You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Communiqué verhuizing bewoners De Haemstede

De afgelopen dagen zijn er diverse berichten in de media verschenen over de verhuizing van de bewoners van onze woonzorglocatie ‘De Haemstede’ naar andere woonzorglocaties. Deze berichtgeving is niet altijd volledig.

+Read more...

Om deze reden willen wij u graag middels dit communiqué volledige informatie geven over de beweegredenen en de gevolgen van deze verhuizing. Wat gaat er gebeuren met de bewoners van De Haemstede?De huidige bewoners van De Haemstede zullen komend jaar gaan verhuizen naar andere woonzorglocaties.  In De Haemstede wonen 45 ouderen. 18 Mensen met dementie zullen verhuizen naar de nieuwe woonzorghoeve ‘Kramerhoeve’. Deze hoeve is begin februari beschikbaar  en biedt uitstekende faciliteiten voor mensen met dementie. De andere bewoners van De Haemstede kunnen verhuizen naar een van de andere woonzorglocaties van MagentaZorg. Hier zullen met alle bewoners en hun familieleden gesprekken over gevoerd worden. Wanneer zij liever willen verhuizen naar een locatie buiten de regio of van een andere zorgaanbieder, dan zullen wij hen hierin begeleiden. Waarom moeten de bewoners verhuizen?De overheid heeft bepaald dat er forse hervormingen en bezuinigingen moeten plaatsvinden in het Nederlandse zorgstelsel. Een van de grootste wijzigingen is dat de overheid heeft bepaald dat de drempel om mensen te laten wonen in een verzorgingshuis omhoog moet. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de verzorgingshuizen van MagentaZorg. Vanaf 2014 moet MagentaZorg 81 ‘verzorgingshuisplaatsen’ inleveren. We zullen dan ook moeten inkrimpen met onze woonzorglocaties. Omdat er in Bergen relatief veel verpleeg-, en verzorgingshuizen zijn in vergelijking tot omliggende plaatsen, komt  De Haemstede het meest in aanmerking voor deze ‘inkrimping’. De andere drie verzorgingshuizen van MagentaZorg (De Molenhoeve te Sint-Pancras, Hoog Duinen te Schoorl en Buiten Zorg te Zuid-Scharwoude) blijven open.Wat gebeurt er dan met De Haemstede?Wanneer de huidige bewoners van De Haemstede zijn verhuisd zal medio 2014 het huis worden bewoond door mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (syndroom van Korsakov) die momenteel wonen in het Huis Mirembe te Bergen.  Dit huis is een tijdelijke woonvoorziening die wordt gehuurd van de Zusters Ursulinen. MagentaZorg kan deze locatie niet langer huren omdat er volgend jaar op deze grond nieuwe huizen worden gebouwd. Waarom moeten kwetsbare ouderen wijken voor mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov?In de media staan berichtenkoppen: ‘kwetsbare ouderen moeten wijken voor alcoholisten’. Graag willen wij hier nuances in aanbrengen en uitleg over geven. Mensen met het syndroom van Korsakov lijden aan een niet-aangeboren hersenletsel door met name alcoholgebruik. Deze mensen zijn, net als de ouderen die nu in De Haemstede wonen, kwetsbaar. MagentaZorg heeft haar wortels in verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Deze hebben alle één ding gemeen: de meest kwetsbare mensen in de samenleving verdienen ondersteuning. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, religie, overtuiging of levenswandel. MagentaZorg is er voor de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen die ondersteuning nodig hebben, jong dementerenden met hun gezin, en mensen met een hersenbeschadiging door het syndroom van Korsakov.Het verhuizen van de mensen die nu in het Huis Mirembe wonen naar de nieuwe woonzorglocatie Kramerhoeve was voor ons geen optie omdat de Kramerhoeve te klein is om de huidige bewoners van het Huis Mirembe op te kunnen vangen. Daarnaast biedt het helaas ook geen oplossing voor het gedwongen moeten inkrimpen van verzorgingshuizen. Mag MagentaZorg nu zomaar bepalen dat er verhuisd moet worden?In de eerste plaats worden we door de overheid gedwongen om maatregelen te nemen. Zonder de bezuinigingen vanuit de overheid hadden we niet tot deze verhuizingen over hoeven gaan. Als organisatie hebben we gekeken wat de best mogelijke oplossing zou zijn voor de door te voeren bezuinigingen. Wij betreuren het zeer dat dit onze cliënten gaat raken; deze mensen willen uiteraard het liefst blijven wonen waar zij nu wonen. Wie betaalt straks de verhuiskosten voor mensen die moeten verhuizen?MagentaZorg zal deze kosten voor haar rekening nemen. Hoe dit precies in zijn werk gaat zal met de bewoners en hun familieleden individueel worden besproken. Wat betekenen de bezuinigingen voor de medewerkers van De Haemstede?Voorlopig vallen er geen gedwongen ontslagen onder de 52 personeelsleden van De Haemstede. Een deel van het personeel gaat mee naar de Kramerhoeve. Daarnaast geldt er binnen MagentaZorg al een tijdje een vacaturestop om deze mensen zoveel mogelijk binnen MagentaZorg zelf te kunnen herplaatsen.  MagentaZorg

Rijrichting weerdtsingel 0z

Rijrichting weerdtsingel oz want autoverkeer wordt omgedrijt.

2013-09-29 | Petition Tegen vorming megaprovincie

Petitie voor dubbelspoor Doetinchem-Zevenaar

DOETINCHEM - JongAchterhoek start een online petitie voor een dubbelspoor op traject Arnhem-Winterswijk. Provinciale Staten heeft donderdag met overgrote meerderheid ingestemd met een pakket maatregelen voor de spoorlijn Arnhem-Winterswijk waaronder het stukje dubbelspoor tussen Zevenaar en Didam. JongAchterhoek streeft naar een gezond traject en met een groter stuk dubbelspoor Zevenaar-Doetinchem kan dit volgens de jongeren worden bereikt.

