U, de petitionaris

Nieuwtjes

Referendum als ‘noodrem’ via petities.nl

Het is binnenkort mogelijk om met een referendum een wet tegen te houden. Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast! Daarna krijgt u de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat niet lukt, dan tekent de Koning de wet en gaat die in. Het is (nog) niet mogelijk om digitaal handtekeningen te zetten. Maar het is wel goed mogelijk om petities.nl (of een eigen website) te gebruiken als hulpmiddel. Nog voordat een wet door Eerste en Tweede Kamer is gegaan kunt u al beginnen om hier ondertekenaars te verzamelen. Later mailt u deze ondertekenaars voor een ‘echte’ ondertekening. Dit gaat dan buiten het formele proces om, maar kan al wel druk zetten op politici. Ze kunnen immers op petities.nl zien hoeveel tegenstanders er al zijn voor de wet waar ze aan werken. Per e-mail stuurt u ze een vooringevuld formulier om af te drukken, een handtekening op te zetten en naar de gemeente te brengen of op te sturen. Per jaar zijn er tientallen petities die meer dan 10.000 ondertekeningen halen. De meeste mensen tekenen dan in de eerste 6 weken. Als de 10.000 ondertekeningen zijn goedgekeurd en er aan de andere voorwaarden is voldaan, moeten de resterende ondertekeningen verzameld worden. Dit kan dan op dezelfde manier.De regering kan de uitslag van dit zogenaamde ‘raadgevende referendum’  overigens nog steeds negeren. Alleen een zogenaamd correctief referendum is niet te negeren, maar dat bestaat (nog) niet in Nederland. Het eerste voorstel voor deze wet was in 2006 (Kamerstuk 30372 nr. 8) met 42 pagina's toelichting door Dubbelboer, Duyvendak en van der Ham (Kamerstuk 30372, nr. 9). Sindsdien zijn er veel amendementen geweest (zie dossier 30372) en is het besproken met ministers. Onder andere het gebruik van DigiD is overwogen.Van Schinkelshoek heeft de voornaamste oppositie geleverd, onder andere door te vragen het aan te houden, bepaalde wetten niet referendabel te maken, de wet een tijdelijk karakter te geven, ondertekeningen strenger te controleren en 40.000 in plaats van 10.000 ondertekeningen te eisen in de eerste stap voor een referendumaanvraag.Op dinsdag 15 april 2014 heeft ook de Eerste Kamer erover gestemd en is het aangenomen. Binnenkort wordt de wet gepubliceerd en 4 maanden later van kracht. De verwachting is dat digitaal ondertekenen later mogelijk wordt gemaakt.

Eerstekamer.nl: Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomen
16-04-2014

Uitgebreid waarom

Vaccinaties zijn een belangrijk deel van de preventieve gezondheidzorg. Er zijn nu mensen die denken dat dit niet gezond is en hun kinderen en zichzelf niet vaccineren.

+Lees meer...

Dis is gevaarlijk voor nationale en internationale gezondheid. Door niet te vaccineren breng je niet alleen jezelf of je kind in gevaar, maar iedereen die door medische redenen niet gevaccineerd kan worden. Je mag volgens de wet je kinderen en andere mensen al niet willens en wetens in gevaar brengen, dus waarom zou het op deze manier mogen? Vaccinaties zijn keer op keer bewezen niet schadelijk te zijn en erg benificieel voor de gezondheid. Gedraag je en vaccineer.

26-04-2018 | Petitie Maak vaccinaties verplicht

De huidige bibliotheek blijft in functie tot een nieuw pand is gevonden.

De bibliotheek is een belangrijke voorziening. Het aantal bezoekers neemt echter af.

+Lees meer...

We gaan voor toekomstbestendige bibliotheekfuncties in panden die daarbij passen. Wellicht kan de bibliotheek bijvoorbeeld huisvesting gaan delen met een andere maatschappelijke voorziening. Wij helpen hen bij de zoektocht naar een nieuwe locatie in het centrum van Zelhem. De huidige bibliotheek blijft in functie tot een nieuw pand is gevonden.

Bron: www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten45329/item/plannen-voor-gebouw-bibliotheekgalerie-zelhem103846.html

REACTIE PETITIONARIS

Namens het bestuur en de werkgroep Vrienden van de bibliotheek Zelhem wil ik u allereerst hartelijk danken voor het tekenen van de petitie voor het behoud van de bibliotheek in het centrum van Zelhem en het voortbestaan van het huidige gebouw van de bibliotheek. Samen met de handtekeningen in de bibliotheek hebben wij in totaal bijna 2500 steunbetuigingen mogen ontvangen. Een aantal dat onze verwachtingen ver te boven is gegaan.

