You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

volg het nieuws

http://www.woerden.tv/tv/Nieuws/9798/Protestactievoorrandweg.html.

2015-06-24 | Petition Verkeer Woerden West

AT5: Kinderen demonstreren om schrappen subsidies

Circus Elleboog kondigde al aan met verschillende acrobaten en artiesten te komen naar de vergadering. 'Uiteraard zullen zij hun kunsten vertonen in en om het gemeentehuis.'.

2015-06-18 | Petition Red Elleboog

Hart van Nederland: Circus Elleboog vecht voor bestaan

De leden van circus Elleboog stonden donderdag met grote achterban bij het gemeentehuis in Amsterdam om te demonstreren tegen het dreigende einde van het circus..

2015-06-20 | Petition Red Elleboog

Petitie indienen bij wethouder 23 juni!

23 juni willen we de petitie indienen bij de betreffende wethouder, tijdens de commissievergadering waarbij de kinderboerderij wordt behandeld. Kom daarom ook: di 23 juni 20:00, stadhuis Delft.  .

Wethouder spreekt met twee monden: CDA neemt stelling in dossier Kuukven

INGEZONDEN ARTIKEL: CDA NEEMT STELLING IN DOSSIERS KUUKVEN Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag zijn twee lastige dossiers besproken. Het langlopende dossier zwemwater en het voornemen om in de Baarlose wijk Kuukven een groot containercomplex voor ‘woonurgenten’ te plaatsen. Midstaylocatie in KuukvenCDA Peel en Maas diende samen met de partijen AndersNu en Ton Hanssen een motie in.

+Read more...

De motie riep de raad en college op om het vastgestelde beleid midstay en de uitvoeringsmogelijkheden vanuit de doelstellingen van beleid en de doelgroepen nogmaals onder de loep te nemen. De knelpunten waar het college bij de uitvoering tegenaan loopt, zouden dan naar voren kunnen komen en er kon samen aan een oplossing gewerkt worden. CDA-raadslid Wim Hermans: “Alle betrokken partijen bij dit voornemen zijn op zijn zachtst gezegd niet gelukkig met het voornemen dat er nu ligt. De aanvrager, omgeving, het dorpsoverleg Baarlo, niemand wordt hier gelukkig van. De wethouder gaf op de inloopavond in Baarlo duidelijk aan dat hij ‘niet anders kan dan het beleid van de raad uitvoeren’! Vanuit de volle zaal in Baarlo werd een oproep gedaan aan de raadsleden om het geheel nog eens kritisch te bekijken. We moeten kritisch durven zijn op ons eigen beleid en uitvoeringen!” Heel vreemd dat tijdens de raadsvergadering zowel de coalitiepartijen (Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en VVD) als wethouder Arno Janssen aangaven dat ze die handreiking voor overleg overbodig vonden. De wethouder zou dit zelf wel oplossen. De wethouder had ineens geen hulpvraag meer aan de raad en kon er best zelf met de omgeving uitkomen. CDA-er Wim Hermans: “We blijven dit nauwgezet volgen!” Ook het verzoek om de beslissing op de reeds ingediende vergunningaanvraag voor het midstaycomplex op te schorten of af te wijzen om meer tijd te hebben voor een gezamenlijke oplossing werd afgewezen. Blijkbaar is er nu ineens toch tijd genoeg om er uit te komen. Tot op dit moment was er voor ons en de omgeving in elk geval nog niets van een oplossing merkbaar. De raadsleden van CDA Peel en Maas, AndersNu en Ton Hanssen stemden voor de motie. De raadsleden van Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en de VVD stemden tegen de motie. Voor het volledige artikel zie: http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/  

http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/

Voorlopig uitstel van plan voor tijdelijke wooncomplex Kuukven/Heierhof

De plannen voor de tijdelijk woonappartementencomplex Heierhof in de woonwijk Kuukven in Baarlo worden voorlopig uitgesteld. Dat is de uitkomst van een tweede, goed bezochte bijeenkomst van omwonenden en de gemeente 10 juni jongstleden in Baarlo.

+Read more...

Er waren veel vragen van de omwonenden en door die onduidelijkheid is er veel weerstand tegen de komst van het complex. Bovendien krijgt de initiatiefnemer van het plan Heierhof, huisvester Work and Stay, op die manier eerst de gelegenheid om een nieuwe locatie voor tijdelijke arbeidsmigranten bij recreatiepark Breebronne in Maasbree te realiseren.  Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat de ondernemer cq. initiatiefnemer, College B&W en omwonenden niet op 1 lijn zaten. Nadat dit publiek duidelijk werd voor alle partijen opperde de de wethouder om advies van de raad over de beleids invulling. 

AT-Nieuws doet vandaag item, kom allemaal

Beste allemaal, AT5 nieuws komt vandaag om 18.00 uur een item doen over deze petitie op het hondelosloopveld aan het Christoffel Plantijnpad/ Hemsterhuisstraat (zie afbeelding). AT5 vraagt of er dan meer mensen met hun hond aanwezig willen zijn zodat het item ook 'body' krijgt. Dus kom allemaal en steun de actie nog een keer.

+Read more...

Daarnaast zou ik dat ook heel erg leuk vinden, zie ik meteen wie de petitie steunt. AT5 wil ook graag op voorhand weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Ik ben bang dat als ik alleen ben zij niet komen. Dus ik zou het heel erg op prijs stellen als je bij mij wlt melden zo snel mogelijk dat je aanwezig bent. Je kan mij een berichtje sturen via Facebook: https://www.facebook.com/carin.sieling Ik hoop op een leuk interview waarin de boodschap duidelijk wordt overgebracht en die is: Iedereen is welkom op het veld voor allerlei activiteiten maar niet de bbq. En iedereen die gebruik wil maken van dit specifieke veld moet er rekening mee houden dat hier loslopende honden zijn die rondrennen, spelen, blaffen en vaak nieuwsgierig zijn met name als er eten is. Hou je niet van honden, ga dan op een ander veld zitten. Tot slot, voor iedereen geldt ruim je rotzooi op! Tot vanavond! Carin

Rokers ook persona non grata op 't terras

Vandaag is in het ad een artikel verschenen om roken op teras te verbieden.  .