U, de petitionaris

Updates

Betaald parkeren op Verrijn Stuart? De meningen zijn verdeeld. Zo kopt de Diemer Ondernemers nieuwsbrief.

Tijdens de online meeting waren de meningen helemaal niet verdeeld. De ondernemers waren het unaniem met elkaar eens dat betaald parkeren ongewenst is op ons bedrijventerrein.

+Lees meer...

Alleen Rogier Staal als eigenaar van Oostenrijk propageerde het betaald parkeren.

Ik ben er van overtuigd dat wij samen mét de gemeente Diemen met een oplossing moeten komen. Voor een gemeenschappelijke oplossing is wél een juiste weergave van de feiten nodig. Dus bij dezen.

De Diemer Ondernemers nieuwsbrief is een nieuwsblad dat je per mail ontvangt en wordt verspreid door Economische Zaken van Diemen. Wil je die ook ontvangen volstaat een mailtje naar ez@diemen.nl. Zo weet je ook wat er daar speelt.

Op het moment van schrijven is het aantal handtekeningen gestegen naar 126 handtekeningen. Dat is mooi maar het kunnen er veel meer zijn.

Ook de eigenaren van eigen parkeer terrein worden getroffen. Bij betaald parkeren worden zij immers gedwongen hekwerken en slagbomen te plaatsen. Een dure grap. Zeker in Corona tijd,

Nogmaals allen: Bedankt!

2000!

Dat gaat snel, in 2 dagen 1000 ondertekenaars erbij. Er kan (en moet) nog veel meer bij! Het is niet alleen onrechtvaardig maar ook een gevaar voor de volksgezondheid wat er nu gebeurt.

+Lees meer...

Veel 60 plussers hebben ouders in een verpleegtehuis. Ook daar zijn weer uitbraken. Bijvoorbeeld ook in Wehl ook al zijn alle bewoners gevaccineerd met Pfizer.

"Op de dementie-afdeling van verpleeghuis De Heikant in Wehl is een corona-uitbraak vastgesteld. Twaalf van de 29 bewoners raakten besmet, terwijl zij allen gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin, dat 90 procent bescherming belooft. Dat laat het verpleeghuis weten na vragen van Trouw."

De bewoners zelf hebben er niet zoveel last van maar je weet niet of ze besmettelijk zijn. Als er vervolgens kinderen komen om hun ouders te bezoeken dan kunnen zij weer geïnfecteerd raken. Als ze met AstraZeneca gevaccineerd worden en de eerste prik moet nog gezet worden dan zijn ze pas in augustus beschermd. Als ze nu met het beter beschermende Pfizer gevaccineerd worden dan zijn half juni al beschermd! En ook beter beschermd tegen het overbrengen van het virus.

Wil je nog meer doen dan de petitie ondertekenen? Dat kan! (tip 1)

Je kunt bijvoorbeeld naar je lokale krant stappen of een tv actualiteitenprogramma of een talkshow met je verhaal.

Maar je kunt ook heel makkelijk een bericht sturen naar Tweede Kamerleden. Hier vind je een overzicht van alle fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer.

+Lees meer...

Als je door klikt op de naam dan kom je op een pagina terecht waar ook het e-mailadres van de betreffende persoon staat.

Alle Kamerleden hebben de afgelopen tijd aangegeven dat ze er (nog) meer voor de burger willen zijn. Ze zijn blij met alle input die ze vanuit het land krijgen. Het zijn onze volksvertegenwoordigers, ze zijn gekozen door en voor het volk. Dus schroom niet, stuur ze een mail met je persoonlijke situatie en vraag ze om alsjeblieft de groep 60-65 serieus te nemen en zo snel mogelijk te laten vaccineren met Pfizer/Moderna zoals in december het vaccinatieplan was.

Als je een bericht stuurt vermeld dan gerust de link naar de petitie. Je bent niet alleen, er hebben al bijna 2000 mensen de petitie ondertekend!

Nog een argument om te vermelden in je mail: ik krijg mailtjes/berichtjes dat op veel plaatsten AstraZeneca nog helemaal niet voor handen is. En zelfs iemand die zegt dat begin juni pas de eerste prik AstraZeneca gezet wordt. Omdat AstraZeneca de tweede prik pas na 3 maanden heeft, ben je dan pas 2 weken na begin september volledig beschermd. Als je nu Pfizer krijgt (dat is voor handen, de leeftijdsgroep zou al aan de beurt zijn) dan krijg je begin mei eerste prik en 6 weken later (omdat het Pfizer is) je tweede prik. Dus dan ben je half juni aan het begin van de zomer volledig beschermt. En dat was toch de bedoeling? De 60 plussers en kwetsbaren zo snel mogelijk en zo goed mogelijk beschermen.

Samen Sterk!

Petitie aangeboden aan Burgemeester Naafs

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie. Op 28-4-21 heb ik de petitie aangeboden aan de Burgemeester Naafs.

+Lees meer...

Hij gaat er mee aan de slag en gaf aan dat hij niet voor sloop is. 

