt de huurverhoging van 2014 nog eens bij. Dit jaar kunnen de huren voor het derde jaar op rij boven inflatie stijgen.   PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch roept corporaties op basis van de cijfers op waar mogelijk af te zien van huurverhogingen en te investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De Woonbond, die momenteel onder de noemer ‘Blokkeer de huurverhoging’ actie voert  tegen de huurstijgingen, steunt de oproep aan corporaties. Wel wijst de belangenvereniging van huurders erop dat de politiek zelf ook een belangrijke rol speelt in het aanpakken van de torenhoge huurstijgingen.   ‘Dit bevestigt dat corporaties er warm bij zitten. Corporaties worden steeds rijker en huurders steeds armer. De maat is vol.’ Zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond roept corporaties op te stoppen met het vragen van huurverhogingen die ver boven inflatie liggen. Paping: ‘Dat daar meer dan genoeg ruimte voor is, is nu wel duidelijk.’   Ook de politiek moet in actie komen, vindt de Woonbond. ‘Dit huurbeleid moet van tafel. We hebben gezien waar het toe geleid heeft: een huurstijging van bijna 10% in twee jaar tijd en steeds meer huurders die financieel in de problemen raken, terwijl corporaties binnenlopen,’ aldus Paping.   De Woonbond is een actie begonnen waarin ze politiek én verhuurders oproepen een einde te maken aan de enorme huurstijgingen. Via stophuurverhoging.nl is deze oproep in korte tijd al zo’n 20.000 keer ondertekend.

24-02-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

Corporaties steunen actie tegen huurverhoging

Twee corporaties steunen de actie van de Woonbond en tal van huurdersorganisaties tegen de enorme huurverhogingen.Beter Wonen en Wooncompagnie steunen de oproep van de Woonbond aan politiek en verhuurders om een einde te maken aan de huurverhogingen die vér boven inflatie liggen. Corporatie Beter Wonen uit Almelo geeft zelf het goede voorbeeld. De corporatie voert een inflatievolgend huurbeleid en directeur Peter van der Hout tekende de petitie tegen de huurstijgingen.

+Lees meer...

Van der Hout roept andere corporaties op de actie ook te ondersteunen en roept minister Blok op tot realiteitsbesef. Ook de Noord-Hollandse corporatie Wooncompagnie steunt de actie. ´Wooncompagnie zet in op betaalbare huren, kiest bewust voor een gematigde huurverhoging en steunt deze campagne van de Woonbond´, schrijft de corporatie op haar website. De Woonbond is een maand geleden de petitie tegen de huurverhoging begonnen. Inmiddels hebben zo´n 19.000 mensen de petitie getekend. Stijgende huren Door het huidige huurbeleid kunnen de huren voor het derde jaar op rij vér boven inflatie stijgen. De afgelopen twee jaar stegen de huren gemiddeld bijna tien procent. Steeds meer huurders raken financieel in de problemen door deze huurstijgingen.YouTube: Beter Wonen steunt petitie tegen huurverhoging

23-02-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging