You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

BOEK " Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar. " die net is uitgebracht door uitgever Calbona

VOORBLADEN BOEK " Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar. " die net is uitgebracht door uitgever Calbona.

De planning is dat het boek plus de 15.000 handtekeningen worden aangeboden aan Bert Koenders, Mark Rutte en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer of leden van de Tweede Kamercommissie VWS.

+Read more...

Het boek (rapport) is het uitgangspunt bij de besprekingen om tot oplossingen te komen die worden gevoerd door NL-ACTW-66 Delegatie.

Hierna pas wordt het boek vrijgegeven voor de verkoop. Inschrijven nu is al mogelijk via bestel@icm-online.nl tegen betaling van € 25, en wordt direct als deelnemer aangemerkt van de claim stichting. Ook kunt u al als donateur opgeven voor € 25 via info@icm-online.nl.

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07 ten name van ICM Online / F.Schwab onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk verder af te kunnen maken.

. Voorbladen boek .


Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar.

Uit de gepleegde research zijn feiten, en bevindingen met oplossingsrichtingen samen gevat in het rapport Verricht in opdracht en begeleiding van Actie Comité Traktaat van Wassenaar (ACTW66). Alsmede namens de ondertekenaars van de petitie. Door Rob Andreas Marshal Manengkei Ferry Schwab sr. Emeritus International Management Consultant, Bij eigen Advies /management bureau Fastware & Advisering, zie referentiekader. Advocaten Eerste druk

Bronnen - Brochure Ministerie van Buitenlandse zaken, ‘ To forget of a promise for The future “ - Studie verricht / Kamervragen Halbe Zijlsta

I N H O U D

Samenvatting

Voorwoord

De Geschiedenis 1. Van Nederlands-Indië naar Indonesië 2. De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 3. De Soevereiniteitsoverdracht 4. Repatriëring van de Indische-Nederlanders naar Nederland 5. Het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’ Huidige Ontwikkelingen

 1. Niet nakoming door Nederland van de financiële uitvoering
 2. Interventie door Kamerlid Halbe Zijlstra
 3. Verwijtbare bewuste nalatigheid van de Nederlandse regering Ondernomen stappen
 4. Oprichting van het Actiecomité TvW-66
 5. Verzending brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders
 6. Ontvangst antwoordbrief namens Bert Koenders
 7. Ontvangstbevestiging van de brief

 8. Juridische bijstand het Jakarta Advocaten Team (JAT)

 9. Voorlegging aan het Indisch Platform (IP)

 10. Opstarten van de Petitie TvW-66

 11. Status Quo 16.1 President Joko Widodo geïnformeerd 16.2 Donatie gestart 16.3 Campagne gestart om >60.000 gedupeerden te bereiken.

Voorstellen tot Regelingen 18. Uitvoeringskosten 19. Diversen / overige 20. Waardebepaling/Indexering van Hf. 689 miljoen naar Euro 2,4 miljard. 21. Inrichten van de organisaties 22. Verdeling 23. Reikwijdte 24. Uitbetaling/Verrekening 25. Overzicht regelingen rond backpay en oorlogsschade, regeling inhoud/doelgroep

Begrippen / Bronnen

Bijlagen Zitting 1966 - 906 5 (R 583 ) Goedkeuring van de op 7 september 1966 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de tussen beide landen bestaande financiële vraagstukken MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 3.

Petitielijst met 15.000 handtekeningen.

De Telegraaf: VVD deelt zorgen over hoogbouw

Vandaag een mooi artikel in de De Telegraaf over de hoogbouw naast de vuurtoren van Scheveningen.

VVD fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: “Het lijkt qua bouwvolume te groot en ook qua hoogte lijkt de ontwikkelaar te veel ruimte te nemen”

artikel in de Telegraaf

Roep iedereen op om te stemmen op de petitie. We laten dit niet gebeuren!.

De eerste IJ-brug komt er, wordt het een Mont Ventoux?

Beste ondertekenaars,

Dank voor jullie massale steun! Jullie hebben het nieuws waarschijnlijk al gehoord, maar de gemeente Amsterdam heeft besloten tot de bouw van de eerste brug over het afgesloten IJ, bij Java-eiland. Daarmee zijn we er nog niet: volgens de berichten moet de brug 12 meter hoog worden, 2,5 meter hoger dan wettelijk voorgeschreven voor bruggen over binnenvaartroutes.