Copy uit Groot Hellevoet.nl om woedend te worden..

Gemeenteraad Hellevoetsluis stemt in met coördinatieregeling do 29 apr 2021, 12:36 In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 28 april jl. heeft de gemeenteraad besloten dat het college van Hellevoetsluis bij het project om twee hoge windturbines te bouwen langs het Haringvliet gebruik mag maken van een gemeentelijke coördinatieregeling.

+Lees meer...

Deze regeling sluit een bezwarenprocedure uit. Als inwoners nu toch nog bezwaar willen maken, dan kan dat alleen nog bij de Raad van State. Normaliter is de termijn voor het instellen van hoger beroep 6 weken.

Het Kernplatform Duinhoek, waarin zo’n 250 inwoners hebben verenigd, denkt nu na over eventueel volgende stappen.

In de raadsvergadering van 8 april jl. stond het agendapunt instemmen met ‘het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor het realiseren van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam’ al op de agenda, echter toen is de stemming op verzoek van de D’66-fractie uitgesteld naar 28 april.

Er was daarvoor al behoorlijke reuring ontstaan, doordat de gemeente Hellevoetsluis niet alle betrokken inwoners heeft geïnformeerd.

Locatie staat geheel vast

In een interview met het AD liet wethouder Peter Schop vorige week na een gesprek met leden van het Kernplatform Duinhoek al weten dat hij met zijn rug tegen de muur staat, want “Die windturbines móéten er komen van de provincie, Den Haag en de Europese Unie.” Verder stelde hij ”Het maak niet uit hóé ik het zeg, de boodschap blijft natuurlijk waardeloos voor hen.’’ Met ‘hen’, bedoelt de wethouder alle bezorgde inwoners van Hellevoetsluis en omstreken.

In de raadsvergadering van 28 april herhaalde de wethouder dat de locatie van de windmolens geheel vaststaat.

Kernplatform Duinhoek

Het Kernplatform stelt dat de gemeente met het toepassen van een gemeentelijke coördinatieregeling omwonenden en eigenaren van recreatiewoningen de mogelijkheid ontneemt om bezwaar te maken. Daarmee overtreedt de gemeente haar eigen richtlijnen. Overigens is het Kernplatform niet absoluut tegen windturbines of windenergie, maar men wil wel meepraten over de plaatsing ervan.

Op https://windharingvlietdam.petities.nl zijn inwoners inmiddels een petitie gestart tegen de plaatsing van de windturbines. Deze is al bijna 1.000 keer ondertekend.

Deadline

Eind september 2021 is de deadline voor het bestemmingsplan. Vertraging op welke manier dan ook maakt de kans groter maakt dat het project vertraging oploopt én een stuk duurder wordt. Projectontwikkelaar E-Connection kan dan de nodige subsidies mislopen en mochten zij zich terugtrekken, dan verliest Hellevoetsluis niet alleen de regie over de plaatsing van de turbines, maar ook over hoeveel het er zullen zijn

AstraZeneca voor wie wil? Maar voor Pfizer niet? Het wordt steeds gekker!

Een vervolg op het vorige nieuwsbericht.

Hoe denkt minister De Jonge dit uit te gaan leggen aan de groep 60-plussers? Is het dan geen prikken wat de pot schaft.

+Lees meer...

Of geldt het prikken wat de pot schaft alleen voor seniele oude bejaarden (eigen interpretatie ) die niet voor zichzelf op kunnen komen? Dacht het even niet!

"Maar vorige week kondigden een aantal deelstaten een verruiming aan. Ook jongere groepen mogen daar, indien gewenst, met AstraZeneca worden ingeënt, na consultatie van een arts die nadrukkelijk op de risico’s moet wijzen.

Keuzevrijheid Dergelijke keuzevrijheid is precies wat de Tweede Kamer half april bepleitte in een motie van D66-Kamerlid Jan Paternotte. Wie dat wil zou, voorzien van ‘de juiste informatie’, moeten kunnen kiezen voor AstraZeneca, aldus de motie."

Aldus Het Parool

Dus voor 60 minners moet een arts geraadpleegd worden die op de risico's moet wijzen, maar als artsen van 60 plussers (met bijvoorbeeld tromboseklachten) aangeven dat AstraZeneca niet goed is voor ze, dan geldt dat niet. En moeten juist deze kwetsbaren achteraan sluiten? Ze doen ook al niet mee in het vaccineren met Pfizer van kwetsbaren. Volgende week start dat voor mensen onder de 60 die ook uitgenodigd worden voor de griepprik maar dat is dus niet voor mensen boven de 60.

Snappen jullie het nog?

Dus 60-minners mogen wel kiezen maar 60-plussers niet?

Het is toch prikken wat de pot schaft?

Er is vorige week een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij 60-minners wel mogen kiezen wat ze willen. Voor 60 plus vindt de Minister dat onzin.

+Lees meer...

Meten met 2 maten? Wet gelijke behandeling? (zijn er juristen die daar eens naar zouden willen kijken?)

Update 29-04

Zoveelste dag vol debat rondom notulen en falende belastingdienst..