U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

HZW steunt petitie voor herverdeling teruggebrachte medicijnen .

https://hzwhuisartsenzorg.nl/nieuws/hzw-steunt-petitie-red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen/ Onder de paraplu van HZW vallen: • Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (HAP) De huisartsenpost in het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) De huisartsenpost in het Zaans Medisch Centrum (Zaandam). De Huisartsenposten Zaanstreek Waterland. • Samen Eerstelijns Zorg (HZW SEZ), organisatie met de focus op ondersteuning van de huisartsenpraktijken voor de ketenzorg. .

Het kwartje moet vallen!

Eén op de vier Nederlandse studenten gebruikt methylfenidaat (de werkzame stof in Ritalin, Concerta en Medikinet), zonder dat het middel is voorgeschreven. Dit als gevolg van onze prestatiemaatschappij en studiedruk.

AAN HET WACHTEN

Zodra de petitie opent kunt u dit vanzef vinden.

14-12-2022 | Petitie GEERT FOR MINISTER-PRESIDENT

Aanbieden van de petitie

Vandaag heeft de Kamer besloten dat ze de petitie graag ontvangen. Op 20 december gaan we de petitie aanbieden.

+Lees meer...

Een heel mooi moment voor deze petitie. Er hebben maar liefst 52.212 getekend en er komen nog steeds mensen bij, Voor een petitie zijn dat enorm veel mensen. Iedereen die heeft getekend wordt van harte bedankt voor de ondersteuning. We gaan de Kamer vragen om niet zo maar twee onderzoeken te doen, maar voort te bouwen op onderzoeken die problemen laten zien met EMV en het te laten uitvoeren door mensen die dergelijke resultaten hebben bereikt. We laten de petitie nog een tijdje doorlopen, omdat er nog steeds mensen tekenen.

14-12-2022 | Petitie Stop 5G

Update erkenning en financiering voltijd hb-onderwijs

De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt om de erkenning en structurele financiële ondersteuning van voltijd hb-onderwijs landelijk onder de aandacht te brengen.

Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

• Debat passend onderwijs 30 maart: Minister Wiersma zegt toe voor de zomer een integraal plan voor passend onderwijs voor (hoog)begaafden te gaan maken waarin voltijd HB een kernonderdeel is!

• Voor en in de zomer: 1) Input verzamelen voor het plan van de minister bij aangesloten hb-scholen.

+Lees meer...

2) Uitbreiding van de situatieanalyse naar 12 scholen en 550 respondenten. 3) Overleg, contact en werkbezoeken met OCW, Kamerleden, ouder- en belangenorganisaties.

• Op 15 juli een reactie van de Minister op onze brandbrief. Voor de zomer sturen we een procesbrief waarin we opnieuw het belang benadrukken van voltijd hb-onderwijs en dat de situatie urgent is, omdat diverse hb-voorzieningen op omvallen staan of al zijn omgevallen.

• Begin oktober sturen we naar de Minister en Kamercommissie onderwijs een uitgebreide inhoudelijke reactie (incl. verwijzing naar de petitie), met als bijlage onze input op het plan van aanpak en de uitgebreide situatie-analyse.

• 4 november; Gezamenlijke brief met belangen- en ouderorganisaties. >> Oproep om voor passend onderwijs naar het geluid uit de praktijk te luisteren, door te kiezen voor oplossingen die bewezen werken en voor leraren en ondersteuners uitvoerbaar zijn in de praktijk (Sluit aan op het besluit in oktober van AOb, CNV en Lerarencollectief om uit het overleg passend onderwijs te stappen.)

• 23 november: Amendement extra middelen voltijd hb van Tweede Kamerleden Mariëlle Paul (VVD) en Paul van Meenen (D66). Ze verwijzen in hun voorstel expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar omvielen.

• 9 december: het amendement wordt met 150 stemmen unaniem aangenomen door de Tweede Kamer! Een ontzettend positief resultaat van onze inspanningen het afgelopen jaar.

Met het amendement komt er in 2023 in principe 9,5 miljoen beschikbaar voor voltijd hb. Maar wat de vervolgstappen zijn, hoe dit geld naar de Samenwerkingsverbanden en scholen zal gaan en hoe dit concreet uitgewerkt en uitgevoerd zal worden, is op dit moment nog niet bekend.

De komende periode zullen we daarom kritisch en actief betrokken blijven om te kijken hoe dit een vervolg krijgt. Daarnaast wachten we nog op de definitieve versie en openbaarmaking van het plan van aanpak van de Minister, waarvoor de samenwerkende hb-scholen de afgelopen periode concrete input hebben geleverd.

Er zijn de afgelopen maanden hele mooie stappen gezet, waar we iedereen heel hartelijk voor willen bedanken. Veel dank aan Mariëlle Paul, Paul van Meenen en Loek Zonnenberg, maar ook vele anderen als Marieke Maesen, Kim Castenmiller, Willy de Heer, directeuren van HB-Scholen, ouders en betrokkenen die onze petitie tekenden, scholen die onze brandbrief steunden, experts die het rapport steunden, diverse ouder- en belangenorganisaties die ons steunden en alle andere experts, betrokkenen en ouders die deze beweging meer dan een jaar geleden in gang hebben gezet. Met elkaar hebben we passend onderwijs voor deze groep kinderen weer op de kaart gezet!

Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees het laatste nieuws op onze website, of volg ons op onze LinkedIn of Facebook.

Nogmaals dank voor uw steun! Samenwerkende hb-scholen

De dromedaris wordt herbeoordeeld

Als de dromedaris als gedomesticeerd wordt beschouwd kan deze voor het in werking treden van de lijst toe worden gevoegd.

Bron: Tweede Kamer.nl

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Nogmaals ontzettend veel dank voor jullie steun! De Tweede Kamer heeft vandaag met meerderheid ingestemd om een herbeoordeling van de dromedaris te laten doen. Daarmee kunnen we onze internationale wetenschappelijke experts inzetten die kunnen bevestigen dat de dromedaris daadwerkelijk gedomesticeerd is.

+Lees meer...

Dit is fantastisch nieuws en geeft weer hoop voor de kamelenmelkerij!

13-12-2022 | Petitie Houd de dromedaris in Nederland

Het Oorfonds

fijn nieuws is dat de petitie nu ook wordt ondersteund door stichting Oorfonds naast Buma Stemra, Buma Cultuur en Sena :).

Meer informatie over het Centrumplan

De gemeente wil het budget om het Kampje op te knappen, halveren. Hierdoor blijft er weinig geld over om het centrum van Ouderkerk echt op te knappen.

+Lees meer...

Zouden jullie daarom deze petitie willen tekenen en doorsturen naar anderen?

Voor meer uitleg over het Centrumplan, bekijk ook onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/groups/centrumplannuofnooit