U, de petitionaris

Nieuws

Extraparlementair kabinet nu

De petitionaris van de petitie Extraparlementair kabinet nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Nu is het moment. Meerderheidscoalitie lukt niet, minderheidscoalitie moeilijk, nieuwe bestuurscultuur nodig. Daarom, een extraparlementair kabinet nu!"

https://extraparlementairnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-05-2021

Petitie is aangeboden

Vandaag heeft de burgemeester van Kaag en Braassem, Astrid Heijstee-Bolt, de petitie in ontvangst genomen met daarin de 107 handtekeningen van bezorgde inwoners van Woubrugge tegen het voorgenomen besluit om de nieuwbouwwijk Karperhof te ontsluiten via de Turfeiker en de Bateweg.

Tijdens het prettige gesprek met de burgemeester en wethouder Peters hebben we benadrukt dat we graag zien dat de Gemeente zorgvuldig onderzoek gaat doen naar alternatieve mogelijkheden om de wijk te ontsluiten ten aanzien van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Woubrugge..

NVWA onderzoekt mogelijkheden om puppies yoga aan te pakken

Het Parool van 18 maart berichtte over de inval die de NVWA het afgelopen zaterdag bij een van de vestigingen deed.

*'Maandag laat de NVWA weten dat er tijdens de inspectie geen overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van dierenwelzijn.

+Lees meer...

“Daarom kunnen we nu niet optreden. Maar wij vinden puppy-yoga niet wenselijk. Dus we kijken naar andere mogelijkheden om hier iets tegen te kunnen doen,” aldus een woordvoerder.*

Ook de Dierenbescherming spreekt zich uit hiertegen:

‘Als je dieren commercieel inzet en er op deze manier geld mee kan verdienen, is er een perverse prikkel om over de grens heen te gaan. In deze specifieke reportage zien we dat ook gebeuren, en dat stemt ons droevig.’

De Nederlandse Vereniging van Yogadocenten heeft ons aandacht gegeven om hier richting hun leden aandacht aan te gaan geven. Dat yogales met puppies geven en hieraan geld te verdienen niet in lijn is met de yogafilosofie.

18-03-2024 | Petitie Stop yoga met puppies

Tweeduizend handtekeningen voor behouden lift in de Marikenstraat

Via petities.nl en offline zijn er 2.000 handtekeningen opgehaald om de lift bij de Marikenstraat in Nijmegen te behouden.

De handtekeningen zijn door een vertegenwoordiging van mensen met een beperking, winkeliers en Groen Links aangeboden aan de eigenaar van de lift, Peter Steverink van de SRE groep.

Naar aanleiding van de actie zijn er ook vragen gesteld in de gemeenteraad. De eigenaar gaat zich nu beraden op dit besluit en voert hierover overleg met de gemeente en de winkeliers.

Het Zelfregiecentrum blijft lobbyen voor het behoud van de lift.

Hartelijk dank voor jullie steun .

34 euro

De gemiddelde hondenbelasting in Nederland is volgens onderzoek van de Universiteit in Groningen 34 euro. In onze gemeente ligt is de belasting ongeveer 3x hoger voor de eerste hond! Elke volgende hond is het meer dan 5x hoger...

Uitnodiging Raadsvergadering Gemeente

Vanavond mogen wij aansluiten bij een rondetafelgesprek van de gemeente.

Doel van de avond: De politie en andere deskundigen aan het woord te laten om ervaringen en kennis te delen wat in hun optiek de oplossingen zijn om tot veiligere verkeerssituaties te komen..

Hoeveel Hondenbelasting wordt er per jaar opgehaald in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug?

In de meest recente cijfers is terug te lezen dat de hondenbezitters in 2023 maar liefst 400.000euro belasting hebben betaald aan hondenbelasting in onze gemeente.

Er wonen 50.000 mensen in deze gemeente.

+Lees meer...

Er wordt derhalve op een kleine groep een extra belasting druk gelegd van meer dan 100 euro terwijl elke inwoner nog geen 10 euro extra belasting hoeft te betalen om de algemene middelen op peil te houden.

Deel de petitie voor een eerlijker verdeling!

Is er spake van discriminatie van studenten?

Graag zouden hij het besluit van de gemeente inzake het sluiten van studentenwoningen en arbeidsmigranten in woonwijken getoetst zien aan het non-discriminatiebeginsel.

In basis mag een verhuurder, dus ook een overheid niet discrimineren, naar geslacht, geloof of samenlevingsvorm.

De gemeente Dronten begeeft zich mogelijk op zeer glad ijs met het expliciet sluiten van woningen voor eerder genoemde bevolkingsgroepen in woonwijken.

Zie dossier met de volledige brief aan de fractie..

Second opinion, zienswijze en ons voorstel

Beste allemaal,

Hierbij informeren wij u over onze reactie op de raadsinformatiebrief en de second opinion van de gemeente die wij vandaag verstuurd hebben naar het college en de raad. Ook hebben wij hen de zienswijze van de Fietsersbond en ons voorstel voor een mogelijke oplossing doen toekomen.

+Lees meer...

Dinsdag 26 maart gaat tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk de besluitvorming plaatsvinden.

Wij hopen dat u dan ook aanwezig kunt zijn, de raadsvergadering start om 19.30 uur. Locatie Raadszaal de Paauw.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Monique Rueb-Moonen
Daan de Roos
Françoise van Leeuwen
namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord