You, the petitioner
36d2279c 1899 4f2d 9b58 f5bf97995132

Milieustraat terug naar Waterland

2,196 signatures

Vanaf begin dit jaar moeten de inwoners van de gemeente Waterland hun grofvuil naar Purmerend brengen. In de praktijk betekent dat meer reistijd en lange wachtrijen. Veel inwoners zijn dat beu en willen de milieustraat weer terug in hun eigen gemeente!

Petition

We

inwoners van de gemeente Waterland

 

establish that:

  • dat inwoners van de gemeente Waterland grofvuil naar de milieustraat in Purmerend moeten brengen

  • dat na enkele maanden praktijkervaring blijkt dat dit meer niet-duurzame kilometers met zich meebrengt

  • dat dit ook meer reiskosten en tijd (minimaal 1 tot uitschieters van 2 uur) kost door de file voor de toegang tot het terrein.

  • dat deze file een milieubelastende stilstaande file is

 

and request

dringend het gemeentebestuur, terwille van haar inwoners en het milieu, haar besluit tot verplaatsing van de Milieustraat op korte termijn terug te draaien en daarvoor een locatie in Waterland te bepalen die op korte termijn of uiterlijk eind van dit jaar in gebruik kan worden genomen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Waterland 
Petition desk:
Closing date:
2020-05-07 
Lead petitioner:
Mario Hoogendoorn 
Organisation:
Politiek Waterland  
Website:

History

Signatures

Updates

Gemeente weigert petitie fysiek in ontvangst te nemen

Aangezien er niemand van de gemeente Waterland de petitie in ontvangst wilde nemen, is deze via de brievenbus “aangeboden”. Die hield echter wijselijk zijn klep.... Alleen de vertegenwoordigers van de VVD en WaterlandNatuurlijk waren aanwezig. Het is triest te constateren dat de afstand tussen de burger en de gemeente veel meer is geworden dan de anderhalve meter. NH Nieuws heeft nog diverse pogingen ondernomen om bij de burgemeester en de verantwoordelijke GL-wethouder een reactie los te krijgen maar men was daar niet toe bereid. Een gemiste kans en teleurstellend voor de burgers en uiteindelijk ook voor de gemeente zelf.

Bij het virtueel aanbieden van de petitie “Milieustraat terug naar Waterland!” 's=avonds aan de Raad*, bleek deze vertegenwoordiger namens de bewoners uit Katwoude aanwezig te zijn.

+Read more...

Vanuit die rol vroeg de heer Rintzen aandacht voor angst die er in Katwoude heerst voor de “terugkeer” van het plan om de Milieustraat aldaar te vestigen. Uit het bedenkelijke niveau van de reactie was al snel de stem van zijn souffleur, de fractievoorzitter van GroenLinks, hoorbaar door de discussie vanaf het begin persoonlijk te maken.

Blijkbaar ziet men ook wel in dat op basis van inhoudelijke juridische argumenten, die de vestiging van de Milieustraat in Katwoude niet de weg hoeven te staan. De frustratie daarover is blijkbaar zodanig groot dat men niet anders kan dan alleen op een bedenkelijk niveau de persoonlijke confrontatie te zoeken. Dat GroenLinks daarmee voorbij gaat aan de wensen van ruim 2000 inwoners en burgers die het milieu wel een warm toe dragen, is blijkbaar van ondergeschikt belang.

Opmerkelijk is ook te constateren dat het algemeen belang in het dossier Onteigening, voor de fractieleider van GroenLinks blijkbaar een ander algemeen belang is dan wanneer het op het belang van enkele inwoners in Katwoude aankomt.

Al jaren geleden had GroenLinks zich geconformeerd aan de wensen van de Dorpsraad Katwoude om daar niet de Milieustraat te vestigen. Dat blijkt onder andere uit de ondersteuning bij het protest in 2014 en het tekenen van de overeenkomst met het Hoogheemraadschap. Met dat laatste werd het meest milieuvriendelijke en voor de inwoners van Waterland acceptabele alternatief door de voormalige GroenLinks wethouder Bromet voor jaren geblokkeerd.

Ook de recente reacties van de fractievoorzitter en wethouder van GroenLinks geven duidelijk aan dat de Milieustraat in Katwoude voor hun onbespreekbaar is. Wat daarbij opvalt is dat de inhoudelijke argumentatie ontbreekt en er steeds nieuwe argumenten worden gezocht die niet ten grondslag aan de sluiting. Ook de PvdA maakt zich daar schuldig aan gezien de reactie tijdens het inspreken. Oppervlakkige beeldvorming blijft voor deze partijen nog steeds belangrijker dan op inhoud het debat voeren.

Het is ook triest om een wethouder te zien die zich tijdens interviews in allerlei bochten wringt om op basis van oneigenlijke argumenten haar gelijk probeert te krijgen in plaats van mee te denken om het voor “haar” inwoners op te lossen. De onafhankelijke positie die zij zegt te willen innemen is in haar woorden en daden niet waar te nemen. Een oplossing voor een landelijk in te passen Milieustraat in Katwoude is makkelijker dan de visueel meer aanwezige Gemeentewerf, zie bijlagen.

*Voor een samenvatting bij Omroep PIM

2020-05-10

Aanbieden petitie

Vandaag 7 mei om 12.00 uur, zal de petitie aan de gemeenteraad van #Waterland worden aangeboden.

Dit is geen oproep om daarbij aanwezig te zijn in verband met de geldende richtlijnen omtrent het Coronavirus.

Tijdens de raadsvergadering van vanavond zal er omstreeks 21.30 uur de petitie worden toegelicht.

+Read more...

De vergadering is te volgen van via: https://www.omroep-pim.nl/tv/stream

2020-05-07

GroenLinks wethouder gaat in tegen landelijk beleid

Terwijl de teller van de petitie nu op 2132 staat, blijven GroenLinks en de PvdA in #Waterland in de media de keuze verdedigen die lijnrecht ingaat tegen de landelijke doelstelling om de CO2 te verminderen.

Door de verplaatsing van de Milieustraat van Waterland naar Purmerend worden niet alleen de inwoners van Waterland en Purmerend gedupeerd door substantieel langere wachttijden maar juist ook het milieu. Vooral dat laatste staat haaks op het GroenLinks standpunt om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken door ondermeer het verkeer zoveel mogelijk te beperken. .

2020-05-05