You, the petitioner

Updates

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

2017-07-01

Bijna 3.300 ondertekeningen

We hebben bijna 3300 handtekeningen weten te verzamelen. Op naar de 5.000 wie helpt mee en deelt de petitie! Samen willen we een stem laten horen voor de ganzen! Zij kunnen niet spreken, laat ons hun spreekbuis zijn.

Help mee, deel de petitie zoveel mogelijk!.

RIETHOVEN OP SLOT

De megastal op het Eind in Riethoven zet de toekomstige woningbouw aldaar op slot. Na decennia inbreiden zal Riethoven in de toekomst weer moeten gaan uitbreiden. In de structuurvisie geeft de Gemeente Bergeijk aan dat er maar één locatie is waar Riethoven kan uitbreiden.

+Read more...

Deze locatie is tussen de Molenstraat en het Eind. De toekomstige uitbreiding wordt echter onmogelijk gemaakt door de megastal op het Eind. De megastal die van het gemeentebestuur steeds verder mag doorgroeien. Hierdoor zal de Riethovense jeugd in de toekomst niet in het eigen dorp terecht kunnen. Opnieuw zal de CDA wethouder zeggen dat hij hier niets aan kan doen: het zijn verworven rechten van het bedrijf. Maar wie geeft die rechten aan het bedrijf? Juist!, het gemeentebestuur. Het roer moet om in Bergeijk. Eerst moet in het bestemmingsplan een keuze gemaakt worden vóór leefbaarheid en gezondheid! De regels in het bestemmingsplan moeten aangescherpt worden zodat de intensieve veehouderij onze leefomgeving niet verder in de knel brengt. Ook de geurnormen moeten flink aangescherpt worden zodat een gezonde leefomgeving voor iedereen gegarandeerd wordt. Verder moeten er 0 metingen komen zodat gezondheidsklachten veroorzaakt door de intensieve veehouderij duidelijk worden. Help ons deze punten te verwezenlijken en teken de petitie “nee tegen megastallen in Bergeijk” op petities.nl. De komende generatie is u dankbaar. Wilt u ons ook op een andere manier steunen, aarzel niet, en neem contact met ons op via het onderstaande emailadres.

Verontruste inwoners Gemeente Bergeijk (megastallenbergeijk@gmail.com) Stichting Groen Kempenland & Stichting Milieu-werkgroep Kempenland

2016-05-10 | Petition Nee tegen megastallen in Bergeijk

Snorscooter naar rijbaan duurt nog jaren

In bijvoorbeeld Het Parool staat dat het invoeren van het verplaatsen van de snorscooter naar de rijbaan nog jaren gaat duren. Het is niet makkelijk om uit te voeren, ondanks dat Den Haag het wel mogelijk maakt.

+Read more...

Maar het kan dus makkelijker. Zorg dat je het blauwe kenteken gelijk stelt aan het gele kenteken. Dat is wel uit te voeren, als er maar een kamermeerderheid voor te vinden is. Veel van de bezwaren die werden aangevoerd tegen het verplaatsen van het blauwe kenteken naar de rijbaan vallen dan weg:

  • het is niet zo dat je bij een gemeentegrens plots je helm op moet zetten en niet meer op het fietspad mag

  • handhaving als oplossing is niet nodig, want brommers mogen nu al niet op het fietspad (goedkoop en praktisch qua handhaving)

  • het is niet gevaarlijk om met een snorscootertje met weinig vermogen tussen de auto's te rijden, zoals Scooterbelang betoogt, omdat het dan een brommer of een fiets is, er is niets er tussenin meer

Wethouder houdt rekening met petitie

De wethouder gaf in het gesprek tijdens de overhandiging van de petitie aan bij het verder uitwerken van het centrumplan rekening te zullen houden met de uitslag van de petitie..

2016-05-07 | Petition Een beter centrumplan voor Leende

Klantenpanel 18 april jl was onthullend en onthutsend

Zie hier de nieuwsbrief waarin ook de presentatie van de projectmanager van de gemeente tijdens dit zogeheten klantenpanel (een informatieve bijpraatgelegenheid over de vernieuwing van het erfpachtstelsel): https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/nieuws-nieuwsbrief/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-0/?utmsource=nieuwsbrief&utmmedium=e-mail&utmterm=20160218&utmcontent=linkID0AE5CI0Q5CI&utmcampaign=Nieuwsbrief%20Vernieuwing%20Erfpacht%20%282%20mei%29 De presentatie laat zien wat die avond gebeurde: de gemeente stelt de vraag wat meer waard is eeuwigdurende of voortdurende erfpacht? Dit is een misleidende vraag. Het verwachte antwoord is natuurlijk dat eeuwigdurend mooier is en dus duurder mag zijn dan het bestaande stelsel.

+Read more...

Dit is misleidend, omdat het stelsel van voortdurende erfpacht niet als maat der dingen mag worden opgevoerd. Immers de rekenmethode die leidt tot 20 x de bestaande canon is door de banken afgewezen, omdat dit tot onfinancierbare woningen leidt. De politiek wil er ook van af. Maar de praktijk zal zijn dat bijna niemand het aanbod voor eeuwigdurend kan betalen en de gemeente dan als troost aanvoert: maar u mag ook het bestaande contract houden! Wat niet in de presentatie staat, maar op de avond van 18 april wel werd gezegd is: als er enkele tienduizenden erfpachters (op 250.000) besluiten over te stappen, hebben wij van het Grondbedrijf daar een hele klus aan. Met andere woorden: de gemeente rekent al op een minimaal succes van de vernieuwing die met veel tamtam is aangekondigd en de grote meerderheid van erfpachters schiet er niks mee op. Dit mogen we niet laten gebeuren, want (ook) het bestaande systeem is onredelijk en onbetaalbaar en moet op de schop (ook op signaal van de banken).

Tweede kamer zetel opgestaan is plaats vergaan

Er zou een wetsvoorstel moeten komen, waarin het behoud van zetels binnen de tweede kamer gewoonweg niet meer mag. De kiezer heeft namelijk een partij gekozen en ook daarmee de zetels bepaald voor een bepaalde ideologie.

+Read more...

Zijn er individuen die deze ideologie ineens niet meer dulden dan moeten ze gewoon vertrekken en plaats maken voor iemand anders van de partij. Nu is het mogelijk dat individuele ego's met totaal andere denkbeelden de democratie mogen ontwrichten. De stemmen van de kiezer worden dus gegeven aan iemand die niet hun vaandel draagt. Dit is een vorm van verkapte dictatuur en in essentie onrechtvaardig.

Overhandigd aan de provincie

Petitie gaat naar Den Haag!

Hallo allemaal,

De strijd is nog niet over! Ik heb net nieuws gekregen dat de petitie zo goed als zeker woensdag 11 mei in Den Haag besproken gaat worden. Top!

Dus laten we nog even een extra boost geven aan de petitie, deel 'm op social media, mail 'm door, vraag mensen hem te ondertekenen zodat we nog even wat extra handtekeningen kunnen verzamelen.

+Read more...

Alle hulp is welkom!

P.S. Weten jullie dat per 8 mei niet alleen de dienstregeling wijzigt, maar dat er voor de 436 en 437 een instaptarief van TIEN euro gaat gelden? Dat je niet op maandag voor een vervelende verrassing komt te staan op weg naar huis...

Alvast heel erg bedankt, Madonna Heertjes