En ik kan u mededelen dat onze actie succes heeft gehad. Voorlopig blijft de bibliotheek gevestigd in het huidige pand. Woningbouwvereniging ProWonen heeft in overleg met de gemeente het oude Rabobankkantoor en het oude postkantoor aangekocht om op die plekken woningen, o.a. voor senioren, te bouwen en af te zien van het gebouw van de bibliotheek.

De gemeente heeft een werkgroep Vitale Kernen in het leven geroepen om onder andere te bekijken hoe de voortgang zal zijn van de huisvesting voor de bibliotheek. Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van een Kulturhus, waarin ook plaats zal zijn voor de bibliotheek.

Twee van de leden van de werkgroep Vrienden van de bibliotheek Zelhem zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Vitale Kernen. Er zal in overleg met de gemeente Bronckhorst, Bibliotheek West Achterhoek en de werkgroep Vitale Kernen gezocht gaan worden naar de beste oplossing.

Mochten er verdere ontwikkelingen plaatsvinden, dan houden wij u via de site van Galerie Bibliotheek Zelhem op de hoogte. Ook kunt u de ontwikkelingen volgen op de site van Vitale Kernen Zelhem. http://www.vitale-kernen-zelhem.nl

Namens de werkgroep Vrienden van de bibliotheek Zelhem

Met vriendelijke groet,

Bert Elschot

EINDE REACTIE

25-04-2018 | Petitie Behoud bibliotheek Zelhem

Promotie Petitie

De petitie is persoonlijk onder de aandacht gebracht in de regio’s Tilburg,Zwolle en Stadskanaal.Hopelijk massaal gedeeld en ondertekend.Delen kun je door op deze pagina op de button’s te klikken van de diverse social media.De zorgsector moet interessant worden,een gratis basiszorgverzekering kan hier aan bijdragen..

Gemeente Amersfoort gaat in gesprek, maar wat is het doel?

De gemeente Amersfoort heeft gereageerd op het aanbod van de bewonersgroep van deze petitie om in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft 17 april 2018 plaatsgevonden.

+Lees meer...

Het gesprek verliep in goede sfeer, maar duidelijk werd dat de gemeente op zoek was naar de mogelijkheid in hoeverre wij bereid zijn zonnevelden te accepteren in dit gebied. Ons antwoord was helder: ruim 1.130 omwonenden willen geen zonnevelden in het gebied Over de Laak. Als de gemeente de gezamenlijke visie van 2016 wilt openbreken, dan moet zij daarvoor de bewoners uitnodigen en hen vragen of ze de zonnevelden inpasbaar vinden en of de visie daarvoor mag worden aangepast. Wij hebben onze hulp daarbij aangeboden. We wachten met belangstelling af of de gemeente deze stap gaat zetten.

Succes delen!

We zijn de 50 stemmen binnen 24h al gepasseerd! Super. Nog 39.950 te gaan.

+Lees meer...

Dan dienen we het voorstel in bij de Tweede Kamer als officieel burgerinitiatief!! Samen gaan we het NOS journaal halen. :-) Vergeet dus vooral niet iedereen in je netwerk (Facebook, Twitter, Linked-In, Instagram, etc.) op te roepen te delen (en te ondertekenen). Met jullie hulp gaat het écht lukken

Wat heeft aandacht nodig in het bestuursakkoord voor Ede?

We kunnen invloed uitoefenen op het bestuursakkoord! Zie de Twitter oproep van Cora Otter, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Als burger kunt u de Verlengde Maanderweg aandragen als onderwerp.

+Lees meer...

https://twitter.com/coraotter/status/986239878781284352

Suggesties waar u om kunt vragen: 1) Ontvlechting auto's en fietsers (dus fiets door Beatrixpark, auto over VMW) 2) Toepassing van de CROW (Fietsberaad) normen bij overwegingen om fietsstraat toe te passen 3) Bij plannen voor inrichting van een fietsstraat: inspraak voor omwonenden en niet alleen aanwonenden

Mail dus naar ruimtevoorede@ede.nl en laat u horen!

Ondertekenen kan alleen als je Nederlands Staatsburger en 18+ bent.

Dit Burgerinitiatief kan alleen getekend worden door Nederlandse Staatsburgers en als je ouder bent dan 18. Dus als je geen Nederlands paspoort of ID hebt kun je niet ondertekenen.