U, de petitionaris

Updates

NRC: Onderwijsraad: geen vrijheid van onderwijs bij homofobie en genderongelijkheid

Advies Onderwijsraad. De overheid moet alerter zijn als scholen homoseksuelen discrimineren of leerlingen vertellen dat man en vrouw ongelijk zijn.

+Lees meer...

„Juist om de vrijheid in stand te houden, moeten de grenzen duidelijker worden.” (...) De inspectie moet „niet te terughoudend zijn bij het bezoek aan scholen en alle lesstof bekijken”. (...) lees verder

25 oktober komt de APV aan de orde in de gemeenteraad van Wageningen

Op 25 oktober bespreekt de gemeenteraad waarschijnlijk de petitie 'Maak Park de Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied'. Dit gebeurt dan tijdens het behandelen van de APV.

+Lees meer...

Op de website van de gemeente Wageningen www.wageningen.raadsinformatie.nl én in de Stad Wageningen (op de Uit de Raadpagina) wordt de agenda van de Politieke Avond gepubliceerd.

Het hondenlosloopbeleid van de gemeente wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Binnenkort komt het college met een notitie naar de aard over de actualistatie van de APV. Dit kan voor ons een moment zijn om aan de gemeenteraad ons standpunt over het hondenlosloopbeleid kenbaar te maken. Dat kan mondeling dan wel schriftelijk. (raadsgriffie@wageningen.nl)

De verwachting is dat het rondetafel- en consultatiegesprek over de actualisatie van de APV gaat plaatsvinden op maandag 25 oktober.

De agenda voor die avond wordt volgende week maandag vastgesteld. De Griffie informeert mij hierover uiterlijk volgende week dinsdag. De agenda van de Politieke Avond van 25 oktober is volgende week ook te raadplegen via de website en staat op woensdag 20 oktober in de Stad Wageningen.

Ik ga mij nu eerst beraden, zoals dat in ambtelijke taal heet. En dat betekent gewoon dat ik er even over na ga denken wat we nu het beste kunnen doen.

Als iemand tips heeft of aan wil schuiven. Laat van je horen. Steun en advies zijn altijd welkom. Dat kan door mij een mail te sturen (nicolepluim@hotmail.com).

Nicole Pluim

Geen Glashoes van start

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten is het plan Glashoes on hold gezet. Een nieuwe wethouder laat een frisse wind waaien door ons mooie dorp. Er wordt opnieuw gekeken naar het nieuw te bouwen gemeentehuis en naar een toekomstbestendig centrum. Daarbij wordt intensief naar de mening van de bevolking gezocht. Dit kan ook online middels een enquête. Laten wij als ondertekenaars van de petitie onze stem laten horen via dit kanaal: Centrumberaad Tubbergen https://www.tubbergen.nl/digitale-vragenlijst .

Petitie aangeboden aan wethouder List

Op 4 oktober is deze petitie aangeboden aan wethouder List. De wethouder gaf aan dat de gemeente de voorgestelde opties bekijkt en dat de initiatiefnemer binnen enkele weken hoort wat de gemeente gaat doen.

+Lees meer...

Er wordt hierbij gekeken naar de kosten en naar de planning van het reguliere onderhoud van deze ventweg

05-10-2021 | Petitie Parkeerplaatsen Hondsruglaan

Overhandiging petitie

Donderdag 7 oktober a.s. wordt de petitie aangeboden aan wethouder Paul van Liempd, o.a.

+Lees meer...

verantwoordelijk voor natuur en milieu. De overhandiging vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Son en Breugel, aanvang 9:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hoe meer aanwezigen, hoe beter.

Excuses dat dit op zo'n korte termijn is, maar vanwege de volle agenda van de wethouder, werd het deze datum of 20 oktober. De laatste datum is te ver weg, omdat de inhoud van de petitie nu speelt en de werkzaamheden, mochten we deze niet uitgesteld krijgen, dan al uitgevoerd worden.

Mocht u bij de overhandiging aanwezig willen zijn, stuurt u dan een bericht aan ondergetekende via bewustenatuur@gmail.com, want de organisatie bij de gemeente wil graag weten hoeveel mensen er komen. Er gelden geen coronamaatregelen.

Anderen die hiervoor uitgenodigd zijn, zijn de fractievoorzitters van de VVD, VOORU! en Dorpsbelang, de politieke partijen die het verzoek van de petitie middels een motie gesteund hebben.

Verder zal de lokale media aanwezig zijn: Mooi Son en Breugel, Ons Son en Breugel en het Eindhovens Dagblad.

De VVD laat het er niet bij zitten en heeft opnieuw een motie voorbereid. Het is op dit moment nog even de vraag of deze nog behandeld kan worden voordat medio oktober de werkzaamheden starten.

Hoop dat u in de gelegenheid bent om de petitie samen te kunnen overhandigen, die door uw stem gesterkt is. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan wil ik u namens de bomen en de bossen bedanken voor uw stem, voor de steun vanuit uw hart, voor het kennen, respecteren, koesteren, behoeden, behouden en eren van de waarde en waarden van leven. Dank, dank u wel.

Yolanda Warmoeskerken bewustenatuur@gmail.com

4 oktober wordt petitie aangeboden

Op maandag 4 oktober wordt de petitie aan de raad aangeboden die door 9000 mensen op papier ondertekend is..

-03-10-21 De digitale versie van deze petitie sluit, maar..

In de buurt loopt ook tot de vierde een papieren versie. De samengevoegde resultaten worden op dinsdag 19 oktober gepresenteerd in de SDC West in Amsterdam.

+Lees meer...

Op die bijeenkomst worden naar verwachting ook vragen beantwoord over deze kwestie die SDC-leden komende week willen stellen over onze verzoeken. De petitie heeft nu al serieuze aandacht dus

Deel de link van hoogbouwhoornnee.nl

Het aantal petitiestemmers neemt langzamerhand toe. Maar om nog meer stemmers te krijgen, is de termijn verlengd met een week.

We hebben een vriendelijk verzoek aan u:

Wilt u de link hoogbouwhoornnee.nl delen zoveel mogelijk delen via Whatsapp, Facebook, Linkedin, Twitter en Instagram, zodat nog veel meer mensen de petitie kunnen ondertekenen ?

Dank u wel !.