+Read more...

Daarmee wordt de brug een enorme uitdaging voor ontwerpers én voor de fietsers en voetgangers die er straks overheen zullen gaan. De hoogte is zo gekozen dat containerschepen van 11 meter hoog onder de brug door kunnen, en voor het gemak is vergeten dat die containerschepen niet onder de andere 21 bruggen van hun route door het Amsterdam-Rijnkanaal door zouden kunnen. Oftewel: er wordt een extra hoge brug gebouwd voor schepen die niet gaan komen. Daarom zullen we de petitie aanbieden ondanks het positieve besluit van de gemeente Amsterdam en zullen de Tweede Kamer verzoeken om normale normen voor nieuwe bruggen in Nederland en Amsterdam in het bIJzonder. Met vriendelijke groet, Ed Eringa.

2017-01-12 | Petition Bruggen over het IJ

Hedendaagse beeldende kunst in dienst van de aarde

Hedendaagse beeldende kunst is niet alleen dienstig aan het oog. Klik hierna op de tekst en Lees het opiniestuk.

AT5: Thejo's Bloemen mag voorlopig door op Westermarkt

Jolanda mag voorlopig verder met haar bloemenstal op de Westermarkt. Zij dreigde te moeten stoppen met haar Thejo's Bloemen na gesteggel met het stadsdeel over de vergunning.

+Read more...

De geliefde stal dreigt door door ... lees verder op AT5.nl

Ook bij Hart van Nederland:

Jolanda mag toch blijven met bloemenkraam

Jolanda van Thejo’s bloemen kan haar geluk niet op. Vandaag heeft ze van de gemeente Amsterdam te horen gekregen dat ze de komende vijf jaar... lees verder en kijk bij Hart van Nederland

De Telegraaf

Geliefde Amsterdamse bloemenstal mag blijven

AMSTERDAM - De populaire bloemenkraam van Jolanda Evers op de Westermarkt in Amsterdam, die met sluiting werd bedreigd, mag de komende vijf jaar open ... lees verder bij De Telegraaf

en Het Parool

Thejo's Bloemen mag toch op Westermarkt blijven

Thejo's Bloemen hoeft toch niet weg van de Westermarkt. Dat heeft stadsdeel Centrum dinsdag laten weten. Het stadsdeel geeft Thejo's Bloemen een vergunning voor vijf jaar. Daarna is er naar verwachting nieuwe regelgeving... lees verder bij Het Parool

2017-01-10 | Petition Thejo's Bloemen moet blijven

Petities.nl vindt antwoorden bij petities

Petities.nl stuurt een e-mail terug naar ondertekenaars van een petitie met daarin het antwoord op de petitie. Dit lukt steeds vaker dankzij de samenwerking met de griffiers van gemeenten.

+Read more...

Griffiers kennen de gemeentepolitiek en wij schrijven een leesbaar tekstje. De petitionaris schrijft het laatste woord eronder.

De komende maanden krijgt Petities.nl steun van de Stichting Democratie & Media hierbij, zodat we dit werk verder kunnen stroomlijnen en verbeteren!

Gemeenten die hier aan mee willen werken vragen we om een ‘petitieloket’ te openen op onze website. Heeft uw gemeente nog geen petitieloket? Dan krijgt de petitie die u begon of alleen ondertekende waarschijnlijk geen antwoord. Vraag om een petitieloket! Kleine moeite, groot plezier

2017-01-10

Publicatie in de krant

Na het aanschrijven van het Noordhollandsdagblad hebben zij nu ook onze actie opgepakt en een heel goed stuk gepubliceerd. https://shar.es/1DNwgD .

2017-01-10 | Petition Actiegroep 't Noot Purmerend

Hallo Nederland van omroep MAX: Actie tegen het Brouwerseiland

Het fragment 'Actie tegen het Brouwerseiland' van Hallo Nederland van omroep MAX is terug te zien vanaf 6 minuut 30

.

2017-01-10 | Petition Stop Brouwerseiland