U, de petitionaris

Updates

VVD trekt motie vervroeging van de slaag/zakregeling bij keuzedelen mbo in

Na het aanbieden van de petitie aan de vaste kamerleden van het MBO onderwijs mevr. Tanja Jadnanansing (PvdA), dhr.

+Lees meer...

Michel Rog (CDA) en dhr. Paul van Meenen (D'66) heeft mevr. Anne Wil Lucas in overleg met de andere indiende partijen besloten de motie niet in stemming te laten komen. Dus de slaag-/zakregeling is van de baan. Als BVMBO willen wij iedereen bedanken voor hun steun. Met deze actie hebben we eens te meer aangetoond dat onze stem telt, als we deze laten horen.

Wijk gerenoveerd

De petitie is achterhaald want de wijk is inmiddels gerenoveerd.

Rotonde is gerealiseerd

De petitie is achterhaald want de rotonde is inmiddels gerealiseerd..

Van de rechter krijgen we ons gelijk niet, dus alle kaarten op de politiek

Helaas geen goed nieuws. Een uitspraak van de Hoge Raad die pas in de zomer werd verwacht.

+Lees meer...

Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:769.

Het zag er al niet goed uit na het preadvies van de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad heeft de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam SEBA in diens proces tegen de gemeentelijke erfpachtaanpassingen aan het einde van het tijdvak in het ongeljik gesteld. We kunnen geen beroep doen op Europese richtijnen voor consumentenbescherming van 1993, want de erfpachtovereenkomsten dateren veelal van voor die tijd. De eenzijdige procedure van canonherziening kan volgens de hoogste rechter door de beugel 'gezien de ratio en rechtvaardiging' van deze herzieningen. Kortom, we hebben juridisch weinig poot om op te staan, want de (eenzijdige) manier waarop de gemeente omgaat met het vaststellen van de nieuwe canon aan het eind van het tijdvak staat in de contracten al aangekondigd.

Conclusie: te meer reden om de zaak langs politieke weg aan te pakken en te laten zien dat de uitkomsten van de gemeentelijke handelwijze onredelijk en onbetaalbaar is. En dat het echt anders moet, desnoods met canonstakingen of andere methoden. We moeten nog harder ons best doen, omdat de gemeente ongetwijfeld aan deze uitspraak steun zal ontlenen voor het voortzetten van zijn beleid. Wij komen niet met formeel juridische, maar met menselijke en politieke argumenten dat het anders moet, en kàn.

Petities.nl met marktkraam op bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

Bezoekt u toevallig het bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam op 5 mei? Daar staat Petities.nl met een marktkraam op de bevrijdingsmarkt in de marge van al het feest, op het plein langs de kade. U kunt er terecht voor alle vragen over petities.nl!.

03-05-2016

Tussenstand totaal aantal ondertekeningen

In aanvulling op de website zijn er ook nog meer dan 3000 handtekeningen op papier opgehaald. U kunt de totale tussenstand volgen op www.wijdemeren2020.nl/petitie .

Einddatum Petitie verlengd

De einddatum van de Petitie wordt met twee maanden verlengd tot 31 juli 2016.

Bankie vondelpark Petitie Komt

Het forderd gestaag.