You, the petitioner
5gcelltower

Stop 5G

52,633 signatures

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals intussen bij veel burgers maar ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren inmiddels bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten.

Petition

We

Inwoners van Nederland willen niet meer straling in ons luchtruim.

 

establish that:

  • Ondergetekenden willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold.

  • Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst.

 

and request

Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2024-12-31 
Lead petitioner:
Rob Verboog 
Organisation:
Stop 5G  
Website:

History

Signatures

Updates

Meld EHS bij het College van de Rechten van de mens

Stichting EHS is gaan praten bij het College van de Rechten van de mens. Dit College heeft EHS (elektro Hypersensitiviteit) erkent als handicap onder het VN verdrag Handicap.

+Read more...

De Staat moet dus aan de slag om volwaardige toegang voor deze mensen te verzekeren. Rome en Parijs zijn niet op één dag gebouwd, dus ook dit zal nog flink wat werk betekenen. Geef ons daarbij wind in de rug. Ben je EHS? Meld dat dan bij het College: https://klachtenformulier.mensenrechten.nl/misstandformulier. Een melding zou als volgt kunnen zijn:

  • Geef kort aan hoe lang je al EHS hebt en hoe ernstig je klachten zijn. Welke lichamelijke gevolgen heeft blootstelling aan elektromagnetische velden voor je?
  • Meld welke beperkingen je ondervindt in het maatschappelijk leven. Wat kun je niet meer normaal doen? Bijvoorbeeld op het werk, op school, in het ziekenhuis, in het openbaar vervoer of bij sport en vrije tijd.
  • Je kunt ook melding doen van specifieke gevallen zoals een meningsverschil met je werkgever over gewenste aanpassingen in verband met je overgevoeligheid.
2023-08-23

Gesprek met VWS

Naar aanleiding van de overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer zijn we uitgenodigd voor een gesprek op het Ministerie van VWS op 25 Augustus. We gaan er samen met STOP 5g NL.

+Read more...

nl naar toe. Deze mensen die een rechtszaak hebben gevoerd tegen 5G hebben voor de zomer al met VWS gesproken. We gaan om te beginnen horen wat VWS gaat doen met het advies van de Gezondheidsraad om voorzichtig te zijn met straling.

2023-08-23

5G commissie New Hampshire

Helemaal nieuw is het niet, maar in de Amerikaanse Staat New Hampshire is een Staatscommissie ingesteld om te bezien of 5G en andere vormen van mobiele communicatie problemen zou kunnen geven. De telecom/industrie zat met 2 man in deze commissie van 13 personen.

+Read more...

Ze bekeken de wetenschap, selecteerden de goede onderzoeken en wat bleek: 91% van de geselecteerde onderzoeken wijst op biologische of gezondheidsproblemen door de straling. Ze kwam met 15 aanbevelingen om de situatie te verbeteren, waaronder het advies om zendmasten 500 meter van woon- en werkplekken te zetten. Er was ook een minderheidsstandpunt van drie personen: een Senator en die twee mensen van de telecom/industrie. Die waren het niet eens met de adviezen. Hoe zou dat nu toch komen? Het blijkt steeds weer onmogelijk voor bedrijven om de eigen belangen te overstijgen. Wel, dat is voor bijna iedereen moeilijk.

2023-07-19