U, de petitionaris

Nieuwtjes

Referendum als ‘noodrem’ via petities.nl

Het is binnenkort mogelijk om met een referendum een wet tegen te houden. Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast! Daarna krijgt u de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat niet lukt, dan tekent de Koning de wet en gaat die in. Het is (nog) niet mogelijk om digitaal handtekeningen te zetten. Maar het is wel goed mogelijk om petities.nl (of een eigen website) te gebruiken als hulpmiddel. Nog voordat een wet door Eerste en Tweede Kamer is gegaan kunt u al beginnen om hier ondertekenaars te verzamelen. Later mailt u deze ondertekenaars voor een ‘echte’ ondertekening. Dit gaat dan buiten het formele proces om, maar kan al wel druk zetten op politici. Ze kunnen immers op petities.nl zien hoeveel tegenstanders er al zijn voor de wet waar ze aan werken. Per e-mail stuurt u ze een vooringevuld formulier om af te drukken, een handtekening op te zetten en naar de gemeente te brengen of op te sturen. Per jaar zijn er tientallen petities die meer dan 10.000 ondertekeningen halen. De meeste mensen tekenen dan in de eerste 6 weken. Als de 10.000 ondertekeningen zijn goedgekeurd en er aan de andere voorwaarden is voldaan, moeten de resterende ondertekeningen verzameld worden. Dit kan dan op dezelfde manier.De regering kan de uitslag van dit zogenaamde ‘raadgevende referendum’  overigens nog steeds negeren. Alleen een zogenaamd correctief referendum is niet te negeren, maar dat bestaat (nog) niet in Nederland. Het eerste voorstel voor deze wet was in 2006 (Kamerstuk 30372 nr. 8) met 42 pagina's toelichting door Dubbelboer, Duyvendak en van der Ham (Kamerstuk 30372, nr. 9). Sindsdien zijn er veel amendementen geweest (zie dossier 30372) en is het besproken met ministers. Onder andere het gebruik van DigiD is overwogen.Van Schinkelshoek heeft de voornaamste oppositie geleverd, onder andere door te vragen het aan te houden, bepaalde wetten niet referendabel te maken, de wet een tijdelijk karakter te geven, ondertekeningen strenger te controleren en 40.000 in plaats van 10.000 ondertekeningen te eisen in de eerste stap voor een referendumaanvraag.Op dinsdag 15 april 2014 heeft ook de Eerste Kamer erover gestemd en is het aangenomen. Binnenkort wordt de wet gepubliceerd en 4 maanden later van kracht. De verwachting is dat digitaal ondertekenen later mogelijk wordt gemaakt.

Eerstekamer.nl: Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomen
16-04-2014

Eerder toegevoegd

Wilders heeft deze petitie per aangetekende post ontvangen

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen.. .

+Lees meer...

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen..

Wilders heeft deze petitie per aangetekende post ontvangen

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen..

+Lees meer...

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen.

28-03-2017 | Petitie Steun voor Wilders van PVV-ers

Miljoenen/Miljardenwinst uit WBA voor Advocaten int Verzekeraar Nationale Nederlanden

Benadeelt in Dossiernummer 400912071 & 401205028 , waarbij Verzekeraar de Amerikaanse Leuze van het dood-procederen hanteert , niet alleen landelijk maar ook tot over de grenzen heen en de Hoge Raad ze wel veroordeelt tot het betalen van de proceskosten maar aan de andere kant de gedupeerde in de kou laat staan , is "" ONRECHTVAARDIG""...Dit is Kennelijk in hun visie "" Rechtvaardig "" te noemen ??? Een advocaat mag kennelijk fatale fouten maken bij een door de Wet opgelegde verzekering ""Wettelijke Beroepsaansprakelijkheid Advocaten "" genaamd . Lachende 1e en 3e is hierbij steeds de Verzekeraar ...

+Lees meer...