+Read more...

De petitie kan via https://petities.nl/petitie/de-achterhoek-samen-voor-dubbelspoor worden ondertekend. - See more at: http://www.focuz.tv/nieuws/regionaalnieuws/petitievoordubbelspoordoetinchem-zevenaar.aspx#sthash.henaBgPd.dpuf

'LAAT LENT LAAG' KRIJGT CONCURRENTIE

NIJMEGEN - Er is inmiddels sinds een weekje concurrentie voor de tegenstanders van hotel Van der Valk in Lent. Zij hebben zich namelijk verenigd in de actiegroep 'Laat Lent Laag' maar sinds een weekje kunnen nu ook voorstanders zich laten horen via een petitie op petitie.nl die 'Lent De Hoogte In' heet.

+Read more...

Iedereen die graag een Van der Valk hotel (inclusief hoteltoren van 55 meter) gerealiseerd wilt zien bij de noordelijke entree van Nijmegen, kan via de petitie zijn of haar steunbetuiging plaatsen. 'Een ludieke actie om ook de voorstanders eens te laten horen', aldus de initiatiefnemers uit Lent en Nijmegen. 'Want die zijn er misschien wel meer dan tegenstanders.' Een hotel is volgens hen goed voor economie en werkgelegenheid zo staat er in De Gelderlander. Wat veel mensen niet weten is dat de petitie een idee is van onze #ZEKERWEL-hoofdredacteur Jeroen Otten. 'Het begon zoals zo vaak met een geintje en een dolletje om een tegenpetitie te starten' , aldus Otten. 'Nu zijn we wel benieuwd hoeveel mensen er nou precies voor- of juist tegen de komst van dat Hotel zijn dus we blijven de petitie volgen'. Inmiddels hebben al meer dan 80 mensen de petitie getekend als voorstander van de komst voor hotel Van der Valk en de teller loopt op. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA zijn voornemens het hotelplan te steunen.

Zekerwel
2013-09-26 | Petition Lent De Hoogte In

geluidsoverlast????

Op 25 september zijn, zonder dat iemand het wist behalve ik, 2 onafhankelijke mensen in Eetcafé Foots geweest om zelf te kunnen vaststellen of er sprake zou kunnen zijn van geluidsoverlast.Dit zijn hun bevindingen:- het geluidsniveau in het café is van dien aard dat zonder stemverheffingen een conversatie mogelijk is- het geluidsniveau buiten het café (aan de straatzijde) is met gesloten deuren 0, dat wil zeggen dat het geluid niet of heel moeilijk waarneembaar is- het geluidsniveau buiten het café (aan de straatzijde) is met geopende deuren zwak waarneembaarVan enige overlast kan naar hun mening dus echt geen sprake zijn.Ik vraag me dus af wanneer de klagende buurtbewoner onderzocht gaat worden, zijn klachten lijken meer op het gedrag van een psychisch labiel persoon maar dat is mijn mening...Jan Hartman.

Laatste uitzending Muzyk Maskelyn

Vandaag wordt de stekker uit het programma Muzyk Maskelyn getrokken. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat Muzyk Maskelyn en haar medewerkers niet langer meer betrokken zullen zijn bij onze blaasmuziekevenementen en dat deze evenementen en onze sector niet meer de aandacht zullen krijgen die ze verdienen. In april riepen 5 grote HaFaBra-organisaties naar aanleiding van de berichtgeving over het naderende einde van Muzyk Maskelyn Omrop Fryslân en de politiek op dit niet te laten gebeuren.

+Read more...

Helaas heeft de politiek niets over de bedrijfsvoering en programmering van Omrop Fryslân te zeggen en verwees zij de organisaties door naar Omrop Fryslân zelf. Het verdwijnen van het programma is een keuze die geheel voor rekening van de Omrop komt. Het einde van Muzyk Maskelyn betekende ook het einde van nieuw materiaal voor Koperkanaal. Inmiddels is er een klein bedrag vrijgemaakt om Koperkanaal te kunnen blijven voorzien van nieuwe eigen opnames, dat dan nog wel. Maar dit is veel te weinig, Muzyk Maskelyn had niet mogen verdwijnen, dit is de mening van bijna de hele HaFaBra-sector. Een instituut verdwijnt, een podium voor de HaFaBra-muziek is niet meer en zal niet meer wederkeren. Wij, HaFaBra-liefhebbers waren VERBONDEN met het programma. "Verbinding van mensen" was de focus van Leeuwarden (lees Fryslân) Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De verbinding is na zondag verbroken.De laatste uitzending staat al online en is te beluisteren via http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/muzyk-maskelyn-fan-22-septimber-2013

Laatste uitzending Muzyk Maskelyn
2013-09-22 | Petition Muzyk Maskelyn moet blijven

TEKEN OOK DEZE PETITIE!

http://petities.nl/petitie/zorg-voor-anderen-stimuleren-niet-afstraffen.

Boeteregen in Saendelft: "We zijn de melkkoe van Zaanstad!"

Vandaag stond het volgende nieuwsbericht op de site van RTV Noord Holland, inclusief een radiofragment over de parkeerproblemen in Saendelft! http://www.rtvnh.nl/nieuws/118671/Boeteregen+in+Saendelft:+%22We+zijn+de+melkkoe+van+Zaanstad!%22.

2013-09-20 | Petition Beter parkeerbeleid in Saendelft