U, de petitionaris

Nieuwtjes

Referendum als ‘noodrem’ via petities.nl

Het is binnenkort mogelijk om met een referendum een wet tegen te houden. Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast! Daarna krijgt u de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat niet lukt, dan tekent de Koning de wet en gaat die in. Het is (nog) niet mogelijk om digitaal handtekeningen te zetten. Maar het is wel goed mogelijk om petities.nl (of een eigen website) te gebruiken als hulpmiddel. Nog voordat een wet door Eerste en Tweede Kamer is gegaan kunt u al beginnen om hier ondertekenaars te verzamelen. Later mailt u deze ondertekenaars voor een ‘echte’ ondertekening. Dit gaat dan buiten het formele proces om, maar kan al wel druk zetten op politici. Ze kunnen immers op petities.nl zien hoeveel tegenstanders er al zijn voor de wet waar ze aan werken. Per e-mail stuurt u ze een vooringevuld formulier om af te drukken, een handtekening op te zetten en naar de gemeente te brengen of op te sturen. Per jaar zijn er tientallen petities die meer dan 10.000 ondertekeningen halen. De meeste mensen tekenen dan in de eerste 6 weken. Als de 10.000 ondertekeningen zijn goedgekeurd en er aan de andere voorwaarden is voldaan, moeten de resterende ondertekeningen verzameld worden. Dit kan dan op dezelfde manier.De regering kan de uitslag van dit zogenaamde ‘raadgevende referendum’  overigens nog steeds negeren. Alleen een zogenaamd correctief referendum is niet te negeren, maar dat bestaat (nog) niet in Nederland. Het eerste voorstel voor deze wet was in 2006 (Kamerstuk 30372 nr. 8) met 42 pagina's toelichting door Dubbelboer, Duyvendak en van der Ham (Kamerstuk 30372, nr. 9). Sindsdien zijn er veel amendementen geweest (zie dossier 30372) en is het besproken met ministers. Onder andere het gebruik van DigiD is overwogen.Van Schinkelshoek heeft de voornaamste oppositie geleverd, onder andere door te vragen het aan te houden, bepaalde wetten niet referendabel te maken, de wet een tijdelijk karakter te geven, ondertekeningen strenger te controleren en 40.000 in plaats van 10.000 ondertekeningen te eisen in de eerste stap voor een referendumaanvraag.Op dinsdag 15 april 2014 heeft ook de Eerste Kamer erover gestemd en is het aangenomen. Binnenkort wordt de wet gepubliceerd en 4 maanden later van kracht. De verwachting is dat digitaal ondertekenen later mogelijk wordt gemaakt.

Eerstekamer.nl: Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomen
16-04-2014

Ambtenarenstatus afgeschaft

Het initiatiefwetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren is aangenomen. In de Eerste Kamer stemden de VVD, CDA, 50PLUS, D66 en de PVV voor de afschaffing van de ambtenarenstatus.

+Lees meer...

Aanbieding handtekeningen aan gemeenteraad dinsdag 30 mei aanstaande.

De nieuwe Cultuurvisie staat op de agenda tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 30 mei aanstaande. De handtekeningen voor ''Cultuureducatie voor Houtense jeugd" zullen dan aan de gemeenteraad aangeboden worden.

+Lees meer...

U bent van harte welkom! Alle stukken kunt u hier vinden: https://bis.houten.nl/agendas/bekijk-agendapunt/agendapunt/30-cultuurvisie/ We hopen u te zien op dinsdag 30 mei 20.00 uur in het gemeentehuis.

Dank voor de steun! Willen jullie ook aangeven uit welk stadsdeel jullie komen?

Bedankt voor jullie stem en steun:Raadsvergadering 30 mei gemeente Hardenberg

We liggen mooi op koers beste mensen! Dankzij jullie digitale handtekening en de handtekeningen in de winkel hebben we inmiddels meer dan 1250 handtekeningen, wat inhoudt dat we onze plannen gaan doorzetten.

A.s. dinsdag 30 mei is er een Raadsvergadering en staat de Detailhandelstructuurvisie op de agenda.

+Lees meer...

Aldi zal dan o.a. gaan inspreken. Als je de vergadering wilt bijwonen kan dat vanaf de publieke tribune. De vergadering begint om 19.30 uur.

Bedankt voor jullie steun en stem en hopelijk kunnen we met elkaar een goede invulling van het Mercatorterrein realiseren, waar heel Dedemsvaart beter van wordt!

AT5 interviewt petitiegroep tegen komst van Jumbo

AT5 heeft vandaag enkele ondertekenaars van de petitie tegen de komst van Jumbo op Stadhouderskade 93 geïnterviewd. Daarbij konden we vertellen dat Wijkcentrum De Pijp pogingen in het werk gaat stellen om belanghebbenden: gemeente, Jumbo en omwonenden om de tafel te krijgen: mogelijke gespreksonderwerpen: wat voor Jumbo gaan we krijgen: een die rekening houdt met veiligheid, rommelvrije trottoirs, de wensen van de buurt, een assortiment en aanpak die passen in de kleinschaligheid van het centrum en De Pijp? Of....

Echt voetbalgras krijgt meer steun

Zowel John Heitinga als Davy Klaassen hebben aangegeven dat er op echt gras gevoetbald moet worden. Europees en zelfs wereldwijd wordt er professioneel op echt gras gevoetbald. Nederland moet dus over gaan nemen, willen we nog ooit toppers gaan leveren!!.

Meld u aan voor de werkcommissie!

Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert ooit. Ook voor 't Janboersmeulaentien geldt dat.

+Lees meer...

Wat van waarde is heeft onze stem en onze inzet nodig.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen in de werkcommissie van Hortus Conclusus 't Janboersmeulentien. Deze commissie gaat de petitie aanbieden aan de wethouder en de gedeputeerde, en speelt een rol in de te voeren gesprekken met betrokken instellingen en personen, zoals de eigenaar van het land waarover 't Janboersmeulaentien loopt.

Geef u op via:

aanmelden werkcommissie HC 't Janboersmeulentien

Er zijn ook andere vrijwilliger-vacatures te vinden via bovenstaande link.

Op 1 augustus 2016 is de locatie Leidsche Rijn gestart!

Op 1 augustus 2016 is de locatie Leidsche Rijn gestart! vrijeschoolutrechtwest.nl.