You, the petitioner

Updates

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2020-04-20

Herregistratie-eisen voor huisartsen aangepast

Per 1 maart 2024 worden huisartsen wat herregistratie betreft ook gewaardeerd voor het leveren van medisch generalistische zorg aan ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg.

Bron: Huisartsenzorg ouderen in WLZ toegevoegd aan herregistratie eis (medtzorg.nl)

HET ANTWOORD

Het is gelukt!

Met het uitzetten van deze petitie is ons doel bereikt:

Medische zorg door huisartsen aan ouderen in WLZ-instelling toegevoegd aan algemene medische zorg binnen herregistratie eisen.

We zijn er trots op dat het ons na jaren strijden gelukt is om deze herregistratie eisen aangepast te krijgen.

Dank allemaal voor het ondersteunen van de petitie!

Met vriendelijke groet,
Martijn Ruiten
medTzorg.

Mededeling

Een petitie mag niet gaan over een onderwerp waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan (zie spelregels). Over de woonboten heeft de Raad van State eerder een uitspraak gedaan.

+Read more...

Daarom kan deze petitie niet als petitie ingediend worden.
Wel kan deze petitie als brief/ingekomen stuk gestuurd worden naar de gemeenteraad. Zo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over uw standpunten.

Griffie gemeenteraad Eindhoven

Wat kunnen we nog doen...

Beste allemaal,

Met behulp van deze link kunnen jullie op het filmpje komen, dat gemaakt en ingesproken is door vrijwilligers. Heel hartelijk dank voor jullie hulp, vrijwilligers!

https://www.youtube.com/watch?v=X9-kRurIy3U

Ik ontvang veel emails van hondenbezitters, die mij vragen wat we nog kunnen doen. Dat is gelukkig heel wat, maar daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dus neem alsjeblieft contact met mij op via de mail als je een bijdrage kan leveren.

+Read more...

Samen maken we het verschil!

Wat kunnen wij nog doen: 1. Eind maart komt er een informatieve sessie bij de gemeente Breda. De voltallige gemeenteraad is dan aanwezig. Onderwerpen zijn het hondenlosloopgebied in het Ulvenhoutse Bos en de wateroverlast als gevolg van het omhoog brengen van het waterpeil in het bos. Ik ben uitgenodigd als inspreker om informatie, dan wel een reactie te geven op de plannen van Staatsbosbeheer het hondenlosloopgebied te sluiten.

  1. Mocht Staatsbosbeheer hun plannen willen doorvoeren dan moeten zij dit voorleggen aan o.a. de gemeente Breda. Omdat het Voorbos een toegankelijk gebied is, mag dit niet zomaar gewijzigd worden, maar dient de gemeente Breda daar toestemming voor geven. Op het hondenlosloopgebied is een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van kracht. Zodra deze APV door de gemeente wordt ingetrokken, kunnen wij daartegen beroep aantekenen. Ik heb al 2x een advocaat gesproken, die gespecialiseerd is in Bestuursrecht, die deze zaak graag op zich wil nemen.

  2. Weer een stap verder is de petitie, die wij hebben aangeboden aan de wethouder, ook aanbieden aan de Provincie tijdens een statendag. Tijdens een statendag zijn alle vertegenwoordigers van de Provincie aanwezig. Contacten zijn al gelegd.

  3. Landelijke bekendheid geven aan het hondenlosloopgebied in het Ulvenhoutse bos. Het lijkt een trend dat Staatsbosbeheer hondenlosloopgebieden in heel Nederland afsluit. Landelijke bekendheid geven, doen we in eerste instantie door het filmpje, dus deel, like en geef commentaar via YouTube op de film!

  4. Marianne Zwagerman, bekend van Dwars door het Nieuws, zal ik ook de link van de film doorsturen en vragen of zij dit aan de orde kan stellen in haar programma.

Bij de Nationale Ombudsman heb ik drie klachten weggelegd in verband met bejegening/discommunicatie met Staatsbosbeheer. Helaas is het erg druk bij de Nationale Ombudsman en kreeg ik bericht terug dat de wachttijd tussen de 8 en 10 weken beloopt.

Ik ga niet bij de pakken neerzetten en jullie ook niet, neem ik aan. Samen staan we sterk. Wij gaan voor het behoud van het hondenlosloopgebied!!!

Hartelijke groet, Ilse Burema

aanbieden van de petitie op 5 maart aanstaande

Aanstaande dinsdag 5 maart gaan we de, 232 (!) keer ondertekende, petitie aanbieden aan de gemeenteraad van Eersel. Dat doen we voorafgaand aan de raadsvergadering van die avond om 19.45 uur. Op onze website en via onze nieuwsbrief zullen we hier verslag van doen en houden we u over het verdere verloop op de hoogte. Dank voor uw steun !!.

De Volkskrant: Schiphol hield explosief rapport over krimp luchthaven onder de pet, na dreigement KLM

Schiphol heeft een onderzoek naar de krimp van de luchthaven niet gepubliceerd, na een dreigement van KLM. Schrijft de Volkskrant.

2024-03-03 | Petition Stop KLM, belast overstappers

Eerste reactie wethouder Warris (Groenlinks)

Inmiddels heeft wethouder Warris (GL) in een korte reactie op een eerste reeks schriftelijke vragen van DDO laten weten dat de verkeersmaatregel 'passend' is en de ovale drempels gewoon blijven liggen.

De wethouder gaat hiermee voorbij aan het feit dat de meeste verkeersdeelnemers (ernstige) hinder ondervinden van de ovale drempels en deze zelfs filevorming, gevaarlijke situaties en mogelijk ook schade aan voertuigen tot gevolg kunnen hebben.

+Read more...

DDO zal daarom blijven aandringen op verwijdering van de betreffende drempels.

300 buurtbewoners ondertekenden al de petitie. Stem jij ook?

De gemeente wil onze terrasvergunning weigeren. Afgelopen vrijdag zetten we een petitie open om dat tegen te gaan.

+Read more...

Binnen 24 uur hebben al meer dan 300 buurtbewoners en andere vrienden van GOOS de petitie ondertekend. Help jij mee om dit aantal te verdubbelen? We hebben tot en met woensdag 6 maart de tijd. We rekenen op je!

Op papier ook Handtekening

Ook op papier hebben wij meer dan 150 handtekeningen.

Binnenkort zullen wij dit bij gemeente Den haag onder de aandacht brengen!.