U, de petitionaris

Nieuwtjes

BNR.nl: "Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd"

Was het Oekraïnereferendum een opwarmertje voor nog veel meer volksraadplegingen? De belangstelling om een referendum te organiseren neemt toe, maar wees gewaarschuwd: het is een heel karwei.

Bij de website petities.nl komen sinds het Oekraïnereferendum meer vragen binnen en ook de referendumwebsite van de Kiesraad trekt meer bezoekers.

Lees verder op BNR.nl.

En toen de wet die het referendum mogelijk maakt verscheen schreven we een nieuwsbericht erover. Daarin stond onze aanbeveling: "Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast!"

#Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd: https://t.co/UO03NJXbSk @rrustema @ndubbelboer pic.twitter.com/f01nGix8zE— BNR Nieuwsradio (@BNR) April 8, 2016

luister terug op https://t.co/G6OYNwEAcC https://t.co/agDEvQY8Qa— ReindeR Rustema (@rrustema) April 8, 2016

08-04-2016

Eerder toegevoegd

NOS besteedt aandacht aan petitie

Op zaterdag 11 februari heeft de NOS aandacht besteed aan deze online petitie voor betere transgender-gezondheidszorg. Het webitem kunt u hier lezen. (Het is ook op de radio geweest, om 7 uur, op radio 1.) .

Vervolg op Zembla's Gevaarlijk Spel

Woensdag 15 februari komt Zembla met haar vervolg op het inmiddels beruchte eerste deel over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Een antwoord op de conclusies van het RIVM-onderzoek. Zie link: http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel-het-vervolg.

Scholen ondersteunen actie

De bibliotheekorganisatie verzamelt handtekeningen op al haar locaties. Hiernaast heeft ze nu scholen in de gemeente Gooise Meren benaderd om deze handtekeningenactie te ondersteunen. Heel veel scholen reageren hier positief op..

Overhandiging petitie 'Kampen tegen koopzondag'

De petitie 'Kampen tegen koopzondag' zal op 2 maart 2017 om 19:15 uur worden aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad van Kampen, burgemeester Bort Koelewijn. De overhandiging zal plaatsvinden op het stadhuis te Kampen.

+Lees meer...

Bij deze nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

11-02-2017 | Petitie Kampen tegen koopzondag

Overheid en schade door gaswinning Groningen

Parlementaire enquête gaswinning

Sommige politici beweren dat een Parlementaire enquête het herstel van Groningen vertraagt. Maar dat is onzin.

+Lees meer...

De overheid kan zich nu verschuilen achter onwetendheid en vertraagd daarmee het gelijk van de gedupeerden. Bij openheid en transparantie kan er weer gewerkt worden aan het terugwinnen van vertrouwen.

Nu is het net alsof de mijnbouw ellende pas goed begon na Huizinge en dat gaat voor de mensen in het epicentrum winningsgebied niet op. Door de gaswinning is de bodem gedaald en het grondwater verlaagd. De houtenpalen waar oude huizen opgebouwd waren kwamen boven het grondwater te staan. Daardoor rotte deze weg met als gevolg dat de funderingen verzakten en muren gingen scheuren. De eerste schades zijn niet ontstaan door grote bevingen maar door verzakking veroorzaakt door de mijnbouw activiteiten. De overheid maakt nu nog steeds onderscheid tussen beving schade en bodemdaling schade, maar daar hoort spanning schade ook nog bij. Alle drie veroorzaakt door de mijnbouw. Nu wordt gezegd dat de waterhuishouding mede oorzaak is aan de bodem daling en er daarom onderscheid wordt gemaakt. Dit mag dan wel zo zijn. Maar de waterhuishouding is ontregeld door de mijnbouwactiviteiten. Verder is het ook nog zo dat er schade kan ontstaan weken na een beving. Spanning schade ontstaat ten gevolge van de veranderde spanningsvelden in de ondergrond. Een nieuw huis loopt vaak zetting schade op (Spanning schade). Maar dat is na een paar jaar klaar. Wat hier gebeurd is dat telkens na een bodem beweging het spanningsveld veranderd en daardoor blijf je zettingsschade houden tot in de eeuwigheid.

Ja het is tijd dat de overheid met zijn billen bloot gaat.

Daarom onze vraag om de petitie te ondertekenen

J.C.Warink Loppersum Vooruit

Voortgangbericht 1 petitie ‘Weg met de oranje afvalzakken’

Beste ondertekenaars,

Op de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor uw ondertekening van de petitie.


Gisteren, 9-2-2017, hebben wij de petitie overhandigd aan wethouder van Oort. Het waren 2.307 handtekeningen op het moment van overhandigen.

+Lees meer...


Daarnaast hebben wij een rapport opgesteld met de meest gehoorde bezwaren, constateringen en adviezen van u als inwoners. Deze hebben wij gericht aan: burgemeester, wethouders en gemeenteraad.