Deze int , maar wringt zich door menig zelfs met niet van toepassing zijnde fratsen doorheen bochten waarbij U als slachtoffer hiervan , ...simpelweg gezegd U in de kou blijft staan ! Per definitie maken ze hierbij niet alleen 1 slachtoffer ( De advocaat die de polis betaald ) en 2 Het slachtoffer zelf. De verzekeraar in dit geval : De Nationale Nederlanden "" MAAKT ZICH SCHULDIG "" aan Miljoenen/Miljardenzelfverrijking , zonder ook maar 1 cent aan schadeloosstelling uit te hoeven betalen . De Hoge Raad is zich niet bewust waarmee zij bezig zijn en maakt hiermee keer op keer en zonder schroom "" ONGESTRAFT "" slachtoffers !!! De makers van deze Wet dienen dit heel zwaar te overwegen , in behandeling te nemen en volledig te herzien . Dit is een zaak van "" MAATSCHAPPELIJK BELANG "' ...

De Gelderlander houdt 'Het Grote Donjon Debat'

Nu de herbouw van de donjon dichterbij dan ooit lijkt, groeit ook het verzet tegen een nieuwe reuzentoren in het Valkhofpark. Op vrijdagmiddag 7 april houdt de redactie van De Gelderlander daarom Het Grote Donjon Debat, een speciaal Nieuwscafé in De Villa aan de Oranjesingel.

website van De Gelderlander.

Geen aanpassing Chroom-6 regeling

(Nog meer redenen waarom je de petitie zou moeten gaan ondertekenen. Defensie wil steeds meer zichzelf terugtrekken uit situaties!!!)

De coulanceregeling Chroom-6 wordt niét aangepast zolang er geen akkoord is met de vakbonden.

+Lees meer...

Hoewel de media berichten dat de coulanceregeling is aangepast, is dat niét het geval. Ook Minister Hennis gaat met de Kamerbrief haar boekje fors te buiten.

Defensie wil de coulanceregeling aanpassen als gevolg van de uitkomst van een deelonderzoek van het nog lopende onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het ministerie wil een aantal aandoeningen van de lijst halen omdat het niet waarschijnlijk zou zijn dat ze worden veroorzaakt door het werken met Chroom-6.

Volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels loopt de berichtgeving hierover voor de muziek uit. “Aanpassingen in de coulanceregeling kunnen niet plaatsvinden zónder akkoord van de vakbonden. Daarvoor moet dit eerst ingebracht worden in het formele overleg. Aangezien dit overleg is opgeschort naar aanleiding van de stukgelopen arbeidsvoorwaardenonderhandelingen kan er van aanpassing geen sprake zijn”, aldus Anne-Marie Snels.

Deze boodschap brachten we maandagmiddag ook in het Sectoroverleg Defensie (SOD). Met de Kamerbrief die minister Hennis stuurde loopt zij dus fors “voor de muziek uit” en passeert zij de bonden. Dat is onacceptabel. Aangedrongen werd op een rectificatie van die brief. Het RIVM stuurt een nieuwsbrief rond die eveneens vooruitloopt op besluitvorming in het overleg.

Ter geruststelling van alle betrokkenen: (voormalig) defensiemedewerkers die al een coulanceregeling hebben ontvangen houden die gewoon. (voormalig) defensiemedewerkers kunnen nog steeds een beroep doen op de coulanceregeling. Daarbij geldt de coulanceregeling zoals die vorig jaar in overleg met de vakbonden tot stand is gekomen.

Twijfel bij enige potentiële huurder van de Donjon

Op de protestbijeenkomst van afgelopen zaterdag zijn terechte vraagtekens geplaatst bij de enige potentiële huurder van de Donjon. Het is een reëel gevaar dat de Nijmeegse belastingbetalers straks toch nog zullen opdraaien voor de kosten van deze neptoren.

+Lees meer...

Op Facebook geeft Huub Bellemakers een toelichting.

Stop de Donjon - Facebook

Petitie overhandigd aan de wethouder op 21 maart 2017

De petitie is overhandigd aan de wethouder op 21 maart 2017.

+Lees meer...

De petitie is overhandigd aan de wethouder op 21 maart 2017.

27-03-2017 | Petitie 380KV niet langs A59

Petitie overhandigd aan de gemeenteraad van Heemskerk op 2 februari 2017

fbvideo.

+Lees meer...

fbvideo

27-03-2017 | Petitie De Nozem & De Non wil blijven