U, de petitionaris

Nieuwtjes

BNR.nl: "Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd"

Was het Oekraïnereferendum een opwarmertje voor nog veel meer volksraadplegingen? De belangstelling om een referendum te organiseren neemt toe, maar wees gewaarschuwd: het is een heel karwei.

Bij de website petities.nl komen sinds het Oekraïnereferendum meer vragen binnen en ook de referendumwebsite van de Kiesraad trekt meer bezoekers.

Lees verder op BNR.nl.

En toen de wet die het referendum mogelijk maakt verscheen schreven we een nieuwsbericht erover. Daarin stond onze aanbeveling: "Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast!"

#Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd: https://t.co/UO03NJXbSk @rrustema @ndubbelboer pic.twitter.com/f01nGix8zE— BNR Nieuwsradio (@BNR) April 8, 2016

luister terug op https://t.co/G6OYNwEAcC https://t.co/agDEvQY8Qa— ReindeR Rustema (@rrustema) April 8, 2016

08-04-2016

Eerder toegevoegd

Gaan de coalitie'noten het debat aan?

Of het een dure vorm van gesubsidieerd toneel is, of dat het de raad is die het college controleert, de duale democratie, laat ik graag aan uw eigen oordeel over. Maar 29 mei wordt - na een half jaar dralen - in de raad het rapport Berenschot bespreken.

+Lees meer...

Bij de vorige poging mocht niet worden gesproken over agendastukken. Geen wonder dat verschillende partijen zeer boos reageerden. De coalitie hield (?) zich van de domme. Zij zitten daar toch om ons te vertegenwoordigen en namens ons het college te controleren?

Aanpassing van rapport over de vaarwegen

Na een behandeling van het rapport over de vaarwegen en havens is besloten dat het rapport op een aantal cruciale punten nader onderzoek vereist

Stemming over het rapport is van de agenda gehaald van de Statenvergadering van 29 maart 2017 en unaniem heeft een commissievergadering op 12 april 2017 gevraagd om meer onderzoek voordat het plan uitgevoerd worden, waarbij onder andere ook rekening wordt gehouden met de zorgen uit de petitie.

Bron: https://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/351879/Provinsjale%20Steaten%2029-03-2017 (video)

Bron: https://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/351885/Steatekommisje%2012-04-2017 (video)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

DeBúT wsv Onder Ons

Terherne, april 2017

Onlangs heeft u de petitie ondertekend met betrekking tot besluitvorming omtrent 'Brede romtlike en ekonomyske analyze kanalen en farwegen' oftewel, geen grote scheepvaart in Terherne.

+Lees meer...

In totaal zijn ruim 1400 handtekeningen opgehaald. Onze hartelijke dank hiervoor! De handtekeningen hebben wij op 29 maart jongstleden aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok. Aansluitend hieraan was de vergadering van Provinciale Staten waarin het besluit genomen zou worden omtrent het bovengenoemde rapport. Tot onze grote opluchting is het onderwerp van de agenda gehaald en is hiermee besluitvorming voorlopig uitgesteld. Alle fracties waren unaniem van oordeel dat in het voorliggende rapport een aantal essentiële feiten/gevolgen niet goed zijn onderzocht. Ook ontbrak in het rapport een lange termijn visie over vaarwegen in Friesland.

Op 12 april jongstleden heeft een openbare Statencommissie vergadering plaatsgevonden. Op de agenda stond 1 onderwerp en wel Friese havens en vaarwegen. In deze vergadering hebben alle fracties aangegeven wat er ontbrak aan het plan. Veel gehoorde op- en aanmerkingen zijn:

  • integrale visie opstellen,
  • gevolgen werkgelegenheid toerisme,
  • gevolgen voor het milieu,
  • duurzame oplossing voor container schepen,
  • veiligheid beroep- en recreatievaart
  • en brede maatschappelijke kosten/baten analyse.

De gedeputeerde, mw. S. Poepjes, heeft toegezegd met een nieuw voorstel te komen waarin zij voorrang gaat geven aan prioritering en objectivering in het uitvoeringsprogramma, andere investeerders gaat benaderen en no-regret maatregelen worden opgenomen. Dit laatste zou betekenen dat er bijvoorbeeld versneld een overslagterminal aangelegd kan worden. Wat betreft de visie zal zij zich niet alleen focussen op het Prinses Margrietkanaal maar ook op het gewenste gebruik van zijtakken van het Prinses Margrietkanaal.

Wij zijn zeer ingenomen met het uitstel en houden contact met alle betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen zodat de recreatie en recreatievaart rondom Terherne in alle veiligheid en kleinschaligheid behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Ondernemersvereniging DeBúT, Plaatselijk Belang Terherne en wsv Onder Ons

EINDE REACTIE

Samen herrie maken tegen gasboringen

AD Groene Hart 25-4-2017 Geslaagde inwonersavond over gaswinning.

https://woerden.sp.nl/nieuws/2017/04/geslaagde-inwonersavond-over-gaswinning-24-april-2017.

WelcomeYouthInitiative

The #WelcomeYouthInitiative is engaged in putting the emphasis on Youth housing in environments where youth is going to start studying or working and where there is not enough decent and affordable housing. We try hard to put this challenge on public agenda's as it is proven that housing is one of the main factors for success, social integration and individual wellbeing.