In overleg, met wethouder van Oort, hebben wij besloten, gezien het grote aantal handtekeningen, om de petitie door te laten lopen tot 9 maart a.s.

Wij kunnen u nu berichten, dat de gemeente haken heeft aangeboden om aan lantarenpalen te bevestigen, zodat de zakken niet weg waaien. Tevens is toegezegd dat er nieuwe zakken zullen komen die steviger zijn dan de huidige zakken. Vooralsnog kan het punt ‘afvalstoffenbeleid’, niet op de agenda komen, omdat een politieke partij eerst een motie of een nieuw voorstel moet indienen. Zoals het er nu naar uit ziet, blijft het zo dat de grijze container één keer per maand geleegd blijft worden.

Wij staan uiteraard, nog steeds achter onze petitie. Kent u mensen die nog niet hebben getekend, maar wel achter deze petitie staan, verwijs ze dan naar de website waarop ze deze petitie kunnen tekenen.

Op 9 maart, hebben wij spreekrecht aangevraagd en gekregen, tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Hier overhandigen wij de laatste handtekeningen en zullen wij de standpunten van u als inwoners verdedigen. Wilt u ook spreekrecht in deze vergadering? Mail het ons dan melden wij u aan. Wij roepen u op om op deze datum naar het gemeentehuis te komen, om zo een statement te maken richting de gemeenteraad. Aanvang 19:30, gemeentehuis Raamsdonksveer.

Heeft u nog vragen en/ of ideeën of wilt u ook spreekrecht op 9 maart? Mail het ons: jwcmverduijn@kpnmail.nl of bel naar 06 17 40 74 57

Zie ook het mail bericht op bndestem.nl "Vijf vragen en antwoorden over afvalbeleid Geertruidenberg"

Groeten van de initiatiefnemers,

Johan & Cinthia

10-02-2017 | Petitie Weg met de oranje afvalzakken

Bijdragen aan advertentie?

Beste ondertekenaars van de petitie ‘’Een fatsoenlijke coalitie’’,

Hartelijk dank aan alle (440) ondertekenaars.

Toch heeft de petitie tot nu toe onvoldoende resultaat gehad. Brieven aan de partijen en hun fractievoorzitters worden niet beantwoord.

+Lees meer...

Het lukt niet om aandacht van de politieke partijen te krijgen voor dit initiatief. Daar wil ik toch nog iets aan doen.

Ik wil een advertentie in de Volkskrant zetten met een oproep aan de PvdA, CDA, D66, GroenLinks en SP om vóór de verkiezingen een overeenkomst op hoofdlijnen te maken. Zo kunnen zij kenbaar maken dat zij, als de kiezers hen in voldoende mate steunen, na de verkiezingen een ‘’fatsoenlijke coalitie’’ zullen vormen. De overlappende standpunten in hun verkiezingsprogramma’s zijn zó duidelijk dat samenwerking tot een stabiele Centrum-Linkse meerderheidsregering moet kunnen leiden. Een behoorlijk alternatief ontbreekt en een meerderheid in de Eerste Kamer is er al!

Een dergelijke advertentie kost uiteraard geld. Ik hoop dat velen van de ondertekenaars van de petitie hieraan een bijdrage willen leveren. Een advertentie waarin de namen van degenen die een bijdrage leveren worden vermeld zal mogelijk meer impact hebben dan de petitie. Een bijdrage zonder naamsvermelding is uiteraard ook mogelijk.

Ik vraag u dan ook € 10,-- of meer over te maken op rekeningnummer NL75ABNA0601513088 t.n.v. G. Maas o.v.v. fatsoenlijke coalitie.

Ik zal in een volgende mail en op de nieuwsrubriek van de petitie uiteraard verantwoording afleggen over het resultaat van deze actie en u kunt de advertentie in de Volkskrant zelf zien!

Wacht niet te lang. De advertentie moet vóór 1 maart in de krant staan. Stuur deze oproep a.u.b. door. Opmerkingen, suggesties etc. hoor ik graag!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en bijdrage.

Met strijdbare groet,

Onk Maas

onkmaas@planet.nl

fatsoenlijkecoalitie@kpnmail.nl

Gesprek deelgemeente

Inmiddels is er binnen de gebiedscommissie overleg geweest. De commissie is een onderzoek gestart hoe dit probleem met inzet van meerdere partijen en op meerdere manieren aangepakt kan worden.

+Lees meer...

Betrokkenen zijn gebiedscomissie, verkeers deskundige gemeente en verkeersdeskundige Politie. Aangezien de straatweg pas in 2026 heringericht kan worden zal de focus komen te liggen het verduidelijken en desgewenst aanpassen van de huidige situatie. Ook wordt gedacht aan bewustwordings-acties en oversteek lessen op de scholen.