U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Toezeggingen van wethouder J. vd Heuvel

Op 15 augustus jongstleden heb ik de petitie persoonlijk aan de wethouder dhr. J vd Heuvel overhandigd.

Naast de verlichting kwamen ook aan de orde: de (onlogische) aansluiting van het fietspad van de Berninkholt op het fietspad van de Runderweg en het ontbreken van borden op de Runderweg die aangeven dat er fietsers kunnen oversteken van de Berninkholt naar de Hondsdraf.

Al deze vragen zijn door de afdeling beheer openbare ruimte van de gemeente Lelystad in behandeling genomen.

+Lees meer...

Binnenkort (21 sept aanstaande) wordt er samen met een verkeerskundige van deze afdeling gekeken naar de knelpunten ten aanzien van de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid rondom het betreffende fietspad.

Met vriendelijke groet, Annemarie Roose

We zetten door!

Na krap zes maanden staat de teller op ruim 1500 handtekeningen, wat bij lange na nog niet genoeg is om het burgerinitiatief in te dienen. MAAR er zijn zoveel mensen die positieve reacties sturen, en aanbieden om te helpen, dat we er alle vertrouwen in hebben dat Nederland uiteindelijk het naamrecht gaat verruimen.

+Lees meer...

Tot die tijd zetten we door, en daar kunnen we jouw hulp maar al te goed bij gebruiken. Bedankt alvast!

06-09-2016 | Petitie Dubbele achternaam in Nederland

Dagen in een jaar....

Inmiddels evenveel ondertekeningen als dagen in een jaar......365. En ook steun van Ir.

+Lees meer...

R.R. van der Zeestichting die zich hard maakt voor versterking lokale economie en leefbaarheid

Opnieuw medische gegevens

De IND heeft zoveel tijd nodig dat inmiddels de medische gegevens verouderd zijn en opnieuw moeten worden verzameld. De situatie is verslechterd.

+Lees meer...

Langdurige stress is zó slecht voor mensen.

05-09-2016 | Petitie Familie Aghababjan moet blijven

Vrieze's Erfgoed ideaal voor Apeldoorns kanaal

Vrieze's Erfgoed is een ideale locatie in relatie met het Apeldoorns kanaal. Dat bleek zaterdag tijdens de jaarlijkse Padd'ndag op het complex in Wapenveld.

+Lees meer...

Kano's, sup boards en vlotten waren er de hele middag in gebruik. En toen dweilorkest de Iesselbloazers de steiger op kwam, was het feest compleet. Zie voor foto's van deze happening www.vriezeserfgoed.nl.

Oproep van 'Maxima'

Oranjevereniging 'Maxima' uit Wapenveld roept al haar 1400 leden op om de petitie over een bevaarbaar Apeldoorns kanaal te ondertekenen.

Stichting Apeldoorns kanaal: 'Vertrouwensbreuk'

Volgens de Stichting Apeldoorns kanaal (SAK) is 'het vertrouwen in het nakomen van gewekte bestuurlijke verwachtingen ter discussie komen te staan' door het besluit van de Stuurgroep Veluwekroon af te zien van het varen met de BM-klasse en historische binnenvaartschepen op deze waterweg. Zij ondersteunt de petitie van de drie Wapenveldse organisaties dan ook van harte.

+Lees meer...

In de jongste Nieuwsbrief en op de site www.apeldoornskanaal.com gaat de stichting uitvoerig in op de ontstane situatie. Daaronder dat de SAK vanuit het Breed Bestuurlijk Overleg Apeldoorns Kanaal te horen heeft gekregen dat men niet langer deel uitmaakt van dit overleg. Ook is de open brief van de drie Wapenveldse organisaties aan de gemeenteraad van Heerde op deze site gepubliceerd

De eerste honderd!

De grens van de eerste honderd ondertekenaars van deze petitie is gepasseerd. Fijne reacties ook uit de watersportwereld en het varend erfgoed.

+Lees meer...

In Wapenveld is de beperking voor het varen het gesprek van de dag, ongeloof overheerst