You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Sportclubs steunen Gouwestad

Zoekt u nog naar goede redenen om deze petitie te ondertekenen? Kijk naar dit filmpje waarin voorzitters van sportclubs en Goudse (ex-)bestuurders vertellen waarom RTV Gouwestad zo belangrijk is voor de inwoners van Gouda.

https://www.youtube.com/watch?v=xI0eeO33ia0&feature=youtu.be (link selecteren, dan er rechts op klikken, dan zoeken bij Google aanklikken of deze link kopiëren en bovenin de zoekbalk plakken)

Verder ook te zien op ons YouTube kanaal, Facebook en op onze website.

AVAN doet aanpassingen.

Weer een doel beter schoolvervoer bereikt!!! AVAN heeft aanpassing gedaan. Esmee heeft vorig schooljaar aantal x aangegeven dat ze rekening moeten houden met leeftijden en beperkingen omdat het kinderen kan beschadigingen. Spreekt ze net een chauffeur en die zei: 'Je heb het wel geflikt busjes zijn heringedeeld op leeftijd en beperking' Samen met jullie kunnen we het aan! Blijf ajb ook de petitie delen en tekenen. .

'Kinderen hebben nieuwe chauffeur'

Kijk, zo pakken wij dat aan!! Heel goed nieuws! Naar aanleiding van een bericht dat we oppikten over een slaande chauffeur, zijn we gelijk in actie gekomen. Onze lijntjes uitgegooid, met een mooi resultaat.

+Read more...

En net ontvingen we het volgende bedankje:

Lieve Esmee, dank zij jou inzet hebben de kindjes vanaf gisteren een leuke buschauffeur hartelijk bedank.

belangrijk

er komt meer aandacht voor onze petitie. wij willen bereiken dat bewoners met een 1e of 2e auto het 1e recht op een parkeerplaats hebben. eind deze week zullen wij ook een blog openen waar u suggesties kunt doen.

+Read more...

dit kan ook naar; parkerenoudedorpurk@gmail.com

2017-10-02 | Petition Parkeren oude dorp Urk

Naast politieke strijd ook petitieactie voor juiste inzet Klijnsma-gelden

ALMELO - Met een petitieactie wil de Minimapartij proberen te voorkómen dat de gemeente Almelo de rijksbijdrage van ruim een half miljoen euro voor kinderen die in armoede leven wil verdelen over andere sociale uitgaven. Ook de PvdA maakte zich daar, bij monde van fractievoorzitter Wessels, meermalen sterk voor en kreeg medio dit jaar bij de vaststelling van de meerjarenbegroting (Perspectiefnota) een meerderheid van de gemeenteraad achter zich, maar het college van burgemeester en wethouders legde de aangenomen motie naast zich neer, met name wethouder Cornelissen van de SP die Sociale Zaken onder zijn hoede heeft.

Onlangs liet Cornelissen in reactie op een hernieuwde actie vanuit de gemeenteraad weten te persisteren in de opvatting dat de zogenoemde Klijnsma-middelen beter kunnen worden aangewend voor regelingen voor minima en armoedebestrijding waarop de gemeente namelijk zwaar tekort zou komen.

Het effect is volgens Cornelissen hetzelfde, want veel bestaande regelingen raken links- of rechtsom ook aan het welzijn van kinderen.

+Read more...

De meerderheid van de raad vindt dat Cornelissen voor de bestaande regelingen zelf voldoende geld had moeten regelen binnen de gemeentelijke begroting. Het bedrag van acht miljoen dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (afgelopen week trouwens benoemd tot commissaris des konings in Drenthe) vrijspeelde zou heel specifiek ten goede moeten komen aan kinderen die in armoede opgroeien.

De definitieve besluitvorming over het aanwenden van het geld, in Almelo zo’n 550.000 euro, vindt dit najaar plaats bij het vaststellen van de begroting 2018, waarover de eerste debatten volgende week plaatsvinden. Met een petitieactie wil de Minimapartij het verzet tegen het aanvullen van andere ‘potjes’ met Klijnsma-gelden maatschappelijk kracht bij zetten. ‘Dat kan en mag niet gebeuren’, zegt fractievoorzitter Bolhuis in een persbericht van de partij. ‘Als het college niet naar de meerderheid van de gemeenteraad wil luisteren, dan schakelen we ook de stem van de inwoner van Almelo in.’

bron: http://roskam.nl/home/nieuws/3605-naast-politieke-actie-ook-petitieactie-voor-juiste-inzet-klijnsma-gelden.html

Almelose Minimapartij op de bres voor geld armoedebestrijding onder kinderen

De Almelose Minimapartij gaat handtekeningen verzamelen onder de inwoners van Almelo. Met het binnenhalen van zoveel mogelijk handtekeningen wil de partij voorkomen dat de gemeente Almelo geld voor armoedebestrijding onder kinderen aan andere zaken uitgeeft.

Almelo krijgt extra geld voor armoedebestrijding, maar het college wil volgens de Minimapartij een groot deel van dit geld anders besteden.

+Read more...

De Minimapartij wil dit voorkomen en start daarom een petitie. "Als het college niet naar de meerderheid van de gemeenteraad wil luisteren, dan schakelen we ook de stem van de inwoner van Almelo in", zegt Lieneke Bolhuis, fractievoorzitter van de Minimapartij.

Op zaterdag 14 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur staan mensen van de Minimapartij op de Koornmarkt in Almelo om bewoners te vragen naar hun mening en om handtekeningen op te halen.

bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/277290/almelose-minimapartij-op-de-bres-voor-geld-armoedebestrijding-onder-kinderen