+Lees meer...

We try to connect and support cities, universities and companies to offer space and overcome administrative burdens for more and better Youth Housing. Housing that is healthy, sustainable, fair and affordable. Due to our commitment for innovation we know that there are more possibilities than actually used. There is no NO, just a few challenges.

Zelfs de koning helpt bij onze petitie

Op onze brief aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben we antwoord gekregen. Zie: www.centaurrecherche.nl/brief-van-de-koning/ .

27-04-2017 | Petitie Geen enkele moord mag verjaren

Woensdagavond 18:00 Persconferentie Aboutaleb over huldiging Feyenoord

Tot nu toe hield de gemeente Rotterdam zich angstvallig stil rondom de mogelijke huldiging van Feyenoord, maar vanavond om 18:00 zal burgermeester Aboutaleb hierover een persconferentie geven. U kunt deze live volgen via alle kanalen van RTV Rijnmond.

Wij hopen uiteraard dat de burgermeester de vele ondertekenaars van deze petitie niet negeert en inzet op een huldiging op zondag.

+Lees meer...

Iedereen bedankt voor het ondertekenen, en blijf a.u.b. massaal delen en tekenen, zodat we met z'n allen een gigantisch signaal kunnen geven dat een huldiging op maandagochtend niet gewenst is!

Petitie heeft directe invloed op bestuur.

Afgelopen week is de herinrichting van het centrum van Lemmer afgerond. De herinrichting had de naam gekregen van Lemmer op’e kop.

+Lees meer...

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Johannes van der Pal spraken lovend over wat er de afgelopen 3 jaar is gebeurd in Lemmer. Meer terrassen, minder bomen, meer autoblik en meer toerisme, daar doen we het voor. Waar is de tijd dat er nog werd gepleit voor een autoluw centrum van Lemmer, nog werd gepleit voor een betere toegankelijkheid voor de voetganger en een beter wandelgebied rondom het Dok? Kijkend naar wat de afgelopen weken in Lemmer is gebeurd, valt het op dat metname de afbraak van het hokje op het Westhavenhoofd, in de volksmond beter bekend als het Eintsje fan’e daam, bij tal van inwoners van Lemmer en daarbuiten, hèt moment was om aan de bel te trekken. Door spontaan een petitie op te stellen lieten zo’n 1200 mensen binnen korte tijd horen dat dit moest worden voorkomen. Tal van mensen lieten weten dat zij met deze ondertekening een signaal wilden afgeven in de sfeer van: “Tot hier en niet verder, er is al teveel afgebroken of vernield. We hebben goud in handen maar het moet een keer stoppen, dit is Benidorm niet.” Ontevredenheid die gekanaliseerd is via een petitie die de gemeente de Fryske Marren nu opriep niet over te gaan tot de aantasting van het door velen zo geliefde “Eintsje fan’e daam. Tot nu toe is het petitiemiddel in de gemeente de Fryske Marren nog niet eerder gebruikt, maar in ons land is het petitierecht grondwettelijk vastgelegd in artikel 5 van de Grondwet. Reden voor het gemeentebestuur om ook serieus naar het verzoekschrift te kijken. Inmiddels keert het College van de gemeente de Fryske Marren op haar schreden terug en heeft aangekondigd met een nieuw plan voor het Westhavenhoofd te komen en dat mag ook van hen worden verwacht. Raar blijft het hoe een dergelijk voorstel zomaar op de politieke agenda kan komen. We hebben stichtingen die zich bezig houden met Dorpsbehoud en Oud-Lemmer, we hebben een door de gemeente samengestelde klankbord groep waarin ook een vertegenwoordiging van “Lemster inwoners” aanwezig is. Geen van allen is bij de plannen voor het Westhavenhoofd betrokken geweest, zo blijkt. Ook zelf hebben die stichtingen of de klankbordgroep niet vroegtijdig aan de bel getrokken en het College op andere gedachten proberen te brengen. In die zin mag men zich de vraag stellen of de structuur die tot nu toe hier is gebruikt om Lemmer “bij de tijd” te laten zijn, heeft gewerkt. Wordt de Lemster bevolking door deze wijze van werken wel voldoende vertegenwoordigd of bereikt? Veranderen en vernieuwen mag en moet zelfs, maar wel met oog voor draagvlak en gevoel voor wat er leeft onder de bevolking. Het moest dit keer echt van de bevolking zelf komen. Hier ziet men dat het petitiemiddel een directe invloed kan hebben op het politieke bestuur. Inmiddels wordt er voor gepleit het Westhavenhoofd tot gemeentelijk monument te verklaren zodat de vuurtoren, het hokje en het havenhoofd beschermd zijn tegen aantasting van het door velen zo gewaardeerde Eintsje fan’e daam. Het volk heeft gesproken, nu de gemeente nog.

Wietze de Haan

Fantastische start van de petitie

In een paar uur tijd is https://reddeklassiekeboten.petities.nl meer dan 1.000 keer ondertekend. Wat een fantastische start en dank voor alle steunbetuigingen.

+Lees meer...

Red de klassieke boten en onderteken en deel de petitie!