U, de petitionaris

Updates

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste valse meldingen debet aan.

+Lees meer...

Pesterijen dus. Net zoals bij de insinuatie dat ik mijn moeder zou verwaarlozen in brief aan moeders over mij.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kindermishandeling en ook ouderen mishandeling in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kun je op dit moment niets. Daarom heb ik deze petitie aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoed dat een kind lof oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is.

Gesprek SPH 6-4

Beste ondertekenaars,

Gisteren hebben mijn collega's Iris​, Marten​ & ik een constructieve online ontmoeting gehad met het bestuur van SPH. Er zal ook een vervolg gesprek plaatsvinden over ca 9 maanden.

+Lees meer...

SPH is volop bezig haar portefeuille verder te verbeteren in lijn met onze wensen, mede vandaar de vervolgafspraak. Meer details over de inhoud van het gesprek volgen op korte termijn zodra we de notulen hebben uitgewerkt.

Daarnaast is vandaag bijgevoegde zorgbrede petitie van Groen Pensioen online gegaan

Alle fondsen (PFZW, ABP, SPH, SPMS, SPV, SPF, SPT, SPOA en SPT) worden daarin opgeroepen hun beleggingen in fossiele industrie, wapens en indien nog het geval, tabak, te gaan afbouwen en hun stem te laten horen op ava’s.

Ook dit is nadrukkelijk geen petitie tégen de fondsen, maar bedoeld om steun te verzamelen voor een scherper en door deelnemers gedragen maatschappelijk verantwoord beleid.

En hoewel ik riskeer jullie petitie-moe te maken, roep ik toch iedereen op ook deze te tekenen en te delen. Het gaat om de zelfde goede zaak als mijn oorspronkelijke petitie, maar de oproep is breder en verdient een breder publiek.

Vanavond praat Laurie Kos tijdens een live cast van Pakhuis de Zwijger over Groen Pensioen en de petitie, dit wordt van 20.30-21.30 uitgezonden.

Behoud Seminariemuur behandeling in gemeenteraad 8-4-21

Donderdag 8-4 rond 1930 zal ik via de Open Microfoon vragen stellen aan de Gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug mbt het behoud van de Seminariemuur. link naar de vergadering. Teams link De belangrijkste vraag hier is of de Gemeenteraad akkoord is met het handelen van de Burgemeester en Wethouders wat in gaat tegen het besluit uit 2014 om de muur te behouden.

+Lees meer...

Hierbij zal ik zeker benadrukken dat reeds 300+ mensen deze petitie hebben getekend!

Dit is later op deze plek ook terug te luisteren.

Vermoedens dat Jezus is opgestaan

3 april 2021 .

07-04-2021 | Petitie Stop de lockdown van ons land

Tussenstand

Inmiddels hebben meer dan 400 personen de petitie ondertekend. Waarvoor onze dank.

+Lees meer...

Dit is een grote steun richting de gemeente om het genomen besluit te herzien en de boom in leven te laten. Binnenkort sluiten we de petitie. We houden u verder op de hoogte van het inleveren en de reactie hierop.

HOi

ondertkeen.

06-04-2021 | Petitie Shoarma emoji

Meer dan 700 handtekeningen

We hebben inmiddels meer dan 700 handtekeningen uit de wijk verzameld. Deze zullen donderdag aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

+Lees meer...

We houden iedereen via de Facebookpagina, het wijkblad en Hoplr op de hoogte van de verdere gang van zaken.